! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Sofa

vydavateľstvo

Ako román


Esej Daniela Pennaca Ako román (Comme un roman), ktorá vyšla roku 1992 vo vydavateľstve Gallimard, sa stala knihou roka. Hneď ako sa zjavila v kníhkupectvách, predalo sa vyše 20 000 výtlačkov. O tri týždne - po televíznom vystúpení Daniela Pennaca - záujem čitateľov závratne vzrástol z 53 000 až na 200 000 predaných kníh za necelý rok. Esej Ako román sa číta na jeden dúšok ako veľmi dobre napísaný román, vyžaruje z nej radosť z čítania a láska k literatúre - nie však patetická ako k nejakému b ožstvu, ale celkom obyčajná, pravá, bez ktorej sa nezaobídete. Pennac vie byť zhovievavý aj voči menej sčítaným, nezúfa nad dnešnou mládežou, skôr sa usiluje nenásilne (ako naozaj dobrý pedagóg) vzbudiť v mladých lásku ku knihám a verí, že sa k nim v rátia ako smädní po úpale z audiovizuálneho ožiarenia k prameňu s čistou vodou. Podľa úspechu, ktorý esej získala, predsa len ostáva nádej. Práva čitateľa Právo nečítať Právo preskakovať strany Právo nedočítať knihu Právo znovu si ju prečítať Právo čítať čokoľvek Právo na bovarizmus Právo čítať kdekoľvek Právo paberkovať Právo čítať nahlas Právo mlčať Z recenzií: ...Jeho kniha by sa dala nazvať anatómiou čítania, tak svedomite si všíma každého detailu, ktorý s touto činnosťou súvisí. Lebo čít anie je pre neho činnosť, síce dobrovoľná, ale pre život nevyhnutná. ... (Jozef Bžoch, Práca 7. januára 2000) ...O dobrodružstvách zažívaných pri prvom stretnutí s knižkou, ale aj o tom, prečo ich poézia a čaro z mnohých z nás veľmi rýchlo vyprchajú , prečo dieťa postupne stráca radosť z čítania a prečo sa z nadšených čitateľov stávajú (dočasní alebo aj dlhodobí) nečitatelia hovorí esej Ako román. ... (Etela Farkašová, Knižná revue 19. januára 2000)
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Antarktída na prahu konca


Deník, ve kterém autor popisuje své zážitky, myšlenky a pocity z pobytu v Antarktidě.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Slepačia polievka na inšpiráciu ženskej duše


Slepačia polievka na inšpiráciu ženskej duše inšpiruje čitateľa a pomáha mu uvedomiť si dôležitosť takých hodnôt v živote, ako je láska, rodina a vďačnosť.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Vita Brevis


"V antikvariáte v Buenos Aires spisovateľ náhodou objaví starý latinský rukopis, ktorý je pravdepodobne odpisom originálu zo 4. storočia. Ide o list, ktorý Augustínovi píše dvanásť rokov po rozchode jeho milenka a matka jeho syna. Gaarder jej dal me no Floria Aemilia a veľmi sugestívne zobrazil citový život i fyzickú prítomnosť tejto vášnivej ženy v Augustínovom živote. Prečo je to krásne, čo medzi nami bolo, zrazu v tvojich očiach hriechom? pýta sa Floria Aemilia svojho bývalého milenca a neľ útostne kritizuje Augustínovu cestu odriekania, založenú na strachu pred Bohom. Keď sme vtedy prechádzali cez rieku Arno, položil si mi láskyplne ruku na plece, pristavil ma a požiadal, či by si mohol privoňať k mojim vlasom. Život je krátky, pove dal si, takto si spomína Floria Aemilia na jednu z nezabudnuteľných chvíľ v spoločnom živote s cisárskym učiteľom rétoriky Auréliom Augustínom. Presnejšie: takto si J. Gaarder predstavuje jednu zo scén v živote Augustína, budúceho svätca, a jeho kon kubíny Florie niekedy okolo r. 380. Jeho predstava sa opiera o pozoruhodnú autobiografiu sv. Augustína Vyznania, v ktorej tento "jediný latinský mysliteľ, čo si zaslúžil označenie filozof, sprítomnil aj dnešným čitateľom svoj zložitý duchovný prerod od afrického pohana ovplyvneného gréckou a rímskou filozofiou po rímskeho kresťana oddane nasledujúceho príklad Krista. Svetoznámeho nórskeho autora však očividne lákala predstava, že Augustínova konkubína Vyznania čítala a patričným spôsobom okome ntovala všetko, čo sa jej na prerode bývalého druha a otca jej syna videlo falošné, ba priam bohorúhačské. Preto vo fiktívnom liste zavrhnutej milenky dovolil vyznať sa zo svojich citov vzdelanú, láskyplnú ženu, ktorá obhajuje princíp krátkosti živ ota, života bohatého na telesnú lásku, na súdržnosť dvoch ľudí. Život je taký krátky, že si nemôžeme dovoliť vyniesť definitívny rozsudok nad láskou. Musíme najprv žiť, Aurel, až potom môže filozofovať, nabáda Floria Augustína, teraz už ctihodného biskupa. "Vyjdi von a ľahni si pod figovník. Otvor dokorán svoje zmysly - aj keby to malo byť naposledy. Kvôli mne, Aurel, a kvôli všetkému, čo sme si kedysi navzájom dali."
Vypredané
6,59 € 6,94 €

Delfín


Delfín je príbeh o odvahe, o prekonávaní strachu, o využití vlastných možností. Pripomína nám, že súčasťou života je nielen to, čo vidíme očami: nové veci môžeme objavovať len vtedy, ak sa riadime vlastnými pravidlami. Je to príbeh o nádeji, odhaľujúcej zázraky tohto sveta, na ktoré často zabúdame. Na ceste životom rozhoduje o našom osude práve vôľa srdca, od nej závisí, či dosiahneme svoje ciele, preto nestačí len konať, plánovať, ale tiež veriť. Choďte za svojimi snami, počúvajte svoj vnútorný hlas a dovoľte delfínovi Danielovi, aby vás viedol zázračnou cestou tam, kde nájdete odpoveď na svoje otázky, aby ste naplnili svoj osud.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Ako som osprostel


Blbci majú šťastie. Hlúposť je dar od Boha. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské... A tak podobne. Ľudia niekedy tvrdia, že najradšej by boli úplne sprostí, aby si neuvedomovali všetky hrôzy tohto sveta, lebo obmedzenci sa v živote menej trápia. Keby každý, kto vyslovil takéto želanie, mal možnosť naozaj osprostieť a zaradiť sa medzi tupcov, bez váhania by sa na to vykašlal. Veď kto by chcel byť terčom nadávok inteligentov a pozerať sa na svet pohľadom idiota? Nikto. Ale keď sa náhodou jeden taký nájde a ešte o tom napíše aj knihu...
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Kafka alebo Diabolská nevinnosť


Po smrti Alexandra Vialatta roku 1971 sa našlo v jeho pozostalosti množstvo spisov (publikované články, rukopisy). Tento materiál - o Kafkovi je zozbieraný z hľadania v rešeršiach. Výber ovplyvnili dve Vialattove úvahy. V jednej sa pýta sám seba: Kto bol vlastne Kafka? Nechcel som ho spoznať celkom; želal som si, aby pre mňa ostal trochu záhadný. Načo o ňom hovoriť? Načo mu zvyšovať prestíž? Aby neostal známy len ako autor jediného diela? Diela, ktoré je zvláštne a geniálne? V rozhovore, ktorý roku 1964 Vialatte poskytol novinám Combat o Kafkovi a o spôsobe ako o ňom hovoriť, odpovedá: Myslím si, že ani kúzelníkov priateľ ani svedok nesmie prezradiť, že hodinky boli v rukáve. Vialatte nám ukázal cestu: z jeho rukopisov sme si zapam ätali tie, ktoré zvláštnym spôsobom odhaľujú tajomného kúzelníka, umelca, humoristu a filozofa, akým Kafka bol. Bol to autor jedinečného, zvláštneho a geniálneho diela. Rukopisy sú usporiadané podľa jednoduchého princípu. Najskôr sú všeobecné štúd ie o Kafkovi, potom sme zaradili kritiky jednotlivých Kafkových kníh okrem Zámku, ktorý je začlenený za kapitolu Stretnutie s Kafkom. Ide o prvý Vialattov článok o Kafkovi uverejnený v Rýnskej revue a pravdepodobne je to prvý článok, ktorý francúzsky spisovateľ o tomto autorovi napísal. Vialatte v ňom po prvý raz formuluje svoje myšlienky, ktoré potom neprestáva rozvíjať. Alexandre Vialatte sa s Kafkovým dielom stretol roku 1925 v Mainzi, kde pracoval ako redaktor Rýnskej revue. Ku Kafkovmu di elu pristupoval bez prehnanej zdvorilosti v pravom zmysle slova. V dielach velikánov je niečo, čo si nás podmaní, čo nás obšťastní. Vialatte sa odovzdal Kafkovi akosi samozrejme a s láskou, so vznešenou galantnosťou, o akej hovorili minnesängri a pro vensálski básnici. Kafka bol Boh a ja som sa stal jeho zvestovateľom. Prekladal jeho knihy jednu za druhou (korešpondencia Vialatte-Paulhan poskytuje svedectvo o tomto veľkom dobrodružstve). Bol prvým Francúzom, ktorý Kafku objavil a neustále ho č ítal.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Srdce čiernej labute


Aj keď ľudia odídu a veci stratia svoj lesk, zostane na svete skutočná láska, v ktorej sa jeden dokáže obetovať pre druhého. Rozprávková kniha je určená deťom od 8 do 108 rokov. Príbehy vás zavedú napríklad do krajiny žiarovky Editky; vyrozpráv ajú o ceste obláčika Pukiho a vďaka veľkej láske, tu zostal príbeh O snehuliačikovi s ľadovým srdcom a opustenej piecke.Recenzie:
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Marketing vo vydavateľstve


BMR ako prvá spoločnosť v Poľsku a vo východnej Európe usporiadala sériu školení pre vydavateľov. Tieto školenia sa organizujú nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. V minulosti sa konali v Kazachstane, Kirgizsku, na Ukrajine, v Gruzínsku, Bulharsku , Macedónsku a na Slovensku. Z obsahu knihy: Prvky marketingu Výrobok Obal Cena Distribúcia Propagácia Pracovníci vydavateľstva - najdôležitejší nástroj marketingu Náklad a zisk Nakladanie s časom Jacek Wodarczyk je od roku 1989 te sne spätý s knižným trhom. Skúsenosti získal vo Vydavateľstve vedeckej literatúry pri Poľskej teologickej spoločnosti v Krakove a vo Vydavateľstve Znak. V roku 1933 založil v Poľsku poradenskú spoločnosť pre vydavateľov s názvom BOOK MARKETING RESEAR CH (BMR). Jej hlavným cieľom je poskytovať vydavateľstvám vyčerpávajúce poradenské služby, najmä v oblasti manažmentu, organizácii výroby, predaja a v oblasti prieskumu trhu. V roku 2000 BMR vytvorila v Poľsku a vo východnej Európe prvú internetovú s tránku pre vydavateľov Wasz Wirtualny Wydavca (Váš virtuálny vydavateľ), ktorá je určená a vytvorená špeciálne pre vydavateľov, distributérov, literárnych agentov, organizátorov knižných veľtrhov.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Sofiin svet


(Sofies verdnen) Sofiin svet je napínavý román o dvoch rozdielnych dievčatách a jednom tajomnom pisateľovi listov. Múdra, pôsobivá a vtipná kniha o myslení, vzrušujúce čítanie a zároveň pútavé dejiny filozofie od samého začiatku až po súčasnosť. Autor ho nazval učebnicou, určenou každému bez ohľadu na vek. Niektorí ho označujú za odvážny, prínosný román o filozofii, čudovaní sa a zodpovednosti.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Deti Titanicu


Titul predstavuje veľmi osobný pohľad autorky na skutočnosti, ktoré pozná len zo zriedkavého a útržkovitého rozprávania svojho starého otca. Rozprávanie je sčasti skutočné, sčasti vymyslené.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Slobodomurári


LA FRANC-MAÇONNERIE Duch geometrie tríbi dušu a núti ju rozpoznať pravdu, vyvrátiť lož, odhaliť podobnosť v analógiách, sledovať rovnaké v odlišnom, nájsť dĺžku bez šírky, povrch bez hĺbky, nedeliteľný bod, aby nás povzniesli, jedným slovom, veci vnímajúce nadzmyslovú realitu. Všetky umenia sú založené na geometrii ani gramatika, ani rétorika by bez nej nemohli existovať. Slobodomurárstvo je jedným z vyjadrení kultúry. Ono samo je kultúrou: slovník, zakladajúce mýty, štýl, metóda a špecifická tradícia mu dovoľujú transformovať prijaté vplyvy y vplývať na okolie. Nie je to ideológia, ale vďaka mnohým myšlienkovým prúdom, ktoré ju živia, prispieva k jej rozvoju. Slobodomurárstvu je venovaná bohatá bibliografia. Každá kniha si žiada ďalšiu, pretože, ako všetky kultúry, aj slobodomurárstvo ponúka mnohé svety a mnohé protirečivé tvrdenia. Toto dielko odpovedá na najčastejšie otázky verejnosti počas konferencií a diskusií. Odpovede predstavujú slobodomurársky Rád z rôznych stránok a odvolávajú sa na historické udalosti spojené s rôznymi prúdmi.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Odvrhnutá


Tragický príbeh Ráchel, ktorá rozpráva svoj príbeh o láske, cite a odvrhnutí. Ona a Nathan sa po prvý raz videli a zaľúbili v deň svojej svadby. Žijú v jednej zo štvrtí Jeruzalema a ich život je prísne riadený náboženskými rituálmi. On študuje ta lmud a ona pracuje, aby mu pomohla. Ani po desiatich rokoch nemajú deti a to ovplyvní aj ich manželstvo. Dráma tejto ženy usilujúcej sa o revoltu, nenechá ľahostajným ani jedného čitateľa.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Chcel by som, aby ma niekto niekde čakal


(Je voudrais que quelqu´un m´attende quelque part) Anna Gavalda sa narodila v roku 1970 v parížskom regióne, kde doteraz žije. Jej súbor poviedok zaznamenal vo Francúzsku veľký úspech u čitateľov. Stretávam sa s ľuďmi. Pozorujem ich. Vypytujem sa ich, kedy ráno vstávajú, čo robia, ale aj čo majú najradšej ako dezert. Potom o nich premýšľam. Myslím na nich po celý čas. Pozerám si ich tváre, ruky a dokonca aj farbu ich ponožiek. Rozmýšľam o nich hodiny, roky a potom sa jedného dňa pokúsim o nich napísať.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Deťom o Osvienčime


Francúzska historička Annette Wieviorka pracuje v Národnom centre vedeckého výskumu. Skúma dejiny šoa, obdobie druhej svetovej vojny a dejiny židov v 20. storočí. Vo svojej knihe Deťom o Osvienčime sa formou odpovedí na otázky svojej trinásťročnej dcéry pokúša osvetliť „najtemnejšiu udalosť v dejinách 20.storočia“ — Osvienčim.
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Paul Felix Lazarsfeld


Kniha je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom seminári k 100. výročiu narodenia P.F.Lazarsfelda.Seminár usporiadala Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV.Ambíciou účastníkov seminára nebol ani pokus o odkrytie zásadne nových, akoby prevratných pohľadov.V prípade L.F.Lazarsfelda a jeho koncepcie nepatrí to už nie je principiálne možné.Je treba však upozorniť na to, že P.F.Lazarsfeldova koncepcia nepatrí len do histórie, ale stále ponúka viaceré netriviálne inšpirácie.
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €