! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Gyula Krúdy

autor

Isten Veletek, Ti Boldog Vendelinek!


"Isten veletek, ti boldog Vendelinek - mondá Privát úr, amikor otthonában bezárta az ajtót maga mögött, - amint talán a búvár búcsúzkodhatik a világtól, mielőtt a tenger mélyébe leereszkedne. - Isten veletek, Vendelinek! - ismételte az úriember, amik or a kulcsot kétszer megfordította a zárban. Privát úr "boldog Vendelineknek" nevezte mindazokat, akik rajta kívül még ezen a földkerekségen éltek. Ugyanis az volt a véleménye a világ beosztásáról, hogy abban mindenki boldogabb, megelégedettebb, vidá mabb, mint ő, mert gonoszabb, közönségesebb, jellemtelenebb, hazugabb... A boldog Vendelineknek csupa ocsmány tulajdonságaik vannak úgy lelkileg, mint testileg... Azért csak "Isten veletek, ti boldog Vendelinek!" - ismételte Privát úr, amint elhelyez kedett a kályha mellett, amelyben kivételesen égett a tűz." - (Részlet a könyvből)
U dodávateľa
3,58 € 3,77 €

Gasztrohangulatok


A "Gasztrohangulatok" Krúdy Gyula műveiből készült válogatás. A piac illata; A mellékutcai vendéglő; az Előhang egy kispörkölthöz s még további harminc elbeszélés az ételkészítés és étkezés élvezetét, a vendéglátás művészetét tárja elénk. Krúdy gasztronómiai témájú írásai a múlt hagyományait és hangulatát idézik. Nem csupán élvezetes időutazást jelentenek: kétséget sem hagynak afelől, hogy a jót s jól enni tudománya mai gasztrokultúránk egyik megalapozója is.
U dodávateľa
10,78 € 11,35 €

Régi Magyarország


"Valamikor a Bakony, a Balaton, az Alföld, a Felvidék szolgáltatta azokat a szép mesemondásokat, amelyeken a magyarok lelke elmerengett." Krúdy Gyula a régi Magyarország tájairól, hangulatairól, jellegzetes alakjairól, legendáiról mesél, s miközben megelevenednek "A régi Magyarország kísértetei", érezzük, hogy "gyönyörű országnak gyönyörű illatai szálldosnak a levegőben", és mi is azt kívánjuk, hogy "majd egy kupa bor mellett újra szépeket álmodhasson e tájon egy öreg költő". A Gasztrohangulatok és a Pest-budai hangulatok folytatásaként megjelenő válogatáskötetben Krúdy Gyula közel félszáz elbeszélése és cikke szerepel: Az aranyhéjú kenyér földjén, a Nyíri mese, az Árvalányhaj, az Utazás a Felvidéken, A betyárok országútján, a Balatoni hangok, a Jóillatú ország és további negyven írás.
U dodávateľa
10,78 € 11,35 €

A nő varázsa


"Szerelmes vagyok, mint egy ifjú, aki csodálatosnak, mámorítónak érzi a nők illatát, különös zenét hall minden asszonyhangban, megbolondult egy meleg kézfogástól, és napokig elgondolkozik a női hajszálak göndörödésén." Krúdy Gyula vallomásai nőkhöz és nőkről: szerelmes levelek, történetek a női és a férfi lélek titkairól, a nők és udvarlóik leleményességéről, szenvedélyről, szerelemről, ábrándokról. A könyv az Alinea Kiadó Krúdy-sorozatának újabb tagjaként - a Gasztrohangulatok, a Pest-budai hangulatok és a Régi Magyarország folytatásaként - jelenik meg. Az író több mint negyven elbeszélését és cikkét tartalmazza: az Első szerelem, A Jólányhoz, A kegyes hercegnőhöz, a Szerenád, a Leányszöktetés, A régi asszony varázsa, a Dal arról a bizonyos szőke művésznőről, a Pásztoróra és további Krúdy-írások.
U dodávateľa
10,78 € 11,35 €

Krúdy 24. - Elbeszélések 8.


A kötet az 1900 májusától 1900 decemberéig tartó időszak elbeszéléseit tartalmazza. A(z) Elbeszélések 8. (Könyv) szerzője Krúdy Gyula.
Na sklade 1Ks
12,06 € 12,69 €

Gyémántmesék


Abban az időben, amikor még tündérek jártak a világon, egy jó tündérnek eszébe jutott, hogy ő a gyermekek álmát fogja meglesni, és mindazokat a kívánságokat teljesíti, amiket a gyerekek álmukban kívánnak. Aranyesőnek hívták ezt a jó tündért. Mégpedig azért, mert oly halk, csendes volt a járása, mint a nyári permeteg suhogása. A szíve pedig színaranyból volt. Elindult Aranyeső Tündérországból, s vitt magával minden jót, amit a gyermekek szeretnek. A(z) Gyémántmesék (Könyv) szerzője Krúdy Gyula.
U dodávateľa
9,37 € 9,86 €

Regények és nagyobb elbeszélések 12.


A kötetben megjelent regények: -Királyregények -Mohács vagy két árva gyermek vergődése (1926) -Festett király (1929) -Az első Habsburg (1930) Függelék: Árnyékkirály (1926)
Na sklade 3Ks
10,86 € 11,43 €

Összegyűjtött Művei 26. - Elbeszélések 9.


Krúdy Gyula összegyűjtött műveinek következő kötete 1900-1901 között született elbeszéléseit adja közre.
Na sklade 1Ks
10,73 € 11,29 €

Álmoskönyv


Krúdy Álmoskönyve ábécérendben ismerteti, mit jelent egy-egy személy vagy tárgy felbukkanása álmainkban. Külön fejezetet szentel a babonáknak, és jó tanáccsal szolgál arra az esetre is, ha kísértetektől szeretnénk megszabadulni. Az író így ajánlotta könyvét: "Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek csendes eljátszadozására, esti órák elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet, mint azért, hogy bárki is hitelt adjon a következő soroknak."
U dodávateľa
15,32 € 16,13 €

Álmoskönyv


A Föld majdnem minden zugát felkutattuk és feltérképeztük az évszázadok során, ám álmaink birodalma a történelem kezdete óta titokzatos és kifürkészhetetlen maradt. Rengeteg álomfejtő könyv született már, melyek közül kiemelkedik Krúdy Gyula Álmoskönyve, amely hűen tükrözi legendás írónk sokoldalúságát. A szépirodalmi igényességgel megírt Álmoskönyv kora forradalmi áttörést hozó lélektudományos eredményeit ötvözi a kimeríthetetlen népi hagyománnyal, és mindezt a Krúdyra jellemző szelíd iróniával vegyíti, elvégre az álomfejtés végső soron játék, amely ugyan nem feltétlenül mutatja meg álmunk „valódi” értelmét, ám mindenképpen közelebb visz minket saját magunk megismeréséhez. Ahogy Krúdy Gyula írja: „Álom: játék, mint az élet… Néha komolyra fordul a játék. Az élet is, az álom is.” Új kiadásunk a képzeletet megragadó illusztrációkkal és a kultikus műhöz méltó igényes megjelenéssel tiszteleg Krúdy Gyula öröksége előtt.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Utazás Bécsbe


Krúdy Gyula (Nyíregyháza, 1878. október 21. ? Budapest, 1933. május 12.) író, hírlapíró
Na stiahnutie
0,96 €

A podolini kísértet


E ?rendkívül népszerű, ifjúkori regényét 1900-ban írta Krúdy Gyula. Podolin, melynek sajátos levegője Wart Erzsébet és Prihoda Ancsurka, Kavaczky György és Riminszky Kázmér meg az öreg vak trombitás sorsát meghatározza, nagy szerepet játszott Krúdy Gyula életében és műveiben. E szepességi kisvároska nevét ő rajzolta be a magyar irodalom térképére, bár Krúdy Podolinjának kevés köze van a valóságos kisvároshoz, de annál több az álmokhoz, a csodákhoz, elködlő kísértetekhez és tenyeres-talpas cselédlányokhoz, a Krakkói kalaphoz címzett fogadó rejtélyeihez és szépasszonyok őz-bokájához.Podolin Krúdy tollán a múlt, a csodák városa. A regény hősnőjének, a hajdani óráslány, majd műlovarnő, később férfiruhába öltözött várúrnő, végül pedig eleveneket büntető-jutalmazó kísértet, Wart Erzsébetnek az alakja Jókai és Mikszáth romantikáját idézi, de a hangulat, amely végigömlik a regényen, Krúdy műveinek jellegzetes atmoszférája, „az élet álom” költőjének varázslata. A podolini kísértet Krúdy ifjúkori regényei közül a legszebb és legmaradandóbb írás: népszerűségének és halhatatlanságának ez a titka.
Na stiahnutie
0,96 €

Purgatórium


Züllötten élt, egy szerinte züllött hazában, amelyet úgy szeretett, amilyen volt, anyagi boségével és erkölcsi aszályával# a züllésben pedig csöppet sem érezte rosszul magát. Önként választott kénköves úton ballagott, szívében nem volt félelem, lelkiösmeretében megbánás. Egyetlen igazi rokona Don Juan, a kárhozott lovag, aki borzalmas görcsök közt, de száraz szemmel szállt alá a pokolra. S azzal a fanyar goggel, hogy csak intenie kellene, csak a kisujját kellene megmozdítania, s még az emészto lángokban is akadna asszony, aki felajánlkozna helyette a kínokra. Cs. Szabó László
Na stiahnutie
0,96 €

Ady Endre éjszakái


Könyvünk javított, képanyagában bővített kiadása a Helikon Kiadónál 1989-ben megjelent kötetnek. Semmi sem aktuálisabb (és hitelesebb) – amennyiben hajlandók vagyunk Ady Endre életében élni –, mint Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című legendáriuma.
Na stiahnutie
0,96 €

Újabb Szindbád-történetek


Muveiben jutott hely a Nyírség tájainak, a magyar vidék költészetének, a város forgatagának is, a fiatal szoknyavadászoknak, a csinos noknek, akik elcsavarják a férfiak fejét, az irodalmi kávéházaknak, a gozfürdoknek, lóversenyeknek, a kártyának és a találkahelyeknek. Impresszionista képek, illanó percek sokasága korának Magyarországán, annak valóságából ellesve, ezek alkotják hasonlíthatatlan oeuvre-jét, egy világ és egy férfi képe. Nevezték ot ?magyar Proust?-nak, talán azért, mert hosei körül költészet, a múlt és jövo keveredése leng, s mert Krúdy Gyula is folytonosan szökik a saját élete elol, s egész muve során végig, mindenütt, az eltunt ido nyomában jár, amely azonban elillan és megfoghatatlan. Aurelien Sauvageot
Na stiahnutie
0,96 €