Franz Kafka

autor

Franz Kafka
Franz Kafka sa narodil 3. Júla 1883 v Prahe. Je jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia.

V  rokoch 1889 až 1893  navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe. Potom prešiel na nemecké humanistické štátne gymnázium v Starom meste. Už v mladosti sa venoval literatúre, jeho obľúbeným periodikom bol „Der Kunstwart“.
Na jeseň, v roku 1901, začal so štúdiom na „Nemeckej univerzite v Prahe“. Po dvojtýždňovom výlete do chemických vied sa nakoniec rozhodol pre právo. Navštevoval aj umeleckohistorické a germanistické prednášky a podnikol niekoľko ciest. Uvažoval o štúdiu v Mníchove, avšak po krátkom čase sa vrátil do Prahy. V tom istom roku 1902 spoznal aj svojho najcennejšieho priateľa Maxa Broda.. V roku 1906 promoval a zamestnal sa ako praktikant na Zemskom a Trestnom súde v Prahe. Kafka pracoval od 1907 do 1922 v Robotníckej úrazovej poisťovni. Aj keď sa Kafka v práci snažil, boli hodiny strávené v úrade boli záťažou pre jeho literárnu činnosť, takže písal po nociach. V roku 1908 uverejnil svoje prvé črty v mníchovskom časopise Hyperion.. Neskôr prispieval do Brodovej antológie „Arkadia“. V roku 1912 stretol prvýkrát zamestnankyňu v banke Felice Bauerovú, po dvoch zasnúbeniach sa s ňou v roku 1917 definitívne rozišiel. Dôležitou priateľkou v jeho živote bola prekladateľka Milena Jesenská, s ktorou udržiaval čulú listovú korešpondeciu, a s ktorou sa aj intímne zblížil počas svojho krátkeho pobytu vo Viedni.
Kvôli tuberkulóze musel v roku 1922 odísť zo zamestnania. Na jeseň roku 1923 sa presťahoval do Berlína a venoval sa len literárnej činnosti. Žil tam aj so svojou poslednou družkou, poľskou židovkou  Dorou Diamantovou. O necelý rok neskôr, 3. júna 1924 umrel v pľúcnom sanatóriu v Kierlingu neďaleko od Viedne. Dožil sa necelých 41 rokov, je pochovaný na židovskom cintoríne v Prahe-Strašniciach.
Kafkov blízky priateľ Max sa veľkou mierou pričinil o rozšírenie jeho diela. Uverejnil ako správca jeho dedičstva tri fragmenty románov, napriek pokynu z testamentu o ich zničení. Avšak Kafka zanechal aj druhý „testament“, v ktorom dáva príkaz na zničenie iba časti diela.Veľká časť Kafkovho diela - medzi inými Ortieľš, Premena a V trestaneckej kolónii- bola uverejnená už za jeho života; je to asi 50  titulov, väčšinou poviedky. V jednom dokumente z 29. novembra 1922 sa vyjadruje, že menované diela platia, ďalej nemyslím tým, že si prajem, aby sa znova vytlačili a zachovali pre budúcnosť, práve naopak, keby sa stratili, tak by to zodpovedalo môjmu pôvodnému želaniu. Ale nikomu nebránim, keď už sú tu, ak má chuť, aby ich zachoval.

Dielo:  
 1913 – Rozjímanie (nemecky Betrachtung)
Výber spolu s aforizmami a poviedkami z kníh Vidiecky lekár a Opis zápasu po slovensky vyšiel v preklade Milana Richtera pod názvom Aforizmy a iné kruté rozkoše..
Poviedky
1913- Ortieľ (Das Urteil)
1915- Premena (Die Verwandlung)
1919- V trestaneckej kolónii (In der Strafkolonie)
1919- Dedinský lekár (alebo Vidiecky lekár, Ein Landarzt)
1922- Umelec v hladovaní (Ein Hungerkünstler)
Súborné vydanie Kafkových poviedok vyšlo v preklade Milana Žitného pod názvom Poviedky.
Romány
1925 -Proces (Der Process)
1926- Zámok (Das Schloß)
1927- Amerika (Amerika)
 

viac

Proměna


„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima.“ Takto začíná jedna z nejslavnějších povídek literatury 20. století. Klíčové dílo literární tvorby Proměna, vypráví velice živý příběh v němž se ukazuje síla Franze Kafky, a právem patří mezi nejlepší povídkové texty na světě. Ilustrace významného argentinského umělce Luise Scafatiho obdivuhodně vystihují zvláštnosti prostředí a osobnosti této povídky a zvou čtenáře k pozoruhodnému dobrodružství.
Vypredané
12,45 € 13,11 €

Aforizmy a iné kruté rozkoše


Franz Kafka, pražský nemecký židovský spisovateľ, ktorý v roku 1924 zomrel ako 41-ročný na tuberkulózu, ovplyvnil ako málokto iný vývin svetovej literatúry 20. storočia. Kafkove romány Proces, Zámok a Amerika, ale aj poviedky, aforizmy, úvahy, denník ové záznamy spred sto rokov fascinujú čitateľov na celom svete svojou "fantazijnou reálnosťou", s akou zobrazil tragickú neschopnosť človeka komunkovať, i jeho osudovú predurčenosť znásobenú byrokratickou odľudštenosťou mechanizmov moci.
Vypredané
6,91 € 7,27 €

A kastély


Josef K., a kastély új földmérője megérkezik a faluba, hogy tovább folytathassa útját a kastély urához. Arra azonban soha nem gondolt volna, hogy ezzel élete legnagyobb megpróbáltatásának néz elébe - útját a kastélyhoz minduntalan akadályozza a falu népe, míg végül ő maga sem biztos benne, valóban várják-e odafönt. Vajon eléri-e célját?
Vypredané
8,77 € 9,23 €

Proces


Proces, slavný Kafkův román skvěle adaptovaný do komiksové podoby, je ponurým příběhem prokuristy Josefa K., kterému v den jeho třicátých narozenin vniknou do bytu dva neznámí muži a zatknou ho pro neznámé provinění. Ze začátku pokládá celou věc za nedorozumění, ale postupně poznává zkorumpovanost a nepostižitelnost soudu, jehož „případy“ uzavírá pouze smrt obžalovaného. Kafkův portrét byrokratického soukolí, které drtí životy svých občanů, je dnes bohužel stejně aktuální jako v době svého zrodu.
Vypredané
12,92 € 13,60 €

Metamorphosis and Other Stories (Penguin Modern Classics)


This collection of new translations brings together the small proportion of Kafka's works that he thought worthy of publication. It includes Metamorphosis", his most famous work, an exploration of horrific transformation and alienation; "Meditation", a collection of his earlier studies; "The Judgement", written in a single night of frenzied creativity; "The Stoker", the first chapter of a novel set in America and a fascinating occasional piece, "The Aeroplanes at Brescia", Kafka's eyewitness account of an air display in 1909. Together, these stories reveal the breadth of Kafka's literary vision and the extraordinary imaginative depth of his thought."
Vypredané
9,88 € 10,40 €

The Trial (Penguin Modern Classics)


A terrifying psychological trip into the life of one Joseph K., an ordinary man who wakes up one day to find himself accused of a crime he did not commit, a crime whose nature is never revealed to him. Once arrested, he is released, but must report to court on a regular basis-an event that proves maddening, as nothing is ever resolved. As he grows more uncertain of his fate, his personal life--including work at a bank and his relations with his landlady and a young woman who lives next door--becomes increasingly unpredictable. As K. tries to gain control, he succeeds only in accelerating his own excruciating downward spiral.
Vypredané
9,88 € 10,40 €

Deníky 1909-1912


Deníky obsahují nejen deníkové záznamy, ale i beletristické texty.
Vypredané
15,63 € 16,45 €

Innen el


"Kis kötetünk Kafkát talán még a megszokottnál is kísértetiesebb és lényegretörőbb szerzőnek mutatja majd: az író nem törekedett itt lekerekítésekre, 'poénokra', és épp az ilyen elkötetlenség, nyitottság őrzi a bravúrt. A lélek bravúrját. Sőt mintha műfajt teremtene ezeknek az írásoknak jelentős sokasága: ki tudja, hogyan végződik, miképpen is végződhet eleve egy történet! Kell-e a végső hatáshoz a végkifejlet ismerete? Tömérdek 'akció', hűvös távolságtartás, közben pedig láva-forróság, a szerencsétlen élet bölcsessége, a bölcsesség boldogtalansága. Ha valamivel, ismételjük, e kis gyűjteményekkel a rég várt jelleggel teljesedhet ki számunkra a Kafka-életmű..." (Tandori Dezső)
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Dopisy přátelům


Závěrečný svazek Edice Dílo Franze Kafky.
Vypredané
16,97 € 17,86 €

La metamorphose


Comme chaque matin, Gregor, employé modle, s'apprte partir au travail, lorsqu'il s'aperçoit que son corps est doté d'une lugubre carapace de coléoptre. Il croit d'abord un mauvais rve, mais la métamorphose est bien réelle. Sa famille effarée le séquestre dans sa chambre. Les locataires fuient l'appartement, c'est alors que sa sur annonce qu'il faut soit le tuer, soit l'expulser du logis... La métamorphose de Gregor en insecte se déroule l'ouverture du récit et n'est pas expliquée. Kafka prend pour prétexte cet événement extraordinaire afin d'explorer la transformation qui se déroule au sein de la famille. Le pre apathique devient vigoureux, alors que la sur aimante prend en main extermination de son frre. Cette nouvelle évoque le traitement social subi par ceux qui sont différents.
Vypredané
13,74 € 14,46 €

Brief an den Vater


Franz Kafkas Brief hat den Vater nie erreicht. Dagegen fand der Text durchMax Brods posthume Edition eine breite Leserschaft Die Klage des Sohnesüber den übermächtigen Vater wurde zu Literatur. Kafka scheint sich indie Reihe der Protagonisten seiner Erzählungen einzugliedern, wie GeorgBendemann im 'Urteil' stellt er fest 'Mein Vater ist immer noch ein Riese.'Der Brief an den Vaterist Mittler zwischen Werk und Wirklichkeit. Nichtnur die äußeren Lebensumstände des Prager Versicherungsangestellten werdenerfahrbar, sondern auch die innere Welt des Schriftstellers, dessen ebensobeunruhigendes wie inspirierendes Werk die Geschichte der Literatur diesesJahrhunderts nachhaltig beeinflußt hat.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Dopisy Felici


11. svazek edice přináší dopisy Felici Bauerové a Gretě Blochové.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Deníky z cest


Deník z cest po Čechách, Švýcarsku, Itálii a Francii v letech 1911-1912.
Vypredané
14,73 € 15,51 €

Erzaehlungen


»Wunderbare Detektoren zur Erkundung des Verborgenen« hat Friedhelm Kemp diese »Erzählungen« genannt, die Kafka selbst zumeist nur als »Stücke«, »Stückchen«, bestenfalls als »Geschichten« bezeichnet hat. Die hier vorliegende Ausgabe folgt diesem Muster denn auch im Titel; im Gegensatz zu den früheren Editionen wird die kurze Prosa jedoch nach den vermutlichen Entstehungsdaten, nicht wie bisher nach bereits zu Lebzeiten und nach aus dem Nachlaß veröffentlichten »Erzählungen«, geordnet. Textgrundlage ist die Kritische Ausgabe der Werke von Franz Kafka, die, soweit sie erhalten sind, den Handschriften und, wo dies nicht möglich ist, den jeweils letzten autorisierten Fassungen des Drucks folgt, ohne editorisch in sie einzugreifen.
Vypredané
14,71 € 15,48 €

Verwandlung


Erscheinungsjahr: 200821. Aufl.Gewicht: 142 gr / Abmessung: 19 cmVon Kafka, Franz / Von Nabokov, VladimirPressestimmen:"Der Reisende Gregor Samsa erwacht eines Morgens in seinem Bett als riesiges Ungeziefer... Die Spannung ist gegeben und weicht nicht bis zum letzten Augenblick." (Kasimir Edschmid)
Vypredané
8,08 € 8,50 €

La Metamorphose


Lorsque Gregor Samsa s'éveille, un matin, aprs des rves agités, il est bel et bien métamorphosé. Doté d'une épaisse carapace d'o s'échappent de pitoyables petites pattes ! Lugubre cocasserie ? Hélas, ultime défense contre ceux qui, certes, ne sont pas des monstres mais de vulgaires parasites... Les siens. Pre, mre, soeur, dont l'ambition est de l'éliminer aprs avoir contribué l'étouffer... Ici, un homme se transforme en coléoptre monstrueux, l, un engin pervers tue avec application... Dans la colonie pénitentiaire, c'est l'expérimentation en direct. Une machine infernale s'acharne sur un soldat soumis. Une machinerie hors pair, digne d'un inventeur l'imagination torturée !
Vypredané
4,73 € 4,98 €