Terc

vydavateľstvo

Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében


"A vízigépek alkalmazása Európában már a 11-13. században "technikai forradalmat" idézett elő, mert a motorok világának kezdetét jelentette, s a magyar történelem forrásaiban is a 14-15. századtól egyre gyakrabban tűnnek fel a vízimalmok. Ma már csak nagy ritkán láthatunk egy-egy véletlenül megmaradt példányt. Éppen ezért féltve kell ezeket őrizni, mint a népi technika értékes tanúit. Ezért csak üdvözölhetjük azokat a kutatókat, akik időt és erőt áldoznak a letűnt világ malomiparának feltárására. Közéjük tartozik dr. Ozsváth Gábor Dániel, aki több, mint két évtized óta szenvedélyesen kutatja a székelyföldi és erdélyi vízimalmok történetét, s eddig is értékes tanulmányokat közölt e témakörben. Ez a kötet folytatását jelenti eddigi munkásságának, de több is annál, mert a szakmaiság, szakszerűség elmélyítésével találkozunk e könyvében." (Egyed Ákos)
Vypredané
13,16 € 13,85 €

Népi cserépkályhák


A magyar parasztság által használt cserépkályhákat mutatja be a szerző új kiadású könyvében. A bővített változat sok új rajzzal és fényképpel illusztrálva ismertet meg bennünket kiemelkedően gazdag kályhás hagyományainkkal. Betekintést nyerhetünk a középkori eredetű szemeskályhák, az újkori táblás kályhák, és a csempekályhák kialakulásába, történetébe. Közben feltárul előttünk a kályhák mindennapi használata, belső szerkezete és építésmódja. A könyvben külön fejezet foglalkozik a hagyományos csempegyártás részletes bemutatásval és a népi cserépkályhák mai alkalmazásának kérdéseivel. A szerző nem titkolt szándéka, hogy az ismeretterjesztésen túl segítse újjászületni kályhás hagyományainkat.
Vypredané
8,77 € 9,23 €

Csütörtöki iskola


"Tudósok tudáskészletéből másképpen Talán e három egymás után rakott szó fejezi ki leginkább azt, hogy miről szól ez a különleges köny, amely Krizsán András következetes szervező munkájával a ma már értelmiségi-szakmai körökben sokak számára közismert "Csütörtöki Iskola" meghívott "tanárainak" előadásait, beszélgetéseit közli, sajátosan szerkesztett formában. Az első efféle "homálybogozásokat" az azóta Magyar Örökség Díjjal elismert Kemény Bertalan kezdeményezte. Ő már nincs köztünk, de beszélgetnivaló közös szellemi kincs és rejtett dimenzió maradt bőven. S a ma oly divatos "élethosszig tartó tanuláshoz" pontosan ilyen "csütik" és ilyen könyvek kellenek. Próbálják ki a kedves olvasók, tanártársak, fiatal és szenior iskolatársak! Őszintén és jó kedvvel ajánlom figyelmükbe!" (Dr. Csatári Bálint)
Vypredané
21,56 € 22,69 €

Gótika


Újra kapható Sódor Alajos: "Gótika" című könyve, az "Építészet története" c. sorozat újabb tagjaként. A könyveket megújult külsővel, olvashatóbb tipográfiával adjuk közre. Az "Építészet története" sorozat kötetei negyven éve az Építészmérnöki Kar alaptankönyvei. A szerzők többsége sajnos már nincs közöttünk, de Hajnóczy Gyula, Szentkirályi Zoltán, B. Szűcs Margit, Sódor Alajos, Zádor Mihály a könyveken keresztül mégis velünk élnek és hatással vannak ránk. Gondolataik semmit sem veszítettek elevenségükből, amin átsüt a téma iránti elkötelezettségük és szeretetük.
U dodávateľa
32,52 € 34,23 €

Magyarországi barlanglakások


A könyvből olyan, történeti-néprajzi szempontból különleges, figyelemre és megőrzésre méltó építményeket ismerhetünk meg, amelyek egykor mindennaposnak számítottak hazánkban: a barlanglakásokat.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Korszerű természetes ház


Az ökológiai szempontok ma életünk mindennapjainak szerves részét képezik. A környezettudatos lét legfőbb követelménye, hogy tiszteljük természeti forrásainkat, tanulmányozzuk a helyi hagyományokat, és hallgassunk saját gyakorlati ösztöneinkre. A praktikus tanácsokat is tartalmazó könyv mindenkit inspirál a stílusos, ésszerű, korszerű és fenntartható otthon megteremtésére.
Vypredané
24,84 € 26,15 €

Az építészet kezdetei


A kötet felöleli a nagy ókori civilizációk építészetét az őskori kultúrától egészen a hellenizmusig.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Őskor - Népi építészet


"Ez a könyv az építészet világának olyan tartományairól szeretne képet adni -őskori építészet, kezdetleges építészet, népi építészet-, amelyek régebbi felfogás szerint nem tartoznak igazán az építészettörténet témái közé.(...)" (részlet a Bevezetésből)
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Az építészet rövid története I-II.


Építészet az, amikor "az alkotás a világegyetem hangját szólaltatja meg bennünk" - idézi Le Corbusier-t Szentkirályi Zoltán "Az Építészet világtörténete" című könyve előszavában. Az épületek tömege, arányrendszere, kompozíciója, díszítőelemei a kor erkölcsi rendjének hordozói, az építészet az ember világrendjének, a természethez való viszonyának téri megjelenése. Az építészet rövid története is ez alapján gondolja végig az európai kultúrkör építészetének történetét az ókortól a XX. század közepéig a legfontosabb alkotások bemutatásán keresztül.
U dodávateľa
32,52 € 34,23 €

dostupné aj ako:

Megújuló energiák hasznosítási lehetőségei az építészetben


"A BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszékén készült monográfia foglalkozik az alternatív energiák fajtáival, fizikájukkal, a megújuló energiák felhasználásának magyarországi, valamint határon túli lehetőségeivel, a befektetőknek javasolható hasznosítási lehetőségekkel, tipikus beruházásokra vonatkozó megvalósítási, technikai konkrétumokkal, valamint egyéb energiatakarékossági megoldásokkal. A kötet végén műszaki és gazdasági elemzést találunk mintapéldán keresztül." (a Kiadó)
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Épületrehabilitáció


A kötet elsősorban szakembereknek készült, de építeni, felújítani vágyók és készülők is sok ötletet meríthetnek belőle. Az első fejezetben a szerző az építési módokat tárgyalja az 1800-as évektől kezdve 1980-ig. Ezután szisztematikusan végigveszi az alapvető tartószerkezeteket (falak, pillérek oszlopok, födémek) és a gyakorlatban felmerülő átalakításaik igen sok változatát, majd részletesen tárgyalja az épületfelújítások során a legtöbb feladatot adó tipikus szerkezeteket (függőfolyosók és erkélyek, boltozatok, lépcsők, tetőszerkezetek). Végül két gyakori feladatkört jár körül, az emeletráépítést és a tetőtér-beépítést. Problémafelvetései, megoldási javaslatai mind életszerűek, valódi esettanulmányok, aminek az a titka, hogy java részük a szerző saját munkásságából való.
U dodávateľa
24,84 € 26,15 €

Magyar építészettörténet


Az Építészet története sorozat kötetei negyven éve az Építészmérnöki Kar alaptankönyvei és szervesen beépültek építészeti kultúránkba. Rados Jenő a magyar építészetet felölelő kötete kicsit korábbi, de azóta sem született ennél teljesebb könyv. A kiadó szándéka, hogy a fellelhető értékeket új kiadással megőrzendővé és közkinccsé teszi, amelynek sorába ez a mű is beletartozik. Rados Jenő a Műegyetem nagyhírű professzora volt, akinek ez a könyve nemcsak alapmű, hanem kordokumentum is egyben.
Vypredané
32,52 € 34,23 €

100 új álomkert


Újabb 100 kertet mutatunk be egy kötetben Németországból, Svájcból és Ausztriából. A kert egy élő, állandóan változó organizmus, amellyel aktívan lehet együttműködni. Nem uralkodni rajta, nem erőszakosan alakítani, hanem együtt élni vele, hogy saját életünk részévé váljon. Aki ezt megérti, az tudja valóban élvezni kertjét. Ehhez nyújtanak segítséget a könyv példái, amelyből inspirációt meríthetnek a designkedvelők, az esztéták, az életszeretők és a természetbarátok
Vypredané
27,41 € 28,85 €

A szín mindennapi életünk környezetkultúrájában


Az ember a színek világában él, amely a környezet érzékelésének és megélésének egyik aspektusa. Jelen kötet ehhez a megéléshez ad segítséget. Művészek, filozófusok, fizikusok, biológusok régóta próbálják megfejteni a színek lényegét. Ez a könyv magában foglalja a különböző színelméleteket, történeti áttekintést nyújt a színek egyes kultúrában játszott szerepéről, elemzi a színérzékelés problémáit, tájékoztat a legfontosabb színrendszerekről, konkrét építészeti példákat mutat a színek hatásairól és a színeket anyagokkal hozza összefüggésbe. Tizenkét fejezete valójában tizenkét kapu, amelyen átlépve bepillantást nyerhetünk a különböző tudományágak révén a színek világába. A kötet tulajdonképpen egy átfogó, az elméletet és a gyakorlatot egyensúlyban tartó színtankönyv, de a környezetkultúra iránt érdeklődők is sok hasznos ismeretet találhatnak benne.
Vypredané
10,85 € 11,42 €

Négy évszak süteményei


Egy szépen megterített asztal, szeretetteljes dekoráció és a tányérokon ízletes sütemények: ez a kép érzékelteti legjobban Fräulein Klein házi cukrászdáját. Az írónő szenvedélyes cukrász, lelkesedését az olvasó minden egyes recepten és képen érezheti. Legyen az kókuszos-epres cupcake, mákos sütemény üvegben, macaron vagy egyszerű cseresznyés süti, mindegyik fantáziával telített, rafinált és ízletes. Tudja, hogy az ételeknél igencsak számít a megjelenés, ezért Fräulein Klein a megfelelő tálalásra is nagy hangsúlyt fektet. Az álomszép fényképek arra inspirálnak, hogy megvalósítsuk a recepteket, és hamarosan azon vesszük észre magunkat, hogy a vendégeinket Fräulein Kleintől származó sütikkel kényeztetjük.
U dodávateľa
15,27 € 16,07 €

Ybl Miklós


"Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából adjuk ki újra ezt a könyvet. Az 1956-ban megjelent monográfiát a híres építész egyik oldalági leszármazottja írta saját bevallása szerint "személyes tapasztalatok és levéltári kutatások" alapján. Feldolgozza Ybl életét és munkásságát, akinek nevéhez fűződik az Operaház, a Szent István-bazilika, a Fővámház (ma Corvinus Egyetem), a Várkertbazár, a Fóti templom, kastélyok ) pl. fóti és parádsasvári Károlyi-kastély, ókígyósi Wenckheim-kastély), árosi paloták (pl. Gr. Pálffy Pálné palotája, ma Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), bérházak stb. A reprint kötet tartalmazza Ybl Miklós összes megépült épületét és tervét, a jelentősebbeket részletesen ismerteti, így forrásmű a kutatók és az érdeklődők számára. Az átszerkesztett könyvet az eredeti kiadás fekete-fehér képei illusztrálják." (A Kiadó)
U dodávateľa
16,28 € 17,14 €