Franz Kafka

autor

Franz Kafka
Franz Kafka sa narodil 3. Júla 1883 v Prahe. Je jedným z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia.

V  rokoch 1889 až 1893  navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe. Potom prešiel na nemecké humanistické štátne gymnázium v Starom meste. Už v mladosti sa venoval literatúre, jeho obľúbeným periodikom bol „Der Kunstwart“.
Na jeseň, v roku 1901, začal so štúdiom na „Nemeckej univerzite v Prahe“. Po dvojtýždňovom výlete do chemických vied sa nakoniec rozhodol pre právo. Navštevoval aj umeleckohistorické a germanistické prednášky a podnikol niekoľko ciest. Uvažoval o štúdiu v Mníchove, avšak po krátkom čase sa vrátil do Prahy. V tom istom roku 1902 spoznal aj svojho najcennejšieho priateľa Maxa Broda.. V roku 1906 promoval a zamestnal sa ako praktikant na Zemskom a Trestnom súde v Prahe. Kafka pracoval od 1907 do 1922 v Robotníckej úrazovej poisťovni. Aj keď sa Kafka v práci snažil, boli hodiny strávené v úrade boli záťažou pre jeho literárnu činnosť, takže písal po nociach. V roku 1908 uverejnil svoje prvé črty v mníchovskom časopise Hyperion.. Neskôr prispieval do Brodovej antológie „Arkadia“. V roku 1912 stretol prvýkrát zamestnankyňu v banke Felice Bauerovú, po dvoch zasnúbeniach sa s ňou v roku 1917 definitívne rozišiel. Dôležitou priateľkou v jeho živote bola prekladateľka Milena Jesenská, s ktorou udržiaval čulú listovú korešpondeciu, a s ktorou sa aj intímne zblížil počas svojho krátkeho pobytu vo Viedni.
Kvôli tuberkulóze musel v roku 1922 odísť zo zamestnania. Na jeseň roku 1923 sa presťahoval do Berlína a venoval sa len literárnej činnosti. Žil tam aj so svojou poslednou družkou, poľskou židovkou  Dorou Diamantovou. O necelý rok neskôr, 3. júna 1924 umrel v pľúcnom sanatóriu v Kierlingu neďaleko od Viedne. Dožil sa necelých 41 rokov, je pochovaný na židovskom cintoríne v Prahe-Strašniciach.
Kafkov blízky priateľ Max sa veľkou mierou pričinil o rozšírenie jeho diela. Uverejnil ako správca jeho dedičstva tri fragmenty románov, napriek pokynu z testamentu o ich zničení. Avšak Kafka zanechal aj druhý „testament“, v ktorom dáva príkaz na zničenie iba časti diela.Veľká časť Kafkovho diela - medzi inými Ortieľš, Premena a V trestaneckej kolónii- bola uverejnená už za jeho života; je to asi 50  titulov, väčšinou poviedky. V jednom dokumente z 29. novembra 1922 sa vyjadruje, že menované diela platia, ďalej nemyslím tým, že si prajem, aby sa znova vytlačili a zachovali pre budúcnosť, práve naopak, keby sa stratili, tak by to zodpovedalo môjmu pôvodnému želaniu. Ale nikomu nebránim, keď už sú tu, ak má chuť, aby ich zachoval.

Dielo:  
 1913 – Rozjímanie (nemecky Betrachtung)
Výber spolu s aforizmami a poviedkami z kníh Vidiecky lekár a Opis zápasu po slovensky vyšiel v preklade Milana Richtera pod názvom Aforizmy a iné kruté rozkoše..
Poviedky
1913- Ortieľ (Das Urteil)
1915- Premena (Die Verwandlung)
1919- V trestaneckej kolónii (In der Strafkolonie)
1919- Dedinský lekár (alebo Vidiecky lekár, Ein Landarzt)
1922- Umelec v hladovaní (Ein Hungerkünstler)
Súborné vydanie Kafkových poviedok vyšlo v preklade Milana Žitného pod názvom Poviedky.
Romány
1925 -Proces (Der Process)
1926- Zámok (Das Schloß)
1927- Amerika (Amerika)
 

viac

Das Schloss


Der Landvermesser K. kommt in einem am Fuße eines Schlosses gelegenen Dorf an, in dem die Bewohner in ständiger Angst vor den im Schloss herrschenden Machthabern bzw. Behörden leben. Sechs Tage lang begegnen K. die merkwürdigsten Dinge, er versucht vergeblich, zum Schloss vorzudringen und kämpft verzweifelt um Anerkennung. Eine düstere, alptraumhaft anmutende Stimmung liegt über dem Geschehen. 'Das Schloß' ist einer der rätselhaftesten Romane des 20. Jahrhunderts, nicht nur K., sondern auch dem Leser wird stets aufs Neue der Boden unter den Füßen weggezogen.
Vypredané
12,24 € 12,88 €

Zámek


Když je zeměměřič K. zámkem povolán do vesnice, musí se nejprve vypořádat s nepřehlednou hierarchií pomocníků, poslů, úředníků, tajemníků - a také milenek. Jak ale může získat správné instrukce, když nikdo neví, jak jeho zaměstnavatel vypadá, telefony vyzvánějí bez odpovědi a navíc, jak se zdá, ve vesnici vlastně žádná práce pro zeměměřiče není? Jeden z nejvýznamnějších románů 20. století, jehož černý humor a grotesknost ani po bezmála devadesáti letech od prvního vydání neztratily nic ze své živosti.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Proměna CD


Když se Gregor (Řehoř) Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. To není začátek pohádky ani sci-fi románu, ale slavné povídky Franze Kafky Proměna. Probudit se tíhou myšlenek, kdy přesně víme, co nás čeká, je tupý úder. Každodennost povinností, práce, kterou musíme, ale nechceme, i když bez ní nemůžeme žít. Vstát, odejít, dělat přesně to a přesně tam, za tolik a pro toho. Nechci. Ale mám své drahé a ti mě potřebují, potřebují mé peníze a já se pro ně obětuji. Rád, či nerad, musím. Jsem dobře vychován a nechci je zklamat a vím, co se má, a také já potřebuji jejich lásku. Ale už nemůžu. Nikam nejdu. Nikdy. Chci jen psát. Radši zavřu oči a nevstanu, anebo se změním v brouka. Takhle si asi představuji, co přimělo Franze Kafku k napsání povídky Proměna. Ale co ho k tomu vedlo opravdu? V roce 1907 začíná po studiích pracovat v pojišťovně Assicurazioni Generali. Člověk tak přehání práci v úřadě a je až příliš unaven, aby si pěkně užil prázdniny. Ale všechna ta práce ještě nedává nárok na lásku ostatních lidí, spíš naopak je sám, úplně cizí a leda jen předmět zvědavosti…, píše Kafka ten rok v povídce Svatební přípravy na venkově. Na svatbu tehdy posílá jen oblečené tělo, vlastní já zůstává v posteli proměněné v brouka. Za pět let se Kafka seznamuje s osudovou láskou Felice Bauerovou. Úspěšný rok. Začíná psát jako smyslu zbavený román Amerika, za noc napíše povídku Ortel, vychází mu první kniha Rozjímání a v prosinci napíše povídku Proměna. Člověk v celé své celistvosti proměněn v brouka. Tady už tělo od duše neodděluje, avšak duše zůstává lidská. To není fér. Rodinu uvrhne do extrémní situace. Nikdo neví, jak se chovat. Mají strach, odpor, ale zároveň ho milují a litují. Svého syna a bratra. A tady začíná Kafkova hra. Svár jeho vnitřního a vnějšího světa – vždyť já chci pro vás to nejlepší, ale nezmůžu nic. Jsem jenom brouk. Mám vás rád a nikoho nekritizuji, jen pozoruji a popisuji. Zvenčí však vypadáte zrůdně a já, ohyzdný brouk, se pro vás obětuji a umírám. A kdo vlastně umřel? Zmatená rodina dělá jakoby nic. Úleva a odcizení. Účinkují: hlas - Jiří Adamíra Řehoř Samsa, obchodní cestující - Petr Haničinec otec - Miloš Nedbal matka - Libuše Havelková Markéta - Klára Jerneková prokurista - František Filipovský Anna, služka - Karolína Slunéčková Posluhovačka - Roubíková 1. Nájemník - Jiří Lír prostřední nájemník - Milan Friedl 3. Nájemník - Karel Beníško
Vypredané
9,22 € 9,70 €

Proces


Život se může někdy změnit doslovně z minuty na minutu. Tento pocit musel asi mít i velmi slušný a spořádaný bankovní úředník Josef K. Místo kuchařky se snídaní do jeho pokoje vstoupil úplně cizí muž a z místnosti vedle uslyšel neznámé hlasy. Když se rozhodl s nečekanou situací něco udělat, uslyšel šokující slova. „Jste přece zatčen.“ Proces je často označován za vrcholné dílo Franze Kafky. V tomto absurdním románu čtenář může prožít postupnou psychickou změnu člověka, který je drcen nemilosrdným soukolím státní mašinérie. Z dnešního pohledu vnímáme knihu nejen jako prorockou, ale i jednoznačně nadčasovou.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Zámek


Hlavním hrdinou románu Zámek je mladý zeměměřič K. Přijíždí neznámo odkud do neznámé vesnice, aby zde provedl geodetické měření. Brzy si všimne, že mu místní obyvatelé nevěří a bojí se ho. Situaci zpočátku příliš nerozumí, ale postupně pochopí, že celý zdejší život ovlivňuje prostřednictvím různých více či méně významných byrokratů tajuplný zámek nad vesnicí. Proč ten, kdo ho do vesnice povolal, mu najednou začíná házet klacky pod nohy? Absurdně groteskní Kafkův román patří mezi jeho vrcholná díla. Do dnešních dnů má tato kniha stovky, ne-li tisíce fascinujících výkladů a je naprosto jisté, že nenechá v klidu ani současného čtenáře, protože Kafka ve své rozporuplnosti - to je XX. století, kam všichni alespoň jednou nohou patříme.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Zámek


Zámek – nedokončený román Franze Kafky z roku 1922 – znovu a znovu oslovuje, znovu vybízí k interpretaci a ukazuje možnosti chápání literárního díla. Hrdina K., který se vydává za zeměměřiče, přichází do vesnice a marně se pokouší kontaktovat úředníky ze zámku. Prožívá milostný vztah s výčepní Frídou. Bezvýsledně usiluje o uznání své profese a existence. Naše edice představuje první překlad do češtiny podle kritického německého vydání. Kniha vychází padesát let od posledního překladu a devadesát let od úmrtí autora.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

The Essential Kafka Boxed Set


A culturally-influential and celebrated author, Kafka is generally considered to be one of the most accomplished writers of the twentieth century. The term 'Kafkaesque' takes its place in the English vernacular, demonstrating his huge impact on modern thought. In this covetable and must-have boxed set are collected together three of his major works, including the magnificent "Metamorphosis and Other Stories".
Vypredané
41,80 € 44,00 €

Metamorphosis and Other Stories


When the young salesman Gregor Samsa wakes up one morning transformed into a monstrous insect, his shock and incomprehension are coupled with the panic of being late for work and having to reveal his appearance to family and colleagues. Although over the following weeks he gradually becomes used to this new existence confined within the bounds of the apartment, and his parents and sister adapt to living with a grotesque bug, Gregor notices that their attitudes towards him are changing and he feels increasingly alienated. One of the masterpieces of twentieth-century world literature, 'The Metamorphosis' is accompanied in this volume by a selection of other classic tales and sketches by Kafka - such as 'The Judgement', 'In the Penal Colony' and 'A Country Doctor' - all presented in a lively and meticulous new translation by Christopher Moncrieff.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Metamorphosis


Franz Kafka's 1915 novella of unexplained horror and nightmarish transformation became a worldwide classic and remains, a century later, one of the most widely read works of fiction in the world. It is the story of travelling salesman Gregor Samsa, who wakes one morning to find himself transformed into a monstrous insect. This hugely influential work inspired George Orwell, Albert Camus, Jorge Louis Borges and Ray Bradbury and continues to unsettle millions of readers. In her new translation, Susan Bernofsky strives to capture both the humour and the humanity in this macabre tale, underscoring the ways in which Gregor Samsa's grotesque metamorphosis is just the physical manifestation of his longstanding spiritual impoverishment.
Vypredané
10,40 € 10,95 €

Trial


A terrifying psychological trip into the life of one Joseph K., an ordinary man who wakes up one day to find himself accused of a crime he did not commit, a crime whose nature is never revealed to him. Once arrested, he is released, but must report to court on a regular basis -­ an event that proves maddening, as nothing is ever resolved. As he grows more uncertain of his fate, his personal life -­ including work at a bank and his relations with his landlady and a young woman who lives next door -­ becomes increasingly unpredictable. As K. tries to gain control, he succeeds only in accelerating his own excruciating downward spiral.
Vypredané
9,03 € 9,50 €

Amerika


Karl Rossman has been banished by his parents to America, following a family scandal. There, with unquenchable optimism, he throws himself into the strange experiences that lie before him as he slowly makes his way into the interior of the great continent. Kafka's first novel (begun in 1911 and never finished) is infused with a quite un­Kafkaesque blitheness and sunniness, brought to life in this lyrical translation that returns to the original manuscript of the book.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

dostupné aj ako:

A per


Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert bár semmi rosszat nem tett, egy reggel letartóztatták. "A világ a maga korában igen sikeres írónak számító Max Brod nevezetes "árulásának" köszönhetően ismerhette meg az életében csak néhány novellát publikáló Franz Kafka (1883-1924) regényeit. Brod - barátja végakaratával mit sem törődve - ahelyett, hogy megsemmisítette volna Kafka hátramaradt kéziratait, sorra kiadatta azokat, elsőként az 1914-ben született A pert. Az idő igazolta Brod döntését: ezt az immár százéves regényt az irodalomtörténet a 20. század legfontosabb művei közé sorolja. A Josef K. bizarr kálváriáját - (alaptalan) megvádolását, elítélését és kivégzését - elmesélő könyv Kafka legismertebb műve, amelyet többek között Orson Welles is megfilmesített. A félelmetesen kiszámíthatatlan, egészen groteszk módon fellépő rejtélyes hatóságoknak kiszolgáltatott, eleinte a becsületéért, később pedig már a puszta életéért küzdő kisember tragikus történetét - sajnos - sokan a magukénak érezhették a totalitárius rendszereket hosszú ideig elszenvedni kényszerülő Közép- és Kelet-Európában. Kafka emblematikus regénye most Győrffy Miklós új fordításában kerül a könyvesboltokba és - reményeink szerint - a Helikon Zsebkönyvtár sorozat hűséges vásárlóinak könyvespolcaira." (A Kiadó)
Vypredané
3,39 € 3,57 €

Az átváltozás - A fűtő - Helikon zsebkönyvek 24


A Helikon Zsebkönyvek újabb kötetében Franz Kafka (1883-1924) két kiemelkedően fontos műve olvasható.Az első írás, Az átváltozás című novella a szerző talán legismertebb műve. A reggelre kelvén szörnyű féreggé változó Gregor Samsa történetében Kafka egyszerre tárgyilagos és groteszk módon mutatja be azt az elidegenedett, egyre embertelenebbé váló világot, amelyben élnie adatott. A második írás, A fűtő Kafka töredékes és befejezetlen, Amerika című regényének első fejezete. Ezt az akár önálló novellaként is olvasható szöveget az teszi különösen érdekessé, hogy Kafka a jegyesének, Felice Bauernek írt egyik levele tanúbizonysága szerint ezt tartotta regénye legsikerültebb részének: Végül arra a cáfolhatatlan meggyőződésre jutottam, hogy regényemben csak az első fejezet (A fűtő) formálódott, mint egész, a belső igazság elve szerint.
Vypredané
3,06 € 3,22 €

The Castle


The Castle is the story of K., the unwanted Land Surveyor who is never to be admitted to the Castle nor accepted in the village, and yet cannot go home. As he encounters dualities of certainty and doubt, hope and fear, and reason and nonsense, K.'s struggles in the absurd, labyrinthine world where he finds himself seem to reveal an inexplicable truth about the nature of existence. Kafka began The Castle in 1922 and it was never finished, yet this, the last of his three great novels, draws fascinating conclusions that make it feel strangely complete.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Metamorphosis and Other Stories


This collection of new translations brings together the small proportion of Kafka's works that he himself thought worthy of publication. It includes Metamorphosis, his most famous work, an exploration of horrific transformation and alienation; Meditation, a collection of his earlier studies; The Judgement, written in a single night of frenzied creativity; The Stoker, the first chapter of a novel set in America and a fascinating occasional piece, and The Aeroplanes at Brescia, Kafka's eyewitness account of an air display in 1909. Together, these stories reveal the breadth of Kafka's literary vision and the extraordinary imaginative depth of his thought.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Poviedky


Franz Kafka - záhadný autor, temný vizionár, existenciálny mysliteľ. To všetko sa o pražskom spisovateľovi dozvieme skôr, ako otvoríme niektorú z jeho kníh. Je však tento ustálený obraz namieste? Môžeme snáď jeho dielo čítať - podobne, ako Milan Kundera - ako výtvor komika? Čo sa stane s Kafkovými textami, keď jeho autora vyvedieme z pražskej hmly? Ako sa zmení jeho obraz, keď ho zbavíme- podobne ako ilustrátor Dávid Soboň - čiernej farby? Knižný výber z najznámejších poviedok pražského, nemecky píšuceho spisovateľa v redigovanom preklade Milana Žitného, prináša nový, kafkovskou mytológiou nezaťažený pohľad na spisovateľovo dielo. Kniha obsahuje texty: Ortieľ, Premena, Opis zápasu, V trestaneckej kolónii, Umelec hladovky a Pred zákonom
Vypredané
14,16 € 14,90 €