Knižné kamarátstva

Andrzej Sapkowski: Boží bojovníci

Marko Kacvinský

Obálka knihy Boží bojovníci  (Andrzej Sapkowski)
Obálka knihy Boží bojovníci (Andrzej Sapkowski)

Druhý diel husitskej trilógie od spisovateľa Andrzeja Sapkowského nám otvorí dvere priamo k srdcu heretikov v Prahe, kde sa Reynevan ako pravý neofyta zdržiava.

Reinmar Bielau zakotvil v Prahe - pracoval v hospici u Bohuslavov ako medik a spolu so Samsonom sa delil o byt v dome na rohu ulice svätého Štefana na Rybníku.

Patril milosťpani Blažene Pospíchalovej, ktorá na ňom neraz spočinula svojím zvodným pohľadom.

Ale on myslel na Nikoletu, na Katarínu Bibrsteinovú.

Spomienky sa mu vynárali pred očami tak živo a realisticky, že v určitej chvíli to bolo priam neznesiteľné.

Praha páchla krvou, vo vzduchu čosi viselo, ťažoba sa niesla ponad ulice Starého mesta.

Keďže si vzal voľno v práci, premýšľal, či nezájde do lekárne U Archanjela. Predsa by si rád trochu poštudoval a v príjemnej spoločnosti svojich druhov nasal nové vedomosti a poznatky. Mal ale pocit, že ho sledujú. Začul šuchot. Otočil sa. Nízky chlapík stojaci za ním bol celý sivý, ďalší chlapík mu zahradil východ z uličky.

„Ideme pane,“ zopakoval Sivý bez toho, aby zdvihol oči. Po schodoch z mŕtvol sa nevstupuje do Kráľovstva nebeského. Schádza sa po nich do pekiel. Výrazy ako štyri pražské artikuly sub utraque specie (prijímanie pod oboma spôsobmi) naháňali čoraz väčší strach pápežskému stolcu.

Pápež Martin V. ohlásil bullu v ktorej proklamoval nutnosť ďalšej križiackej výpravy proti českým kacírom. Križiacka výprava sa vydala na pochod začiatkom júla 1427, smerovala do českého vnútrozemia a zanechávala za sebou oheň a mŕtvoly.

Zastali pri sídle husitského pána Přibíka de Clenove a začali ho obliehať, aj keď hlavným cieľom bola Praha, pretože kto má Prahu, ten má Čechy.

Znovu však podcenili horlivosť a poctivosť Božích bojovníkov. Ani im skrz ich naduté mysle nenapadlo, čo má Prokop Holý, vodca husitov, v pláne. Že čoskoro sa bude celé Sliezsko chvieť v kúte nad spanilými českými bojovníkmi.

Prím hrá v knihe história

Démon je incentor, excitator a impellator, napomáhač, podnecovateľ a našepkávač. Kniha Boží bojovníci pokračuje v príbehu o dva roky neskôr po udalostiach prvej knihy.

Reynevan je znovu priamym účastníkom historických udalostí tak, ako je už zvykom v tejto trilógii, a znovu sa ocitá na križovatkách osudu. Z môjho dojmu sa v tejto knihe kladie väčší dôraz na dejiny ako na samotný príbeh Reinmara a jeho skupiny.

Historické medzníky hrajú prvé husle, zatiaľčo príbeh hlavného protagonistu je viac klavírnym doprovodom. Je to veľký rozdiel oproti predošlej časti, preto bol pre mňa niekedy problém čítať toto dielo. To však kvalitu dielu neuberá.

Pre tých, ktorých zaujíma viac historické rozprávanie ako samotný príbeh, to bude vyhovujúce. Páčil sa mi vývin Reynevana, ktorý je naozaj viditeľný. Už nie je taký zbrklý a neuvážlivý ako v prvej knihe.

Dostatok fantasy aj mágie 

Zdá sa mi, že viac dospel a neprelietava z jedného svetonázoru do druhého. V predošlej recenzii som vyčítal nedostatok fantasy a mágie, čo v tejto časti naozaj nechýba. Myslím si, že vďaka tomu, že hlavný hrdina nabral viac poznatkov, vedomostí a skúseností s mágiou, sa otvoril priestor pre mnohé nadprirodzené udalosti a bytosti.

Páčilo sa mi aj to, ako autor oveľa viac implementoval rôzne legendy a bytosti zo slovanských, ale aj nemeckých povestí, ktoré boli aj ako súčasť niektorých udalostí v knihe, čo dielu podľa mňa dodalo nový vietor.

Samozrejme, v knihe nechýbajú mnohé latinské a cudzojazyčné výrazy, ktoré niekedy narušia čitateľský zážitok, ale určite dodávajú na autenticite a charaktere diela. Kniha Boží bojovníci bola solídnym pokračovaním dobre načrtnutého príbehu z obdobia Husitských vojen.

Aj napriek drobným neduhom, ktoré mne osobne vadili, bola kniha skvelým čitateľským zážitkom. Takisto ako jej predošlý diel nádherne zhŕňa a rozpráva historické udalosti z tohto obdobia do detailov, okrášlené o príbeh Reinmara z Bielawy.

← Predchádzajúce

Beseda a krst knihy - Ako slaný karamel

Ďalšie →

Knižné kamarátstva v Panta Rhei