Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Pavel Vilikovský

Pavel Vilikovský

Pavel Vilikovský (1941 - 2020) bol synom literárneho historika českého pôvodu Jana Vilikovského (1904 - 1946). Narodil sa 27.6.1941 v Palúdzke. Z Bratislavy odišiel v roku 1958 študovať filmovú réžiu do Prahy, napokon však v rokoch 1960 - 1965 absolvoval odbor slovenčina - angličtina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zomrel 10.2.2020 v Bratislave.

Už počas štúdia pracoval ako redaktor časopisu Slovenské pohľady. V tom čase sa okrem písania prózy intenzívne venoval aj kritickej činnosti. Po problémoch, ktoré vyvolalo české číslo Slovenských pohľadov s menami už v Čechách zakázaných autorov, musel v roku 1970 z redakcie odísť a až do roku 1976 bol redaktorom vydavateľstva Tatran. V rokoch tzv. normalizácie výrazne obmedzil svoju publikačnú aktivitu (nie však tvorbu) v oblasti prózy a do povedomia sa zapisoval najmä ako jeden z najkvalitnejších prekladateľov anglo - americkej literatúry (J. Aldrige, J. Conrad, W. Faulkner, M. Lowry, Th. Kenneally a ďalší).
V období 1976 - 1996 bol redaktorom a šéfredaktorom Romboidu, neskôr pracoval v slovenskej redakcii Reader’s Digest.

Za knihu poviedok Krutý strojvodca (1996) získal niekoľko ocenení, o. i. Medzinárodnú literárnu cenu vo Vilenici. V roku 1998 mu vyšla kniha textov Okrídlená klietka (spolu s Tomášom Janovicom), ktorá okrem básní a aforizmov T. J. obsahuje texty P. V., ktoré vyšli pôvodne v r. 1995 - 1998 v prílohe denníka SME Fórum, v týždenníku Domino - fórum a v mesačníku OS č. 0-9/97.

Ocenenia:

1996 Medzinárodná literárna cena (za knihu poviedok Krutý strojvodca)
1996 Cena Všeobecnej úverovej banky za najlepšiu prózu (Krutý strojvodca)
1996 Cena Dominika Tatarku (Krutý strojvodca )
1999 Stredoeurópska cena (Vilenica)
2006 Anasoft litera (za knihu Čarovný papagáj a iné gýče)

V roku 2007 bol nominovaný na Literárnu cenu Anasoft litera za pôvodnú slovenskú prózu vydanú v uplynulom roku.

Debutoval v časopise Mladá tvorba poviedkou Viac než kedykoľvek (1961). Dobovo príznačne sa v nej v lyrizujúcej forme odráža životný pocit mladého človeka, ktorý na ceste hľadá domov. Podobné motívy i formu, ktorá sa často blíži básni, nájdeme aj vo Vilikovského knižnom debute Citová výchova v marci (1965).
Významný literárny kritik 60. rokov M. Hamada však už v dobovej reakcii na túto knihu vyzdvihol poviedky, v ktorých pred lyrickým dostáva prednosť analytické: „Vo Vilikovského prózach sa zrážajú dve tendencie: úsilie o pluralitu videnia s úsilím o presné vymedzenia významu. Úsiliu po pluralite zodpovedá lyrická asociatívnosť, ale aj významová vágnosť, úsiliu po vymedzení významu zasa sústredenie na tvar a konštrukciu sujetu.“
Analytická „sústredenosť“ na presnosť výrazu, ktorý sa má stať nositeľom významu, charakterizuje všetky nasledujúce Vilikovského prózy. Zároveň však ako predstaviteľ racionálno - skeptického pohľadu na svet neustále spochybňuje nielen schopnosť slova niesť význam, ale občas, vo svojich neskorších vrcholných dielach, aj samu existenciu významu ľudského konania. Skepsa však v jeho prípade neznamená pesimizmus či dokonca nihilizmus: jeho postavy i autor sám sa v textoch prezentujú ako neustáli a dôslední hľadači tohto významu. Takým je aj detektív z druhej Vilikovského publikovanej knihy Prvá veta spánku (1983). Hoci ide o novelu s detektívnou zápletkou, ktorej dejovým pôdorysom je vyšetrovanie vraždy mladého dievčaťa, pre vyšetrovateľa tohto prípadu sa zdá byť podstatnejšou otázka, aký „význam“ mala táto vražda, než odpoveď na otázku, kto ju spáchal. Pre Vilikovského typická hra s literárnymi konvenciami našla v tomto prípade uplatnenie v zmenách pravidiel detektívneho žánru. Celá vyšetrovateľova činnosť, ktorá sa viac než k snahe racionálne vyriešiť blíži k úsiliu ľudsky pochopiť, končí v celkom banálnom (a vlastne nepodstatnom) odhalení vraha. Už pred vydaním tejto novely mal Vilikovský napísaných niekoľko ďalších próz, ktoré však publikoval len po častiach časopisecky alebo vôbec nie. Túto tvorbu zhodnotil roku 1989, keď mu vyšli hneď tri knihy, ktoré ho pasovali za výraznú osobnosť súčasnej slovenskej prózy. Prvá z nich, Eskalácia citu, opäť nesie v názve Vilikovského obľúbený nástroj vnímania a prežívania - cit. V týchto poviedkach je však reč aj o tele a telesnosti. Vilikovský napr. stelesňuje, sprítomňuje, počlovečuje postavy literárnej a národnej tradície (Turčín Poničan, Janko Kráľ, Iľja Muromec) a zbavuje ich mýtických nánosov. Hoci tieto prózy v sebe nesú silnú iróniu, Vilikovského smiech a výsmech nie je namierený voči samotným postavám, ale práve voči nikdy nekončiacim tendenciám historicky ich zaobľovať, emblematizovať, a tým umŕtvovať. Ďalšou knihou z toho istého roka je novela Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (súčasťou knihy je aj kratšia novela Extrémna osamelosť). Vilikovský si tu opäť zvolil silnú, expresívnu tému - problém matkovraždy, aby paradoxne mohol jemne a citlivo ukázať nejednoznačnosť ľudských motivácií a činov. Treťou je burleskná novela Večne je zelený..., v ktorej štylisticky bravúrnym spôsobom dekonštruuje rozličné typy neautentických (ideologických) jazykov. V spoločnej knihe s lajosom Grendelom (*1948) uverejnil pod súborným názvom Slovenský Casanova (1991) tri intímne, erotické listy straníckeho funkcionára s hviezdoslavovským menom Artuš Vilánni. Ďalšia Vilikovského novela Peší príbeh (1992) by mohla niesť aj názov retropríbeh. Nielen preto, že sa v nej vracia do tokov hlbokej „normalizácie“; táto kniha je aj návratom k Vilikovského „osvedčenej“ téme vraždy a jej pomalého, málo sľubného vyšetrovania s ironicky banálnou pointou. Zbierka poviedok Krutý strojvodca (1996) obsahuje texty, ktoré - pre autora príznačne - vznikali v rozpätí troch desaťročí, a napriek tomu si zachovávajú tvarovú i významovú homogénnosť. Aj v týchto poviedkach viac ako príbeh Vilikovského zaujíma akt rozprávania príbehu. Preveruje a spochybňuje jazyk ako nástroj myslenia i komunikácie, skúma jeho výpovednú hodnotu. Vilikovský tu teda opäť rezignuje na klasickú príbehovosť, príbeh sa mu nezdá dostatočne dôležitý (a ani vierohodný), a preto je jeho písanie v niektorých textoch knihy žánrovo bližšie eseji ako poviedke. Dôveru v príbeh akoby nahrádzal dôverou vo vetu. Nielen pre Krutého strojvodcu, ale pre všetky Vilikovského doterajšie knihy platí, že jeho veta je štylisticky dôkladná, presne pomenúvajúca, a pritom vtipná, a jasným, a pritom prekvapujúcim významom.

Ďalšie diela: spoločenská publicistika Okrídlená klietka (1998, spolu s T. Janovicom), Posledný kôň Pompejí (2001), výber z diela Pavla Vilikovského pod názvom Prózy (2007),v roku 2009 mu vyšiel román Vlastný životopis zla a v roku 2010 próza Pes na ceste.

(Zdroj www.osobnosti.sk, foto: wikipedia)

List.php:/getLoadedProductCollection 22 List.php:/getLoadedProductCollection 22
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Prvá a posledná láska

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 12. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,95 €
  Vaša cena: 11,59 
  Je veľa druhov lásky a tá, o ktorej sa hovorí v dvoch novelách Pavla Vilikovského, nezodpovedá celkom predstave, ktorá sa nám pri tomto slove zvyčajne vybaví. Niekto možno v príbehu úspešného fotografa pochybujúceho o význame svojej práce v rýchlo sa meniacom svete nijaký ľúbostný motív nepostrehne, a aj … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Letmý sneh

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,95 €
  Vaša cena: 9,65 
  Bolo by to pekné povedať, že novela Pavla Vilikovského dáva odpovede na základné otázky života, ale nebola by to pravda. Hlavný hrdina a rozprávač príbehu sa len pokúša klásť tie odveké otázky trochu ináč, tak ako mu ich vnucujú na jazyk jeho vlastné zážitky a skúsenosti. No ako vieme, dobre položená otázka je už polovicou … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  RAJc je preč

  Vydavateľstvo: Petrus
  Dátum vydania: 28. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,99 €
  Vaša cena: 11,63 
  Pavel Vilikovský je v každej svojej knihe ten istý, ale zároveň je aj vždy iný objavný. Takáto iná, objavná je aj rozsiahla novela RAJc je preč, na ktorej pracoval autor dva roky. Názov zvádza k chápaniu knihy ako bilancovania prežitého, je to však pravdou iba do určitej miery. Dielo treba skôr vnímať ako mozaiku príbehov väčších … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 5. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,95 €
  Vaša cena: 11,35 
  Vo svojej novej próze nás Pavel Vilikovský zasväcuje do ľúbostného príbehu mladého pracovníka reklamnej agentúry Ivana, až kým odrazu s prekvapením nezistíme, že je to vlastne postava z románu bezmenného slovenského spisovateľa. Ivan sa svojmu tvorcovi vymkne z rúk a proti jeho vôli začne viesť nezávislý život. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Príbeh ozajského človeka

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 14. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,70 
  Príbehom ozajského človeka pokračuje Pavel Vilikovský v skicovaní ďalšieho Slováka; tentoraz sa hrdina profesionálne vyvíja, stúpa po socialistickom zamestnaneckom rebríčku. Začína ako dozorca na stavbe budovy akéhosi podniku, stáva sa správcom pos tavenej budovy, neskôr podnikovým kontrolórom až sa nakoniec sa presunie na tretie … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Vlastný životopis zla

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. septembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,67 
  Nové dielo moderného klasika slovenskej literatúry sa časovo rozprestiera od 50. rokov minulého storočia po súčasnosť, môžeme ho označiť za historický román. Jozefa Karstena, hlavného hrdinu prvej časti románu nazvanej Krátka extrémna osamelosť Jozefa K. , vyláka štátna bezpečnosť z malej rakúskej dediny do ruskej zóny Viedne, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský, Tomáš Janovic, Milan Lasica

  Tri lásky

  Vydavateľstvo: Marenčin PT
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,45 
  Tri lásky Janovica, Lasicu a Vilikovského Je toľko definícií a toľko podôb lásky, že všetky neobsiahne ani tá najhrubšia kniha. Niektoré z nich – drsné, smiešne i dojímavé – zachytáva najnovšia kniha básnika a aforistu Tomáša Janovica, divadelníka a humoristu Milana Lasicu a spisovateľa Pavla Vilikovského. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Silberputzen - leštenie starého striebra

  Vydavateľstvo: Marenčin PT
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,14 €
  Vaša cena: 3,93 
  Dokonalý literárny senzibil zhmotnil imaginárneho pamätníka, vonkoncom nie vzorného kvintána spred prvej svetovej vojny, a zaznamenal jeho náramne živé a dôveryhodne pôsobiace svedectvo. Atmosféra, ktorej sa autor nadýchol z naivných kresieb či aranžovaných fotografií, vystačila na dramaticky gradovanú tragikomédiu dospievania … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Rómeo z epochy socialistického realizmu

  Vydavateľstvo: Tranoscius
  Dátum vydania: 3. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,20 €
  Vaša cena: 8,74 
  Výber z prozaickej a esejistickej tvorby jedného z najvýznamnejších slovenský spisovateľov súčasnosti prináša Tranoscius ako štvrtý zväzok edície Profily. Pavel Vilikovský je dvojnásobným držiteľom Ceny Anasoft Litera a držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy. Je nielen prozaikom, ale aj esejistom, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Příběh opravdického člověka

  Vydavateľstvo: Větrné mlýny
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,70 €
  Vaša cena: 11,12 
  Příběh opravdického člověka je vědomou polemikou s ostentativním heroismem kanonického propagandistického díla Borise Polevého. Naznačuje ji už jemná jazyková distinkce v titulu. Slovo „opravdický“ v sobě nese jednak příznak hovorové expresivnosti, ale také určitý náznak infantility dětské mluvy (zde subjektivně … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Egy igazi ember története

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 31. októbra 2014
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Vilikovský legújabb regénye egy igazi ember története - a csehszlovák Szocialista Köztársaság 70-es éveiben. A főszereplő, egy konformista, egyszerű gondolkodású, jelentéktelen kisember mindennapjait, életének apró és "sorsdöntő" mozzanatait naplójegyzeteiből követhetjük nyomon. . .. Folytatás ›› És persze a vágyát, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  A gonosz önéletrajza

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 21. decembra 2011
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,15 €
  Vaša cena: 10,59 
  Pavel Vilikovský A gonosz önéletrajza című regényét két, önéletrajzként is olvasható, látszólag egymástól független történet alkotja. Az első történet elbeszélője Jozef K. , akit egy meghiúsult emigrációt követően fogva tart és családja életével zsarol a titkosrendőrség a kommunista hatalomátvétel után, Pozsonyban. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Pes na ceste

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  „Táto kniha je o jednom Slovákovi, lebo tak o tom rozhodli jazyk a kultúra. Je aj o jednom mužovi, lebo tak to zariadila príroda. Byť Slovákom a súčasne mužom nie je ťažké, najmä keď človek nemá na výber, ale rozprávať o tomto odľahčenom bytí až také ľahké nie je. A tak si Vilikovského textové … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Milan Lasica, Pavel Vilikovský, Tomáš Janovic

  Tri kostoly

  Vydavateľstvo: Marenčin PT
  Dátum vydania: 1. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,51 
  Jedinečná ukážka literárneho ekumenizmu - v chráme či v krčme jednej knižky sa schádzajú báseň, esej a poviedka. Hoci predstavujú tri rozličné literárne žánre, pochádzajú od troch rozličných majstrov a zastupujú tri rozličné vierovyznania, nielen že dokážu priateľsky nažívať vedľa seba, ale spolu s fascinujúcimi … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Prózy - Pavel Vilikovský

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,63 €
  Vaša cena: 9,15 
  Prozaické dielo Pavla Vilikovského patrí už do klasiky modernej slovenskej literatúry, svojimi kvalitami presvedčilo nielen širokú čitateľskú verejnosť u nás, ale v prekladoch i v zahraničí. Prítomný výber poukazuje na kontinuitu jeho prozaickej tvorby od raných šesťdesiatych rokov až po roky deväťdesiate, pričom zdôrazňuje … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Fleeting Snow

  Vydavateľstvo: Istros Books
  Dátum vydania: 14. júna 2018
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,95 €
  Vaša cena: 10,40 
  Fleeting Snow depicts the gradual loss of memory of the narrator's wife. The narrator reminisces about his past life with his wife and muses on issues ranging from human nature and the soul, to names and the phonetics of Slovak and indigenous American Indian languages, in an informal, humorous style whose lightness of touch belies the seriousness of his themes. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Az első és utolsó szerelem

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 12. mája 2016
  Jazyk: anglický
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,96 €
  Vaša cena: 9,46 
  A kortárs szlovák irodalom ikonikus alakja, Pavel Vilikovský két novellát tartalmazó kötetének központi témája a gyakran be sem vallott, viszonzatlan, netán múltbéli szeretet és a szerelem. A gyorsan változó világban a munkája értelmében kételkedő fotóművész, vagy a 20. század történelmével foglalkozó … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Kutya az úton

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: maďarský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,91 
  A kortárs szlovák irodalom egyik legismertebb szerzőjének új könyve önéletrajzi elemekből építkező esszéregény, mely elsősorban a mindenkori emberi kapcsolatokról szól: könnyed, élvezetes stílusban járja körül a kultúrák közötti átjárhatóság, a férfi-nő viszony kérdéseit, az önismeret útját és buktatóit. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Pes na cestě

  Vydavateľstvo: Větrné mlýny
  Dátum vydania: 4. júla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,70 €
  Vaša cena: 11,12 
  Brilantní esejistická novela duchem „mladého rozhněvaného muže“ slovenské literatury. Záměrně píšeme o nezvyklém žánrovém vymezení esejistická novela. Autor zde totiž formuluje své úvahy o Slovensku a Slovácích, ale také slovenských spisovatelích, lépe slovenském spisovatelství, a to velmi kriticky, až kacířsky. … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Poslední kúň Pompejí

  Vydavateľstvo: Host
  Dátum vydania: 10. októbra 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,76 €
  Vaša cena: 10,22 
  Románová novela Posledný kôň Pompejí, vyšla na Slovensku v roce 2001. Zdánlivě jednoduché vyprávění o několikaměsíční návštěvě Londýna, kterou již v devadesátých letech vykoná mladý slovenský muž, je plné hravosti, vtipu, náhod, černého humoru, ale také smutku, trpkosti nad současným světem, a především … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Kouzelný papoušek a jiné kýče

  Vydavateľstvo: Kniha Zlín
  Dátum vydania: 14. decembra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Není ve slovenské literatuře mnoho spisovatelů, na jejichž novou knihu by někdo skutečně netrpělivě čekal. Dost často se knihy nemůže dočkat jenom samotný autor, případně jeho hrdí příbuzní. Pavel Vilikovský je jiný případ. Na každou jeho knihu čeká dost … Zobraziť viac info ►

 • Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Vilikovský

  Čarovný papagáj a iné gýče

  Vydavateľstvo:
  Dátum vydania: 4. júna 2005
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,27 €
  Vaša cena: 6,91