• Počet strán: 342
  • Väzba: tvrdá
  • EAN: 9788073670504
  • Jazyk: český
  • ISBN: 80-7367-050-X

Psychologická diagnostika dospělých

Mojmír Svoboda

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží např. určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, psychologické prognózy aj.
Význam psychologické diagnostiky v řadě oborů lidské činnosti stále roste. Publikace, která si už v prvním vydání získala velkou oblibu mezi studenty i psychology v praxi, popisuje východiska a zásady diagnostiky a především několik set metod pokrýva
jících širokou škálu zjišťovaných charakteristik. Pro druhé vydání ji autor rozšířil a doplnil o informace o některých nových nebo inovovaných testech. Cílová skupina Psychologové působící ve všech oblastech odborné praxe, posluchači psychologie i od
borníci příbuzných profesí, zejména lékaři, kteří přicházejí do kontaktu s výsledky psychodiagnostické činnosti.
Autor Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., je profesorem klinické psychologie a současně vedoucím Psychologického ústavu Filozofické fakult
y Masarykovy university v Brně, kde dlouhá léta přednáší psychodiagnostiku, psychoterapii a jiné klinickopsychologické disciplíny; známé jsou i jeho práce z oblasti hypnologie.
Úvod
K napsání této knihy mě vedlo nejen třicet let výuky psychodiagnosti
ky na univerzitě, ale hlavně nedostatek relevantní literatury. Text je určen studentům psychologie a odborným psychologům, kteří mají oprávnění k diagnostické činnosti. Etická pravidla profese a případné nebezpečí zneužití metod jsou příčinou toho, ž
e kniha neobsahuje informace takové úrovně konkrétnosti a podrobností, jak by bylo žádoucí. Předkládaná práce je jen rámcovým přehledem, orientací v jednotlivých metodách, které je třeba studovat z původních manuálů a odborných studií. Ke zvládnutí ř
ady metod je zapotřebí delšího praktického zácviku pod supervizí zkušeného psychologa. Už i u nás se objevují první specializované krátkodobé kurzy, věnované zvládnutí jednotlivých (vesměs projektivních) technik. V zahraničí je běžné, že jsou univerz
itní chodby polepeny nabídkami takovýchto kurzů, neboť pregraduální výuka pochopitelně nemůže poskytnout studentům detailní poznatky a hlavně dovednosti. Při koncipování textu bylo možno zvolit variantu, v níž je pojednáno o velkém množství metod na
úkor míry informací o nich, nebo variantu málo metod, ale podrobně. Zvolil jsem kompromis se všemi konsekvencemi, které přináší. Informace jsou prezentovány na dvou úrovních. O některých testech se čtenář dozví více, jiné jsou pouze povšechně zmíně
ny. Zařazení metod do jedné z uvedených skupin bylo ovlivněno jejich rozšířením, používáním, oblibou i dostupností. Pro dělení látky jsem zvolil jednoduché kritérium, a to formální charakteristiku: tedy metody výkonové, projektivní, dotazníkové atd.
Toto dělení se z věcných důvodů nepodařilo vždy zachovat, zejména ne uvnitř jednotlivých skupin. Domnívám se však, že zařazení metody do určité kategorie není tak podstatné jako pochopení jejího smyslu. V uplynulých letech existoval v Bratislavě podn
ik Psychodiagnostické a didaktické testy, který vydal několik desítek metod, jež obohatily možnosti českých a slovenských psychologů. V některých případech (zejména v prvních letech existence podniku) spatřily světlo světa jen překlady a provizorní p
říručky bez psychometrického základu. Postupem doby nabývaly převahy kompletní manuály s tuzemskou restandardizací. V knize je uvedeno, zda příslušný test byl již v Čechách, na Moravě, či v dřívějších letech v bývalém Československu vydán. Lze předpo
kládat, že v brzké budoucnosti vznikne více vydavatelství, v jejichž edičních plánech budou psychologické vyšetřovací metody. Byla ustavena Komise pro psychodiagnostiku Českomoravské psychologické společnosti, která by měla do jisté míry ovlivňovat p
ublikační činnost těchto vydavatelství, oponovat jednotlivým metodám v jejich přípravné fázi, recenzovat je v odborném tisku, resp. udělovat jim oficiální atesty. Tak by bylo možno garantovat úroveň vydávaných metod. Chtěl bych velmi upřímně poděkova
Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Slouží např. určení stupně vývoje jedince a zjištění příčin případných odchylek vývoje, individuálních zvláštností osobnosti, psychologické prognózy aj.
Význam psychologické diagnostiky v řadě oborů lidské činnosti stále roste. Publikace, která si už v prvním vydání získala velkou oblibu mezi studenty i psychology v praxi, popisuje východiska a zásady diagnostiky a především několik set metod pokrýva
jících širokou škálu zjišťovaných charakteristik. Pro druhé vydání ji autor rozšířil a doplnil o informace o některých nových nebo inovovaných testech. Cílová skupina Psychologové působící ve všech oblastech odborné praxe, posluchači psychologie i od
borníci příbuzných profesí, zejména lékaři, kteří přicházejí do kontaktu s výsledky psychodiagnostické činnosti.
Autor Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., je profesorem klinické psychologie a současně vedoucím Psychologického ústavu Filozofické fakult
y Masarykovy university v Brně, kde dlouhá léta přednáší psychodiagnostiku, psychoterapii a jiné klinickopsychologické disciplíny; známé jsou i jeho práce z oblasti hypnologie.
Úvod
K napsání této knihy mě vedlo nejen třicet let výuky psychodiagnosti
ky na univerzitě, ale hlavně nedostatek relevantní literatury. Text je určen studentům psychologie a odborným psychologům, kteří mají oprávnění k diagnostické činnosti. Etická pravidla profese a případné nebezpečí zneužití metod jsou příčinou toho, ž
e kniha neobsahuje informace takové úrovně konkrétnosti a podrobností, jak by bylo žádoucí. Předkládaná práce je jen rámcovým přehledem, orientací v jednotlivých metodách, které je třeba studovat z původních manuálů a odborných studií. Ke zvládnutí ř
ady metod je zapotřebí delšího praktického zácviku pod supervizí zkušeného psychologa. Už i u nás se objevují první specializované krátkodobé kurzy, věnované zvládnutí jednotlivých (vesměs projektivních) technik. V zahraničí je běžné, že jsou univerz
itní chodby polepeny nabídkami takovýchto kurzů, neboť pregraduální výuka pochopitelně nemůže poskytnout studentům detailní poznatky a hlavně dovednosti. Při koncipování textu bylo možno zvolit variantu, v níž je pojednáno o velkém množství metod na
úkor míry informací o nich, nebo variantu málo metod, ale podrobně. Zvolil jsem kompromis se všemi konsekvencemi, které přináší. Informace jsou prezentovány na dvou úrovních. O některých testech se čtenář dozví více, jiné jsou pouze povšechně zmíně
ny. Zařazení metod do jedné z uvedených skupin bylo ovlivněno jejich rozšířením, používáním, oblibou i dostupností. Pro dělení látky jsem zvolil jednoduché kritérium, a to formální charakteristiku: tedy metody výkonové, projektivní, dotazníkové atd.
Toto dělení se z věcných důvodů nepodařilo vždy zachovat, zejména ne uvnitř jednotlivých skupin. Domnívám se však, že zařazení metody do určité kategorie není tak podstatné jako pochopení jejího smyslu. V uplynulých letech existoval v Bratislavě podn
ik Psychodiagnostické a didaktické testy, který vydal několik desítek metod, jež obohatily možnosti českých a slovenských psychologů. V některých případech (zejména v prvních letech existence podniku) spatřily světlo světa jen překlady a provizorní p
říručky bez psychometrického základu. Postupem doby nabývaly převahy kompletní manuály s tuzemskou restandardizací. V knize je uvedeno, zda příslušný test byl již v Čechách, na Moravě, či v dřívějších letech v bývalém Československu vydán. Lze předpo
kládat, že v brzké budoucnosti vznikne více vydavatelství, v jejichž edičních plánech budou psychologické vyšetřovací metody. Byla ustavena Komise pro psychodiagnostiku Českomoravské psychologické společnosti, která by měla do jisté míry ovlivňovat p
ublikační činnost těchto vydavatelství, oponovat jednotlivým metodám v jejich přípravné fázi, recenzovat je v odborném tisku, resp. udělovat jim oficiální atesty. Tak by bylo možno garantovat úroveň vydávaných metod. Chtěl bych velmi upřímně poděkova

menej
Pridať do Zoznamu želaní
Vypredané
20,44 €
19,42

Tovar môže byť dostupný v predajniach, kliknite prosím nižšie pre zobrazenie jeho dostupnosti

Rezervácia v kníhkupectve
  • Počet strán: 342
  • Väzba: tvrdá
  • EAN: 9788073670504
  • Jazyk: český
  • ISBN: 80-7367-050-X

book

80 799 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0
Pridať do Zoznamu želaní
Sledovať produkt
Vypredané
20,44 €
19,42

Tovar môže byť dostupný v predajniach, kliknite prosím nižšie pre zobrazenie jeho dostupnosti

Rezervácia v kníhkupectve

Odporúčania