Franz Kafka

autor

Franz Kafka
Franz Kafka sa narodil 3. Júla 1883 v Prahe. Je jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia.

V  rokoch 1889 až 1893  navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe. Potom prešiel na nemecké humanistické štátne gymnázium v Starom meste. Už v mladosti sa venoval literatúre, jeho obľúbeným periodikom bol „Der Kunstwart“.
Na jeseň, v roku 1901, začal so štúdiom na „Nemeckej univerzite v Prahe“. Po dvojtýždňovom výlete do chemických vied sa nakoniec rozhodol pre právo. Navštevoval aj umeleckohistorické a germanistické prednášky a podnikol niekoľko ciest. Uvažoval o štúdiu v Mníchove, avšak po krátkom čase sa vrátil do Prahy. V tom istom roku 1902 spoznal aj svojho najcennejšieho priateľa Maxa Broda.. V roku 1906 promoval a zamestnal sa ako praktikant na Zemskom a Trestnom súde v Prahe. Kafka pracoval od 1907 do 1922 v Robotníckej úrazovej poisťovni. Aj keď sa Kafka v práci snažil, boli hodiny strávené v úrade boli záťažou pre jeho literárnu činnosť, takže písal po nociach. V roku 1908 uverejnil svoje prvé črty v mníchovskom časopise Hyperion.. Neskôr prispieval do Brodovej antológie „Arkadia“. V roku 1912 stretol prvýkrát zamestnankyňu v banke Felice Bauerovú, po dvoch zasnúbeniach sa s ňou v roku 1917 definitívne rozišiel. Dôležitou priateľkou v jeho živote bola prekladateľka Milena Jesenská, s ktorou udržiaval čulú listovú korešpondeciu, a s ktorou sa aj intímne zblížil počas svojho krátkeho pobytu vo Viedni.
Kvôli tuberkulóze musel v roku 1922 odísť zo zamestnania. Na jeseň roku 1923 sa presťahoval do Berlína a venoval sa len literárnej činnosti. Žil tam aj so svojou poslednou družkou, poľskou židovkou  Dorou Diamantovou. O necelý rok neskôr, 3. júna 1924 umrel v pľúcnom sanatóriu v Kierlingu neďaleko od Viedne. Dožil sa necelých 41 rokov, je pochovaný na židovskom cintoríne v Prahe-Strašniciach.
Kafkov blízky priateľ Max sa veľkou mierou pričinil o rozšírenie jeho diela. Uverejnil ako správca jeho dedičstva tri fragmenty románov, napriek pokynu z testamentu o ich zničení. Avšak Kafka zanechal aj druhý „testament“, v ktorom dáva príkaz na zničenie iba časti diela.Veľká časť Kafkovho diela - medzi inými Ortieľš, Premena a V trestaneckej kolónii- bola uverejnená už za jeho života; je to asi 50  titulov, väčšinou poviedky. V jednom dokumente z 29. novembra 1922 sa vyjadruje, že menované diela platia, ďalej nemyslím tým, že si prajem, aby sa znova vytlačili a zachovali pre budúcnosť, práve naopak, keby sa stratili, tak by to zodpovedalo môjmu pôvodnému želaniu. Ale nikomu nebránim, keď už sú tu, ak má chuť, aby ich zachoval.

Dielo:  
 1913 – Rozjímanie (nemecky Betrachtung)
Výber spolu s aforizmami a poviedkami z kníh Vidiecky lekár a Opis zápasu po slovensky vyšiel v preklade Milana Richtera pod názvom Aforizmy a iné kruté rozkoše..
Poviedky
1913- Ortieľ (Das Urteil)
1915- Premena (Die Verwandlung)
1919- V trestaneckej kolónii (In der Strafkolonie)
1919- Dedinský lekár (alebo Vidiecky lekár, Ein Landarzt)
1922- Umelec v hladovaní (Ein Hungerkünstler)
Súborné vydanie Kafkových poviedok vyšlo v preklade Milana Žitného pod názvom Poviedky.
Romány
1925 -Proces (Der Process)
1926- Zámok (Das Schloß)
1927- Amerika (Amerika)
 

viac

Lacná kniha Amerika (-70%)


Karl Rossman has been banished by his parents to America, following a family scandal. There, with unquenchable optimism, he throws himself into the strange experiences that lie before him as he slowly makes his way into the interior of the great continent. Kafka's first novel (begun in 1911 and never finished) is infused with a quite un­Kafkaesque blitheness and sunniness, brought to life in this lyrical translation that returns to the original manuscript of the book.
Na sklade 1Ks
3,15 € 10,50 €

dostupné aj ako:

Proces


Život se může někdy změnit doslovně z minuty na minutu. Tento pocit musel asi mít i velmi slušný a spořádaný bankovní úředník Josef K. Místo kuchařky se snídaní do jeho pokoje vstoupil úplně cizí muž a z místnosti vedle uslyšel neznámé hlasy. Když se rozhodl s nečekanou situací něco udělat, uslyšel šokující slova. „Jste přece zatčen.“ Proces je často označován za vrcholné dílo Franze Kafky. V tomto absurdním románu čtenář může prožít postupnou psychickou změnu člověka, který je drcen nemilosrdným soukolím státní mašinérie. Z dnešního pohledu vnímáme knihu nejen jako prorockou, ale i jednoznačně nadčasovou.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Proměna a jiné povídky


Mladý a pracovitý obchodní cestující Řehoř Samsa, na jehož platu závisí fungování celé rodiny, se jednoho dne probudí a zjistí, že se změnil v jakýsi odporný hmyz a místo normálních slov se mu z úst linou jen zvláštní zvuky. Bohužel jeho mysl zůstala lidská a tak musí postupně sledovat, jak se mu jeho nejbližší vzdalují... Kromě Proměny, která je asi nejslavnější povídkou Franze Kafky a inspirovala filmaře k natočení věhlasného hororu Moucha, kniha obsahuje i další neméně zdařilé příběhy, jako například Ortel, V kárném táboře a původně samostatnou sbírku Drobné povídky otci, kde najdeme i známé vyprávění Venkovský lékař.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Lacná kniha America (it) (-70%)


Karl Rossmann, un allegro sedicenne, viene mandato dai genitori in America perché dimentichi una cameriera che ha messo incinta. Prima accolto con affetto poi, senza motivo, allontanato dallo zio, si unisce a due vagabondi. Viene assunto come lift in un grande albergo e anche qui senza motivo, viene poi licenziato. Torna dai due vagabondi fino a che non viene assunto dal "Grande teatro" di Okalhoma. A questo punto il romanzo, pubblicato postumo, si interrompe.
Na sklade 1Ks
3,14 € 10,46 €

Lacná kniha Zamok Prevrashchnnie (-70%)


Zamok Prevrashchnnie
Na sklade 1Ks
7,46 € 24,86 €

Lacná kniha Při stavbě čínské zdi (-70%)


Tyto překlady z díla Franze Kafky byly pořízeny v letech 1951-1952 a vydány v deseti výtiscích pro skupinu umělců soustřeďujících se tehdy kolem malíře Mikuláše Medka.
Na sklade 1Ks
2,96 € 9,88 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Levél apámhoz (-50%)


Levél Apámhoz: ez a cím nem Kafkától származik. A szerző nem adott címet művének. Egyszerű okból: nem szánta műnek, csak közönséges levélnek. Hogy a terjedelmes levél mégis a "mű irodalmi rangjára emelkedett, ezt nemcsak művészi ábrázoló eszközeinek vagy jellegzetes Kafka-stílusának köszönheti, hanem mindenekelőtt sajátságos tartalmi értékeinek. Kafka világképének különösen becses dokumentuma ez a közvetlen vallomás, méltóképpen sorakozhat fel az irodalmi igényű alkotások, a "közvetett vallomások mellé. Kafka 1919-ben írta meg ezt a különös vádiratot apja ellen. "Írásaim Rólad szóltak – írta apjának, mintha azoknak akarna ezzel is igazat adni, akik az "apa-komplexusban keresik meghasonlott világképének egyedüli okait. A félelmetes apa csupáncsak része, de egyben óriássá nőtt szimbóluma is annak a világrendnek, mellyel az író meghasonlott, s szabadulni mégsem tudott tőle soha. A levél sokféle tanulságot rejteget, néhol még Kafka oly sajátosan abszurd képalkotásának is nyomára vezet. Csak egyetlen példa: a legjellemzőbb Kafka-novellák egyikében, Az átváltozásban az elbeszélés hőse arra ébred, hogy féreggé változott, s így éli tovább életét, megtaposva a családban. Ez a novellában egyetemes érvényűvé avatott kép az apjához írt levélben is megismétlődik, ezúttal reális, élményszerű értelmezésben: "eltávolodtam Tőled egy darabon, önállóan, még ha ez kissé arra a féregre emlékeztetett is, amely a hátulról rátaposó láb alól teste elejével kivergődik… Szabó Ede
Na sklade 1Ks
3,69 € 7,37 €

dostupné aj ako:

Proces CD


Rozhlasová nahrávka z roku 1998. Čte Jiří Ornest.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Povídky I


Proměna, Ortel, Topič, V kárném táboře a řada dalších kratších textů vydaných za života Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Proces


Dotisk pátého svazku Díla Franze Kafky, klasikého díla světové literatury.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

The Great Wall of China : And Other Short Works


Drawing directly on original manuscripts, this collection comprises the major short stories published after Kafka's death. It includes "The Great Wall of China", "Blumfeld", "An Elderly Bachelor", "Investigations of a Dog" and his great sequences of aphorisms, with fables and parables on subjects ranging from the legend of Prometheus to the Tower of Babel. Allegorical, disturbing and possessing a dream-like clarity, these writings are quintessential Kafka.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Proměna Die Werwandlung


Dvojjazyčné vydání jedné z nejznámějších próz Franze Kafky s prvními ilustracemi jeho díla ve světovém měřítku. Pro moravského nakladatele Josefa Floriana je v r. 1924 pořídil německý malíř Wilhelm Wessel. Jedinečnost edice spočívá v tom, že za Kafkova života žádné ilustrace k jeho knihám nevyšly, neboť Kafka se bránil přímému ilustrování svých děl. Součástí knihy je dále rozsáhlá studie pořadatele o literátech a výtvarných umělcích německého expresionismu u Florianů se zvláštním zřetelem k autorovi ilustrací. Text doprovázejí reprodukce dalších výtvarných dokumentů vzniklých za malířova pobytu ve Staré Říši a životopisný portrét z pera znalkyně jeho díla Marieluise Spangenbergové. Grafická podoba knihy z dílny Otakara Karlase činí z knihy také výtvarný artefakt.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Zámek


Slavný román pražského rodáka doplněný o fragmenty, škrty a varianty. Šestý svazek díla Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Deníky 1913-1923


Deníky obsahují nejen deníkové záznamy, ale i beletristické texty.
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Dopisy rodině


Desátý svazek ediční řady Dílo Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Dopisy Mileně


Dopisy, které napsal Franz Kafka Mileně Jesenské. Kafka poznal Milenu během jednoho jejího pobytu v Praze v předjaří roku 1920. Bylo to v kruhu společných přátel a známých v kavárně. Už předtím Kafku dopisem z Vídně požádala, aby jí dovolil přeložit jeho povídky do češtiny. To byl podnět, který vedl k jejich bližšímu seznámení a posléze k milostnému vztahu, jemuž vďečíme za dopisy Mileně.
Vypredané
14,73 € 15,51 €