Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Obraz malovaný duhou


V básních a písňových textech Josefa Fouska z let 1969–2021 se mísí – podobně jako v řece života – naděje a melancholie. Cesta bezpartijního samovzdělance, trampa či spíše bohéma byla křivolaká a stejně tak i dílo oblíbeného autora je odezvou pestrého a často nemocemi ovlivněného života na periferii společnosti. Výbor obsahuje proslulé texty, které zhudebnili a zpívali například Petr Spálený, Eva Pilarová či Miluška Voborníková, ale i méně známé verše. Kniha je doplněna černobílými fotografiemi z autorovy dílny.
Predpredaj
14,69 € 15,46 €

Tajemství noci


Tato sbírka básní je o temných dobách se světlými chvilkami a o naději v lepší zítřky. O emocích, které prožívá více a více lidí. O pocitech jako osamění, smutek, prázdnota, deprese, úzkost, sebevražedné myšlenky nebo existenční krize, které zažil snad každý a je důležité o nich mluvit. Sbírka je prokládána milostnými verši. V neposlední řadě jsou v ní i básně o kruté realitě života, falešných a nepřejících lidech a o dalších problémech dnešní společnosti.
Predpredaj
9,49 € 9,99 €

Kytice


Významný český historik, básník a spisovatel Karel Jaromír Erben zasvětil velkou část života studiu a porovnávání folklórních materiálů posbíraných na českém a moravském venkově. Tak vznikla i překrásná sbírka balad Kytice, která bezpochyby patří mezi nejdůležitější klasická díla naší literatury. Mrazivě hororové, i když zároveň často velmi romantické příběhy jako Vodník, Svatební košile nebo Polednice byly inspirací pro generace umělců a spolu s dalšími básněmi se dočkaly řady zajímavých dramatických zpracování. Na motivy sedmi balad ze sbírky vznikl v roce 2000 jedinečný film Františka A. Brabce.
Predpredaj
5,76 € 6,06 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Máj


V roce 1774 Ignác Schiffner v Dubé nedaleko sochy svatého Prokopa brutálně ubil svého otce. Po zločinu byl brzy dopaden, uvězněn a po krátkém procesu odsouzen k smrti lámáním kolem. Trest byl vykonán na mladoboleslavském popravišti na pahorku příznačně zvaném Na spravedlnosti. Byl posledním člověkem, který byl v našich zemích popraven tímto velmi krutým způsobem. Ponurá událost zaznamenaná farářem Arnoštem Glaserem inspirovala jednoho z nejvýznamnějších českých básníků Karla Hynka Máchu k napsání lyrickoepické skladby Máj, která je považovaná za vrcholné dílo našeho romantismu a jednu z nejkrásnějších básní vůbec. V roce 2008 se dočkala i filmového zpracování.
Predpredaj
4,42 € 4,65 €

Experimentální poezie 3: Plošné binární básně (2010–2015)


Básně tohoto svazku názorně dokládají oblíbenou tezi, že experimentální poezie je rozkročena mezi literaturu a výtvarné umění. Po roce 2010 Ladislav Nebeský volně navázal na svoji původní myšlenku binárních básní a vypracoval nové, zcela originální konstrukční principy. Cestou k poetickému sdělení je zde konfrontace různorodých obrazců tvořených černými a bílými čtverečky s obsahy nápisů na jejich obvodu. Součástí svazku jsou i texty, ve kterých autor velmi srozumitelně vykládá konstrukční principy plošné binární poezie, a své výklady doprovází názornými ukázkami. Vzpomínkový text je zaměřen na poměrně úzký výsek dobového kulturního kontextu; je z něj patrné, že v druhém období svých básnických aktivit nacházel autor odezvu především u umělců o více než generaci mladších.
Predpredaj
31,70 € 33,37 €

Experimentální poezie 2: Neviditelnost a prázdno (1992–2010)


V 90. letech byl Ladislav Nebeský fascinován myšlenkou, že zdrojem poetického zážitku mohou být i mezery, prázdno, různé způsoby čtení neviditelného. V básních tohoto svazku jsou viditelná písmena vodítkem k odhalení písmen neviditelných, napsané je oporou pro čtení nenapsaného, chybějícího. Autor ukazuje, že je mnoho způsobů, jak to udělat. Čtenář však musí spolupracovat, teprve tím se mu otvírá cesta k porozumění estetického sdělení. V některých případech mu to autor výkladem svého postupu usnadňuje
Predpredaj
29,47 € 31,02 €

Experimentální poezie 1: Kombinatorické hry (1964–1972)


1. díl obsahuje relativně úplný soubor nejstarší experimentální poezie Ladislava Nebeského; zahrnuje sbírku Nehra (jako celek nepublikovanou), řadu různorodých cyklů básní a poetických konstelací. Mnohé prozrazují autorovo matematické vzdělání, zvlášť zřetelné je to u binárních básní, které byly v 60. letech autorovým specifikem a dodnes jsou i v mezinárodním kontextu unikátní. Součástí svazku je i několik textů, v nichž L. Nebeský přibližuje čtenáři dobový kulturní kontext, zejména spolupráci s Jiřím Kolářem a dalšími tvůrci experimentální poezie 60. let. Deníkové zápisky jsou autentickým dokladem vznikání nápadů a jejich proměn, svědectvím o autorově hledání, nalézání i zavrhování poetických forem.
Predpredaj
24,56 € 25,85 €

Cestami lásky


Rádi se zasníte a zavzpomínáte, jak krásné je být zamilovaný, jak opojné je poznat opravdovou lásku? Témata partnerské lásky muže a ženy, lásky matky k dítěti, radosti ze zamilování i bolesti ze zklamání jsou vetkány spolu s obrazy touhy a naděje lásku najít do veršů napříč celou básnickou sbírkou, jež poskytuje čtení pravdivé, laskavé a srozumitelné. Při tónech romantické hudby, nad šálkem čaje, kávy či sklenkou dobrého vína se budou číst nejlépe…
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

A znovu láska, 5. vydání


A znovu láska je posledním dílem Jana Skácela a její podoba měla být původně trochu jiná. Vybrané milostné básně z vydaných sbírek měla doplňovat tvorba nová, od tohoto záměru však upustil. Pořídil opisy hotových básní a rozčlenil je do tří oddílů, a to je dílo, které čtenář dostává do rukou. Básníkovi nebyl dopřán čas, aby sbírku rozšířil o další...
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Metličky, 5. vydání


Další sbírka moravského básníka 2. poloviny 20. století, který oslovuje i dnešní čtenáře poezie, V Metličkách, stejně jako v předchozí Smuténce, upouští Skácel od volného verše, který v jeho díle převládá, a volí tradiční strofickou a veršovou formu. Básněmi charakteristickými úsporným výrazem a působivou atmosférou proniká vědomí hluboké mravnosti a až existenciální úzkost.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Hodina mezi psem a vlkem, 4. vydání


Moravský básník Jan Skácel se svým dílem zapsal do srdcí čtenářů. Básnická sbírka Hodina mezi psem a vlkem pochází z 60. let, stejně jako Smuténka či Metličky. Po vydání těchto děl byl básník zahnán do politického ústraní. Za své dílo byl oceněn až po roce 1989.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Smuténka, 8. vydání


Smuténka patří mezi autorovy rané básnické sbírky (1965). Sevřená, úsporná poezie, hluboce se zamýšlející nad láskou, krásou i tragédií lidského osudu.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

I pankáči pláčou


Sbírka surově laděných básní Jitky P. Bařinové, které dokazují, že i pod drsnou schránkou může žít citlivá poetická duše.
U dodávateľa
9,82 € 10,34 €

Úlomky lásky


Láska. Nepředvídatelně se proplétá našimi životy, i když si to někdy ani nechceme uvědomovat. Mladí lidé někdy říkají, že v lásku nevěří nebo věřit nechtějí. Každému zřejmě někdy ublížila, ale nesmíme zapomínat na to krásné. Rány se vždy zahojí, hlavně když se naučíme milovat sami sebe. Tato sbírka je o cestě mladé dívky životem, jež je spletena láskou, a o cestě, díky níž se stala ženou. Najdete v ní básně plné bolesti a trápení, ale také léčení a naděje.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Básně a listy


První Čech, který spatřil pyramidy a výbuch Etny Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (1461?—1510) v překladech Marty Vaculínové a Heleny Businské zpřístupňuje současnému čtenáři kontext společenského a kulturního dění v našich zemích na přelomu 15. a 16. století, v epoše doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu. Soukromé dopisy s kritickými a nadčasově vtipnými epigramy podávají unikátní svědectví o náboženských roztržkách a politické situaci za vlády Vladislava Jagellonského, o Hasištejnského cestě do Středomoří i o jeho světonázoru, nenaplněných ambicích či lásce ke knihám.
U dodávateľa
12,83 € 13,51 €

Vtáčení


Nová básnická sbírka významné české autorky. Marie Šťastná (1981) získala roku 2004 prestižní Cenu Jiřího Ortena za sbírku Krajina s Ofélií a v roce 2010 obdržela Drážďanskou cenu lyriky.
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Bílé trnky


Uprostřed vztahů, cest, zážitků, duchovních zjevení a porozumění s druhými lidmi se autor dotýká křehkých „perliček na dně“. Vyplouvají určité odpovědi, záblesky krásy, pochopení, smíření. To je pak popsáno nejčastěji formou volného verše prostřednictvím zvukomalebných slov a nenápadného, jakoby skrytého rýmu. Každá cesta a setkání se stávají příběhem. Někdy plným okouzlení, jindy je to setkání s bolestí a ztrátou. Čtenář se díky autorovi stává pozorovatelem obojího.
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

N.O.R.A.


Dnešní svět není zvlášť hezký ani příjemný. Svět je prostě svět. Svůj, trpký a nemilosrdný, nikoho nenechá bez starostí. Každý z nás by chtěl někdy někam utéci, někam zmizet. A právě N. O. R. A. je možností, kde se člověk může schovat. Pojďte se na chvíli ukrýt do autorovy nory a zjistit, jak vypadá svět očima 18letého kluka.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Slezské písně, 2. vydání


Druhé vydání třetího svazku Kritické hybridní edice — přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v online digitální vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor začal podrobovat text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich uměleckému znehodnocení. Básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání, nalezne čtenář v komentáři. — Digitální vědecké vydání obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně, dále znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních Slezských písní od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958). Proměny kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, zachycuje samostatný přehled. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přinášející množství dokumentárního obrazového materiálu. Edici doplňuje ediční komentář soustřeďující se primárně k historii textu.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €