Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Knihy - Náboženstvo - ostatné strana 1 z 141

Tanec Slnka


Tanec Slnka je najvýznamnejším obradom prérijných Indiánov. Je vrcholom duchovného úsilia, skúškou sily, viery, odvahy, lásky, zodpovednosti. Napriek drastickému obdobiu kolonizácie a genocídy pôvodných obyvateľov Ameriky tento obrad pretrval do dnešných dní. Na jeho základe kniha rozvíja zmysel pre posvätné vnímanie sveta a vyzýva k premene človeka. Duchovná cesta Lakotov môže viesť západného človeka k pochopeniu zmyslu vlastnej existencie. Odhaľuje, že v skutočnosti človek smeruje k zániku, ak bude ignorovať volanie, ktoré sa ozýva z jeho hĺbok a ktoré nepočuje vďaka neustálemu hluku technologického „pokroku“. Tým volaním je návrat k prirodzenosti, k posvätnému vnímaniu času i priestoru, a k Zemi. Múdrosť Lakotov a tradičných kultúr všeobecne môže byť zdrojom nájdenia vzťahu s vyššou skutočnosťou a zároveň cestou do vlastného vnútra, pretože prekračuje obmedzenia racionalizmu, empirizmu, materializmu, scientizmu, ako aj sebastrednosti či sentimentálnej náuky, na ktorú degradovala inštitucionalizovaná podoba náboženstva.Západ stráca pevnú pôdu pod sebou a otriasajú ním krízy, ktoré sa stupňujú každou dekádou. Ich príčinou je kríza duchovná, odklon od Tradície. Prostredníctvom nadčasovej múdrosti (sophia perennis) kniha Tanec Slnka odkrýva aj pôvodnú pravdu duchovnej cesty Západu. Z nezvyčajnej perspektívy nachádza paralely medzi náukami semitských náboženstiev, budhizmu či taoizmu. Tradícia, ktorú sophia perennis sprostredkúva, vedie z povrchu do hĺbky, z okraja k stredu, vedie k zdroju – k stromu „Tanca Slnka“, ktorý spája telo s duchom, zem s nebom, človeka s človekom.
U dodávateľa
16,69 € 19,64 €

Nemocniční kaplanství a alternativní spiritualita


Jednou z oblastí, v níž církve po roce 1989 obnovily svou činnost, bylo zdravotnictví. V nemocnicích začala být postupně zaváděna tzv. duchovní péče poskytovaná nemocničními kaplany z různých církví. Dnes je již duchovní péče etablovaná v celé řadě nemocnic v České republice a dostává se do povědomí lidí jako nedílná součást celkové péče o pacienta. V knize Nemocniční kaplanství a alternativní spiritualita je tato péče zasazena do kontextu mezní životní situace, kterou pro mnohé pacienty a jejich rodinné příslušníky představuje závažné onemocnění. Autorka knihy v prakticko-teologické perspektivě hledá odpověď na otázku, zda je závažné onemocnění prostorem pro křesťanství, jež v nemocnicích reprezentuje zmíněná duchovní péče, či pro nejrůznější podoby tzv. alternativní spirituality, se kterou se lze v tomto prostředí rovněž setkat. Tato otázka je zároveň otázkou po úloze, místu, opodstatnění a podobě křesťanské duchovní péče v systému převážně sekulárních českých nemocnic.
U dodávateľa
13,46 € 14,96 €

India bölcsessége - Szanátana Dharma


Erdőbaktai Baktay Ervin (1925-ig Gottesmann; Dunaharaszti, 1890. június 24. - Budapest, 1963. május 7.) festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító. Az India bölcsessége című könyv a művelt nagyközönség számára íródott, mely ismerteti az örök törvényt, bemutatja a hindu istenfogalom mibenlétét, rávilágít a karma törvényére és annak működésére, valamint feltárja a különböző jóga ágazatok jelentőségét és gyakorlatát. A könyv az eredeti kiadás reprint változata.
U dodávateľa
11,41 € 12,68 €

Vybraná kázání


Jan Amos Komenský nebyl pouze učitelem a autorem v oblasti pedagogiky. Byl také posledním biskupem Jednoty bratrské a veškerá jeho akademická činnost stála právě na jeho hluboké víře a oddanosti Písmu. Dílo Vybraná kázání sice nepatří mezi to nejznámnější z pera Učitele národů, tato sbírka čtyř kázání z různých příležitostí však dává nahlédnout do způsobu, jakým Komenský přemýšlel a jak uvažoval o Božím slově. Přeloženo do srozumitelné moderní češtiny 21. století.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Emanuel


Co nového objevíte v této publikaci? Kdo je karmická rada nebo to, že Ježíš z Nazaretu měl pouze Nadjá a proč tomu tak bylo. Dozvíte se rovněž, jak se lze zbavit úzkostí a strachu či jaký význam mají sny. Seznámíte se s řadou duchovních zákonů, např. se zákonem přitažlivosti strachu, zákonem životní síly, zákonem podpory života nebo zákonem zrcadlení a přečtete si zajímavá vysvětlení pasáží Starého a Nového zákona.
U dodávateľa
13,02 € 13,70 €

A szeretet bölcsője


Vajon hogyan élhetjük meg az életünket úgy, hogy minden pillanatára - még a nehezebbekre is - ajándékként tekintsünk, eközben mások számára mi magunk is ajándékká váljunk? Lehetséges-e ez egyáltalán? Böjte Csaba válasza határozott igen - csakhogy ennek megvalósulásához időre, önnevelésre van szükség. Csaba testvér segít, hogy e kibontakozási folyamatban felismerjük egyediségünket, a bennünk rejlő kincseket, és élő, mindennapi kapcsolatot ápoljunk azzal, aki örömében alkotott bennünket. Bátorítással teli útmutatójában Böjte Csaba a felnőtté válás idejétől kalauzol minket végig az élet főbb állomásain egészen az érett kor végezetéig. A jó hír, hogy ezen az úton nem egyedül kell végigmennünk: a Teremtőnk társról is gondoskodott számunkra, akivel valóra válthatjuk legszebb álmainkat. A házasság olyan kitáruló kapu, amely lehetőséget ad, hogy a maga teljességében bontakoztassuk ki a létünket, és a gyermekeinkben folytatása legyen mindannak a jónak, amit elértünk. A kötet fejezetei végén olvasható imádságok támpontként szolgálnak az alkalmankénti elcsendesedéshez, az Istennel való párbeszédhez, és belső fejlődésünkhöz.
Na sklade 1Ks
18,73 € 19,72 €

Reformační balíček (komplet 3 kníh)


Tři drobné knížky dávají nahlédnout do duše velkých osobností, které se nespokojily se stavem věcí veřejných. O čem tito mužové přemýšleli, když zrovna nestáli na jevištích dějin a nesepisovali odborné traktáty? Jak reagoval Hus na nespravedlivý kostnický proces, Luther na úmrtí své osmiměsíční dcery a Komenský na požárem zmařené celoživotní dílo? Listy z Kostnice Jana Husa do dnešní češtiny převedl překladatel Bible21 Alexandr Flek. Dopisy blízkým Martina Luthera uspořádal farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. Lekce lidskosti Jana A. Komenského vybral a okomentoval komeniolog Jan Hábl. Svazky vyšly v rámci Malé edice klasiků, která představuje širokému čtenářskému publiku duchovní odkaz autorů a myslitelů, k jejichž dílu by běžný čtenář přistupoval možná s ostychem, možná s obavou a možná by se jim vyhnul docela. Jednotlivé drobné svazky nabízejí vhled do myšlenkového světa osobností, o nichž často slýcháme nebo čteme, ale zřídka se vystavujeme jejich vlastnímu hlasu. Reformační balíček obsahuje: Listy z Kostnice od Jana Husa (ed. Alexandr Flek) Dopisy blízkým od Martina Luthera (ed. Mikuláš Vymětal) Lekce lidskosti od Jana Amose Komenského (ed. Jan Hábl)
U dodávateľa
34,86 € 36,69 €

Přátelství a reforma: Terezie z Ávily a Jeroným Gracián


Na počátku reformy karmelitánského řádu stály dvě význačné osobnosti, Terezie z Ávily (1515–1582) a Jeroným od Matky Boží Gracián (1545–1614), první provinciál bosých karmelitánů. Nepojilo je pouze společné poslání a cíl, ale také hluboké ryzí přátelství. Šlo o mimořádně intenzivní mnohovrstevnatý Bohem darovaný vztah, jenž zahrnoval nejen přátelství dvou osob, ale také přátelství dvou reformátorů a představených a přátelství mezi duchovním otcem a jeho duchovní dcerou. Oba přátelé v něm nacházeli významnou pomoc na cestě k Bohu a nezbytnou podporu při realizaci reformy a překonávání četných překážek s reformou spojených. V této knize můžeme jejich přátelství sledovat rok za rokem na pozadí dějinných událostí, které ovlivňovaly jejich osudy, a nechat se inspirovat jeho silou, krásou a srdečností.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Spokojnosť ako životný štýl


Autorka čitateľa pozýva do verného spravovania všetkého, čo má - života, vzťahov, zdravia, hmotného aj nehmotného. Vedie ho k premýšľaniu nad vlastným kľúčom rozhodovania sa pri spravovaní toho, čo má. Pripomína, že nemá nič, čo by prv nedostal nezaslúžene od Darcu. Ponúka praktické pohľady, ako narábať s financiami aj podľa Biblie. Inšpirujúce príbehy dôvery Bohu, že sa postará, pozývajú do rozhodnutia žiť v duchu vďačnosti a spokojnosti.
Na sklade 1Ks
6,18 € 6,50 €

Oslobodiť slobodu


Vybrané texty Josepha Ratzingera na tému „viera a politika“ sa zame­riavajú na jednu z veľkých tém, ktorá sa tiahla celou intelektuálnou a ľudskou cestou Benedikta XVI. S odstupom tridsiatich rokov nás toto dielo vedie nielen k pochopeniu prítomnosti a nájdeniu solídnej orientácie do budúcnosti, ale je aj zdrojom inšpirácie pre politickú činnosť.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Bolond, homok és tajték


ISTEN Amikor a kezdetek idején ajkamra tódult az első remegő hang, fel kellett másznom a Szent Hegyre, hogy szólhassak Istenemhez. Azt mondtam: „Uram, a Te szolgád vagyok. Titkos akaratod a törvénye, s követlek Téged mindenkor.” De Isten nem válaszolt. Eltűnt előlem akárcsak egy hatalmas vihar. s ezer év múltán ismét felmásztam a Szent Hegyre, és ismét szóltam Istenhez. azt mondtam: „Teremtőm, én a Te teremtményed vagyok. Hangból formáltál meg engem, ami vagyok és amim van, mindenért Neked vagyok adós. De Isten nem válaszolt. eltűnt, mint ezer sebes szárny. S ezer év elteltével megint felmásztam a Szent Hegyre, s újra szóltam Istenhez. Azt mondtam: „Atyám, én a Te fiad vagyok. Szeretetedből és könyörületedből teremtettél engem, s én a szeretetben és tiszteletben akarom királyságodat örökölni.” De az Isten nem válaszolt. eltűnt, mint a pára a messzeségben. s ezer év elmúltával ismét felmásztam a Szent Hegyre, és újra szóltam Istenhez. Azt mondtam: „istenem, én célom és beteljesülésem. Én vagyok a tegnapod, és Te vagy a holnapom. Én vagyok gyökered a földben, te vagy virágom az égben, s együtt növekszünk a Nap fényében.” Akkor lehajolt hozzám Isten és fülembe szavakat suttogott. S mint a tenger, amikor magába öleli a patakot, amely beleömlik, úgy ölelt Ő magába engem. s mikor alászálltam a mély völgybe Istent ott is ott volt.
U dodávateľa
7,23 € 7,61 €
  • 5 /5

Myšlienky pre mladých mužov


John Charles Ryle (1816-1900) so narodil v Macclesfielde, v Cheshire, v Anglicku. Študoval na Eton College a na Univerzite v Oxforde. Chcel so venovať politickej kariére, v čom mu však zabránil bankrot jeho otca. V roku 1841 vstúpil do služby cirkvi o v roku 1880 so stal prvým biskupom Anglikánskej cirkvi v Liverpoole. Pre svoj priamy o nekompromisný štýl kázania evanjelikálnych doktrín dostal prezývku “muž zo žuly so srdcom dieťaťa”. Martyn Lloyd-Jones o ňom napísal: „jeho knihy sú výňatkom pravej puritánskej teológie vo výborne čitateľnej o modernej forme.“ „J. C. Rýle bol jednou z najváženejších osobností v celej histórii evanjelikálneho kresťanstva.” R. Albert Mohler Jr., prezident, Southern Boptist Theologicol Seminory
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Z múdrosti otcov – November


Svätí učitelia duchovného života nám nezakrývajú, že cesta k spáse je jednoduchá. Každému ponúkajú tú istú mapu k cieľu, tie isté prostriedky duchovného života, nech už ide o kňazov a mníchov alebo o ľudí zo sveta. Evanjelium je to isté pre každého človeka a jeho prikázania sú záväzné pre každého. Svätí otcovia nám ponúkajú praktickú skúsenosť, ako žiť život s Kristom, aby nám uľahčili náš duchovný zápas. Som presvedčený, že Cirkev musí sprostredkovať túto ich duchovnú múdrosť kresťanom súčasnej doby. Mnohí ju s radosťou príjmu. Mnohí ju môžu síce odmietnuť, ale môžu sa k nej vrátiť v čase, keď iné cesty sa ukážu ako slepé uličky.
U dodávateľa
4,66 € 4,90 €

dostupné aj ako:

Emočne zrelý učeník


Peter Scazzero vo svojej knihe predstavuje nový spôsob vedenia učeníkov v cirkvi. Pripomína nám známu vetu: „Kam ide líder, tam ide cirkev.“ Či už si vedúci spoločenstva, vedieš nejakú službu alebo malú skupinku, či už si dobrovoľník, člen chválového tímu, administratívna výpomoc, misionár alebo ktokoľvek iný, zmena vždy začína od teba. Tvoja osobná transformácia sa premietne do života cirkvi a bude mať vplyv na svet. Scazzero popisuje sedem znakov zdravého učeníctva a ich následné uplatňovanie v našom živote. Ako sám hovorí: „Emocionálne zrelý učeník spomaľuje, aby bol s Ježišom. Vnára sa pod povrch svojho života a dovoľuje, aby ho Ježiš hlboko premenil. A napokon z tejto hĺbky vychádza, aby ponúkol svoj život ako dar druhým podobne, ako to robil Ježiš.”
Na sklade 2Ks
13,30 € 14,00 €

Náboženstvo antického Izraela


Pre komplexné pochopenie náboženskej skúsenosti antického Izraela, by nebol výklad opierajúci sa výlučne o Bibliu ani postačujúci, ani správny. Biblické narácie totiž sprevádza selektovanie prežitých a prerozprávaných udalostí a mnohé biblické normy boli s „prežívaným“ náboženstvom v pred-exilovom období prepojené len veľmi slabo. S ohľadom na extrémnu ťažkosť s datovaním biblických pasáží je v záujme prehĺbenia biblického svedectva nutné skúmať aj epigrafické a archeologické zdroje. Vo svetle historických a náboženských štúdií, ktoré majú čoraz väčšiu tendenciu považovať kráľovstvá Izraela a Júdu za plne začlenené do náboženského univerza reprezentovaného súdobými sýro-palestínskymi kráľovstvami (Fenícia, Aramejci, Amon, Moab a Edom), chceme vykresliť realitu antického náboženstva Izraela a Júdu ako nie celkom cudziu svojmu kultúrnemu kontextu.
U dodávateľa
10,45 € 11,00 €

A római katolikus egyház és az inkvizíció


A kötet tudományos igénnyel, korabeli, valamint újkori dokumentumokra támaszkodva közvetíti a szerző véleményét. Százados tabukat döntöget, hiszen mind az anti­klerikális kommunizmus/fasizmus, mind a második vatikáni zsinatot (1962) követő korszak "mindenért" bocsánatot kérni akaró egyházi vezetői semmit sem tettek a köztudatban élő igen sötét és egyoldalú kép árnyalására. Olvassa mindenki elfogultságtól mentesen.
U dodávateľa
6,66 € 7,01 €
  • 5 /5

Atlas neznámych území


Chcete zažiť Izrael? Vezmeme vás tam, pod podmienkou, že vám nebude prekážať cestovanie s inými ľuďmi, púšť a spanie pod stanom. Tiež sa pripravte na vojakov, vyzvedačov, pochybovačov, ale aj výborných vodcov. Začíname s Jozuom ešte keď sa učil a potiahneme to s ním do konca. Nastúpil po Mojžišovi a z nevďačnej úlohy dokázal vyťažiť zázraky. (doslova.) Pomedzi to spomenieme Káleba, ktorý vedel byť správne tvrdohlavý a plávať proti prúdu. Budeme pokračovať so sudcami, ktorí nielenže súdili, ale každý z nich mal trocha iný popis práce. Občas sa postavili do čela armády a boj s nepriateľmi poňali dosť netradične… Debora pre všetky ženy, a takisto Gideon, Samson a ostatní. Dúfame, že vám nebude vadiť kráčať s nimi do bojov a prekračovať vlastnú komfortnú zónu. A uzavrieme to príbehom Boáza, manžela výnimočnej ženy.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Dějiny pohanské Evropy


Kniha Dějiny pohanské Evropy je mimořádně čtivým přehledem pohanských náboženství ze všech částí Evropy, který se přitom vyznačuje vědeckým a historickým přístupem a zpracováním. Pohanství se v pojetí autorů neomezuje jen na klasické náboženství antiky, ani na protikřesťanské nebo humanistické pojetí lidského světa. Definují jej především jako polyteismus, který vidí v přírodě teofanii, projevení božství, jehož základní složkou je i Bohyně, ženský princip. To vysvětluje i rostoucí oblibu pohanství, které nyní čerpá impulsy ze zájmu o životní prostředí a ze snahy feminismu emancipovat ženy i v duchovní oblasti, dosud setrvávající z velké části v doméně mužů. Autoři ve svém zkoumání vycházejí z nejstarších písemných zpráv o minojské kultuře na Krétě a mykénské kultuře v Řecku. Přes klasické Řecko, záhadnou kulturu Etrusků a Řím, jejichž náboženství jsou poměrně známá, pak pokračují popisem méně známých božstev a rituálů Keltů a Germánů a velký prostor zde dostávají i donedávna málo známé či zcela opomíjené a sotva zdokumentované kmenové systémy Piktů, Finů a ostatních kmenů na severních okrajích kontinentu a Slovanů, včetně Rusů. Kniha se tak stává uceleným a vyváženým popisem původních evropských posvátných tradic, na jejichž existenci jsme už zapomněli a jež nezřídka opomíjejí i duchovně orientovaní lidé, kteří hledají inspiraci například ve východních náboženstvích. Poslední část knihy se zabývá novopohanstvím a jeho specifickými směry, jako jsou neodruidismus, wicca nebo ásatrú. „Tato kniha poskytuje rozsáhlý přehled o fascinujících aspektech evropských dějin ... nutnost pro každého, kdo se zajímá o dějiny idejí a náboženských systémů.“ – Miranda Green, Univerzita ve Walesu, Cardiff „Příručka a zásadní text k diskusi o pohanství, starověkém nebo moderním ... Úžasné!“ – Pagan Voice Nigel Campbell Pennick, autor publikující mj. o přírodní magii, venkovských lidových zvycích, keltském umění a runách. Píše o mořských druzích, je výtvarníkem a ilustrátorem, návrhářem a výrobcem vitráží a hudebníkem. Píše také o evropském umění a řemeslech, stavbách, krajině, zvycích, hrách a duchovních tradicích. Prudence Jonesová je spisovatelka a komentátorka pohanských tradic Evropy a souvisejících duchovních systémů. Vyučovala filozofii v Cambridgi a na univerzitě v Albertě, kde se věnovala výzkumu antické a středověké logiky. Je členkou Královské společnosti umění.
U dodávateľa
20,80 € 21,89 €

V kategórii literatúry Náboženstvo nájdete širokú paletu kníh zameraných na duchovný rozvoj, náboženské učenie a vieru. Náboženská literatúra ponúka hlboké pochopenie rôznych náboženských tradícií, filozofie a duchovnosti.

Nájdete tu knihy, ktoré sú základom rôznych náboženstiev, ako sú Biblia, či Korán ale aj diela duchovných vodcov, ako je dalajláma. Tieto knihy a texty sú zdrojom múdrosti, duchovnej inšpirácie a hĺbkokých poznatkov o viere a náboženských systémoch.

V kategórii náboženskej literatúry nájdete knihy, ktoré posilňujú vašu vieru, pomáhajú vám objaviť duchovnú stránku života a prispievajú k vášmu osobnému rozvoju.