Franz Kafka strana 5 z 13

autor

Franz Kafka
Franz Kafka sa narodil 3. Júla 1883 v Prahe. Je jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia.

V  rokoch 1889 až 1893  navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe. Potom prešiel na nemecké humanistické štátne gymnázium v Starom meste. Už v mladosti sa venoval literatúre, jeho obľúbeným periodikom bol „Der Kunstwart“.
Na jeseň, v roku 1901, začal so štúdiom na „Nemeckej univerzite v Prahe“. Po dvojtýždňovom výlete do chemických vied sa nakoniec rozhodol pre právo. Navštevoval aj umeleckohistorické a germanistické prednášky a podnikol niekoľko ciest. Uvažoval o štúdiu v Mníchove, avšak po krátkom čase sa vrátil do Prahy. V tom istom roku 1902 spoznal aj svojho najcennejšieho priateľa Maxa Broda.. V roku 1906 promoval a zamestnal sa ako praktikant na Zemskom a Trestnom súde v Prahe. Kafka pracoval od 1907 do 1922 v Robotníckej úrazovej poisťovni. Aj keď sa Kafka v práci snažil, boli hodiny strávené v úrade boli záťažou pre jeho literárnu činnosť, takže písal po nociach. V roku 1908 uverejnil svoje prvé črty v mníchovskom časopise Hyperion.. Neskôr prispieval do Brodovej antológie „Arkadia“. V roku 1912 stretol prvýkrát zamestnankyňu v banke Felice Bauerovú, po dvoch zasnúbeniach sa s ňou v roku 1917 definitívne rozišiel. Dôležitou priateľkou v jeho živote bola prekladateľka Milena Jesenská, s ktorou udržiaval čulú listovú korešpondeciu, a s ktorou sa aj intímne zblížil počas svojho krátkeho pobytu vo Viedni.
Kvôli tuberkulóze musel v roku 1922 odísť zo zamestnania. Na jeseň roku 1923 sa presťahoval do Berlína a venoval sa len literárnej činnosti. Žil tam aj so svojou poslednou družkou, poľskou židovkou  Dorou Diamantovou. O necelý rok neskôr, 3. júna 1924 umrel v pľúcnom sanatóriu v Kierlingu neďaleko od Viedne. Dožil sa necelých 41 rokov, je pochovaný na židovskom cintoríne v Prahe-Strašniciach.
Kafkov blízky priateľ Max sa veľkou mierou pričinil o rozšírenie jeho diela. Uverejnil ako správca jeho dedičstva tri fragmenty románov, napriek pokynu z testamentu o ich zničení. Avšak Kafka zanechal aj druhý „testament“, v ktorom dáva príkaz na zničenie iba časti diela.Veľká časť Kafkovho diela - medzi inými Ortieľš, Premena a V trestaneckej kolónii- bola uverejnená už za jeho života; je to asi 50  titulov, väčšinou poviedky. V jednom dokumente z 29. novembra 1922 sa vyjadruje, že menované diela platia, ďalej nemyslím tým, že si prajem, aby sa znova vytlačili a zachovali pre budúcnosť, práve naopak, keby sa stratili, tak by to zodpovedalo môjmu pôvodnému želaniu. Ale nikomu nebránim, keď už sú tu, ak má chuť, aby ich zachoval.

Dielo:  
 1913 – Rozjímanie (nemecky Betrachtung)
Výber spolu s aforizmami a poviedkami z kníh Vidiecky lekár a Opis zápasu po slovensky vyšiel v preklade Milana Richtera pod názvom Aforizmy a iné kruté rozkoše..
Poviedky
1913- Ortieľ (Das Urteil)
1915- Premena (Die Verwandlung)
1919- V trestaneckej kolónii (In der Strafkolonie)
1919- Dedinský lekár (alebo Vidiecky lekár, Ein Landarzt)
1922- Umelec v hladovaní (Ein Hungerkünstler)
Súborné vydanie Kafkových poviedok vyšlo v preklade Milana Žitného pod názvom Poviedky.
Romány
1925 -Proces (Der Process)
1926- Zámok (Das Schloß)
1927- Amerika (Amerika)
 

viac

Az átváltozás / A fűtő


Így hát szobájának ajtajához menekült, és rásimult, hogy amint apja belép az előszobából, nyomban láthassa: Gregornak őszinte szándéka, hogy azonnal visszatérjen a szobájába, és felesleges visszakergetni, csak ki kell nyitni az ajtót, és ő azon nyomban eltűnik.
Na stiahnutie
3,53 €

A per


„Valaki ?megrágalmazhatta Josef K.-t” – ezzel a valóságos szállóigévé vált mondattal kezdődik Kafka regénye, amely immár a huszadik század nagy klasszikusai közé tartozik.És így végződik: „… torkára fonódott az egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szivébe döfte, s kétszer megforgatta a kést.” Az állítólagos rágalmazást követő letartóztatás és az ítélet végrehajtása között játszódik le a per, amelynek során végig nem derül ki, hogy milyen bűnt követett el az áldozat, és miért kell végül meghalnia. Nem is derülhet ki, mert a polgári jogrend ellen valóban nem vétett Josef K., bűne mitikus bűn, bűnhődését nem valamiféle feszíni igazságosság, hanem a személyben érvényesülő szükségszerűség rendeli el. Josef K. tudomást szerez a per során a „Törvény” létéről, a törvényről, amelynek alapján bűnösnek ítéltetik, és amely alighanem egy társadalmi rend legfőbb törvénye, de megismerni e törvényt már nem áll módjában, ködös, megfoghatatlan élményként rögződik benne. Mítoszt teremt ebben a művében Kafka: képbe sűríti, megdöbbentő erejű, irracionális képbe azt, amit felismert, de a megismerés egzakt, racionális eszközeivel megközelíteni nem tudott. Legjellemzőbb képe maga a bíróság. Benne vannak ebben a képben a legfőbb modell, a monarchia despotikus, korrupt, vaskalapos államgépezetének vonásai, de ez a bíróság mégis több és más, mint az: rosszabb minden erőszakszervnél, mert nincs szüksége erőszakra: szabadlábon ítéli halára az áldozatot.Josef K. fejet hajt a pokoli szükségszerűség előtt. Tehetetlenül áll a „világrenddé avatott hazugság” előtt, akár az író maga, aki lidércnyomásos látomásaiban megjárván kora poklát, szintén áldozatul esett ennek a vilgárendnek. Pusztulásra ítélte hagyatékát is, e pokoljárás riasztó dokumentumát, az utókor azonban fölfedezte benne a katartikus hatású művészi erőt – és ez avatja ma klasszikus, megrendítő olvasmánnyá mindenekelőtt főművét, A Per-t.
Na stiahnutie
2,50 €

Zámek, 16. vydání


Zámek – nedokončený román Franze Kafky z roku 1922 – znovu a znovu oslovuje, znovu vybízí k interpretaci a ukazuje možnosti chápání literárního díla. Hrdina K., který se vydává za zeměměřiče, přichází do vesnice a marně se pokouší kontaktovat úředníky ze zámku. Prožívá milostný vztah s výčepní Frídou. Bezvýsledně usiluje o uznání své profese a existence. Naše edice představuje první překlad do češtiny podle kritického německého vydání. Kniha vychází padesát let od posledního překladu a devadesát let od úmrtí autora.
Predpredaj
19,75 € 21,94 €

A per


Az expresszionista próza legnagyobb ígérete Franz Kafka (1883–1924) volt; az egyetlen, akinek sikerült száraz humorú rövid novelláiba és töredékekben maradt regényeibe belevinni a világ eredendő kísértetiességét, az ember reménytelen harcát titokzatosan rosszindulatú magasabb hatalmakkal szemben. Szerb Antal 
Na stiahnutie
3,91 €

Proces CD


Rozhlasová nahrávka z roku 1998. Čte Jiří Ornest.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Povídky I


Proměna, Ortel, Topič, V kárném táboře a řada dalších kratších textů vydaných za života Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Proces


Dotisk pátého svazku Díla Franze Kafky, klasikého díla světové literatury.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

The Great Wall of China : And Other Short Works


Drawing directly on original manuscripts, this collection comprises the major short stories published after Kafka's death. It includes "The Great Wall of China", "Blumfeld", "An Elderly Bachelor", "Investigations of a Dog" and his great sequences of aphorisms, with fables and parables on subjects ranging from the legend of Prometheus to the Tower of Babel. Allegorical, disturbing and possessing a dream-like clarity, these writings are quintessential Kafka.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Proměna Die Werwandlung


Dvojjazyčné vydání jedné z nejznámějších próz Franze Kafky s prvními ilustracemi jeho díla ve světovém měřítku. Pro moravského nakladatele Josefa Floriana je v r. 1924 pořídil německý malíř Wilhelm Wessel. Jedinečnost edice spočívá v tom, že za Kafkova života žádné ilustrace k jeho knihám nevyšly, neboť Kafka se bránil přímému ilustrování svých děl. Součástí knihy je dále rozsáhlá studie pořadatele o literátech a výtvarných umělcích německého expresionismu u Florianů se zvláštním zřetelem k autorovi ilustrací. Text doprovázejí reprodukce dalších výtvarných dokumentů vzniklých za malířova pobytu ve Staré Říši a životopisný portrét z pera znalkyně jeho díla Marieluise Spangenbergové. Grafická podoba knihy z dílny Otakara Karlase činí z knihy také výtvarný artefakt.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Zámek


Slavný román pražského rodáka doplněný o fragmenty, škrty a varianty. Šestý svazek díla Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Deníky 1913-1923


Deníky obsahují nejen deníkové záznamy, ale i beletristické texty.
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Dopisy rodině


Desátý svazek ediční řady Dílo Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

Dopisy Mileně


Dopisy, které napsal Franz Kafka Mileně Jesenské. Kafka poznal Milenu během jednoho jejího pobytu v Praze v předjaří roku 1920. Bylo to v kruhu společných přátel a známých v kavárně. Už předtím Kafku dopisem z Vídně požádala, aby jí dovolil přeložit jeho povídky do češtiny. To byl podnět, který vedl k jejich bližšímu seznámení a posléze k milostnému vztahu, jemuž vďečíme za dopisy Mileně.
Vypredané
14,73 € 15,51 €

Povídky II.


Druhý svazek edice Dílo Franze Kafky přináší povídku Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti.
Vypredané
19,86 € 20,90 €

Povídky III.


Povídky F. Kafky. Manželský pár a jiné texty z pozůstalosti.
Vypredané
19,86 € 20,90 €

Proměna


Komiksová adaptace klasické povídky Franze Kafky. ¨Věhlasný výtvarník Peter Kuper nám předkládá ilustrovanou adaptaci Proměny od Franze Kafky. Kuperova elektrizující kresba, v níž se prolíná umění americké karikatury s německým expresionismem, Kafkovu prózu výrazně oživuje a zachycuje humor a palčivost originálu způsobem, který překvapí a potěší jak čtenáře Kafky, tak grafických románů.
Vypredané
9,94 € 10,46 €