Gilbert Chesterton

autor

Detektívne príbehy otca Browna, 2. vydanie


Chestertonove detektívne poviedky môžeme smelo zaradiť k najlepším dielam klasickej detektívky a najmä k románom sira Arthura Conana Doyla. Nenápadný, ošumelý, postavou ťarbavý, na prvý pohľad naivný, ba až smiešny katolícky kňaz postupne rozuzlí navonok neriešiteľné kriminálne prípady a svojím racionalizmom a dôsledne logickým myšlienkovým postupom prekvapuje aj najskúsenejších profesionálnych detektívov. Na rozdiel od Sherlocka Holmesa, ktorý pri práci používa aj vedecké metódy, otec Brown dedukuje svoje závery pri odhaľovaní zločinu či zdanlivo nevysvetliteľnej „nadprirodzenej“ situácie na základe dokonalej znalosti ľudskej povahy a psychológie. Treba priznať, že nejedna detektívka je preplnená senzačnými zločinmi ako Shakespearova dráma. Gilbert Keith Chesterton
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

dostupné aj ako:

Hagyományok és hazugságok


A modern ember fél a kereszténységtől - és fél a múlttól. A modern ember nem őrzi már dédapja emlékét, ellenben buzgón írja dédunokájának kimerítő és hiteles életrajzát. Walter Scott a XIX. század elején a múltnak regényeit írta; H. G. Wells a XX. század elején a jövő regényeit írja. A modern lelket hajszolja valami a jövő felé, a futurista álmok felé, nemcsak a fáradtság, hanem a félelem is, amellyel visszatekint a múltba. És nemcsak attól fél, ami a múltban rossz volt, hanem attól is retteg, ami jó és szép volt benne. A jövő fehér fal, amelyre minden ember ráírhatja a nevét, amilyen nagy betűkkel akarja; a múlt fala azonban tele van olvashatatlan karcolásokkal, mint például Platón, Ézsaiás, Shakespeare, Michelangelo, Napóleon. A jövőt olyan keskenyre szabhatom, mint amilyen magam vagyok, de a múlt olyan széles és élénk, mint az emberiség. A modern ember egész magatartása így értelmezhető: az emberek kitalálnak új ideálokat, mert nem merik megpróbálni a régi ideálokat. Lelkesülten néznek a jövőbe, mert nem mernek a múltba nézni. (Részlet Hevesi Sándor előszavából)
Na sklade 2Ks
11,69 € 12,31 €

Ortodoxie


Chestertonova dnes už klasická romantická Ortodoxie je osobní i univerzální obhajobou zdravého rozumu, hlubokého smyslu lidské existence, demokracie a vznešeného poslání Západní civilizace. Jeho zábavná a veselá polemika s morbidními kazisvěty té doby, kterých za sto let od napsání ješte přibylo, je návodem k aktivnímu, dobrodružnému a barvitému životu plnému fantazie. Mistr paradoxu mluví o potřebě spojovat důvěrně známé s neznámým (s tajemnem) a dívat se na svět tak, abychom měli současně pocit úžasu, daru i toho, že jsme tu vítáni. Má-li člověk v životě to pravé poslání, stává se každý den dobrodružstvím, každodennost zázrakem a zdánlivě malé věci vyrostou do nebeských výšin. Jako detektiv pátrá Chesterton metodicky po příčině psychologicky udržitelné radosti ze života, která může vycházet jenom z určité víry, tak jako každý pesimismus vychází z nevíry. V novém, stručném a soudobém překladu zní autorova gigantická životní energie naplno.
Na sklade 1Ks
7,79 € 8,20 €

Mi a baj a világgal?


Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), briliáns elméjű angol író és filozófus, A Paradoxon hercegének is nevezték. Lefegyverző stílusát, mely világnézetének hű lenyomata, két halhatatlan magyar kortársa tömören így jellemzi: “Csak a magától értetődő igazságot közli, olyan meztelenül, hogy éppen ettől ámulunk el.” (Kosztolányi Dezső) “Az értelem gyűjtőlencse, s így a valóság képét, amit lelkünkre vetít, meg kell fordítanunk, hogy eredeti helyzetéről fogalmat kapjunk.” (Karinthy Frigyes) „Abban vélhetőleg a feministák többsége is egyet ért velem, hogy a boltokban és a malmokban a nőiség szégyenteljes zsarnokság alatt sínylődik. Csakhogy én a zsarnokságot kívánom lerombolni, ők pedig a nőiséget. Ez az egyetlen különbség közöttünk.” „A modern nézőpont következményeként az emberek azért fedeznek fel új ideálokat, mert a régiekhez már nem mernek közelíteni. (…) Ha meg kell mondanom, hogy mi a baj, az elsődleges bajok közül is legelsőként említeném azt a mély és kimondatlan modern feltevést, hogy minden, ami elmúlt, egyszersmind lehetetlenné vált. A modernek egyik igencsak kedvelt és gyakran hangoztatott metaforája a következő: “az órát nem lehet visszatekerni.” Csakhogy egyszerű és nyilvánvaló tény, hogy vissza lehet tekerni.”
Na sklade 2Ks
9,17 € 9,65 €

dostupné aj ako:

Muži s dýmkou - audiokniha


Předkládáme k poslechu povídky slavných zakladatelů klasické detektivky, uznávaných spisovatelů a mistrů napětí v podání nezapomenutelných hereckých osobností . Pojem detektivka platíval v dobách jejího zrodu výhradně pro povídku. Výraz detektivka je odvozen od slova detekce, čili systematické a plánovité odhalování pachatele, při němž je čtenář či posluchač svědkem, jak se z porůznu sezbíraných útržků faktů a jejich výkladem v mysli detektiva pomalu skládá skutečný obraz toho, co se stalo. Věhlasným detektivům pomáhá logické myšlení, schopnost všímat si i drobných detailů, vcítit se do lidských povah, dále pak nezastupitelná intuice a více či méně maskovaný deus ex machina. Hybnou silou děje jsou vášně, jejichž příčinou bývají buď peníze, nebo láska, které jak známo mohou vzbuzovat nenávist, nebo strach. To platí pro zločin obecně, až do dnešní doby.
U dodávateľa
7,04 € 7,41 €

Nevinnost otce Browna


Vzhledově nenápadný, podsaditý a trochu směšný kněz s brejličkama, myslí ovšem brilantní detektiv, který svou důslednou logikou a racionalismem vyřeší i ty nejzapeklitější případy. V první sbírce příběhů otce Browna najdete kromě povídek Tajemná zahrada, Boží kladivo nebo Tři nástroje smrti, i tu nejznámější – Modrý kříž.
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Na ostrie argumentu


Kniha "Na ostrie argumentu" je výberom najlepšímch apologetických textov geniálneho spisovateľa Gilbert Keith Chesterton. Chesterton, ktorý je označovaný ako "princ paradoxu" tu výnimočným spôsobom reaguje na hnutia, ktoré sa rodili v jeho dobe, ale ich dosah v plnej sile cítime dodnes - kult pokroku, protikresťanské argumenty zo strany sekulárneho aj "duchovného" sveta. Čitateľ je preto prekvapený nad aktuálnosťou myšlienok a hĺbkou, ktorú Chesterton ponúka.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Muž, ktorý bol štvrtok


Príbeh metafyzického thrilleru Muž, ktorý bol Štvrtok (1908) sa začína v edwardiánskom Londýne, kde mladý básnik Gabriel Syme vstupuje do služieb Scotland Yardu. Ako tajný agent špeciálneho policajného oddelenia na rozvrat anarchistického hnutia má za úlohu infiltrovať jednu z najmocnejších teroristických organizácií a v Paríži zabrániť bombovému atentátu na francúzskeho prezidenta. Románová fantázia, či skôr nočná mora, ktorú pri odhaľovaní obludného sprisahania zažíva hlavný hrdina patrí medzi najzaujímavejšie a zároveň najvtipnejšie literárne diela jedného z najplodnejších a najuznávanejších anglických prozaikov prvej polovice 20. storočia Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936).
U dodávateľa
11,15 € 11,99 €

dostupné aj ako:

Večný človek


Princ paradoxu, kolosálny génius, rytier katolicizmu to všetko sú výstižné mená legendárneho Gilberta Keitha Chestertona, anglického novinára, spisovateľa, filozofa a laického teológa, ktorý nikdy neprestal detsky žasnúť nad zázračným ihriskom zvaným svet. Večný človek je kniha o umení slobodne myslieť. Pomôže vám vymotať sa zo slepých myšlienkových uličiek dnešnej doby napriek tomu, že originál bude čoskoro sláviť storočnicu. Okrem toho je to kniha o nádeji. Na krídlach zdravého rozumu vás zdvihne nad časovú os dejín a dopraje vám výhľad na minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Ale najmä je to kniha o radosti. To, čo uvidíte, je krásne ako rozprávka plná dobrodružstva, zápasu, sĺz a smiechu, ale hlavne dobra, ktoré víťazí.
Na sklade 1Ks
15,11 € 15,90 €

Paradoxy pána Ponda


Paradoxy pána Ponda je posledná kniha detektívnych príbehov od slávneho britského prozaika, novinára a katolíckeho filozofa Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936). Poviedky sa najprv objavovali v literárnom časopise Storyteller a knižne vyšli až po spisovateľovej smrti. Hlavným hrdinom zbierky je bývalý štátny zamestnanec pán Pond, ktorý sa doslova vyžíva vo vyslovovaní svojráznych paradoxných výrokov a priateľov neprestáva ohromovať opisom svojich prazvláštnych životných skúseností. Vďaka nezvyčajnému pohľadu na svet a zmyslu pre detailný rozbor akokoľvek zložitej situácie si dokáže poradiť aj s tým najzamotanejším prípadom. Sám autor o svojej poslednej veľkej literárnej postave napísal: „Väčšina tých, čo hovoria v paradoxoch, sa len vyťahujú. No Pond je iný. On to robí, pretože sa vyťahovať nechce. Vieš, vyzerá ako taký sedavý typ, vedecký mužíček, akoby bol navždy prikovaný k stolu či písaciemu stroju, no zažil niekoľko skutočne vzrušujúcich príhod. Nerád o nich hovorí, to vlastne ani nechce. Najradšej by sa rozprával o úsudku, filozofii a teoretických veciach z kníh – dobre predsa vieš ako nesmierne miluje racionálnu literatúru osemnásteho storočia. Lenže počas toho abstraktného rozprávania občas znenazdania natrafí na čosi, čo sa mu aj naozaj stalo. No a vtedy – aby som to tak povedal – to všetko zhúžva dokopy. Snaží sa to natlačiť do malého priestoru a potom to jednoducho znie protichodne. Takmer každá z tých jeho pološialených viet predstavuje nejaké rozsiahlejšie dobrodružstvo v živote, ktorý by väčšina ľudí nazvala veľmi nedobrodružným.“
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

dostupné aj ako:

Muž, ktorý bol Štvrtok


Príbeh metafyzického thrilleru Muž, ktorý bol Štvrtok (1908) sa začína v edwardiánskom Londýne, kde mladý básnik Gabriel Syme vstupuje do služieb Scotland Yardu. Ako tajný agent špeciálneho policajného oddelenia na rozvrat anarchistického hnutia má za úlohu infiltrovať jednu z najmocnejších teroristických organizácií a v Paríži zabrániť bombovému atentátu na francúzskeho prezidenta. Románová fantázia, či skôr nočná mora, ktorú pri odhaľovaní obludného sprisahania zažíva hlavný hrdina patrí medzi najzaujímavejšie a zároveň najvtipnejšie literárne diela jedného z najplodnejších a najuznávanejších anglických prozaikov prvej polovice 20. storočia Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936).
Na stiahnutie
7,99 €

dostupné aj ako:

Muž, ktorý vedel priveľa


Zbierka detektívnych poviedok Muž, ktorý vedel priveľa vyšla po prvý raz v roku 1922 a ide zrejme o najtemnejšie a najcynickejšie dielo slávneho britského prozaika, novinára, esejistu, historika a teológa Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936). Hrdinom mimoriadnych príbehov je Horne Fischer, ktorý vďaka svojej bystrej mysli a vynikajúcim deduktívnym schopnostiam dokáže vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie kriminálne prípady. Spolu so začínajúcim novinárom Haroldom Marchom sa však pohybuje vo vyšších kruhoch britskej spoločnosti a výsledky svojho vyšetrovania musí podriadiť spoločenským a politickým záujmom krajiny. Problémom totiž nie je odhalenie páchateľa, ale či je vôbec vhodné postaviť ho pred súd. Horne Fisher je totiž spriaznený s takmer všetkými významnými aristokratmi aj vplyvnými politikmi krajiny a dobre preto pozná zákulisné zlozvyky ostrovného kráľovstva. Jednoducho vie priveľa, aby sa mohol rozhodovať len podľa litery zákona a svojich morálnych zásad.
Na sklade 1Ks
12,34 € 12,99 €

dostupné aj ako:

A Szökevény Kocsma


Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) katolikus angol író, költő és filozófus. Számtalan novellát, színdarabot, esszét írt. Az angol humor és irónia egyik legjobb képviselője. London behódol az iszlámnak, a sör és a whisky európai fővárosában betiltják az alkoholt, a kocsmának szökevényként kell menekülnie, hogy életben maradhasson. A XX. század elején ez abszurd lázálomnak tűnhetett. Chesterton fantasztikus könyve 1914-ben, egy évvel London bombázása előtt került a könyvesboltokba, amikor már mindenki érezte, hogy a világ készül összedőlni. A politikusok vég nélkül tárgyaltak a nyilvánvaló tudatban, hogy olyan háború következik, amilyenre még nem volt példa az emberiség történetében. De hiába.Chesterton fergeteges humorral ábrázolja a törvénymódosítások és titkos záradékok rafinált rendszerét, az azóta még tökéletesebbre fejlesztetett diplomáciai és újságírói trükköt, hogy mindenről beszélünk, csak arról nem, amiről kellene. A józan ész nevében című könyve a feudális, pénzügyi, politikai, tudományos és vallási elit arrogáns ostobaságának szenvedélyes kritikája. Meggyőződése volt, hogy az elitek által lenézett választópolgárok legfőbb kincse a józan ész.Mit érezhetett, amikor ez végképp odalett, és Európa a szeme láttára borult lángba. S vajon mit érezne ma azt látva, hogy London főpolgármestere muszlim?
Na stiahnutie
4,84 €

Muž, ktorý vedel priveľa


Zbierka detektívnych poviedok Muž, ktorý vedel priveľa vyšla po prvý raz v roku 1922 a ide zrejme o najtemnejšie a najcynickejšie dielo slávneho britského prozaika, novinára, esejistu, historika a teológa Gilberta Keitha Chestertona (1874 – 1936). Hrdinom mimoriadnych príbehov je Horne Fischer, ktorý vďaka svojej bystrej mysli a vynikajúcim deduktívnym schopnostiam dokáže vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie kriminálne prípady. Spolu so začínajúcim novinárom Haroldom Marchom sa však pohybuje vo vyšších kruhoch britskej spoločnosti a výsledky svojho vyšetrovania musí podriadiť spoločenským a politickým záujmom krajiny. Problémom totiž nie je odhalenie páchateľa, ale či je vôbec vhodné postaviť ho pred súd. Horne Fisher je totiž spriaznený s takmer všetkými významnými aristokratmi aj vplyvnými politikmi krajiny a dobre preto pozná zákulisné zlozvyky ostrovného kráľovstva. Jednoducho vie priveľa, aby sa mohol rozhodovať len podľa litery zákona a svojich morálnych zásad.
Na stiahnutie
8,99 €

dostupné aj ako:

Detektívne prípady otca Browna


Chestertonove detektívne poviedky môžeme smelo zaradiť k najlepším dielam klasickej detektívky a najmä k románom sira Arthura Conana Doyla. Nenápadný, ošumelý, postavou ťarbavý, na prvý pohľad naivný, ba až smiešny katolícky kňaz postupne rozuzlí navonok neriešiteľné kriminálne prípady a svojím racionalizmom a dôsledne logickým myšlienkovým postupom prekvapuje aj najskúsenejších profesionálnych detektívov. Na rozdiel od Sherlocka Holmesa, ktorý pri práci používa aj vedecké metódy, otec Brown dedukuje svoje závery pri odhaľovaní zločinu či zdanlivo nevysvetliteľnej "nadprirodzenej" situácie na základe dokonalej znalosti ľudskej povahy a psychológie.
Na stiahnutie
6,95 €

dostupné aj ako:

Návrat otca Browna


Územčistý, okrúhly človiečik v ošumelých šatách a v čiernom klobúku, s röntgenovým pohľadom schovaným za silnými okuliarmi, muž, ktorý sa zjaví všade tam, kde dôjde k záhadnému zločinu, a obyčajne vždy vtedy, keď už skúsení kriminalisti hádžu flintu do žita – to je otec Brown. Poradí si s nevysvetliteľnými zločinmi, uvedie na pravú stopu pátranie polície, vyvracia falošné dedukcie, očisťuje nevinných a zdanlivo nadprirodzeným záhadám dáva reálnu tvár. Slávny literárny kolega Sherlocka Holmesa a Hercula Poirota sa vracia.
Na stiahnutie
6,95 €

dostupné aj ako: