% Zľavy na hry %
 • Počet strán: 1204
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788074003141
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-7400-314-1
 • Dátum vydania: 1. januára 2010
 • Vydavateľstvo : C. H. Beck

Obchodný zákonník - Komentár 3.vydanie

Mária Patakyová

V treťom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku autorský kolektív prezentuje dielo, ktoré má napomôcť interpretácii a aplikácii nových právnych noriem, ktoré nadobudli účinnosť do 31.12.2009. Ide najmä o úpravu akciových spoločností pri zmenenej koncepcii vymedzenia súkromných a verejných akciových spoločností, prekonávaním problémov spojených s cezhraničným výkonom práv akcionára uplatnením korešpondenčného hlasovania a elektronického hlasovania. Výklad Obchodného zákonníka v treťom vydaní je ovplyvnený aj čiastkovými zmenami samotného Obchodného zákonníka, ale aj súvisiacich právnych predpisov, predovšetkým zákona o cenných papieroch a investičných službách, zákona o burze cenných papierov. Pri výklade sa zohľadňovala aj prax v rámci lex merkatoria vyjadrená vo vzorových podmienkach a odporúčaných postupoch. Autori prispôsobili dielo vývoju rozhodovacej činnosti súdov SR, ČR i EÚ, rovnako aj publikačnú činnosť v relevantných smeroch a závery z nich plynúce premietli do doplneného komentára tak, aby dielo zodpovedalo očakávanej úrovni Beckových „sivých komentárov“. Komentár je predovšetkým určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment, medzinárodný obchod.
V treťom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku autorský kolektív prezentuje dielo, ktoré má napomôcť interpretácii a aplikácii nových právnych noriem, ktoré nadobudli účinnosť do 31.12.2009. Ide najmä o úpravu akciových spoločností pri zmenenej koncepcii vymedzenia súkromných a verejných akciových spoločností, prekonávaním problémov spojených s cezhraničným výkonom práv akcionára uplatnením korešpondenčného hlasovania a elektronického hlasovania. Výklad Obchodného zákonníka v treťom vydaní je ovplyvnený aj čiastkovými zmenami samotného Obchodného zákonníka, ale aj súvisiacich právnych predpisov, predovšetkým zákona o cenných papieroch a investičných službách, zákona o burze cenných papierov. Pri výklade sa zohľadňovala aj prax v rámci lex merkatoria vyjadrená vo vzorových podmienkach a odporúčaných postupoch. Autori prispôsobili dielo vývoju rozhodovacej činnosti súdov SR, ČR i EÚ, rovnako aj publikačnú činnosť v relevantných smeroch a závery z nich plynúce premietli do doplneného komentára tak, aby dielo zodpovedalo očakávanej úrovni Beckových „sivých komentárov“. Komentár je predovšetkým určený právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment, medzinárodný obchod.
menej
 • Počet strán: 1204
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788074003141
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-7400-314-1
 • Dátum vydania: 1. januára 2010
 • Vydavateľstvo : C. H. Beck

book

215 530 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania