Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Martin Strouhal

  Émile Durkheim - sociolog a pedagog

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 8. marca 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Kniha představuje významného francouzského myslitele a jednoho ze zakladatelů moderní sociologie Émila Durkheima (1858-1917). Pojednává o Durkheimových předchůdcích na poli sociální vědy, o jeho epistemologii, sociologické metodě a různých podobách uchopení vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Beata Balogová

  Múdrosť veku - vek múdrosti

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,24 €
  Vaša cena: 8,78 
  Múdrosť, toto slovo sa najčastejšie spája s vekom a veľmi často sa zamieňa so slovom inteligencia. Ak by sme chceli dôjsť k určitému zovšeobecneniu, potom môžeme povedať, že inteligencia veľmi úzko súvisí s vekom a poznaním, či už individuálnym alebo celospoločenským a to vyúsťuje do múdrosti človeka, či … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondřej Houska

  Praha proti Římu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 14. marca 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Kniha se věnuje československo-italským vztahům od nástupu fašismu do konce dvacátých let, tématu, kterému zatím historiografie věnovala jen minimální pozornost. Praha a Řím se přitom v této době staly hlavními konkurenty v zápase o zisk politické a hospodářské převahy ve střední a jihovýchodní Evropě. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucie Pargačová

  Tropus, symbol, figura

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 6. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 9,87 €
  Vaša cena: 9,38 
  Kniha vůbec poprvé v českém prostředí podrobněji představuje osobnost a filosofii židovského pokantovského myslitele Salomona Maimona (1753–1800). Autorka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž se zabývá filosofií jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy o tropech a metafoře. Maimonovy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Hálek

  Rakouská diplomacie 1848-1852

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 28. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 17,39 €
  Vaša cena: 16,52 
  Revoluční rok 1848 znamenal pro habsburskou monarchii nejen vnitřní, ale i zahraničněpolitické ohrožení. Rakouská diplomacie byla v tomto období určována třemi směry, které se navzájem prolínaly s tzv. německou otázkou, bojem proti uherské revoluci a rakouskými aktivitami na Apeninském poloostrově. To mělo rozhodující … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Fórum sociální práce 2011, 2012

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 7. novembra 2011
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Posielame do 30 dní
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Časopis se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín. Jádrem čísla jsou recenzované akademické statě. Vedle nich jsou publikována předběžná a metodická sdělení a recenze domácích i zahraničních publikací. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Svoboda

  Redernové v Čechách

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 7. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 29,58 €
  Vaša cena: 28,10 
  Kniha ukazuje začleňování Redernů do mocenských struktur Království českého, jejich politický, náboženský i kulturní vliv. Upozorňuje na významné památky, které po tomto rodu zůstaly na severu Čech, a vysvětluje utváření historických i beletristickýc h představ o Redernech. Přináší rovněž zajímavé poznatky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Drahomír Suchánek

  Imperium et sacerdotium

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 13. apríla 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,38 €
  Vaša cena: 15,56 
  Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Sýkora

  Ekonomické myšlení v Japonsku

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 11. mája 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,87 €
  Vaša cena: 9,38 
  Na počátku 20. století bylo Japonsko jedinou asijskou zemí, jež nebyla součástí světového koloniálního panství. Až do konce druhé světové války bylo navíc jedinou zemí mimo západní kulturní okruh, která úspěšně prošla procesem modernizace a zařadila se mezi světové velmoci. Jan Sýkora ve své práci ukazuje, že hospodářský … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Historie - Otázky - Problémy 1/2009

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,81 €
  Vaša cena: 10,27 
  První číslo časopisu Historie – Otázky – Problémy, nového periodika Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je věnováno raně novověké tematice. Jeho hlavní náplň tvoří studie, vzniklé v souvislosti se čtyřsetletým výročím vydání proslulého cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Labus

  Tradice a proměny

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 29. septembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,52 €
  Vaša cena: 10,94 
  Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jednou z ústředních hodnot svoboda a kreativita jednotlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východních kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. Na pozadí přitom stálo v mnoha ohledech odlišné chápání vztahu jedince a společnosti na obou koncích eurasijského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Hlaváček, Dušan Radvanovič

  Vytěsněná elita

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 5. marca 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Dvacáté století 2012 1

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 20. apríla 2010
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Obsah: Editorial - Nad sedmým číslem časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century / Martin Kovář Studie I -„Vzhůru na Východ!“ K ekonomickým vztahům habsburské monarchie s Japonskem před první světovou válkou (1900–1914) / Aleš Skřivan st. - Německo a (versus) Německo. Vztahy mezi Spolkovou republikou Německo a Německou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Preiss

  Na co si ještě vzpomenu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 29. októbra 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Ve vzpomínkové knize vypráví o svém životě významný český historik umění Pavel Preiss. Popisuje rodinné prostředí, jehož kořeny vedou do míst jako je Guatemala či Rakousko, a období vzdělávání, zvláště pak autorovy zážitky z gymnaziálních let, spojených s tíživou atmosférou protektorátu. Ve vzpomínkách … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Mareš

  Nejen jazykem českým

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 13. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,92 €
  Vaša cena: 10,37 
  Shromážděné studie se v návaznosti na dřívější autorovu monografii „Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti (2003) zaměřují na problematiku vztahů mezi češtinou a cizími jazyky ve vybraných dílech novodobé české literatury. První z textů si všímá uplatnění němčiny a slovenštiny v próze Boženy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renata Landgráfová, Hana Navrátilová

  Srdečné pozdravy ze země na Nilu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 6. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,39 €
  Vaša cena: 16,52 
  Komentované překlady mladých českých egyptoložek – texty staroegyptských dopisů z různých částí Egypta a z různých období egyptské historie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Annalisa Cosentino

  Vědecký realismus a literatura

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 23. februára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,23 €
  Vaša cena: 7,82 
  Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Nina Kopp

  Hnewo Teyy

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 2. februára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,87 €
  Vaša cena: 9,38 
  Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších čínských provincii. Mají vlastní jazyk, písmo, kulturu i náboženství. Hnewo teyy je jejich mytologický epos, zápis o vzniku světa, rituální text, historie Nuosuů a průvodce po Chladných horách. Chladné hory – to je prostor pro pěstování plodin, pastvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Magdaléna Jacková

  Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 12. septembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Pod pojmem školské drama chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystup ování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Vymazalová, Philip Coppens

  Moudrost svitků boha Thovta

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 11. augusta 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,69 €
  Vaša cena: 12,06 
  Staroegyptská věda se rozvíjela pod patronací boha moudrosti a písařů Thovta již od nejstarších historických období. Písaři, úředníci a kněží sepisovali vědecké texty, jež jim následně pomáhaly plnit jejich povinnosti a předávat znalosti dalším gener acím. Dnes takových textů známe jen několik, neboť většina … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Charypar

  Máchovské interpretace

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 14. marca 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Knížka Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Plachý

  Filozofové v battledresech

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 24. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,58 €
  Vaša cena: 6,25 
  Publikace je věnována osudům příslušníků československé zahraniční armády na Západě, kteří byli zároveň absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Válečné i poválečné osudy těchto mužů nelze žádným způsobem zobecnit - každý je jiný Lišily se v podstatě vším - od politických postojů, přes … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Kasperová

  Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 7. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,52 €
  Vaša cena: 10,94 
  Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Vavroušek

  O rekonstrukci praindoevropštiny

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Druhé, rozšířené a přepracované vydání této publikace probírá ve dvanácti kapitolách hlavní otázky spojené s rekonstrukcí praindoevropštiny a rozvoji metody vnější a vnitřní rekonstrukce. Tři kapitoly uvádějí podrobný postup této rekonstrukce, který je předložen na příkladech vybraných slov. Dvě části … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Bičovský

  Vademecum starými indoevropskými jazyky

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 30. augusta 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Vademecum starými indoevropskými jazyky poskytuje přehled vývoje indoevropské jazykové rodiny, k níž patří většina moderních jazyků Evropy včetně češtiny, od rekonstruovaného prajazyka z doby před 6000 lety až k jazykům raného středověku, a to jak dobře známých a doložených - latina, řečtina, sanskrt, stará irština, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jazyky starého Orientu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 30. augusta 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Kniha přináší ucelený popis jazyků starého Orientu, tedy oblastí Mezopotámie, Malé Asie, starého Íránu, Syropalestiny a Arábie od nejstarších nálezů do příchodu islámu (7. stol. n. l.). Obsahuje přehled etnolingvistických areálů starého Orientu, lingvistickou charakteristiku nejdůležitějších jazyků oblasti a ve 112 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Jelínková

  Echa expresionismu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 27. augusta 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,39 €
  Vaša cena: 16,52 
  Kniha Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ctirad Václav Pospíšil, Petr Regalát Beneš, Petr Hlaváček

  Františkánství v kontaktech s jiným a cizím

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 16. júna 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  První svazek nové ediční řady Europaeana Pragensia, zabývající se (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva ve středověku a raném novověku. Kniha vychází u příležitosti 800. výročí založení Řádu Menších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Rákosnik

  Sovětizace sociálního státu

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 24. mája 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,57 €
  Vaša cena: 17,64 
  Monografie postihuje klíčové období formování československého sociálního státu, jehož důsledky jsou patrny do dnešních dní. Práce je rozčleněna do tří tematických okruhů. První se zabývá především sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Prague papers on history of international relations 2009

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 20. apríla 2010
  Jazyk: anglický, český, viacjazyčný
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,21 €
  Vaša cena: 22,05 
  Časopis, vydávaný od roku 1997 Ústavem světových dějin FF UK v Praze, od roku 2006 společně s Institutem východoevropských dějin Fakulty historických a kulturních věd Vídeňské univerzity, obsahuje odborné studie z dějin mezinárodních vztahů od středověku až po 20. století. Studie v časopise, v němž … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Hlaváček

  Intolerance v evropských dějinách - InTolerance in European History

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 28. novembra 2011
  Jazyk: anglický, český, nemecký
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,81 €
  Vaša cena: 10,27 
  Collegium Europaeum - výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR - uspořádalo 18. června 2009 ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky mezinárodní konferenci „(In)tolerance v evropských dějinách“. Ta se konala v Lichtenštejnském paláci v Praze, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Hlaváček, Eberhard Winfried, Heinz Duchhardt

  Bruncvík a víla / Bruncwik und die Nymphe

  Vydavateľstvo: Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy
  Dátum vydania: 16. júna 2010
  Jazyk: anglický, český, nemecký
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,46 €
  Vaša cena: 8,04 
  Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární „dialog s Evropou“, staročeská Kronika o Bruncvíkovi, legendárním českém knížeti. Ten se po svém ztroskotání ve Středozemním moři ocitl na ostrově, kdesi na rozhraní Evropy, Asie a Afriky. Zde potkal záhadnou mořskou pannu, jmenovala se Europa... Tento příběh se stal … Zobraziť viac info ►