Mika Waltari

autor

Kdo zavraždil paní Skrofovou? - 2. vydání


Klasik finské literatury Mika Waltari (Egypťan Sinuhet, Tajemný Etrusk, Pád Cařihradu, Cizinec přichází či Dohra) psal i romány s kriminálními zápletkami, jejichž řešením pověřil svého „velkého detektiva“ – dobráckého, naoko přísného komisaře Palmua, milujícího, jako Maigret, dýmkový tabák. Detektivky ve Waltariho podání jsou prosyceny atmosférou severských bílých nocí a slanou vůní přístavu… V helsinském činžáku byla otrávena majitelka domu. Souvisí zločin s její lakotou? Anebo sehrála roli příslušnost k podivné náboženské skupině? Kdo zavraždil paní Skrofovou?
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Pád Cařihradu


Kniha slavného autora líčí dobytí kdysi největšího města světa, posledního přímého pokračovatele římské říše.
Vypredané
16,92 € 17,81 €

Moje velká iluze


Redaktor Hart potká v Helsinkách známého a oba spolu odejdou do salonu paní Spindellové. Zde se seznámí se zahořklým spisovatelem Hellasem a krásnou Caritas, do níž se na první pohled zamiluje. Milostný trojúhelník vždy znamená problémy… Literární odborníci Waltariho románovou prvotinu srovnávají s díly takových velikánů jako Francis Scott Fitzgerald a Ernest Hemingway.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Szinuhe


Magával ragadott Théba láza, gazdag és híres akartam lenni, és hasznomra felhasználni azt az időt, mikor még mindenki ismeri e nevet: „Szinuhe, Ő, aki magányos.”Mika Waltari, neves finn író regényében Szinuhe, a fáraó barátja és orvosa beszéli el életének eseményekben bővelkedő, fordulatos történetét. Szavai nyomán megelevenedik előttünk az akkori nagy városok, Théba, Babilon, Kréta lüktető, tarka világa, feltárulnak a fáraó aranyházának titkai és a kikötőnegyedek sikátorainak élete.Szinuhe nyitott szemmel jár a fény és a nyomor világában, látja az elnyomottak görnyedező hátát, hallja a hatalomért vívott öldöklő harcokban az emberek halálhörgését. Életére születésétől fogva súlyos rejtély nehezedik, amely magányossá teszi, és keserű tapasztalatai után még magányosabb lesz. A végső kétségbeeséstől azonban megóvja mély humanizmusa, s ez ad neki erőt ahhoz, hogy minden tudásával egy ellenséges, értetlen világban is az igazságot szolgálja.
Vypredané
15,32 € 16,13 €

Egypťan Sinuhet


Dnes již klasický historický román. Patnáct knih ze života lékaře-legitimního potomka faraonů. Kniha je matafyzickým oceánem příběhů, do něhož lze vstupovat na kterémkoliv místě.
Vypredané
16,79 € 17,67 €

Nepřátelé lidstva


Historický román z převratného období Říma, kdy byli křesťané považováni za nepřátelé lidstva. Navazuje na román Jeho království. Má formu memoárů, jejichž fiktivním autorem je římský senátor Minutus Lauzus Manilianus, uchovatel poháru Ježíše Nazaretského, souputníka čtyř císařů, který se dobrovolně staví na stranu ponižovaných.
Vypredané
15,58 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Egypťan Sinuhet


Nesmrtelný román ze starověkého Egypta.Snad žádný jiný beletrista nedokázal vzbudit o starověký Egypt a jeho historii takový zájem jako finský spisovatel Mika Waltari svým úspěšným románem Egypťan Sinuhet. V patnácti knihách ze života lékaře Sinuheta se čtenář ocitá ve 14. století př. Kr., v době, kdy Hornímu i Dolnímu Egyptu vládl proslulý faraon Tutanchamon. Pozoruhodné a barvité osudy vypravěče Sinuheta čtenáře zavedou do významných míst tehdejšího světa, do válečné vřavy, nelítostných bojů o moc, dvorských pletich a úkladů tak podrobně a věrohodně, že lze jen obdivovat, jak nestárnoucí obraz této doby i podobenství lidského života v samotném Sinuhetovi i osudech obyčejných lidí autor vytvořil. Mistrné vypravěčství, lehké pero a humor i moudrost, které tento román prostupují, zaručují tomuto dílu nesmrtelnou přitažlivost.
Vypredané
18,99 € 19,99 €

Mikael


Mikael zabigyerek, a turkui boszorkány neveli. Szent Mihály arkangyalról keresztelték el, talán ezért is érez papi elhivatottságot. A helybeli kolostorban tanul. Naiv lélek: mióta az eszét tudja, a "legfőbb jót", a "legnagyobb tudást", az egyetlen üdvözítő utat keresi, de botladozva halad. Rossz ómen, hogy nem tud ellenállni a kísértésnek, és egy egyházi ünnepen a karzatról leköpi az érsek süvegét. Később belekeveredik egy politikai összeesküvésbe, és menekülnie kell Turkuból. A forrongó Európában már a reformáció szelét érezni, az emberek németül, Luther fordításában olvassák és értelmezik a Bibliát, az Úr nevében véres háborúkat vívnak. Mikael fél Európát bejárja, történelmi események szemtanúja lesz, megismeri kora leghíresebb művészeit, tudósait: Paracelsust, Dürert, Luthert, Erasmust. Szeret, csalódik, háborúzik, megcsömörlik - de az igaz utat nem találja. Inkább deákos ábrándokat kerget, mintsem hasznos tudást, ellentétben bajtársával, a nagy erejű, józan parasztemberrel, Anttival. Spanyolországból egy tanult mór így bocsátja el:"A legnagyobb tudás az ember önnön szívében szunnyad, de az ember mindig túlságosan későn bukkan rá, csak amikor már kihűlt a vére, és az élet minden jó ajándéka a hiábavalóság porává száradt a kezében."Vándorlása során valószínűleg ez a vén alkimista adta neki a legbölcsebb útravalót. A Mikael történelmi tabló az inkvizíció és a vallásháborúk idejéről, a reformációról, a német parasztháborút és a gyarmatosítás kezdetét átélő Európáról. Waltarinak a Szinuhe mellett világszerte a legnépszerűbb regénye.
Vypredané
18,38 € 19,35 €

Sinuhe l´Egiziano


Best seller dell'autore Mika Waltari, questo romanzo ha raggiunto in breve tempo il milione di copie vendute solo in Europa. La ragione di questo successo va ricercata nello straordinario interesse della vicenda, nella perfetta ricostruzione dell'Egitto dei Faraoni e nella simpatia che desta nel lettore il protagonista di questa singolare vicenda: il medico Sinuhe, un personaggio ricco di fascino e di mistero. Sinuhe ? forse il personaggio eterno della ricerca umana che non si appaga mai, attraverso l'amicizia, l'amore, la gloria e anche la malinconia delle cose amate e non conquistate. Accanto a lui: il faraone Akhenaton, Nefertiti, la malvagia e sensuale moglie di Akhenaton, il generale Horemheb e Nefernefernefer, rapace cortigiana di Tebe.
Vypredané
15,80 € 16,63 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Sinuhe l´Egiziano (-70%)


Best seller dell'autore Mika Waltari, questo romanzo ha raggiunto in breve tempo il milione di copie vendute solo in Europa. La ragione di questo successo va ricercata nello straordinario interesse della vicenda, nella perfetta ricostruzione dell'Egitto dei Faraoni e nella simpatia che desta nel lettore il protagonista di questa singolare vicenda: il medico Sinuhe, un personaggio ricco di fascino e di mistero. Sinuhe ? forse il personaggio eterno della ricerca umana che non si appaga mai, attraverso l'amicizia, l'amore, la gloria e anche la malinconia delle cose amate e non conquistate. Accanto a lui: il faraone Akhenaton, Nefertiti, la malvagia e sensuale moglie di Akhenaton, il generale Horemheb e Nefernefernefer, rapace cortigiana di Tebe.
Vypredané
4,99 € 16,63 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Cizinec přichází (-70%)


Waltariho novela Cizinec přichází nás zavádí na finský venkov, do míst, kde těsné spojení lidských povah s drsnou přírodou dává ožít zasutým vášním a dramatům. Perem mistra se z `prostého` příběhu o manželském trojúhelníku stává velkolepé vyprávění o slabosti a síle, o schopnosti vzepřít se osudu, o probuzení přírody, lásky a plodnosti, třebaže mládí je už pryč a v dálce číhá hrozba podzimu, tma, katastrofa či smrt.
Vypredané
2,52 € 8,41 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Nepřátelé lidstva (-70%)


Historický román z převratného období Říma, kdy byli křesťané považováni za nepřátelé lidstva. Navazuje na román Jeho království. Má formu memoárů, jejichž fiktivním autorem je římský senátor Minutus Lauzus Manilianus, uchovatel poháru Ježíše Nazaretského, souputníka čtyř císařů, který se dobrovolně staví na stranu ponižovaných.
Vypredané
4,92 € 16,40 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Cizinec přichází (-70%)


Waltariho novela Cizinec přichází (1937) nás zavádí na syrový, a přece okouzlující finský venkov, do míst, kde životní rytmus udává přírodní dění a kde těsné spojení lidských povah s drsnou krajinou a se zemí dává ožít zasutým vášním a dramatům. Mistrovské literární dílo, považované za vrchol Waltariho předválečné tvorby, je napsáno stylem, v němž každé slovo má své nezastupitelné místo; v pečlivě rytmizovaných větách, ve hře barev a symbolů se stává z „prostého“ příběhu o manželském trojúhelníku velkolepé vyprávění o slabosti a síle, o schopnosti vzepřít se osudu. O rok později k němu autor připojil pokračování nazvané Dohra.
Vypredané
2,81 € 9,35 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Tanec na hrobech (-70%)


Dosud neznámý historický román slavného finského spisovatele se odehrává v roce 1809, kdy se Finsko stalo součástí carského Ruska a bojovalo o to, aby se nerozplynulo v barbarské východní říši, nýbrž si zachovalo svá západní práva a svobody. Jádrem děje je vzplanutí ruského cara Alexandra I. k mladé a krásné Ulle, dceři finského venkovského šlechtice. Alexandr je okouzlující milovník, obdivovaný dobyvatel a prozíravý politik, ale také otcovrah, který chorobně dychtí po moci a stejně chorobně se bojí její ztráty, chladnokrevný samovládce nad miliony lidských životů, ale hlavně a především geniální herec, který se v zájmu Ruska neštítí ničeho. Waltari knihu napsal v roce 1944, kdy Finsko bylo ve válce se Sovětským svazem, ale obraz mocenské politiky Ruska, který kniha přináší, je neuvěřitelně zajímavý a aktuální i dnes.
Vypredané
3,30 € 11,00 €

dostupné aj ako: