! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Poznání

vydavateľstvo

Základy funkční anatomie


Základy funkční anatomie jsou moderním učebním textem, který srozumitelným a stručným způsobem popisuje stavbu lidského těla. Je vstupním textem ke studiu všech biomedicínckých oborů, pedagogické fakulty, fakulty se sportovním zaměřeném, biomedicíncky orientované obory technických vysokých škol a bakalářské směry paramedicínského studia na lékařských fakultách. Moderní koncepce učebnice připravuje k navazujícímu studiu morfologických disciplín, jak jsou koncipovány v bakalářském programu studia řady vysokých škol. Funkční anatomie je vhodnou studijní pomůckou i pro různé typy profesních a nástavbových kurzů realizovaných ve zdravotnických i nezdravotnických profesích. Najde své místo také při přípravě k přijímacím zkouškám na vysoké školy a vyšší odborné školy. Formální úprava textu dovoluje samostatné studium a učebnice je proto vhodná i pro kombinované formy studia.
Na sklade 1Ks
19,86 € 20,90 €

Spoušťové body a jejich odstraňování


Nejrůznější tělesné potíže a pohybová omezení začínají často svalovými poraněními, která v důsledku převládajícího konvenčního přístupu k ortopedické péči nejsou adekvátně ošetřena. Autorka v této knize poskytuje návod k léčbě i prevenci takových svalových poranění. Uvádí nejen příčiny vzniku zatuhnutí a omezení funkčnosti svalových vláken, ale také metody jejich odstranění. Podrobně popisuje dostupné metody samoošetření, včetně závěrečného protažení a aplikace vlhkého tepla nebo ledování. V ilustrované referenční části předkládá vzorce přenesené bolesti vyvolávané spoušťovými body v jednotlivých svalech, utříděné podle oblastí těla, do nichž zasahují. Objasňuje, které konkrétní aktivity a polohy způsobují vznik uvedených spoušťových bodů, a radí, jak je uvolnit pomocí náležitého ošetření a protažení.
Vypredané
20,80 € 21,89 €

Psychologie a doteková povolání


Tato učební pomůcka je určena všem, kdož se připravují k výkonu svého budoucího povolání v rekvalifikačních kurzech orientovaných na problematiku dotekových povolání: kadeřnice, kosmetička, manikérka, masér, pečovatelka, pedikérka, saunér, vizážistka a další. Publikaci lze též použít na středních školách jako doplňující literaturu.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Rusko 18 obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech


Osmnáct obrazů z cesty po ruské zemi a klášterech.Autor je vášnivý cestovatel, který navštívil většinu evropských zemí, zavítal i na Blízký východ, do Izraele, Turecka, Sýrie a Jordánska. Své zážitky a pocity z cest pečlivě uchovává nejen ve svém srdci, a
Vypredané
8,04 € 8,46 €

Chvála sběratelství


My, moderní lidé, nalézáme zvláštní zálibu ve shromažďování sbírek. Není k tomu moc zapotřebí, stačí nadšení, studium učených knih - a potom vzít batoh na záda a vyrazit. I dnes leží všude kolem, na polích i v lesích kousky achátů, jaspisů, křišťálů i am
Vypredané
10,26 € 10,80 €

Symptomatologie dějin


Další z děl zakladatele anthroposofie Rudolfa Steinera.
Vypredané
10,27 € 10,81 €

Co nám stojí na cestě k bohatství


Autor se věnuje naprosto pozemskému tématu: Co nám stojí v cestě k dosažení hmotného dostatku. Stvořitel, který vybudoval náš svět, si přál, abychom se ze života radovali, a právě díky materiálnímu zajištění bude naše radost ze života intenzivnější. Kniha je určena téměř všem. Úspěšným podnikatelům, aby neopakovali chyby svých kolegů. Neúspěšným podnikatelům, aby přišli na příčiny svého neúspěchu. Zaměstnancům, aby pochopili, proč se ocitli na svém postu a proč dostávají právě takový plat, jaký dostávají. Nezaměstnaným, aby pochopili, proč se dostali do situace bez peněz.
Vypredané
8,47 € 8,92 €

Medicína dávnych civilizací


Kniha představí medicínu starověkých civilizací, zejména indické, čínské, řecké a římské, kde lékařství dosáhlo vysokých kvalit již dávno před naším letopočtem. Seznámí s novými poznatky o starých egyptských léčebných postupech pomocí pyramidální energie, s výzkumy a novými objevy v Amazonii. Stranou nezůstane ani šamanská léčba a rovněž celá řada náboženských zákonů, jako například zákaz užívání některých potravin, dodržování půstů a dnů odpočinku, či příkazy týkající se lidské sexuality, které plnily vlastně roli hygienických pravidel.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Dornova metoda-jemná cesta ke středu


Dornova metoda je jemná manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby, obratle i brány energie bezpečně a přesně uváděny do původních správných poloh. Děje se to dynamicky, z aaktivní spoluúčasti pacienta. V této knize je Dornova metoda doplněna Breussovou masáží, která upravuje klouby a vyrovnáva statiku těla. Kontaktní látkou pro obě metody je třezalkový olej, jehož léčivé účinky se spolupodílejí na dobrých výsledcích těchto metod.
Vypredané
8,22 € 8,65 €

Úvod do astrologie vodnářského věku


Vláda Saturnu pomaly končí, jeho energie si hľadajú nový spôsob vyjadrenia a uvoľňujú ľudstvo zo zovretia svojej krutovlády. Novým vládcom sa stáva revolucionár Urán. Rovnosť, bratstvo, sloboda, to sú pojmy, ktoré povstávajú spod útlaku Starého vládcu. Preto dnešná doba od astrológa vyžaduje nové prístupy. Vzniká nutnosť reinterpretovať pôvodnú astrologickú symboliku novými spôsobmi. A to je veľká úloha pre generáciu nových astrológov...
Vypredané
12,06 € 12,69 €

Dotkněte se sebě


Publikácia sa týka tzv. dotykových povolaní: základy obchodnej psychológie alebo o vzájomnom porozumení v práci. Jedná sa o učebnicovú pomôcku. Preberajú sa tu konflikty, asertivita, stres a rozprávanie. Text je postavený na otázkach tých, ktorí pracujú v oblasti dotykových povolaní, a odpovediach na ne.
Vypredané
5,72 € 6,02 €

Léčení dornovou metodou


V této knize je podrobně vysvětlena teorie a především praxe jemné a šetrné terapie - Dornovy metody. Krok za krokem nám autoři ukazují, jak lze šetrně ošetřit páteř i jednotlivé obratle, co může pacient udělat sám pro sebe jak v léčbě, tak i v prevenci a jak tento postup ovlivňuje další části těla, tělesné orgány i psychiku člověka.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Meridiánová masáž


Meridiánová masáž neboli Akupunkt masáž dle Willyho Penzela APM má své kořeny v čínské tradiční medicíně. Byla vyvinuta v Německu v 50.60. letech minulého století.Willy Penzel vypracoval technologii speciální masáže, ve které z východní teorie
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Léčení kyvadlem


V knize jsou populárním způsobem vysvětleny mechanizmy přenášení bioinformací pomocí rezonanční vazby. V praxi to znamená vysvětlení a nácvik práce s kompenzačním kyvadlem. Při této činnosti, pokud je prováděna správně, dochází nejen k lokalizaci zdravotních potíží, ale zároveň k odstranění nemocné bioplazmy pacienta a úpravě jeho biopole.
Vypredané
4,24 € 4,46 €

Zdravá chůze po celý život


Tato přehledná příručka vám pomůže přesně zhodnotit stav vašich nohou. Poté vás seznámí s účinným tréninkovým programem. 50 cvičení pro zdravé nohy. Poznáváme a odstraňujeme nesprávnou zátěž nohou. Trénink místo operace - úspěšná metoda Spiraldynamik. Gymnastika nohou u vbočeného palce, ostruhy patní kosti, plochých nohou atd.
Vypredané
12,94 € 13,62 €

Lymfa míza


Učebnice je koncipována pro nezdravotnické i zdravotnické pracovníky, kteří podle svých specializací přicházejí do styku s poruchami nebo následky poškození, případně přetížení mízního systému a v rozsahu svých kompetencí je řeší. Text nepředpokládá předchozí zdravotnické vzdělání. Obecné anatomické a fyziologické znalosti jsou samozřejmě pro studium tak specializované kapitoly, jako je lymfologie, výhodné, ale s doprovodným výkladem a další obrazovou dokumentací (atlasy) lze základy stavby a finkce mízního systému zvládnout.
Na sklade 1Ks
10,35 € 10,89 €