Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Sprint 2

List.php:/getLoadedProductCollection 29 List.php:/getLoadedProductCollection 29
 • Autor: Kolektív autorov, Dupaľ Andrej

  Manažment výroby

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,40 €
  Vaša cena: 26,03 
  Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto, na pohľad samostatných oblastí, je nevyhnutná preto, že dané subjekty musia participovať nielen ako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Helena Barancová, Andrea Olšovská

  Slovenské pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 11. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby pracovného práva na právnických fakultách. Študentom právnických fakúlt … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dupaľ Andrej

  Logistika

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v procesnom manažmente. Vyplýva to aj z jej pôvodného či následného obsahu, keď jej cieľom vo všeobecnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Majtán

  Manažment

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,20 €
  Vaša cena: 13,49 
  Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na užitočné i nevyhnutné nástroje a podrobujú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Rudolf Sivák

  Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,70 €
  Vaša cena: 17,77 
  Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov je nielen jednou zo základných, ale zároveň aj jednou z najdôležitejších úloh finančného riadenia podnikateľských subjektov. Pri rozhodnutiach v tejto oblasti treba zohľadniť veľa rozličných a často vzájomne protichodných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Financie podnikateľskej sféry

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,52 €
  Vaša cena: 13,79 
  Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov k riešeniu finančných úloh v jednotlivých podnikoch je na druhej strane možné nájsť i isté … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alica Lacková

  Tovaroznalectvo

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 29. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,80 €
  Vaša cena: 14,06 
  Užitočnosť produktu je z pohľadu každého spotrebiteľa iná. Keďže sa na trhu nachádza množstvo rôznych produktov a množstvo spotrebiteľov s odlišnými požiadavkami, často nie je možné jednoznačne určiť, ktorý z produktov je z hľadiska užitočnosti najlepší. Každý spotrebiteľ totiž preferuje iné úžitkové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Alexandra Veselková

  Mikroekonómia

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 6. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,30 €
  Vaša cena: 14,54 
  Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o klasické mikroekonomické témy a problémy, ako aj o možnosti ich riešenia. Kniha … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kornélia Richterová, Kolektív autorov

  Úvod do výskumu trhu

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 4. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  Skúmanie trhu vo výskumných agentúrach, práve tak ako vo výrobných alebo obchodných organizáciách reaguje na tieto výzvy v celosvetovom merítku. – Dochádza k prehodnoteniu tradičných metód a postupov skúmania trhu a v kontexte progresívnych informačných technológií k odkrývaniu nových informačných zdrojov a sofistikovaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mojmir Kokles

  Informatika

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 20. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 17,00 €
  Vaša cena: 16,15 
  Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Publikácia, pod názvom Informatika, prináša kreativitu v manažérskych inováciách, charakterizuje dôležité činitele a faktory, uvádza účelne zoskupené dáta, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľudmila Lipková

  Európska únia

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 26. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,60 €
  Vaša cena: 14,82 
  Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ. Autori v štruktúrovanom obsahu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Sloboda viery a náboženstva

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 25. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila možnosť nesprávnej širokej právnej interpretácie možnosti a oprávnenosti zásahov do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Rudolf Sivák

  Riziko vo financiách a v bankovníctve

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 24. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,40 €
  Vaša cena: 25,08 
  Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomíra Strážovská

  Marketing malého, stredného a rodinného podnikania

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 18. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,49 €
  Vaša cena: 18,52 
  Malé a stredné podniky majú v slovenskej ekonomike nezastupiteľné miesto svojim podielom 60 80% z celkového počtu podnikov. Majú svoje osobitosti vývoja a pre svoj prínos si zaslúžia pozornosť čitateľov. Podobne sa možno vyjadriť o rodinných podnikoch, ktoré na Slovensku v novodobej podobe vznikali a rozvíjajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Tokárová

  Politika hospodárskej súťaže

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 18. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti (alokačno-produkčnej ako i národohospodárskej) trhových štruktúr a dynamiky ich zmien. Zároveň chce, v danej oblasti ekonómie, prezentovať možnosti a ohraničenia diskrečnej hospodárskej politiky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Právo na súkromný život a jeho ochraňuje základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EU. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy takýchto zásahov sú v ostatnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Zalai

  Finančno - ekonomická analýza podniku + CD 9. vydanie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 12. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň nadväzujúcich opatrení, ktoré významne ovplyvnili najdôležitejší informačný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kornélia Richterová, Kolektív autorov

  Spotrebiteľské správanie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 29. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu. Vo všetkých uvedených prípadoch sa výrobok kupuje na konečnú spo-trebu jednotlivcov, a preto sa aj označujú ako koneční spotrebitelia. Keď uvažujeme o spotrebiteľskom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Jančíková

  Medzinárodné obchodné financovanie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,60 €
  Vaša cena: 15,77 
  Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny akreditív. Je to najbezpečnejší platobný a zaisťovací prostriedok a používa sa hlavne pri obchodných transakciách spojených s rizikom obchodného partnera a jeho krajiny, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Baláž, Andrej Hamara, Gabriela Sopková

  Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,90 €
  Vaša cena: 23,66 
  Medzinárodná finančná kríza je a aj v budúcnosti zaiste zostane závažným medzníkom v hodnotení konkurencieschopnosti. Pod dnešným uhlom pohľadu hlavne preto, že zásadným spôsobom zasiahla do vývoja a smerovania medzinárodných trhov a ich prostredníctvom do chodu celého svetového hospodárstva, a to nielen … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Strážovská

  Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 11. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,30 €
  Vaša cena: 14,54 
  Slovenské vrcholové riadiace orgány sa usilujú o dosiahnutie ekonomických parametrov vytýčených Európskou komisiou pre Slovensko. V snahe o ich rešpektovanie nastali výrazné ekonomické zmeny v nazeraní na úlohy podnikov a dosahované výsledky. V predmetnej publikácií zdôrazňujeme (v duchu uvedeného) prvky ekonomického … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Remišová

  Vademékum podnikateľskej etiky

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 11. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,70 €
  Vaša cena: 14,92 
  Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia. Kniha je určená všetkým, ktorí chcú vytvoriť etické prostredie vo svojej organizácii. Kde je vôľa, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Pracovné právo Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 30. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 26,55 €
  Vaša cena: 25,22 
  Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo EÚ v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej odbornej verejnosti bližšie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová, Robert Schronk

  Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. decembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,50 €
  Vaša cena: 24,23 
  Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Rudolf Sivák

  Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 16. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole analyzované modely oceňovania kapitálových aktív. V rámci ďalších kapitol sú stručne analyzované kreditné, trhové, operačné a modelové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vieroslava Holková

  Mikroekonómia

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,20 €
  Vaša cena: 13,49 
  Predkladaná knižná publikácia predstavuje štvrté rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o klasické mikroekonomické témy a problémy, ako aj o možnosti ich riešenia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľudmila Lipková

  Medzinárodné hospodárske vzťahy

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 21. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,95 €
  Vaša cena: 15,15 
  Vysokoškolská učebnica viacčlenného odborného pedagogického kolektívuv učebnom texte formuluje poznatky o medzinárodných vzťahov, globalizačných integračných trhoch i spôsobe a odlíšenia od konkurencie. Citlivo kopíruje krivku rastu zapájania sa náro dných subjektov do medzinárodnej deľby práce, sleduje a popisuje … Zobraziť viac info ►