! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Slovenská poézia strana 1 z 66

Domáce práce


Kniha o tom, čoho sa dotýkame pri domácich prácach: zvláštnej temnoty, ktorá je praveká a čaká. V neustále opakovanom ustanovovaní poriadku je prítomné obrovské napätie. Básne v knihe vychádzajú zo sústredeného záujmu o toto napätie, jeho povahu a dejiny, a z pozorovania rôznych situácií, v ktorých nachádza vyjadrenie. Domáce práce sú druhou knihou poetky Juliany Sokolovej a vychádzajú desať rokov po jej debute My house will have a roof/Môj dom bude mať strechu (Fra, 2013). Napísanie knihy formou štipendia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vznik knihy formou Rezidencie doma v zime 2021 podporilo mesto Košice a Creative Industry Košice.
Predpredaj
15,19 € 15,99 €

Reality


Po dvoch knihách poézie, skúmajúcich hĺbku ľudskej existencie a zaradenosť človeka v spoločnosti, sa Peter Prokopec (1988) predstavuje v básnicky netypicky praktickej a pragmatickej situácii. V knihe s dráždivo nejednoznačným názvom Reality (2023) sprevádza čitateľa príbehom hľadania a upravovania bytu pre seba a svoju rodinu. Básnická zbierka prostredníctvom drobných, ale presných pozorovaní zaznamenáva jednotlivé fázy celého procesu a odkrýva poetický potenciál aj na tých najnečakanejších miestach. Zdanlivá banálnosť náhle ustupuje, keď si uvedomíme, že ide o životné rozhodnutie, pretože toto miesto bude raz skrýšou, útočiskom a všetkým, čo čakáme od slova domov. Konceptuálny rozmer knihy, ktorá skúša možnosti civilnej, civilizačnej a mestskej poézie, podporuje minimalistický dizajn výtvarníčky Márie Čorejovej, ktorá do ilustrácií ukryla reálny pôdorys bytu, stojaceho v centre príbehu.
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Ty, ktorý žiješ


Básnická zbierka Ty, ktorý žiješ predstavuje emotívne a s hlbokým citom podanú cestu ľudským životom. Básne sú koncipované i zoradené tak, že každá z nich predstavuje kamienok, z ktorého sa skladá postupná púť človeka od narodenia až po dôstojný skon, pričom človek stretáva svoje lásky, prežíva strasti i radosti a prácou zveľaďuje svoje žitie. Na vyjadrenie týchto obsahov autor siaha najmä po metaforách a prirovnaniach týkajúcich sa toho najprirodzenejšieho prostredia – prírody. Aj samotné názvy básní symbolizujú jednotlivé kamienky na ľudskej púti: narodenie, detstvo, mladosť, jeseň života i odchod. V týchto básňach sa nájde každý človek, vidí v nich svoj vlastný život, a preto veríme, že si aj táto zbierka nájde svoj okruh čitateľov.
U dodávateľa
11,35 € 11,95 €

V mém lese


Kniha V mém lese je druhou samostatnou básnickou zbierkou autorky a je rozdelená do 3 častí. Prvá časť zbierky, nazvaná Po kvapkách, obsahuje slovensky písané básne, ktoré sa objavili i v jej prvej zbierke, prešli však drobnou úpravou. Venuje sa v nej prevažne láske a prírode. V druhej časti V mém lese, podľa ktorej je kniha pomenovaná, sú básne staršieho dáta. Tretia časť Pro tebe obsahuje básne najnovšie. Básne z druhej a tretej časti sú písané česky, a aj keď sa i v nich objavuje motív lásky, možno ich označiť za básne erotické. Autorka sa nebráni pomerne živo vykresľovať svoje túžby a pocity.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Žitava


Žitava, básnický debut Filipa Németha, viacnásobného finalistu súťaže Básne SK/CZ, je viac než len pôsobivou literárnou topografiou konkrétneho územia. Vo svojom krajinnom zameraní je rovnako intímnym pohľadom dovnútra, ako aj prechádzkou po miestach, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť všedne, ale optikou autora nadobúdajú nezameniteľný charakter. Némethova sebavedomá a zrelá poetika sa nevyhýba ani subtílnemu humoru, v premyslene koncipovanej básnickej knihe sa zároveň dotýka viacerých bolestivých problémov súčasného sveta a spoločnosti. Žitava tak svoj zdanlivý regionalizmus priamo presahuje a jeho prostredníctvom dokáže byť presvedčivo univerzálna a súčasná.
Na sklade 1Ks
9,03 € 9,50 €

Človek Prasklina


„Na svet sa už nepozerám cez ružové okuliare“ – charakterizuje sám seba autor. Do svojich básní pretavil najmä pocity z vlastných životných kríz. Odkrýva tak tajomstvá vlastnej duše v rôznej forme – sny, túžby, radosť, lásku, smútok, zmätok, strach, neistotu, ale aj nádej a vieru v Boha.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Vôňa kameňa


Vydavateľstvo Pars Artem prináša milovníkom slovenskej poézie knihu básní od Anety Beňkovej, autorky, ktorej sa podarilo jemnými nitkami votkať kraj, z ktorého pochádza, do citlivej, ženskej lyriky. Je to kniha, určená pre intímne chvíle s básňou, počas ktorých môžete postupne odhaľovať tajomstvá vnútorného sveta autorky, plného obraznosti a expresivity.
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €

Útržky z mojich rán


Vyznania priateľke, doliehajúca staroba, ako aj momentky z detstva, neraz sprevádzané stratou matky, to sú hlavné témy Šidlíkovej zbierky, ktorá pozostáva z básní spomedzi rokov 2013 – 2020. Autor v nej emotívne rekapituluje osobné skúsenosti, zjavne so všeobecnejšou platnosťou, pokúša sa zachytiť prchavé okamihy a ukotviť ich, dať im význam prinajmenšom vo vlastnom vedomí. Hoci všetko beží vo vychodených koľajach, nepozorovateľne pred zrakmi ostatných sa môže udiať priveľa. Šidlíkove pochybnosti a znepokojujúce správy pritom ukrývajú útechu, vnútornú vyrovnanosť, akú môže získať jedine človek odkázaný sám na seba. Niežeby nezáležalo na tom, čo sa napokon povie, no väčší dôraz sa kladie na privolanie intímnej chvíle, na navodenie atmosféry či zanechanie dojmu.
Na sklade 1Ks
4,56 € 4,80 €
  • 5 /5

Jáchymovští andělé


Jozef Tomášik debutoval roku 2014 básnickou sbírkou Anjel v cele, venovanou památce mučedníka Janka Havlíka. Básně z této sbírky nacházíme v českém překladu v knize Jáchymovští andělé. Jsou zde doplněny o autorovu další tvorbu (a o básně V. Ftorkové a M. Fabiánové). Celá kniha je protkána zachovanými zápisky Janka Havlíka, kandidáta na blahořečení, řeholníka Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Kniha představuje vzácný příklad toho, jak mladého člověka osloví život vězněného a mučeného řeholníka natolik, že o něm napíše cyklus básní. Jáchymovští andělé jsou svědectvím, že ještě existují lidé, kterým není lhostejné utrpení druhých; že ještě existují autoři, kteří svou tvorbou nechtějí vyzdvihovat sebe, ale druhé; jsou svědectvím, že krev mučedníků je opravdu semenem křesťanů, protože oslovuje lidi, povzbuzuje je a prohlubuje v nich náboženskou zkušenost, ba dokonce v nich vyvolává vznik uměleckých děl. V knize často vystupují vězni komunistického režimu jako andělé. V sbírce se konkrétní slovenská krajina nebo prostředí českých věznic či uranových dolů proměňuji na svátá místa. Konkrétní svět se tady protíná se světem transcendentním. Básně Jozefa Tomášika jsou hymnem na krajinu. Starostlivě odpozorované obrazy z krajiny se posouvají do vyšší, lyrické, symbolické roviny a odtud do roviny náboženské. Obrazy záhorské i jáchymovské krajiny jsou protkané úryvky ze slovenských a českých hymnických písní, jenže místo orlů tady „z Tatry” slétli andělé. Básnická krajina J. Tomášika je podobně andělská. Kniha Jáchymovští andělé nám přibližuje život a utrpení kandidáta na blahořečení Jána Havlíka. Jeho život, jeho víra, jeho srdce byly- čisté. A takové jsou i básně Jozefa Tomášika. Katarína Džunková
Na sklade 1Ks
5,23 € 5,50 €

Amplitúda


Básnická zbierka Bibiany Buchelovej Amplitúda je ako ruža rozkvitnutá v októbri: plná farieb, vôní, s ranným srieňom na listoch, cez deň obrátená k ešte teplému slnku, v noci vnímajúca každý záchvev tajomna. Už názov knihy vypovedá o širokom zábere jej básní, predstavte si hojdačku, ktorá vysoko vyletí a potom znova klesá dolu, tak sa správajú aj slová v riadkoch, alebo v niektorých básňach. Nie je ľahostajná k ničomu. Osud sveta je pre ňu rovnako závažný ako osud vlastnej hlboko milovanej rodiny. Je to pohľad na svet, zo zázemia domu, záhrady, rodiny, cez jej vlastné okno. Pri čítaní jej básní je prítomný pocit, že poetka je otvorená smerom k nám, kladie otázky, skúma odpovede, ale niekde za tým všetkým cítime pulzovať životné ženské tajomstvá, múdro zacho - vané pre seba. Dáva to celkovému vyzneniu kni hy iné napätie, možnosť pustiť svoju čitateľskú fantáziu vysoko a vyššie pomocou tohto krásneho kultivovaného básnického textu a spolu s autorkou veriť v silu slova.
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €

Tambora. Rok bez slnka


Debutová poetická kniha prináša fascinujúci obraz katastrof, úkazov a kalamít v novodobých dejinách. Revoltujúce oceány, skaly a sopky, tento širší obraz a príbeh novodobých dejín prináša poetka v tradícii veľkých krajinárskych maliarov a organicky ich prepája s príbehmi samotárov mužov a žien, neznámych svätých, ktorí prežívajú na troskách týchto katastrof.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Zvádzanie rozumu


Básnická kniha o zlomenom srdci a možnosti druhej šance ako ich ponúka posledný román Jane Austenovej Persuasion (1818) je emocionálnou a intelektuálnou cestou, akousi stredoeurópskou ženskou Grand Tour alebo sentimentálnou cestou s literárnou hrdinkou knihy aj jej autorkou. Osobná skúsenosť sa vynára v kontraste so súčasnou imagináciou aj celou austenomániou. Dominantnú poetickú formu 18.storočia, epigram, ktorú Austenová využila vo svojom prozaickom písaní, autorka vracia späť do súčasnej poézie na reflektovanie klasických tém - sesterskej lásky, prílišnej citovosti a schopnosti zachovať si úsudok.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Kvety omylov


Skúsený básnik, výtvarník, spisovateľ Miroslav Bartoš rozvíja svoj pohľad na svet, prírodu, spoločnosť, človečenstvo, umenie, minulosť i budúcnosť tentokrát v podobe zbierky haiku. Príznačný a mnoho vypovedajúci názov Kvety omylov nám naznačuje obsahovú náplň, ale aj emocionálno-estetický zážitok. Súbor po formálnej stránke starostlivo prepracovaných básní ponúka autorovo vnímanie, cítenie, prežívanie viacerých oblastí ľudského života, a to: medziľudské a rodinné vzťahy, medzigeneračné „neporozumenie“, prírodu, ponúkajúcu človeku pokoj, životnú harmóniu, zmierenie, radosť, optimizmus, inšpiráciu. V básňach sa dotýka vzťahov súčasníkov k minulosti, k svetu, k aktuálnym témam života. Vyjadruje smútok a rozčarovanie nad odklonom od klasických humánnych hodnôt.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Rapíky mladej matere


Rapíky mladej matere je kniha rýmovaných reflexií, ktoré vznikali pri kočíkovaní a kojení dcéry na pražských cintorínoch, parkoch, detských ihriskách a počas prebdených nocí. Nie sú to celkom básničky, nie je to celkom slam poetry, sú to jednoducho rapíky v textovej podobe. Stačí beat alebo rif gitary a môžete si tie texty predstaviť interpretované aj naživo. Tereza Frecerová ich rada na čítačkách prezentuje s elektrickou gitarou v ruke, ak jej to materské povinnosti dovoľujú. Rapíky však obstoja aj ako samostatná kniha, ktorá sa vďaka ilustráciám Kristíny Kandríkovej a grafickému spracovaniu Matúša Lelovského, stáva jedinečným dizajnérskym kúskom. Čitatelia a čitateľky môžu očakávať rapíky o otehotnení mladej ženy a živote (v Prahe), o otehotnení poznaním, že osamotenosť a nuda sú bránou k dvom hodinám, kedy by sa malo niečo zásadné udiať. Kniha je o zmene spoločenského statusu, zmene vedomia, texty sú vtipné, aj hrôzostrašné. Tereza Frecerová prináša fresku o moderných ženách, modernom konzume, je to trip do vesmírnej petriho misky, na ktorú mieri galaktický snajper. Je to melodráma o kojení sveta, ktorý sa vám prisal na prsník cez uzlíček šťastia okolo ktorého číhajú vlásočnice depky. Ale našťastie, keď zhasnete, kniha začne jemne iluminovať tmu navôkol. Vyskúšajte. Terézia Frecerová (1988, Horná Nitra) Je mladá autorka, matka, manželka a špecifická postava československej slam poetry scény. Ešte ako Terézia Šimová vydala prózu Smiešna osobná dráma (Tatran, 2016) o jej dobrodružnom takmer post študentskom živote, vyhýbaniu sa životnému klišé a nástrahách brigády v tlačiarni a "korporáte". V súčasnosti žije v Prahe. Je autorkou podcastu LSDolina o psychedelikách, živote a ľuďoch, ako interpretka a textárka spolupracovala s raperom Edúv syn či s kapelou KKR. Vo vydavateľstve Ursa minor jej v roku 2022 vyšla kniha rýmovaných reflexií Rapíky mladej matere.
Na sklade 1Ks
22,71 € 23,90 €

Sen o bielom motýľovi


SEN O BIELOM MOTÝĽOVI je príbeh života, citlivo vnímaný očami autorky, sú to básne, ktoré môžete vo chvíľach pokojného času pre seba vychutnávať ako teplý čaj, dúšok po dúšku. Zbierka je rozdelená chronologicky do 5 častí. Témy básní prechádzajú od prírodných motívov a živlov cez blízke vzťahy, psychologické ponory do prežívania, snívania a fantázie, ktoré sa prirodzene pretkávajú s realistickými motívmi. Autorka Zuzana Šeligová ich písala s láskou pre ľudí. Cez poéziu a jej čarovné rúcho vidíme svet trochu inak. Vyznanie autorky: „Píšem od svojich 16 rokov. Písanie je pre mňa formou meditácie, očisty, premieňania. Je tu stále, kým som bdelá a dokážem vnímať čaro chvíle, celé spektrum farieb a vôní, emócií a esencie, ktorá je v pozadí všetkého života. Kvality tohto poznania prinášam do svojej poézie. Je tu pre vás a je pripravená naplniť sa vaším nazeraním na svet, vašou očistou, vaším premieňaním.“
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €

Svet nie je guľôčka


Básne píše doba – život, ktorý plynie ako voda, vánok jarný. Básnik srdcom vníma každý závan vetra, načrie svojím džbánkom vo vodách doby a všetko poskladá v rým. Veď život vždy raz skončí, báseň ostane však na veky, prechádza z doby starej a ustatej v ďalšiu etapu ľudskú. Autor vo svojej siedmej knižke prináša básne o pokore, láske, mieri a ľudskom srdci. Veríme, že sa zapáčia ako tie predošlé.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Ukáž mi cestu


Zbierka je tvorená básňami z rôznych období v priebehu niekoľkých rokov. Boli písané náhodne, tak ako ich sám život autorke prinášal. V zbierke nájdete staršie aj nové básne. K napísaniu básní boli inšpiráciou ľudia, ktorých stretávala a nejako sa dotkli autorkinho života. Mnohé boli inšpirované reálnymi osobami. Napríklad milá a dobroprajná suseda z rodného mesta, kňaz či rehoľná sestra, dieťa na prechádzke s mamou – aj oni sa stali inšpiráciou k písanému slovu. Rodina a láska jej členov boli rovnako nemalou inšpiráciou. Predovšetkým však viera v Pána Boha. No boli to aj ťažkosti a strádanie v živote, spôsobené zlomyseľných ľuďmi, ktoré sa značnou mierou podpísali na vnímaní sveta, na práci. Vo svete je stále dobro aj napriek tomu, že sa snažili o deštrukciu života. Túto prvú zverejnenú zbierku básní autorka venovala všetkým obetiam a ich rodinám na Slovensku, ktoré trpeli vo svojom živote útlakom zo strany komunistického režimu a nemorálnou aktivitou agentov ŠtB voči ľudskému životu.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Obrazy Texty


Básnická zbierka je výber záznamov z autorovho denníka. Sú v nej opisy obrazov či situácií – perokresby, vlastné myšlienky – lietavice a rôzne tvary formované zo slov – slovostavby. Texty sprevádzajú autorove fotografie.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Táto kategória je venovaná básnickému umeniu v slovenskom jazyku a ponúka vám unikátnu príležitosť objaviť bohatstvo a rozmanitosť slovenskej literatúry. Nájdete tu básnické diela od slávnych klasikov až po súčasných autorov, ktoré vás prenesú do sveta krásy, vášne a hlbokých emócií slovenského jazyka.

Táto kategória ponúka básnické diela od slávnych klasikov, ako Ján Smrek, Ivan Krasko, Janko Kráľ, a ďalších, až po súčasných autorov, ktorí oslovujú modernú generáciu. Nájdete tu básne plné nádeje, lásky, smútku, pýchy, odrazu a hĺbky ľudskej duše.

Pri prehľadávaní tejto kategórie narazíte na básnické zbierky rôznych štýlov a tematiky, od lyrických básní o prírode a láske k Slovensku, cez introspektívne diela o existenciálnych otázkach a ľudských citoch, až po spoločensky angažované básne, ktoré reflektujú súčasnú realitu.

Naše knihy slovenskej poézie vám umožnia objaviť bohatstvo jazyka, krásu básnického umenia a hlbšie porozumieť slovenskej kultúre. Bez ohľadu na vaše literárne preferencie, nájdete tu básne, ktoré vás oslovia a potešia.