Irving Stone: Smäd po živote

Bola som prešťastná, keď som zistila, že práve Smäd po živote vydá vydavateľstvo Slovenský spisovateľ po takmer dvadsiatich rokoch od posledného vydania. Najmä preto, že obľubujem Vincenta, ale rovnako preto, lebo ma zaujíma jeho život. Už v úvode musím povedať, že je to naozaj famózne dielo. Autor napísal román v roku 1934 a ešte stále je po ňom dopyt, zaraďuje sa k najčítanejším dielam svojho žánru.  

Román opisuje život umelca Vincenta van Gogha (od jeho dvadsať jeden rokov). Je rozdelený do predhovoru, ôsmych častí/kníh (podľa miest, v ktorých Vincent práve žil) a v závere sa nachádza aj poznámka a vysvetlivky.

Vincent nemal vôbec ľahký život. Vedeli ste, že pokiaľ žil, nepredal jediný obraz? Mal veľmi smutný až tragický život, ľudia ho považovali za akéhosi ‘blázna’, bol čiernou ovcou rodiny, živil ho milovaný brat Theo (ktorý v jeho nadanie však tiež veľmi neveril), no aj napriek tomu nemal veľakrát dať čo do úst, žil biednym životom. Okrem toho sa stále musel pasovať s nepochopením od ľudí (i vážených umelcov) a nemal šťastie ani v láske. Maľoval od skorého rána do noci, no aj keď sa nestretol s takmer žiadnou chválou, vedel, že umenie je jeho jedinou nádejou...

„Vincent sa zamyslel nad maliarmi tohto sveta, zmučenými, chorými, biednymi, blížni od nich bočia a posmievajú sa im, do samej smrti ich prenasleduje hlad a utrpenie. Prečo? Akého zločinu sa dopustili? Čo spáchali, že sa z nich stali vydedenci ľudstva, páriovia? Ako môžu takéto prenasledované duše tvoriť dobré diela?“

Takéto informácie sa dajú poľahky nájsť aj na internete. Prečo by ste si potom mali prečítať túto knihu? Lebo je písaná ako príbeh. Autor vykreslil Vincenta ako skutočnú osobnosť, človeka, ktorý žije, myslí, cíti, miluje, tvorí. Vykreslil ho doslova detailne, a preto z príbehu dostanete veľmi reálny a celistvý obraz o ňom. Pri čítaní budete mať zrazu pocit, že ho poznáte a to je autorov talent. Okrem toho tiež dokázal úplne opísať ducha vtedajšej doby a aj charaktery ostatných postáv sú uveriteľné a prepracované. Pokiaľ sa dostanete do príbehu chvíľku to potrvá – v autorovom štýle cítiť vyjadrovanie tej doby, ktoré je v knihe právom zachované. Následne je však dej stále zaujímavý, deje sa množstvo udalostí, vďaka ktorým budete chcieť vedieť viac a viac o jeho živote. Pri čítaní budete priam cítiť atmosféru miest, v ktorých sa Vincent práve nachádzal a kde tvoril. Dozviete sa množstvo informácií o umení, o významných maliaroch, o rodine Vincenta van Gogha, jeho priateľoch... 

„Keď maľujem slnko, chcem, aby ľudia cítili, že sa krúti úžasnou rýchlosťou, že z neho vyžarujú nesmierne silné svetelné a tepelné vlny. Keď maľujem obilný lán, chcem, aby ľudia cítili, ako sa atómy v zrne tlačia von, ku konečnému rastu a rozpadu. Keď maľujem jablko, chcem, aby ľudia cítili, ako jeho šťava tlačí na šupku, semená zo semenníka sa tisnú von, aby mohli byť novými plodmi!“

Irving Stone pri písaní tohto príbehu vychádzal najmä z listov, ktoré písal Vincent bratovi Theovi, ale aj zo spomienok ľudí, ktorí ho poznali, preto možno povedať, že „kniha je celkom pravdivá“ (I. Stone). Knihu Smäd po živote odporúčam nielen ľuďom, ktorí obľubujú Vincenta van Gogha a chcú sa dozvedieť, aký mal skutočne život, ale aj mnohým iným, ktorí chcú zistiť niečo viac o umení a o jeho postavení v 19. storočí. Tento príbeh bude vo vás ešte dlho po prečítaní rezonovať.

 

Za recenziu ďakujeme Martine Pinkovej. :)

Jej fotky a časť recenzii nájdete aj tu: @matine.knihy

← Predchádzajúci blog

Tahar Ben Jelloun: Manželstvo pre potešenie

Nasledujúci blog →

Hanna Krallová: Srdcový král