! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Pavol Dobšinský

autor

Pavol Dobšinský
Zbieral rozprávky, bol aj výborný prekladateľ a uznávaný kritik.

Evanjelický farár, pedagóg, spisovateľ, básnik, prekladateľ, redaktor, literárny kritik a významný folklorista Pavol Dobšinský vydal diela Slovenské povesti a Prostonárodné obyčaje, povesti a hry slovenské, ktoré zohrali dôležitú úlohu v slovenskom kultúrnom živote.
Pavol Dobšinský sa venoval najmä zbieraniu ústnej prozaickej ľudovej slovesnosti. Jeho vydania ľudových rozprávok prispeli v minulosti k upevneniu postavenia spisovného slovenského jazyka a stali sa základnými dielami slovenskej folkloristiky. Dnes slúžia ako dôležitý prameň poznania života a kultúry slovenského ľudu.
Dobšinského rozprávky, z ktorých viaceré možno považovať za naozaj strašidelné horory, sú obľúbeným čítaním nielen pre deti, ale zaujmú aj dospelého čitateľa. Dobro v nich zvíťazí nad zlom, ktoré je aj potrestané.
Pavol Dobšinský sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach v Uhorsku, študoval na gymnáziu v Rožňave a Miškovci, od roku 1840 na evanjelickom lýceu v Levoči, ktorého štúdium ukončil kňazskou skúškou. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Revúcej, Brezne a v Bystrom pri Rožňave. Od roku 1858 bol profesorom slovenského jazyka a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Po roku 1861 pôsobil ako evanjelický farár v Drienčanoch, kde žil až do smrti.
Na levočskom lýceu bol predsedom štúrovskej Jednoty mládeže slovenskej, časopisecky publikoval básne, recenzie, životopisné portréty a prekladal tvorbu svetových autorov (Byron, Mickiewicz, Lermontov, Rousseau, Shakespeare). Neskôr v Banskej Štiavnici redigoval časopis pre umenie a literatúru Sokol, ktorý významne ovplyvňoval vtedajší kultúrny život na Slovensku.
V časopisoch uverejňoval články a štúdie o folkloristike, samostatne vydal syntetické dielo Úvahy o slovenských povestiach. Spolu s Augustom Horislavom Škultétym vydal súbor rozprávok s názvom Slovenské povesti (1858-1961). Vrcholom Dobšinského zberateľského úsilia je 8 zväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti (1880-1883). Zbierka obsahuje rozprávky fantastické, zvieracie, legendárne, novelistické, realistické aj humoristické.
Prekladal najmä z francúzštiny a angličtiny a v 60. rokoch 19. storočia bol popredným kritikom generácie, čo dokumentoval posudkami literárnych rukopisov.
Knihy s Dobšinského rozprávkami vychádzajú s rôznymi názvami, v nových vydaniach i v cudzojazyčných prekladoch. S ilustráciami Martina Benku, Ľudovíta Fullu a iných slovenských ilustrátorov patria k základným hodnotám klasického dedičstva slovenskej národnej kultúry a k reprezentatívnym dielam slovenskej folkloristiky. Mnohé rozprávky spracovali ako filmy či televízne inscenácie, napríklad Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Ružová Anička, Chudobných rodičov syn, alebo sú z nich rozhlasové hry.
Spisovateľ Pavol Dobšinský zomrel vo veku 57 rokov 22. októbra 1885 v Drienčanoch, v okrese Rimavská Sobota.
(Zdroj TASR)

viac

Slovenské národné povesti 4


V súčasnosti najpredávanejší a najhodnotnejší titul slovenskej literatúry v pôvodnom prerozprávaní s pôsobivými farebnými ilustráciami M. Benku. Kniha je originálnou ručnou umeleckou knihárskou prácou.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Slovenské národné povesti 5


V súčasnosti najpredávanejší a najhodnotnejší titul slovenskej literatúry v pôvodnom prerozprávaní s pôsobivými farebnými ilustráciami M. Benku. Kniha je originálnou umeleckou ručnou knihárskou prácou.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Najkrajšie slovenské národné rozprávky Komplet 2 ks


Výber najkrajších slovenských národných rozprávok a povestí.
U dodávateľa
17,96 € 18,90 €

Najkrajšie slovenské svetové rozprávky


Výber najkrajších slovenských svetových rozprávok, napr.: Škrupinový zámok, Zázračná lampa, Jelenček ...
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Trojruža


Rozprávky zo zbierky Trojruža patria k tým literárnym skvostom pre deti, ktoré prečítajú aj malí začínajúci čitatelia vďaka veľkému typu písma na jeden dúšok. Kniha prináša čarovné rozprávky Pavla Dobšinského v podaní Márie Ďuríčkovej a s majstrovskými ilustráciami Ľudovíta Fullu. Deti tu nájdu rozprávky O Veternom kráľovi, O troch grošoch, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ale najmä nezabudnuteľnú rozprávku Trojruža, v ktorej krásna dievčina pobozká medveďa a tým ho oslobodí zo zakliatia. Krásu Fullových ilustrácií umocnil akademický maliar Svetozár Mydlo zaujímavou a modernou grafickou úpravou. Ilustroval: Ľudovít Fulla
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Laktibrada (CD + Komiks)


Pre všetkých, ktorí sa radi boja ... tradičná rozprávka komiksovo spracovaná a ako príloha aj audioCD Audio knihu pre Vás narozprávala: Anna Šišková Adaptácia: Juraj Mandel, Eduard Gürtler Kresby a grafická úprava: Juraj Mandel
Na sklade 3Ks
3,19 € 3,36 €

Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského


Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského
Na sklade 2Ks
5,61 € 5,90 €

Prostonárodné slovenské rozprávky - Zväzok I


Ťažko by sme si dnes vedeli predstaviť slovenskú literatúru bez Prostonárodných slovenských rozprávok. Vyrástli na nich celé generácie mladých čitateľov, podnecovali ich fantáziu a unášali ich do bájnych svetov. Na ich základe vzniklo množstvo ilustrácií, prerozprávaní a prepracovaní, balet Popolvár pre najmladších divákov sa celé desaťročie drží na scéne a bábkari z nich čerpajú plnými priehrštiami. Jednou vetou, sú tu stále s nami. Štúrovskí zberatelia sa rozbehli po celom Slovensku a zaznamenávali najrozmanitejšie žánre ľudovej slovesnosti, ktoré odrážali autentického ducha Slovákov, a tým aj legitimizovali ich národnostné snahy. Bolo to v časoch vrcholiaceho národného útlaku, keď rozprávky dokazovali a podčiarkovali existenciu slovenského národa a jeho tradičné kultúrne hodnoty. Navyše štúrovci videli v rozprávkach drahocenné poklady národnej poézie, ich krásu a veľkosť prirovnávali k rýdzemu zlatu. Pri príležitosti 70. výročia vzniku vydavateľstva TATRAN sme sa rozhodli vydať kompletné trojzväzkové vydanie Prostonárodných slovenských rozprávok. Rozprávky, ktoré sme zaradili do prvého zväzku, vydali August Horislav Škultéty a Pavol Dobšinský v rokoch 1858 - 1861 v šiestich zošitoch. Popri rozprávkach fantastických, ktoré tvoria podstatnú časť, uverejnili zberatelia aj rozprávky satirické a realistické. Do zbierky sme zaradili tridsaťšesť rozprávok. množstvo ilustrácií, prerozprávaní a prepracovaní, balet Popolvár pre najmladších divákov sa celé desaťročie drží na scéne a bábkari z nich čerpajú plnými priehrštiami. Jednou vetou, sú tu stále s nami.
U dodávateľa
22,48 € 24,90 €

Prostonárodné slovenské rozprávky - Zväzok II


Druhý zväzok Dobšinského Prostonárodných slovenských rozprávok je oproti prvému zväzku pestrejší, pokiaľ ide o rozprávkové žánre. Kým v prvom zväzku boli takmer výlučne čarovné rozprávky, v druhom zväzku sa stretávame aj s baladickými, zvieracími a humoristickými námetmi. Pri výbere námetov Dobšinský postupoval ako divadelný kostymér: starostlivo vyberal, ktoré námety a motívy použije, dopĺňal do rozprávok všetky prvky, ktoré dnes vnímame ako typické signály rozprávkového sveta - úvodné a záverečné formuly, formulovité repliky postáv, magické čísla a iné. Aj dnes, keď sa slovenský čitateľ vráti k Dobšinskému, očarí ho reč, v ktorej sa znásobila plnosť a krása slova v jeho jednoduchosti, a predsa monumentálnosti. Reč, čo vdýchol rôznorodým rozprávkam, plynie ako čistý, priezračný prúd a pred očami nám kreslí neskutočný mámivý svet, čo bojuje o našu naivnú priazeň, ktorá je privilégiom detstva, ale pohladí aj dušu dospelého.
Na sklade 1Ks
23,66 € 24,90 €

Prostonárodné slovenské rozprávky - Zväzok III


Tretí zväzok završuje kompletné vydanie Dobšinského Prostonárodných slovenských rozprávok, ktoré vydavateľstvo pripravilo k sedemdesiatemu výročiu svojej existencie. Celé trojzväzkové vydanie vychádza v pôvodnej klasickej úprave s Benkovými ilustráciami. Už dve storočia sprevádzajú Dobšinského rozprávky mladých čitateľov na ceste k dospelosti, podnecujú ich fantáziu a unášajú do bájnych svetov. Sú základom ľudskosti a krásy a sprostrekúvajú skúsenosti tých, ktorí nesú život na svojich pleciach. Rozprávka je aj privilégiom detstva, aby spoznávalo netušené svety a kúzla v nich. To všetko chcel zachovať Dobšinský pre svoj ľud, keď sa pustil do zbierania a zapisovania rozprávok. Ešte aj na smrteľnej posteli jeho najväčšia starosť patrila rozprávkam, ako ich zachrániť pre vnukov a pravnukov a ukryť pred ľudskou hlúposťou a zlobou. Sám autor vtedy netušil, aký odkaz zanechal svojmu národu. Tatranské vydanie vychádza z pôvodného Dobšinského textu. Práca na ňom bola zverená Jane Pácalovej, ktorá sa v Slovenskej akadémii vied venuje slovenskej rozprávke.
Na sklade 1Ks
24,61 € 25,90 €

Rozprávka - Jeleň zlatoparohý CD (kartón)


Započúvajte sa do krásneho príbehu o mladom Blahoslavovi, ktorému cestu skrížil jeleň. Nebol to len taký obyčajný jeleň, mal zlaté parohy a možno ani nebol zvieraťom... Blahoslav sa jedného dňa zatúlal so svojím verným koníkom do neznámeho lesa. Uprostred neho stál starý zámok - teda skôr niečo, čo zámok pripomínalo - akési ruiny. No keďže už bola noc a Blahoslav bol unavený, rozhodol sa v zámku prenocovať. Už určiet tušíte, čo asi nasledovalo. Alebo nie? Ja už ale nič viac neprezradím. Snáď len toľko, že sa v tomto príbehu stretnete so zlatoparohým jeleňom, ktorý nie je jeleňom, s ružou, kotá nie je ružou a s vtáčaťom, ktoré nie je vtáčaťom. A bude sa aj strašiť! V druhej časti rozprávky príbeh pokračuje. Odohráva sa už ale na inom mieste a ak bol doteraz dobrodružný a napínavý, zmení s na romantický. Veď láska je tou najčastešou príčinoiu, prečo sa vôbec príbehy rozprávajú. Dramatizovaná rozprávka zo zbierok Pavla Dobšinského 1. V zakliatom zámku 2. V krajine LÁSKA Účinkujú : Rozprávačka: Lenka Košická Blahoslav: Vladimír Kobielsky Jelena: Klaudia Kolembusová Ružena: Zuzana Kapráliková Božena: Zuzana Šebová Kráľ: Vladimír Bartoň Kuchár: Dušan Lenci Mišo: Dano Fišer Kuchtík: Ondrej Kaprálik Na motívy rozprávky Pavla Dobšinského napísala Ľuba Vančíková Autor hudby: Rastislav Dubovský Dramaturgia: Elena Matulayová Réžia: Ľuba Vančíková
Na sklade 2Ks
7,59 € 7,99 €

Slovenské rozprávky 1, 5. vydanie


Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ... Ponúkame vám výber z jedinečnej zbierky slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ktorá obsahuje ozajstné klenoty ľudovej tvorivosti. Doprajte si oddych, zábavu i poučenie v rozprávkach, ktoré počas dlhých zimných večerov pozorne počúvali už naši starí rodičia a dokonca aj ich rodičia a ktoré nás znova a znova očarúvajú svojím dejom, zázračnosťou a múdrosťou. Rovnako ako oni, aj vaše deti môžu s hlavnými hrdinami opäť prežívať dobrodružstvá, boj dobra so zlom, poraziť zlého černokňažníka či prekabátiť čerta. Zbierka obsahuje 41 rozprávok – o zakliatom kráľovstve, medovníkovej chalúpke, dvanástich mesiačikoch, o jelenčekovi, kocúrikovi, vernom psíkovi Bodríkovi, o statočnej Popoluške, Popolvárovi, figliarskom Jankovi Hraškovi, o zlatej priadke, o troch zhavranených bratoch... Prerozprávala Elena Slobodová. Ilustrovala Ľuba Končeková-Veselá. Pre čitateľov od 6 rokov
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Slovenské národné povesti 3


V súčasnosti najpredávanejší a najhodnotnejší titul slovenskej literatúry v pôvodnom prerozprávaní s pôsobivými farebnými ilustráciami M. Benku. Kniha je originálnou ručnou umeleckou knihárskou prácou.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Slovenské národné povesti 2.


V súčasnosti najpredávanejší a najhodnotnejší titul slovenskej literatúry v pôvodnom prerozprávaní s pôsobivými farebnými ilustráciami M. Benku. Kniha je originálnou umeleckou ručnou knihárskou prácou.
U dodávateľa
27,55 € 29,00 €

Najkrajšie slovenské rozprávky Pavol Dobšinský


Milé deti, vydajte sa s nami do ríše rozprávok! Čakajú vás známe rozprávky, ktoré však pre vás budú možno v niečom nové či budú inak vyrozprávané. Rozpávky totiž nemajú len jednu verziu a inak to nie je ani s touto knihou, klasickou zbierkou slovenských rozprávok, ktoré zozbieral Pavol Dobšinský. Vstúpte teda do sveta mágie a fantázie a začítajte sa do príbehov, v ktorých dobro a odvaha víťazia nad zlom a falošnosťou. Ak eště neviete plynulo čítať, zavolajte rodičov, aby si čítali s vami. A teraz už hurá do ríše rozprávok!
Na sklade 1Ks
11,99 € 19,99 €

Trojruža, 4. vydanie


Rozprávky zo zbierky Trojruža patria k tým literárnym skvostom pre deti, ktoré prečítajú aj malí začínajúci čitatelia vďaka veľkému typu písma na jeden dúšok. Kniha prináša čarovné rozprávky Pavla Dobšinského v podaní Márie Ďuríčkovej a s majstrovskými ilustráciami Ľudovíta Fullu. Deti tu nájdu rozprávky O Veternom kráľovi, O troch grošoch, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ale najmä nezabudnuteľnú rozprávku Trojruža, v ktorej krásna dievčina pobozká medveďa a tým ho oslobodí zo zakliatia. Krásu Fullových ilustrácií umocnil akademický maliar Svetozár Mydlo zaujímavou a modernou grafickou úpravou.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €