Knižné kamarátstva
kniha
  • Počet strán: 96
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335415128
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN:
kniha

1000 riešení 7-8/2021 - Register exekúcii, Zaručená elektronická fakturácia, BOZP

Kolektív autorov

Titul obsahuje otázky, odpovede a riešenia prípadov z praxe k aktuálnym témam a novelizovaným zákonom. V Exekučnom poriadku je upravený centrálny register exekúcii. Ide o verejný zoznam, ktorý vedie a prevádzkuje Slovenská komora exekútorov. Centrálny register exekúcii je vedený komorou zásadne v elektronickej verzii. Komora je zo zákona zodpovedná za je ho prevádzku, ktorá musí byť predovšetkým bezpečná, ale i nepretržitá a plynulá. Čo sa týka prístupu do registra exekúcií, tak ten prináleží exekútorovi a orgánom verejnej moci. Tieto osoby majú bezplatný prístup. Orgánom verejnej moci a exekútorom poskytuje Slovenská komora exekútorov prístup bezodplatne, ale len na základe písomnej žiadosti.

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam:
• Centrálny register exekúcii
• Uplatňovanie daňového bonusu
• Zaručená elektronická fakturácia
• BOZP zamestnávateľa a podnikateľa
• Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní
• Podvojné účtovníctvo, Evidencia podnikajúcej FO
• Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
• Právo, Pandemická pomoc
• Verejný sektor

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.
Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na povahu činnosti vzťahujú okrem iných aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh. Na podnikateľa – fyzickú osobu sa vzťahuje aj množstvo vyhlášok a vykonávacích predpisov zákona o BOZP.
Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii priniesol zmeny podnikateľom, ktorí obchodujú so štátom (verejnou správou). Pribudla im nová povinnosť – vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry.
Titul obsahuje otázky, odpovede a riešenia prípadov z praxe k aktuálnym témam a novelizovaným zákonom. V Exekučnom poriadku je upravený centrálny register exekúcii. Ide o verejný zoznam, ktorý vedie a prevádzkuje Slovenská komora exekútorov. Centrálny register exekúcii je vedený komorou zásadne v elektronickej verzii. Komora je zo zákona zodpovedná za je ho prevádzku, ktorá musí byť predovšetkým bezpečná, ale i nepretržitá a plynulá. Čo sa týka prístupu do registra exekúcií, tak ten prináleží exekútorovi a orgánom verejnej moci. Tieto osoby majú bezplatný prístup. Orgánom verejnej moci a exekútorom poskytuje Slovenská komora exekútorov prístup bezodplatne, ale len na základe písomnej žiadosti.

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam:
• Centrálny register exekúcii
• Uplatňovanie daňového bonusu
• Zaručená elektronická fakturácia
• BOZP zamestnávateľa a podnikateľa
• Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní
• Podvojné účtovníctvo, Evidencia podnikajúcej FO
• Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
• Právo, Pandemická pomoc
• Verejný sektor

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zavádza možnosť odpočítania 1,7-násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.
Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na povahu činnosti vzťahujú okrem iných aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských úloh. Na podnikateľa – fyzickú osobu sa vzťahuje aj množstvo vyhlášok a vykonávacích predpisov zákona o BOZP.
Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii priniesol zmeny podnikateľom, ktorí obchodujú so štátom (verejnou správou). Pribudla im nová povinnosť – vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry.
Na sklade
6,72 €
6,38
  • Počet strán: 96
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335415128
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN:

book

123 798 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 35€

store

Rezervácie v 59 kníhkupectvách


Odporúčania