Vašu objednávku vám stihneme (podľa vybranej dopravy) doručiť do Vianoc, ak si objednáte do tohto dátumu:

Packeta - Doručenie na adresu

19. 12.

Balík na poštu

19. 12.

Balikobox

19. 12.

Slovenská pošta - na adresu

19. 12.

Kuriér SPS

18. 12.

balíkovo (Alzaboxy)

18. 12.

Doručenie na predajňu

18. 12.

Osobný odber v sklade

22. 12.

Packeta - Výdajné miesto a Z-BOX

19. 12.

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Vrchní velení ozbrojeným silám z hlediska ústavního práva


Publikace komplexně analyzuje problematiku vrchního velení ozbrojeným silám z ústavněprávní perspektivy. Státovědná část analyzuje objekt, subjekty, obsah a rozsah vrchního velení jako výkonu nejvyšší rozhodovací autority nad ozbrojenými silami. Zvláštní pozornost je věnována rozboru povahy ozbrojených sil jako specifické organizace a ústavně-teoretickým souvislostem vrchního velení. Kromě toho poukazuje na vliv vrchního velení na konstrukci prezidentských a semiprezidentských režimů. Další část je věnována komparativní analýze ústavního zakotvení vrchního velení v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Navazuje historická ústavněprávní úprava vrchního velení v českých zemích, a to se zvláštním zaměřením na období první republiky. Ústavněprávní část rozebírá postavení prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil dle čl. 63 odst. 1 písm. c) Ústavy České republiky. Autor kritizuje dosavadní výklad a přináší vlastní pohled na interpretaci a chápání prezidentova vrchního velitelství dle ústavního pořádku. Rozebírá i otázku kontrasignace a právní povahu aktů vrchního velitele, jakož i ústavní pojem ozbrojených sil.
U dodávateľa darček
18,29 € 19,25 €

Právo pro obce


V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného průvodce právem pro obce s detailním zaměřením na výkon samostatné působnosti, na organizaci samospráv, s přesahem do úpravy občanského práva, přenesené působnosti, ale i dalších dílčích agend našich obcí, jako jsou veřejné zakázky, stavební právo, volební právo, svobodný přístup k informacím, autorské právo atd. Každá z kapitol je doprovázena příklady z praxe, vzory a odkazy na nejnovější judikaturu i další literaturu. Kniha je určena představitelům obcí a úředníkům samospráv. Usnadní jejich nelehkou odpovědnost a poskytne jim významnou oporu.
Na sklade 2Ks darček
72,63 € 76,45 €

Nepsané hranice moci


Kniha je vůbec první českou ucelenou publikací, pojednávající o ústavních zvyklostech. Nabízí jejich systematický teoretický i empirický rozbor. Po teoretickém úvodu a krátkém exkurzu do středoevropských zemí se autoři přesouvají na území České republiky a vysvětlují, jak a proč se u nás ústavní zvyklosti vyvinuly a jak ovlivňují fungování českého demokratického režimu. Kromě těch etablovaných se věnují také pokusům prosadit některé další ústavní zvyklosti, které však nakonec neuspěly. Je pozoruhodné, byť ne překvapivé, že se české ústavní zvyklosti až na jednu výjimku týkají prezidenta republiky. Důvody jsou v knize popsány. Ústavní zvyklosti jsou mnohdy pojmem kontroverzním, nicméně často klíčovým, který je v každém případě dobré znát. Co jsou ústavní zvyklosti a proč jsou důležité? Existují ve střední Evropě? A proč se tam o nich (ne)mluví? Jak jsou pojímány v České republice? Jak ovlivňují ústavní zvyklosti českou demokracii? Proč se u nás týkají hlavně prezidenta? A proč se některé prosadily, a jiné ne?
U dodávateľa darček
15,63 € 16,45 €

Živnostenský zákon. Komentář, 2. vydání


Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to i s ohledem na nastalý vývoj judikatury, ke kterému během uplynulých čtyř let došlo. Kromě toho byl rozvinut také výklad věnující se přeshraničnímu podnikání, včetně navazujících informačních a zprostředkovatelských služeb státu podrobněji rozebraných v komentáři k zákonu o živnostenských úřadech, který je nedílnou součástí publikace. Jedinečnost knize propůjčuje také její úvodní část, která čtenářům nabízí ucelený pohled na formování a vývoj moderního živnostenského práva. Autoři proto věří, že publikace bude přínosem nejenom pro podnikatelskou veřejnost, ale své čtenáře najde i v řadách široké veřejnosti.
U dodávateľa darček
103,98 € 109,45 €

Autorské právo v literatuře


Kniha je originálním pohledem na vztah autorského práva a literatury, napsaný se sympatickým nadhledem. Nabízí přehled všech důležitých institutů a prvků autorského práva v oblasti tvorby, vydávání a distribuce literárních děl. Vysvětluje, jaké jsou funkce vydavatele, nakladatele i distributora a uvádí i možnost soukromého tisku. Popisuje proces přípravy knihy včetně redakční práce, korektury a zpracování grafických návrhů. Rozebírá i problematiku kalkulace nákladů a prodejních cen. Důležitou součástí publikace je analýza osobnostních i majetkových práv autora, nakládání s nimi a jejich ochrana. Kniha je určena studentům právnických fakult, právníkům i všem nadšencům do literatury, kteří chtějí nahlédnout do spletitého světa autorskoprávních a dalších vztahů v popisované oblasti.
U dodávateľa darček
15,15 € 15,95 €

Dostupný advokát: Jak na běžné právní situace


Máte problémy se sousedy? Potřebujete reklamovat nějaké zboží? Musíte řešit nějaký přestupek? Chystáte se koupit byt? Co vaše vztahy na pracovišti? Víte, jaká jsou vaše práva a povinnosti? Tato publikace je vaším praktickým průvodcem, pokud se potýkáte s běžnými právními situacemi v životě. Obsahuje ucelené informace a rady, jak si poradit se vztahy se sousedy, reklamacemi zboží, koupí bytu, vztahy na pracovišti, s řešením přestupků, rodinným právem, náhradou škody a mnoha dalšími. Obsahuje také preventivní rady, jak si počínat, aby nemuselo dojít k řešení situace před soudem. Kniha je přehledně rozdělena do pěti ucelených částí - rodinné právo, právo nemovitostí, pracovní právo, spotřebitelské právo, spory. Je psána srozumitelně a stručně, je tak přístupná pro každého. Autory jsou odborníci s vhledem do problematiky a mnohaletými praktickými zkušenostmi. Pojímají tedy danou problematiku způsobem, díky kterému si bude právní laik schopný poradit. Může být také cennou pomůckou pro studenty škol s právním zaměřením, kteří získají rychlý přehled o vyučovaném tématu.
U dodávateľa darček
14,21 € 14,96 €

2023: Start preventivní restrukturalizace


V názvu publikace „2023: Start preventivní restrukturalizace. Nová šance pro podnikatele, nebo velký problém pro věřitele?“ je ve skutečnosti důležitější druhá část názvu titulu. Kolektiv autorů složený z vynikajících právníků a znalců problematiky ozdravení podniku směřuje hluboko pod povrch chystané legislativy. Ta má v České republice upravit právě preventivní restrukturalizaci jakožto postup založený na dohodě dlužníka a jeho věřitelů o záchraně podniku směřujícího do finančních potíží. Čtenáři je zde nabídnuta série analýz jednotlivých oblastí legislativního řešení, které rámcově vychází z předpisu evropského. Kniha je velmi kriticky naladěna k některým diskutovaným řešením, nicméně prostřednictvím analýz těchto klíčových bodů precizně objasňuje především obecné zásady vtělené do unijní legislativy, tedy obecné zásady preventivní restrukturalizace.
U dodávateľa darček
25,60 € 26,95 €

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury


Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace je předložit široké laické i odborné veřejnosti text, který interpretuje právní úpravu katastru nemovitostí a napomáhá její aplikaci. Vlastní obsah je strukturován do kapitol, text je podáván od obecného ke konkrétnímu a je také věnován vybraným novelizačním změnám katastrálního zákona i katastrální vyhlášky. Do publikace je zařazena dostupná judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, případně i judikatura nižších soudů, především však judikatura aplikovatelná i v současnosti, včetně té nejnovější. S ohledem na zaměření publikace jsou do samostatné závěrečné kapitoly zařazeny vybrané vzory podání s vysvětlivkami.
U dodávateľa darček
23,51 € 24,75 €

Pracovní poměr pedagogických pracovníků


Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá definicí pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, pracovním poměrem na dobu určitou pedagogických pracovníků, specifiky jejich pracovní doby a dovolené. Publikace se tématu pracovního poměru pedagogických pracovníků věnuje mimo jiné na podkladě judikatury našich vrcholných soudů a dané téma tak zpracovává způsobem, který je přínosný jak pro teoretické, tak praktické využití.
U dodávateľa darček
20,38 € 21,45 €

Banking & Finance


Kniha přibližuje právnické obci v České republice všeobecnou praxi v oblasti Banking & Finance. Je koncipována jako praktická příručka určená primárně pro právníky – advokátní kanceláře, právní oddělení bank, korporace apod. – a zabývá se mimo jiné aspekty úvěrové dokumentace, zejména charakteristikou úvěrové smlouvy, mezivěřitelské smlouvy, zajišťovacích dokumentů a dalších dokumentů v českém kontextu. Kromě současné právní praxe poskytuje vyvážený pohled na úvěrovou dokumentaci z pohledu jak věřitelů, tak dlužníků. Zároveň ukazuje postoj stran ke sporným ustanovením. V případě vybraných témat, jako jsou například právní stanoviska, dále přibližuje standard, na němž se shodli všichni autoři publikace, s cílem napomoci vytvořit nejlepší praxi. Na knize se autorsky podíleli partneři a seniorní advokáti z renomovaných advokátních kanceláří, jakož i seniorní právníci a advokáti z mezinárodních finančních institucí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti Banking & Finance.
Na sklade 3Ks darček
36,05 € 37,95 €

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze


Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity veřejné moci při zajištění kybernetické bezpečnosti jak z pohledu občanů České republiky, tak z hlediska mezinárodního společenství suverénních států. Přináší unikátní vhled do problematiky představením klíčových společenských proměn souvisejících s digitální revolucí a globalizací, hodnot informační společnosti i principů právní úpravy kybernetické bezpečnosti. Přibližuje základní pojmy i problematické působení práva v kyberprostoru. Nevyhýbá se tématům přičitatelnosti kybernetických útoků, použití tzv. zpětného hackingu, okolností vylučujících protiprávnost kybernetických operací nebo vlivu evropské sekundární normotvorby (předně směrnic NIS a NIS2). Kniha se zabývá i českou právní úpravou, zejména zákonem o kybernetické bezpečnosti. Věnuje se především systému zajištění kybernetické bezpečnosti prostřednictvím bezpečnostních opatření, varování, reaktivních a ochranných opatření vydávaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čtenáře také upozorňuje na některé jejich problematické aspekty včetně možné obrany proti nim. Publikace je určena všem zájemcům o problematiku právní regulace kyberprostoru, ať již z řad právníků či jiných profesních oblastí.
U dodávateľa darček
28,74 € 30,25 €

Základy mezinárodního práva veřejného, 2. vydání


Tato skripta jsou uceleným kurzem mezinárodního práva veřejného, jak je vyučováno na právnických fakultách v České republice. Druhé vydání této učební pomůcky reaguje na vývoj v oblasti mezinárodního práva veřejného, ke kterému došlo v posledních pěti letech od předchozího prvního vydání. Doplněny byly vybrané podkapitoly věnované otázkám mezinárodního společenství a novému mezinárodněprávnímu řádu, problematice migrace, sankcí apod. Aktuální nové vydání reaguje na praktický vývoj za uplynulé období pěti let. Na vybraných místech je pozornost zaměřena na otázky týkající se ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, zahájeného Ruskem v roce 2022. Autoři nově upraveného díla zaznamenávají též vývoj týkající se mezinárodních organizací, například vystoupení Velké Británie z Evropské unie a ukončení členství Ruska v Radě Evropy. Skripta jsou doplněna o další poznatky reagující na události v posledních pěti letech. Pozornost je věnována aktualizaci smluvních dokumentů a literatury v jednotlivých částech.
U dodávateľa darček
36,05 € 37,95 €

Klimatické právo


Publikace Klimatické právo systematicky zpracovává nově vznikající obor klimatického práva v českém prostředí. Hlavním prvkem knihy je důkladná analýza právních otázek, které v této oblasti vyvstávají, a to jak v souvislostech práva českého, tak i unijního a mezinárodního. Kniha je z důvodu srozumitelnosti a komplexnosti rozdělena do tematických celků. Zohledňuje tedy nejen právní, ale i ekonomický, sociální, politický či etický kontext klimatického práva. Kniha je určena jak odborné veřejnosti, tak i laikům, kteří díky ní získají komplexní pohled na obor klimatického práva. Je vhodná i pro studenty a odborníky v oblastech příbuzných klimatickému právu a právu životního prostředí.
U dodávateľa darček
71,21 € 74,96 €

Trestní zákoník. Komentář - 3 svazky, 3. vydání


V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého komentáře trestního zákoníku autorského kolektivu pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb., v souvislosti se změnou zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V komentáři je zachována osvědčená úprava a struktura, včetně všech rubrik, a proto u každého ustanovení trestního zákoníku je vedle vlastního textu komentáře uvedena literatura, související předpisy (včetně evropských) i související ustanovení. Pokud jde o jednotlivé části komentáře, podstatně jsou přepracovány a doplněny zejména v návaznosti na novelizace trestního zákoníku obecná část trestního zákoníku (výklad k působnosti trestních zákonů, subsidiaritě trestní represe a pojmu trestného činu, zavinění, omylům, přípravě a pokusu, spolupachatelství a účastenství, okolnostem vylučujícím protiprávnosti i trestním sankcím atd.) a ve zvláštní části zejména hlavy I. a III., pojednávající o trestných činech proti životu a zdraví a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, dále hlava V., týkající se trestných činů majetkových i hlava VI., o trestných činech hospodářských, a zejména hlava X., o trestných činech proti pořádku ve věcech veřejných. Vzhledem k tomu, že od posledního vydání komentáře se vyvíjela též judikatura a právní názory teorie především ohledně nových institutů trestního práva hmotného a nově vymezených či pozměněných skutkových podstat trestných činů, byl také podstatně doplněn a přepracován výklad některých ustanovení, která nebyla novelizována. Přitom se autoři komentáře k jednotlivým ustanovením snažili vypořádat i s různými názory obsaženými v literatuře na řešení aktuálních problémů trestního práva hmotného, tak aby komentář v aktuální verzi sloužil i nadále praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti. Zásadním způsobem byla doplněna i judikatura, a to nejen ve specializované rubrice na závěr výkladu konkrétního ustanovení, ale i v textu vlastního komentáře k němu, a to nejen o rozhodnutí publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané v současné době již jen elektronicky Nejvyšším soudem ČR a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, ale také o nepublikované judikáty zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, které jsou dostupné na www.nsoud.cz nebo www.usoud.cz, ale i v elektronických systémech Beck-online, ASPI atd. V textu komentáře i v rubrice „Z judikatury“ za každým ustanovením jsou uváděna související rozhodnutí ESLP, Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu. Judikatuře je v komentáři věnována mimořádná pozornost, a to v souladu s tím, jaký se klade v dnešní době na judikaturu zejména vysokých soudů důraz, a to s přihlédnutím k tomu, že práce s judikaturou tvoří základ činnosti jak advokátů a státních zástupců, tak zejména soudců. Velká pozornost je rovněž věnována nejen návaznosti a vzájemným vztahům mezi jednotlivými ustanoveními trestního zákoníku, ale důraz je položen i na souvislosti s mimo trestními předpisy tak, aby komentář ke každému paragrafu byl co nejucelenější a podával potřebný přehled o provázanosti trestního práva hmotného s jinými právními odvětvími. V potřebné míře se výklad v komentáři zabývá i souvisejícím komunitárním právem a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Samozřejmostí jsou marginální odkazy a důkladně zpracovaný věcný rejstřík, který pomůže všem uživatelům komentáře v orientaci a usnadní mu rychlé vyhledání řešeného problému.
U dodávateľa darček
465,03 € 489,50 €

Cardassianské právo aneb justice po česku


Autor si pokládá otázku, zda existuje v naší společnosti fiktivní právo a snaží se na tuto otázku najít odpověď. První část knihy budou teoretické sondy do moderních právních principů, právní zásady, co je to objektivní a subjektivní myšlení. Co je to důkaz a jak němu přistupovat? Popisuje, jak by nemělo moderní právo vypadat a jaké aspekty by mělo mít. Autor ukazuje na problémy justice a soudního systému. Zabývá se mentální podjatostí soudců a navrhuje zrušit institut přísedících u soudů. V knize jsou v anonymizované podobě popsány konkrétní případy porušení práva v České republice. Je zde částečně popsán historický proces s Janem Antonínem Baťou, starý bezmála 70 let. Dalším příběhem je slušovická kauza, která se dostala až k Ústavnímu soudu. Poslední kauza je mediálně známy případ Kramného. Každý má právo na spravedlivý soudní proces a na to, aby byl odsouzen pouze na základě důkazů a v souladu s právem. Obecně největším pochybením v justici jsou většinou při vedení soudu, porušení obžalovací zásady, řešení námitky podjatosti soudce jenom formálně, soudní manipulace s důkazy, nepřipuštění důkazů obžalovaného, které vyvrací jeho vinu. Řada indicií nasvědčuje, že největší hrozbou demokracie je pilíř soudnictví, který je definovaný z Ústavy České republiky. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je jmenován do funkce, bez časového omezení, .to je největší problém pro spravedlivý a efektivní právní systém. A kniha jenom naznačila, že porušování práva v řadě případů existuje. Proto můžeme někdy mluvit o tomto právu, které nás provází i když nechceme, nebo si to nepřipouštíme.
U dodávateľa darček
12,54 € 13,20 €

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář, 2. vydání


Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k praktickému použití zástupcům různých právnických profesí, pracovníkům vyvlastňovacích úřadů a podnikovým právníkům, jakož i široké veřejnosti.
U dodávateľa darček
30,81 € 32,43 €

Skripta SKČP: Home Office


Skripta SKČP Home office vám přináší referáty prof. JUDr. Věry Štangové, prof. JUDr. Petry Hůrky, Ph.D., JUDr. Jaromíra Jirsy, JUDr. Tomáše Lichovníka, Mgr. Marie Janšové, MUDr. Jitky Chalánkové, Tomáše E. Dombrovského, Ing. Petra Zajíčka, Mgr. Ing. Jana Scholleho a JUDr. Markéty Schromové k fenoménu Home office. Skripta SKČP jsou projektem Stálé konference českého práva realizovaným od roku 2022. Jejich cílem je rozšiřovat myšlenky, které zaznívají na konferencích, sympoziích, kulatých stolech a dalších prezenčních akcích Stálé konference českého práva, i mimo přirozeně (zejména kapacitními důvody) omezený okruh účastníků, s nimiž se můžeme při těchto akcích reálně setkávat. Principem ediční řady Skripta SKČP je zaznamenat průběh jednotlivých akcí, zachovat autentický ráz přednesů a jen s nezbytnou mírou redakčních zásahů, představit nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.
U dodávateľa darček
9,64 € 10,15 €

Skripta SKČP: Hromadné žaloby


Na sympoziu promluvili JUDr. Jaromír Císař z AK Císař, Smutný, Češka, Mgr. Michal Franěk, náměstek ministra spravedlnosti, doc. JUDr. Jan Tryzna z Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Helena Válková, CS.c., poslankyně Parlamentu ČR, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Praze, advokát Mgr. Miroslav Krutina a Mgr. Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra. Skripta SKČP jsou novým pilotním projektem Stálé konference českého práva v roce 2022. Jejich cílem je rozšiřovat myšlenky, které zaznívají na konferencích, sympoziích, kulatých stolech a dalších prezenčních akcích Stálé konference českého práva, i mimo přirozeně (kapacitními důvody či v nedávné době a nepochybně i v budoucnosti krizovými opatřeními) omezený okruh účastníků, s nimiž se můžeme při těchto akcích reálně setkávat. Principem ediční řady Skripta SKČP je zaznamenat průběh jednotlivých akcí, zachovat autentický ráz přednesů a jen s nezbytnou mírou redakčních zásahů, představit nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.
U dodávateľa darček
9,64 € 10,15 €

Skripta SKČP: Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací


Skripta SKČP Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací vám přináší referáty JUDr. Petra Michala, JUDr. Petra Šuka, JUDr. Ing. Lenky Dupákové, Ing. Radka Špicara, Taťány Plecháčkové, JUDr. Pavla Smutného, Mgr. Jana Sůry, Miroslava Holana, Mgr. Petra Bohumského, Petra Jedličky, Ing. Reneé Smyčkové, Ing. Jiřího Pavla, JUDr. Romana Fialy a Vladimíra Valenty, kteří se sešli, aby sdíleli své názory a zkušenosti s fenoménem ESG. Skripta SKČP jsou projektem Stálé konference českého práva realizovaným od roku 2022. Jejich cílem je rozšiřovat myšlenky, které zaznívají na konferencích, sympoziích, kulatých stolech a dalších prezenčních akcích Stálé konference českého práva, i mimo přirozeně (zejména kapacitními důvody) omezený okruh účastníků, s nimiž se můžeme při těchto akcích reálně setkávat. Principem ediční řady Skripta SKČP je zaznamenat průběh jednotlivých akcí, zachovat autentický ráz přednesů a jen s nezbytnou mírou redakčních zásahů, představit nezkresleně a pokud možno v plném rozsahu příspěvky těch, kteří se aktivně účastní akcí jako referenti, koreferenti, startéři rozprav či diskutující.
U dodávateľa darček
10,72 € 11,28 €

Táto kategória je venovaná právnemu systému Českej republiky, jeho štruktúre, funkciám a histórii. Poskytuje ucelený prehľad o právnom prostredí v Českej republike a zahrňuje nasledujúce tématické oblasti: