Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Nakladatelství Leges

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Tomáš Sobek

  Právní etika

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 29. apríla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,31 €
  Vaša cena: 23,09 
  První část knihy se věnuje významným etickým teoriím a pojmům, které jsou relevantní pro právní myšlení. Čtenář zde najde základní informace o etice ctnosti, utilitarismu a kantovské etice. Pojednává také o teorii přirozeného práva, lidských právech, autonomii jednotlivce a lidské důstojnosti. Druhá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Vrcha

  Odůvodnění civilního rozsudku

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 22. júna 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,46 €
  Vaša cena: 15,64 
  Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnutí v civilních věcech . Každé odůvodnění je totiž odbornou vizitkou soudce a zrcadlem jeho právních úvah, které dominují při rozhodování ve věci. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Zákon o priestupkoch - Podrobný komentár s judikatúrou

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 58,68 €
  Vaša cena: 55,75 
  Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Cisko

  Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodování

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 18. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,59 €
  Vaša cena: 10,06 
  Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov. Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Slivka Bedlovičová

  Teoretické aspekty obchodného registra

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 27. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,59 €
  Vaša cena: 10,06 
  Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dominika Kučerová

  Neoprávnené nakladanie s odpadmi - trestnoprávne aspekty

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 31. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,46 €
  Vaša cena: 7,09 
  „Skládka v bratislavskej Vrakuni obsahuje približne 120 000 kubických metrov toxického odpadu, ktorého sanácia bude stáť 34,1 milióna EUR. “ „Európska komisia hrozí Slovensku vysokými pokutami za výrub lesov. “ S mnohými podobnými správami tohto typu sme každodenne konfrontovaní. Neustále počúvame o potrebe chrániť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

  Dieťa medzivojnového Slovenska

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 10. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,37 €
  Vaša cena: 10,80 
  Monografia načrtáva východiská právnej úpravy sociálnej práce v oblasti starostlivosti o deti a mládež na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. Všíma si zrod novej inštitucionálnej bázy v oblasti starostlivosti o deti a mládež a pokusy o koordináciu, resp. sanáciu tohto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 29. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Gregor

  Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,12 €
  Vaša cena: 13,41 
  Vedecká monografia predstavuje ucelenú právnu analýzu jedného z najdôležitejších období rímskych dejín. V jeho rámci došlo k prechodu od republikánskeho Ríma k cisárskej ríši. Autor do detailov popisuje, akými ústavnými postupmi sa Augustovi podarilo to, na čo krvavo doplatil Gaius Iulius Caesar. Zároveň poukazuje na Augustove … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtěch Vladár

  Dejiny cirkevného práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 28,24 €
  Vaša cena: 26,83 
  Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,37 €
  Vaša cena: 10,80 
  Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz netušené možnosti nahrádzať ľudskú prácu, čím sa v najbližších rokoch veľmi podstatným spôsobom zmení štruktúra existujúceho trhu práce. Digitalizácia výrobných a pracovných postupov na jednej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kristína Jurišová

  Poškodený v predsúdnom konaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Monografia má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka poukazuje na existenciu aplikačných problémov v postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marianna Novotná, Monika Jurčová

  Náhrada škody jako prostriedok nápravy v súkromnom práve

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 25. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,22 €
  Vaša cena: 18,26 
  Zborník z XII. Lubyho právnických dní odráža rôznorodé diskusie na tému náhrady škody, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom bienále 17. a 18. septembra 2015 v Smoleniciach. Spoločným menovateľom príspevkov je ponímanie zodpovednostného systému ako prostriedku nápravy v súkromnom práve. Vďaka bohatému zastúpeniu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Berdisová, Marek Káčer, Peter Colotka

  Právna filozofia dvadsiateho storočia

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 13. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 21,15 €
  Vaša cena: 20,09 
  Táto kniha ponúka prierez právnofilozofickými koncepciami a doktrínami dvadsiateho storočia. Zaostruje pozornosť na problematiku uznania, zákonnosti, spravodlivosti alebo aj na často krutú hravosť legitimity, legality a efektivity v zrkadle moderny, neskorej moderny či postmoderny. Kladie si otázky overené časom: Pochádza všetko … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michaela Moravčíková

  Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 19. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,16 €
  Vaša cena: 12,50 
  Sborník příspěvků ze stejnojmenné vědecké konference si klade za cíl reflektovat zásadní problémy a nejnovější vývoj v oblasti práva na náboženskou svobodu a svobodu svědomí v souvislosti s náboženským vyznáním rodičů a nejlepším zájmem dítěte. Výchova dětí a mláděže byla a stále … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adrián Vaško, Jozef Stieranka

  Odhaľovanie trestných činov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 3. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,89 €
  Vaša cena: 17,95 
  Publikácia sa zaoberá predovšetkým problematikou odhaľovania trestných činov. Uvedená časť boja s kriminalitou nie je v súčasnosti komplexne skúmaná a rozpracovaná. Aktuálne trendy vo vývoji kriminality, najmä organizovanej a s medzinárodným prvkom, potvrdzujú, že doterajšie prístupy už nie sú dostatočné na zabezpečenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mikuláš Krippel

  Príklady zo sociálneho poistenia

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,73 €
  Vaša cena: 13,04 
  Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených príkladov s riešeniami, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Beneš

  Autorské právo v rozhlasovém vysílání

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 1. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,47 €
  Vaša cena: 12,80 
  Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné známky, ochranu osobnosti a specifické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar

  Zákon o realitním zprostředkování

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 19,22 €
  Vaša cena: 18,26 
  Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele? Jaký … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Jelínek, Kolektív autorov

  Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 30,98 €
  Vaša cena: 29,43 
  Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Zatímco … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo Telec

  Právo komplementární a alternativní medicíny

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 9. marca 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 24,71 €
  Vaša cena: 23,47 
  Kniha je první českou monografií zabývající se právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů péče o zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Podstatné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Dostalík

  Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 29. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,59 €
  Vaša cena: 10,06 
  Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost obětovat cizí věc pro záchranu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Markéta Brunová

  Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 29. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,29 €
  Vaša cena: 14,53 
  Trest odnětí svobody představuje univerzální a zároveň nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách demokratických právních států ukládají fyzickým osobám. Otázky způsobu výkonu tohoto trestu, vnitřní diferenciace, dosahování cílů výkonu trestu, jakož i postavení odsouzených v podmínkách … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 23,14 €
  Vaša cena: 21,98 
  Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Zahradníček

  Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,29 €
  Vaša cena: 14,53 
  Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Trestní právo Evropské unie, 2.vyd.

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 4. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,14 €
  Vaša cena: 21,98 
  Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Venclík

  Střety legitimit v Evropské unii

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 4. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,59 €
  Vaša cena: 10,06 
  Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU V druhé části, při analýze jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Srstka, Kolektív autorov

  Autorské právo a práva související - 2. vydání

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 27. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,14 €
  Vaša cena: 21,98 
  Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim

  Praktikum z římského práva - 3. vydání

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 27. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,12 €
  Vaša cena: 13,41 
  Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje čtrnáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu, dědickému a trestnímu právu a dalším. Ve třetím vydání … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Jelínek, Kolektív autorov

  Trestní právo hmotné - Obecná část. Zvláštní část. - 7. vydanie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 31. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 47,06 €
  Vaša cena: 44,71 
  Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Podrazil, Tomáš Tintěra

  Praktikum pracovního práva

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 17. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,37 €
  Vaša cena: 10,80 
  Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky podněcující studenty k bližší … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala

  Správní právo hmotné - Obecná část - 3. vydání

  Vydavateľstvo: Nakladatelství Leges
  Dátum vydania: 30. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň … Zobraziť viac info ►