Kairosz Kiadó

vydavateľstvo

Régimódi színháztörténet


"Juhász Gyula Credo című versével ajánlom ezt az újmódi könyvet: "Megállsz-e néha az örök sodorban, Mely halni visz, mint az örvény a rózsát, És érzed-e, míg hull a homokóra, Hogy mosolyog az örökkévalóság? És látod-e, hogy lemenő napokban A születő napok visszfénye reszket, És hallod-e, hogy elmúlt századoknak Visszhangja szól, ha a jövőbe mennek?" (Kubik Anna) A tartalomból: -Debrecen, ó-kikötő -Kun Béla, a pilóta -Földön járt csillagok: Jávor Pál, Ruttkai Éva, Tolna, Szörényi, Szeleczky... -Sütő András élet-halál játéka -Szivárványos ember: A. Tóth Sándor -Páger Antal hazatér... -Üldözött, gyűlölt név lett a Nemzeti -Hóvirágos levél Béres Ilonának -Moliére háza körül
Na sklade 1Ks
15,34 € 16,15 €

Magyar királyok arcképcsarnoka


Szent István koronázásának 1000. évfordulóján kezdtem festeni a magyar királyok arcképcsarnokát Kaposvár városa számára. Célom egységes stílusú, lehetőleg történelmileghitelesképsorozatvolt. 918 esztendő minden ismert írott és képes forrását igyekeztem felhasználni, a királyi pecsétektől a fényképekig. Az 1500-as évektől vannak hiteles ábrázolások. Azelőtt a hagyományra és a kor ismeretével támogatott képzeletre kellett hagyatkoznom. Abban, hogy kit tekintek törvényes királynak és hogyan értékelem az egyes uralkodókat, a magyar történelmi közmegegyezésre bíztam magam. A rövid életrajzokat úgy állítottam össze, hogy az arcok mögül a magyar állam és nemzet sorsa is kibontakozzék. A képek nem élethű portrék, hanem stilizált uralkodóábrázolások, a műfaj sok ezer éves hagyománya szerint. Tárgyuk nem a rövid életű egy ember, hanem az ezeréves magyar királyság.
Vypredané
15,92 € 16,76 €

A tudás még nem bölcsesség


Azok az emberek különösen érdekesek, akiknek élete nem egyenes pályán halad. Ahol az ember életében nagy fordulat van, ott valami különleges esemény történt. Max Thürkauf életpályáján szembeszökő törést okozott, amikor fölismerte, hogy a kizárólag ra cionális-materialista tudomány zsákutcába vezet. Egyre világosabban tudatosodott benne, hogy az úgynevezett értékektől független természettudomány tragikus babona.
U dodávateľa
6,57 € 6,92 €

Az IQ és az emberi intelligencia


Az IQ és az emberi intelligencia nagyszabású áttekintést nyújt erről a lebilincselő területről, és bemutatja a legfontosabb témákat: a modern IQ-tesztek kialakulását, az intelligencia örökletességét, az intelligencia elméleteit, az IQ-ra ható környezeti tényezőket, a faktoranalízist, az IQ-mérés és a kognitív pszichológia kapcsolatát, valamint az intelligencia és egyes társadalmi kérdések viszonyát. Mindezt az IQ-ról és az intelligenciáról szóló könyvekről szokatlan pártatlansággal, részrehajlás nélkül. A könyv szövege olvasmányos és könnyen megérthető, ezért nem csak az egyetemi és főiskolai hallgatók számára hasznos olvasmány, hanem bárki örömmel forgathatja, akit érdekelnek ezek az izgalmas kérdések.
Vypredané
1,89 € 1,99 €

Egyháztörténelem mint a világtörténelem magyarázata


Hugo Staudingernek (1921-2004) a Paderborni Egyetem professzorának, nemzetközileg ismert és elismert tudósnak könyve meglevő világossággal tárja föl, hogy Jézus Krisztus valóban a világtörténelem kulcsa. A történelem csak "sub specie aeternitatis" -h átterében az örökkévalósággal- válik érthetővé. Ha az ember gyakran görbe úton jár is, Isten keze írása minden görbeség ellenére egyenes marad: a világtörténelem csak a végítéletkor kapja meg teljes értelmét. A könyv befejező része bemutatja, hogy ma a világon mindent átfogó küzdelem folyik. Egyik oldalon állnak azok az emberek és csoportosulások, akik kiállnak az emberi méltóság tiszteletben tartásáért és az emberi jogokért. Ezek világszerte elsősorban az elkötelezett keresztények. Ezért üldözi k az egyházakat mindig ott, ahol az emberi jogokat is lábbal tiporják. A világ válságos helyzetben van, amint azt Krisztus megjövendölte.
U dodávateľa
13,16 € 13,85 €

Isten városáról De Civitate Dei


Szent Ágoston mintegy 15 évig dolgozott a De civitate Dei - Isten városáról című munkáján, mire az végső formáját elnyerte, és az egyházatya történelemteológiájának monumentális összegzésévé lett. A huszonkét könyvből álló munkában Ágoston a pogány és szent történelem eseményeinek felvonultatására, értelmezésére, a pogány filozófusok nézeteinek tárgyalására és cáfolatára is vállalkozik, miközben bámulatos alapossággal bontja ki azt a tételt, hogy Isten városa és az ördög városa a jelen világban elválaszthatatlanul együtt létezik, noha eltérő az eredetük és más lesz a végső sorsuk is. Az Isten városáról ezért Ágoston politikai teológiájának legteljesebb kifejtését is magában foglalja, amelynek hatása mindmáig érezhető. A Kairosz Kiadó négy kötetben, Földváry Antal legendás fordításának felújított változatában adja közre a teljes magyar szöveget.
Vypredané
14,43 € 15,19 €

"Hol sírjaink domborulnak..."


Ez a könyv nem az elmúlás, a temetők komor hangulatának megidézésére vállalkozik - hanem becses örökséget kínál. Hogyha a ránk váró-leselkedő küzdelmek során néhányunkban felülkerekedne is a kishitűség vagy a csüggedés, szellemi gyógyírként erőt meríthessünk elődeink szellemi hagyatékából, üzeneteiből. Hogy követendő iránytűnk lehessen kitartásuk és állhatatosságuk, bölcs türelmük éppúgy, mint fáklyaként fellobbanó igazságérzetük és minden tragédián felülemelkedni tudó emberi nagyságuk. Így, zarándokként illő tisztelettel felkeresve végső nyughelyüket, hitünkben megerősítve folytathassuk tovább utunkat. S vallhassuk: "megfogyva bár, de törve nem - hála Mindannyiuknak! - él nemzet e hazán." Kapocsy GyörgyA könyv Kapocsy György felvételein, idézeteken keresztül vezet végig bennünket a magyar történelmen, neves magyarok sírhelyeinek meglátogatásával. Kapocsy György: "Hol sírjaink domborulnak..."
Vypredané
26,80 € 28,21 €

A jégpáncélos vitéz


Elek nagyapó újra mesél! Ismert és kevésbé ismert történetei - éppen három tucat - segítségével képzeletbeli utazásra hívjuk az olvasót. Erdély különbözi tájai, várak és hegyormok, erdik és tavak, az itt éli emberek küzdelmei, erényei és b#nei a fiszereplii e mondáknak. ... Folytatás ›› A beazonosítható helyekhez kötidi regék egy erdélyi körutazássá kerekednek, a kiadó és szerkeszti nem titkolt szándéka szerint azért, hogy egy valódi utazásra csábítsa azokat, akik már a mesék ismeretében kíváncsiak e természeti szépségekre és nem riadnak meg a nehézségektil. Akik pedig már jártak a helyszíneken, e történetek segítségével gondolatban újra felkereshetik a szívükhöz közel álló tájakat. A(z) A jégpáncélos vitéz (Könyv) szerzője Benedek Elek.
Vypredané
1,89 € 1,99 €

Rasszista állam? - Összegyűjtött írások


Az ebben a kötetben összegyűjtött tanulmányok a Szentföldön folyó háborút az eszmék közötti világméretű harc központi színtereként mutatják be, olyan nagy jelentőségű mai fejlemények hátterében, mint az amerikai zsidóság növekvő befolyása, a baloldal hanyatlása, a globalizáció terjedése, a globalizáció-ellenes mozgalmak első lépései és a harmadik világháború kitörése Amerika és a harmadik világ között. A szerző, miközben keresi Palesztina felszabadításának lehetőségeit, egy átfogóbb célt is kitűzött maga elé: a közbeszéd felszabadítását. [...] E tanulmányok Palesztinát a világ modelljének tekintik. Olyan erők működnek itt, amelyek el akarják tüntetni az őshonos lakosságot, le akarják rombolni templomait és mecsetjeit, s tönkre akarják tenni természeti környezetét. De élnek ezzel szemben fellépő anyagi és szellemi, régi és új erők is, amelyek a legjobb embereket vonják be a Palesztináért folyó csata küzdelmeibe.
Vypredané
10,41 € 10,96 €

Ha nem az Úr építi a házat


Benkő Ágotával beszélget Herczeg Zsuzsanna. Hétköznapi dolgokról beszélgettünk: családról, házasságról, gyerekekről, munkáról. A legalapvetőbb kérdésekről beszélgettünk: szeretetről, hűségről, hitről, feladatokról. Szóljon ez a könyv mindennapjaink és az Úr házának építőköveiről. (Herczeg Zsuzsa)
Vypredané
4,11 € 4,33 €

A psziché él és hat


"A lélek képek egymásutánisága a legtágabb értelemben, de nem valami véletlen egymásmelletti- vagy egymás utániság, hanem egy minden mértéket meghaladóan értelmes és célszerű felépítmény, az élettevékenységek képekben kifejezett szemléletessége" (C. G. Jung)
Vypredané
4,41 € 4,64 €

Vincent van Gogh


Két különös gondolkodó talál egymásra e könyv lapjain: Vincent van Gogh, a festő és Walter Nigg, a teológus. A szerző a vallás érdekesen új szemszögéből tárja fel előttünk a festő, próféta illetve istenkereső életét. A mű tulajdonképpen a modern ember passiótörténete.
U dodávateľa
10,23 € 10,77 €

"Költő" a kamera mögött


"Kétségtelen tény, hogy a filmekkel, elsősorban a dokumentumfilmekkel, sok fontos dolgot meg lehet fogalmazni. Az is tény, hogy volt sok olyan téma, amellyel történészeknek, íróknak kellett volna foglalkozniuk, nem a filmeseknek. Hogy ez miért alakult így? Talán másként működött nálunk a cenzúra? Mindenesetre a filmek elkészültek, s ha olykor dobozban is maradtak, előbbutóbb csak levetíthettük őket. A könyveket, a lapokat, a Tiszatájt például gátlástalanul bezúzták, a film megmaradt. Úgyhogy nem vonom én kétségbe a film fontosságát. A rendszerváltozás előtt különösen nagy szerep jutott a dokumentumfilmeknek. A kultúrpolitika különös helyzetbe került. Mivel Aczél György mindig azt hangoztatta, hogy nem kávéházban kell történeteket kitalálni, hanem az életről kell filmet készíteni, valójában nem szólhatott ellene."
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Árpád-házi Szent Erzsébet


A kötetből megismerhetjük Árpád-házi Szent Erzsébet életét, aki átvezette a gyermekeket, a kereső fiatalokat, a hitvestársakat, a családokat, a betegeket, a senkinek se kellő öregeket, hajléktalanokat, testi-szellemi fogyatékosokat Krisztus, a világ világossága felé.
Vypredané
13,89 € 14,62 €

Veszélyben a hazám


Ma már nem az a kérdés, hogy milyen. Hogy hány tenger hullámai nyaldossák partjait, vagy hogy miféle népek lakják. Mert bajban van az én hazám a határain belül, és kívül is. szerkezetének eresztékei recsegnek-ropognak, eltűnik az ezeréves rendszer, tíz falu nem épít templomot, helyette bezárja az iskoláit, a kispostát, holnap már a hivatalt is, holnapután pedig a vonat meg a busz sem jön többé... De miként jutott idáig az én hazám? Valami végleg elromlott: szeretet, szolidaritás, szinergia - egyik sem magyar kategória. Tatárt, törököt, Trianont még túléltük, de most - most veszélyben van a mi hazánk.
U dodávateľa
5,48 € 5,77 €

Csupa mosoly volt


Debreceni születésű zsidó vagyok, magyar vagyok, és amerikai újságíró, s hogy melyik éppen az elsődleges, azt a hely és a pillanat határozza meg" - mondja Charles Fenyvesi a vele készült riportkönyvben.
U dodávateľa
5,48 € 5,77 €