Božena Němcová

autor

Božena Němcová
Božena Němcová, rod. Barbora (Novotná) Panklová (* 4. február 1820, Viedeň – † 21. január 1862, Praha) bola česká spisovateľka, jedna zo zakladateľov modernej českej prózy.

Mala záujem o folklór, vrchol jej diela tvoria poviedky a rozsiahlejšie prózy z vidieckeho prostredia. Známa sa stala predovšetkým prózou Babička. Táto najčítanejšia česká kniha, ktorá sa dočkala vyše 300 vydaní v češtine a bola preložená do ďalší 21 jazykov, patrila medzi povinné školské čítanie aj na Slovensku.[1]

Němcovej dielo spolutvorí vrcholné obdobie českého národného obrodenia.

Božena Němcová pobudla aj na Slovensku a bola to práve ona, ktorá v knihe Slovenské pohádky a pověsti zachytila najznámejšie slovenské rozprávky ako Valibuk; Mahulena, krásná panna; Vlkolak; Sluncový kôň; Pamodaj šťastia, lavička, O dvanástich mesiačikoch a iné. Z tatranského prostredia pochádza aj próza Chyža pod horami.

(zdroj: wikipedia)

viac

Rozprávky a povesti


Knižka od známej spisovateľky Boženy Nemcovej, plná pekných rozprávok a povestí.
Na sklade 2Ks
6,99 € 9,99 €

Soľ nad zlato


Najkrajšie slovenské rozprávky zo zbierok Boženy Němcovej pre malé deti citlivo prerozprávala Hana Ferková: Zlatá panna Berona, O dvanástich mesiačikoch, Martinko Kinkaš a iné. Vychádzajú s pôvabnými ilustráciami Petra Uchnára.
Na sklade > 5Ks
7,79 € 8,20 €

Divá Bára a jiné dívky na útěku (čeština)


Poviedkový výber zo zrelých próz Boženy Němcovej zostavila, usporiadala a doslovom opatrila literárna historička Jaroslava Janáčková. Ideu dievčaťa – ženy na úteku kongeniálne prepojila so spisovateľkiným útekom. Najintenzívnejšie sa motív úteku, vzdoru a potreby slobodnej voľby životnej cesty premietol do hádankami obostretej lyrickej prózy Čtyry doby. Ešte donedávna ju mnohí chápali ako čistú autorkinu autobiografickú spoveď, pripomínajúcu súkromný list. Až na prahu 21. storočia však bola Čtyrem dobám plne priznaná ich nesporná myšlienková a umelecká exkluzivita. B. Němcová sa v tejto neskonale odvážnej a otvorenej próze (vôbec prvýkrát) rozhodla vysloviť revoltu modernej ženy proti slepým spoločenským konvenciám, voči ktorým sa sama po celý život vytrvalo a statočne vyhraňovala. Originálnym spôsobom do nej vtisla svoju vlastnú potrebu slobody, nezávislosti a sebarealizácie. Motív svojrázneho oslobodzujúceho „úteku“ spája i jej ďalšie ženské poviedkové postavy nášho výboru – Báru (Divá Bára), Madlu (Dobrý člověk), Katušku (Chyže pod horami) a Verunku (Cesta z pouti).
Na sklade 1Ks
12,30 € 12,95 €

Rozprávky


Najznámejšie rozprávky na motívy Boženy Němcovej, ktoré si obľúbili malí aj veľkí čitatelia. Čert a Kača, Múdra vrchárka, Potrestaná pýcha, Princ Bajaja, Sedem krkavcov, Soľ nad zlato, a ďalšie krásne rozprávkové príbehy doplnené milými ilustráciami.
Na sklade 1Ks
7,59 € 7,99 €

Slovenské pohádky a pověsti 1


První část sbírky slovenských pohádek sesbíraných Boženou Němcovou obsahuje 36 známých pohádek jako: Král času Valibuk Mahulena, krásná panna Vlkolak Sluncový kůň Pamodaj šťastia, lavička …rnPohádky jsou psané v českém jazyce, s přímou řečí ve slovenském nářečovém přepisu. Text je opatřen i autorčinými vysvětlivkami, nářečových pojmů dle prvního vydání.
U dodávateľa
5,02 € 5,28 €

Babička


Vydání přívětivé k současným dětem Konečně čteme Babičku bez slovníku S působivými kolážemi Miroslava Huptycha Babička Boženy Němcové je stále na seznamu povinné školní četby, i když je zřejmé, že málokteré dítě tuto knihu přečte. A chceme-li podporovat čtení původní české literatury, je třeba přizpůsobit archaický jazyk čtenářským schopnostem dnešních dětí, aby jim byl obsah sdělení srozumitelný. Aby děti mohly ČÍST a ne stále listovat ve Slovníku spisovného jazyka českého a hledat významy zastaralých a dnes se již nevyskytujících slov. Toto vydání oživuje archaismy, zastaralé výrazy a nesrozumitelná slovní spojení přímo v textu. Je-li některé slovo nenahraditelné, děti najdou jeho význam na konci knihy v seznamu takových slov. Úprava je vedená citlivě, nic neubírá ani nepřidává, jejím majákem je: významová srozumitelnost. Tímto vydáním, obohaceném výtvarně kolážemi Miroslava Huptycha, chceme podpořit snahy, které by vedly k zvýšení čtenářské gramotnosti českých dětí. Knihu editovala autorka knížek pro děti, PhDr. Anna Novotná, vzdělání absolventka FF UK, obor český jazyk, ve spolupráci s lingvistou z Ústavu pro jazyk český PhDr. Martinem Proškem, PHD.
U dodávateľa
14,73 € 15,51 €

V zámku a v podzámčí


Božena Němcová poukazuje na velké rozpory mezi životem chudého lidu a šlechtou. Hlavními postavami je rodina Skočdopolova. Pan Skočdopole zbohatl a zakoupil si šlechtický titul, následně i zámek. Z paní Skočdopolové se stává dáma se všemi zvyklostmi panstva té doby. Je přesvědčena, že vychází vstříc lidu, žije ale v přepychu a v podzámčí lidé živoří.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Folk Tales


The most beautiful Czech classic fairy tales, such as “Princess Goldie”, “Cook, Mug, Cook!”, “Mr. Long, Mr. Broad and Mr. Sharpeye”, “The Gingerbread House” or “The Seven Ravens”. Josef Lada (1887 – 1957) was Czech painter, author, illustrator and dramatist. He was born in a small village of Hrusice in a cobbler's family. Entirely self-taught, he created his own style as a caricaturist for newspapers, and later as an illustrator. Lada created some 15 000 drawings and over 400 painting, he illustrated 120 books, designed the set for 9 plays, created 20 posters and 6 animated films, the author of dozen books. He is best known as the illustrator of Jaroslav Hašek's World War One novel The Good Soldier Švejk. Lada won the Deutscher Jugendliteraturpreis in 1963. The asteroid 17625 Joseflada has been named after him. Pablo Picasso said of Lada’s work: “This man works with form just as freely as I do”.
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Divá Bára / Dobrý člověk


Povídky Divá Bára a Dobrý člověk patří ke stále čteným oblíbeným povídkám vynikající vypravěčky Boženy Němcové. Její umění poutavě zachycuje nejen příběh a prostředí, ale i duševní zápasy hlavních hrdinů.
Na sklade 1Ks
8,88 € 9,35 €

Pohádky


Reedice úspěšného výboru českých klasických pohádek našich největších pohádkářů. Z Erbenových vyprávění si přečteme třeba Zlatovlásku, Sněhurku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Božena Němcová nám zase nabídne čtení o Divotvorném meči, Lesní žence, Moudrém zlatníkovi, Princi Bajajovi a další báchorky. Pohádky doprovázejí ilustrace nemenší osobnosti – Josefa Lady.
Na sklade 1Ks
8,54 € 8,99 €

Babička - 4.vydání - ilustrovaná


Slavný český malíř a ilustrátor Zdeněk Burian (11. 2.1905–1. 7. 1981) je znám jako autor ilustrací k mnoha dobrodružným příběhům, ale proslavily jej především obrazy pravěkých zvířat a lidí. Pro mnohé čtenáře bude tedy možná překvapením, že se Zdeněk Burian zařadil i mezi výtvarníky, kteří ilustrovali klasické dílo české literatury Babičku Boženy Němcové (asi 4. 2.1820–21. 1. 1862). Ke zvláštnímu „setkání“ těchto významných umělců, k setkání, jež ignoruje časové hranice, došlo v době, která patří k nejtemnějším okamžikům české, resp. československé historie. Roku 1940, v době ohrožení naší republiky německým nacismem, vydal Babičku s ilustracemi Zdeňka Buriana nakladatel Václav Pavlík. Od té doby Babička s tímto výtvarným doprovodem nevyšla. Stěžejní dílo Boženy Němcové, které autorka psala od konce roku 1853 do léta 1854, se dočkalo mnoha českých i cizojazyčných vydání. Pro čtenáře Knižního klubu jsme s laskavým svolením nakladatelství Lidové noviny vybrali poslední kritické vydání z roku 1999. Editor Robert Adam se při práci na textu opíral o první vydání Babičky z roku 1855 s přihlédnutím k několika kritickým vydáním z let 1928 až 1974.
Na sklade 5Ks
16,03 € 16,87 €

Najkrajšie rozprávky


Na stránkach tejto knižky nájdete známe i menej známe klasické rozprávky, ktoré si obľúbilo už veľa generácií čitateľov. Potrestaná pýcha, O labuti, O čiernej princeznej, Vták Ohnivák a líška Ryška, Alabastrová ručička, Čert a Kača, Čertov švagor a ďalšie príbehy, v ktorých láska, statočnosť a múdrosť zvíťazia nad nenávisťou, zbabelosťou a hlúposťou, ožijú v predstavách detí aj vďaka pekným ilustráciám.
Na sklade 2Ks
14,54 € 15,30 €

Babička


Babička Boženy Němcové (1820–1862) neodmyslitelně patří do kanonického fondu naší národní literatury. Stala se nejen tématem mnoha divadelních a filmových adaptací, ale i žádaným předmětem sběratelského či bibliofilského zájmu. V „obrazech venkovského života“ se tak před generacemi čtenářů znovu a znovu promítá autorčina dojemná vzpomínka na dětství, z níž stvořila literární typ ideálně kladného českého člověka, harmonicky spjatého s koloběhem přírody. Prostá dobrá babička, která s láskou a pochopením mírní napětí mezi obyvateli ratibořického údolí, je v české kultuře zosobněním lidské moudrosti, pokory a pracovitosti. Ikonické dílo Boženy Němcové vychází nyní v upravené reedici Roberta Adama, opírající se o první znění z roku 1855, a s rozšířeným komentářem přední literární historičky Jaroslavy Janáčkové, v němž odhaluje mnohá tajemství geneze textu.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Rozprávky (Erben, Němcová)


V knihe nájdete 7 klasických rozprávok, ktoré vašim deťom prinesú zábavu i poučenie. Divotvorný meč Vodník O hlúpom Janovi O Popoluške O dvanástich mesiačikoch O starom psovi a vlkovi O labuti
Na sklade 2Ks
4,99 € 7,99 €

Rozprávkové príbehy


Rozprávky, ktoré potešia malých aj veľkých čitateľov. V knihe nájdete 7 klasických rozprávok, ktoré vašim deťom prinesú zábavu i poučenie. O Smolíčkovi O múdrej princeznej Lesná žienka Rozum a Šťastie Pánboh daj šťastia, lávka O kocúrovi, kohútovi a kose Dračie jazero O medovníkovej chalúpke
Na sklade 1Ks
4,99 € 7,99 €

Babička - audiokniha pro děti


Příběh prosté, ale moudré babičky převyprávěl autor tak, aby mu snadno porozuměly i malé děti. Audiokniha ve formátu MP3 je ideální na cesty autem, jako pohádka před spaním i pro přípravu do školy. Příjemný poslech! Text na motivy knihy Boženy Němcové převyprávěl Petr Prouza. Čte Taťjana Medvecká.
Na sklade 1Ks
6,64 € 6,99 €