Galéria umenia Ernesta Zmetáka v NZ

vydavateľstvo

Vanek


V keramickej tvorbe do architektúry sa Vanek sústredí predovšetkým na monumentálny reliéf, celoplošne pokrývajúci stenu, Jeho monumentálne reliéfy sebavedome vstupujú do architektonického priestoru. Vanek v priebehu desaťročí dosahuje výnimočnú kvalitu pôsobenia svojích diel v architektonickom priestore. Plasticita, farebnosť, odvážne spájanie motívov, prelínanie abstrakcie so symbolizmom vyčleňujú jeho diela z radikálne prevažujúcej produkcie monumentálnych diel. Nič podobné nebolo vytvorené.
Na sklade 2Ks
42,75 € 45,00 €

Igor Minárik


Katalóg výstavy, ktorá sa konala na pôde Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch od 7. 4. do 14. 5. 2016. Sústreďuje sa na posledné desaťročie tvorby Igora Minárika. V autorových „kresbomaľbách“ sa opakujú veľké témy: monochrómne cykly a sviatky farby, vzorkovníky vlastnej zásobárne, premeny výtvarnej matérie na esenciálne obsahy. Novinkou je návrat k čistej bielej ploche, privlastnenie prázdnej plochy, expanzia do transcendentálneho priestoru. Súčasný maliarsky program Igora Minárika potvrdzuje jeho výnimočné kvality, založené na katarznej hravosti, kultivovanom nadhľade a tvorivej imaginácii.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Noteboom


Katalóg k retrospektívnej výstave s názvom Noteboom, ktorá sa konala na pôde Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v čase od 20. 5. do 19. 6. 2010. Milota Havránková je poprednou predstaviteľkou súčasnej slovenskej fotografie. Publikácia je prierezom jej tvorby z rokov 1965–2009. Od nástupu na umeleckú scénu je jej tvorba výnimočná v odlišnosti výtvarného jazyka od aktuálnych trendov. Rezignuje na priamu fotografiu a jej doménou je inscenovaná a manipulovaná fotografia. Hľadá nové možnosti fotografie, nové výrazové prostriedky, presahy do iných médií, technológie spracovania i transformovanie fotografie do netradičných materiálov.
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Noví bohovia - New Gods


Katalóg výstavy mladej úspešnej autorskej dvojice Mitríková a Demjanovi, ktorá sa konala v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch od 4.3.2016 do 3.4.2016. Ich tvorba sa za obdobie posledných troch rokov sústredí na koláže zasadené na prvý pohľad do absurdných kontextov. Veľkoformátové diela vytvorené technikou kolorovanej pyrografie sú v podstate persiflážou lokálnych dejín a národných mytológií. Výtvarná kritika Jarmilu Mitríkovú a Dávida Demjanovi zaraďuje medzi najzaujímavejších autorov svojej generácie v strednej Európe.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Otis Laubert


Katalóg k výstave sprevádza malými dejinami interpretácií — diel z rokov 1967—2016. Popri relatívne veľkej kolekcii intrepretácií diel starého umenia, umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto patrí Lajosovi Kassákovi, rodákovi z Nových Zámkov. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od počiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka. „Voľným krokom kumštom“ sú netradične formulované úvahy umelca o umení, ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.
Na sklade 1Ks
4,75 € 5,00 €

Z depozitára


Katalóg výstavy na pôde Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá trvala od 26. 1. do 18. 3. 2017. Bolo predstavených 35 olejomalieb zo 17. až 19. storočia z daru Ernesta a Danice Zmetákovcov. Viaceré sú vystavené po prvý raz, niektoré neboli publikované: napríklad Smrť sv. Alexia z Edessy, potréty baróna Splényiho a jeho manželky, maďarského básnika a dramatika Mihálya Vörösmartyho, grófa Mihálya Esterházyho, grófky Henriety Erdödyovej. Podarilo sa presne identifikovať dobové kópie diel Clauda Jospeha Verneta a Johanna Carla Lotha. Diela Johanna Lucasa Krackera a Jana de Mompera boli nedávno zreštaurované.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Pastieri - Shepherds


Publikácia s príznačným názvom Pastieri predstavuje obrazy zo života pastierov oviec - salašníkov - predovšetkým na Slovensku, ale nie iba na Slovensku. Fotografie Pavla Breiera zachytávajú pastiersky rok od jari až po balenie a rušenie poľných salašov a odchod na zimoviská. Možno na nich nájsť aj isté paralely, napríklad tie isté produkty hmotnej kultúry a spôsobu života sa nachádzajú v rôznych končinách sveta – vzhľadom na to,že ich spája ten istý prístup k nomádskemu životu. Publikácia bola vydaná pri príležitosti autorskej výstavy Petra Breiera v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave v čase od 30.4. do 25.5.2014. Pavol Breier je kľúčovou postavou novej vlny fotografického dokumentarizmu, ktorá sa na Slovensku sformovala na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Už začiatkom sedemdesiatych rokov si Pavol Breier zvolil tému, ktorá ho zaujímala azda najviac a v tomto súbore dostala aj svoju podobu a z nej vyplývajúci názov Pastieri.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Jedna fascinujúca zbierka - Egy csodálatos gyűjtemény. A Fascinating Colletion


Celofarebná publikácia je prvým výpravným sprievodcom po stálej expozícii Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Predstavuje stručný pohľad do dejín zbierky, ako sa z nej stala verejná galerijná inštutúcia, ktorá si našla svoje miesto medzi odborníkmi či milovníkmi umenia. Najstaršie diela pochádzajú zo 16. storočia, prevažujú krajinomaľby a portréty, zastúpené sú aj diela s kresťanskou ikonografiou, s antickou mytológiou alebo s profánnymi motívmi. Výber postupne prechádza k dielam európskeho umenia 19. storočia. Bez nadsázky možno povedať, že novozámocká zbierka je najucelenejším a najbohatším prehľadom malieb maďarských umelcov druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Dopĺňajú ho ukážky z tvorby významných slovenských maliarov.
Na sklade 1Ks
11,40 € 12,00 €

Rodinné striebro


Katalóg bol vydaný k výstave, ktorá prebehla v galérii od 5. 12. 2019 do 25. 1. 2020. Pri jubileách galérií dobrým zvykom bývajú bilančné výstavy, kde sa kurátori inštitúcie ohliadnu za uplynulými rokmi zhodnotia situáciu a skladajú účty verejnosti. Predstavia ako v rámci svojich možností napĺňajú jednu z kľúčových úloh galérie: zveľaďovanie zbierkového fondu. Po dlhých rokoch výstava i katalóg sú odpočtom o mimoriadne úspešnej ére, ojedinelej v dejinách galérie. Predstavujú nielen ikonické kúsky, ale aj nenápadné diela, prekvapivé rozvetvenia. Prinášajú metaforické rodinné striebro bez ironických konotácií v podobe vecného konštatovania. Katalóg obsahuje kurátorský text, farebné reprodukcie vystavených diel a predstavuje jednotlivých umelcov.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Talianska grafika


Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave, ktorá prebehla v galérii od 24. 1. 2019 do 23. 3. 2019. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch spravuje vo svojom fonde aj početné grafické diela pochádzajúce z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Tento katalóg zahŕňa všetky, ktoré boli predstavené verejnosti počas dvoch na seba nadväzujúcich výstav: Talianska grafika (18. 1. 18. 3. 2018) a Talianska grafika II (24. 1. 23. 3. 2019). Katalóg obsahuje kurátorský text v slovenskom jazyku a farebné reprodukcie vystavených diel.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Študentské roky Ernesta Zmetáka


Katalóg bol vydaný k výstave, ktorá prebehla v galérii od 28. 3. 2019 do 11. 5. 2019. Začiatky výtvarníkov zohrávajú často kľúčový význam. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch venuje zvýšenú pozornosť tvorbe svojho zakladateľa a darcu zbierok Ernesta Zmetáka (1919-2004), významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia predstaví výstavu zameranú na roky štúdií a ranú tvorbu (1937-1952). Katalóg obsahuje kurátorský text v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, biografiu umelca a farebné reprodukcie vystavených diel.
Na sklade 1Ks
1,90 € 2,00 €

Jozef Jankovič - Doba železná / Age of Iron


Katalóg bol vydaný k rovnomennej výstave, ktorá prebehla v galérii od 25. 10. 2018 do 1. 12. 2018. Výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch sa zameriavala na posledné tvorivé obdobie umelca na dobu železnú, kedy vytváral plastiky a reliéfy zo železa. Katalóg obsahuje kurátorský text, biografiu umelca a farebné reprodukcie vystavených diel.
U dodávateľa
1,90 € 2,00 €

Marián Mudroch - Zrkadlenie tmy


Katalóg bol vydaný k výstave, ktorá prebehla v galérii od 16. 5. 2019 do 22. 6. 2019. Výstava Mariána Mudrocha v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch má názov Zrkadlenie tmy. Mudroch na nej prezentuje výtvarné práce z niekoľkých konceptuálnych projektov rôzneho tematického zamerania. Katalóg obsahuje kurátorský text v slovenskom a anglickom jazyku, biografiu umelca a farebné reprodukcie vystavených diel.
U dodávateľa
1,90 € 2,00 €

The Happy Girl. The Unhappy Girl.


Publikácia je nominovaná na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá 2020. Vydaniu katalógu predchádzala rovnomenná výstava, nad ktorou prevzalo záštitu Britské veľvyslanectvo na Slovensku. Aj tento edičný projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Slovenský text vrátane registrov a konkordancie sprevádza anglický preklad. Zahŕňa všetky grafické diela vo fonde galérie, ktoré s Britskými ostrovmi spája autor predlohy, rytec alebo vydavateľ. Sú zoradené v súvislostiach, ktoré naznačila štruktúra zbierky, teda sčasti chronologicky, sčasti tematicky, resp. vzhľadom na žáner. Najstaršie listy pochádzajú z knižného vydania Vergíliových veršov v anglickom preklade Johna Drydena z roku 1697. Ďalším relatívne uceleným súborom grafických listov je sedem vedút s najvýznamnejšími architektonickými dielami v Dubline od dielo popredného írskeho grafika a rytca Jamesa Maltona, ktoré vytvoril v 90. rokoch 18. storočia. V kolekcii však prevládajú portréty. Ilustrujú dejiny ostrovnej monarchie v dobe, keď vznikli. To bol účel, pre ktorý ich v 19. storočí vydával Hermann Julis Meyer ako súčasť populárnych konverzačných príručiek. Pozornosť však treba obrátiť najmä na veľký grafický list, reprodukujúci podobizeň vojvodkyne z Devonshiru od Joshua Reynoldsa. Katalóg voľne nadväzuje na katalóg talianskej grafiky z roku 2019. Na záver vysvetlenie: zelená farba obálky je farbou zberateľskej pečiatky Ernesta Zmetáka.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Jiří Surůvka. ARTKIOSK / Mona


Katalóg výstavy, ktorá pre protipandemické opatrenia bola zrušená Publikácia tak sčasti nahrádza prezentáciu českého umelca na slovenskej scéne. Doc. Mgr. Jiří Surůvka (nar. 1961 v Ostrave) je popredný český umelec, performer, kurátor a vysokoškolský pedagóg. Absolvent Pedagogickej fakulty OU v Ostrave (1991). Od začiatku 90. rokov sa presadil ako kľúčová postava ostravskej scény s medzinárodným uznaním. Známy je tiež ako jeden zo spoluzakladateľov kabaretu Návrat mistrů zábavy (1998), medzinárodného festivalu performance Malamut (1994) alebo výstavného projektu Kolmo k ose. Je členom skupiny František Lozinki (od 2005). V roku 2015 získal Cenu od V. Havlíka pre českého umelca nad 35 rokov. V súčasnosti vyučuje na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave, je vedúcim Ateliéru video, intermédií a performance. Žije a tvorí v Ostrave. Katalóg predstavuje vybrané diela z intermediálneho artkiosku Jiřího Surůvky. Jeho osobitosťou sú predovšetkým aktivistické a performatívne umenie, ktoré sa prelieva do iných médií a obrazových podôb, ale aj osobitý digitálny print-airbrush na riedke syntetické plátno, ktoré dáva jeho obrazovým postavám podivné čaro. Projekt vrátane vydania katalógu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Mediátor Luzsica


Katalóg nadväzuje na rovnomennú výstavu, ktorá sa v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch konala od apríla do augusta 2020. V programe galérie hrá kľúčovú rolu mapovanie výtvarných dejín regiónu a slovensko-maďarských vzťahov. Storočnicu novozámockého rodáka Lajosa Luzsiczu (1920 2005) si galéria pripomína prehľadom jeho umeleckoorganizátorských aktivít na slovensko-maďarskej scéne. Prvýkrát načrtáva kontexty dvojkoľajnej dráhy výtvarníka-organizátora formou retrospektívy odkrývajúc nové súvislosti. Výtvarné začiatky Lajosa Luzsiczu sa spájajú s podnetným multikultúrnym prostredím rodného mesta v časoch prvej Československej republiky. Na gymnáziu ho učil maliar, zberateľ, znalec folklóru a zakladateľ múzea János Thain, ktorý ho upozornil na výstavy českých a slovenských umelcov v meste. Ako študent sa pohyboval v kruhu miestnej bohémy, ku ktorej patrili maliari Ernest Zmeták a Károly Vágovits a básnik István Nagyfalussy. Na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (1940 1947) počas štúdií u Vilmosa Aba-Nováka, Bélu Kontulya a Jánosa Kmettyho, prešiel tradičným školením orientovaným na prejavy neoklasicizmu a moderny. Zásadný význam pre neho mali skúsenosti vo francúzskych zajateckých táboroch, ktoré zažil ako vojak počas druhej svetovej vojny (1945 1946). Po návrate dokončil štúdiá, pôsobil v Tatabányi (1947 1950), kde založil Slobodnú výtvarnú školu Baník. Text Heleny Markuskovej sa opiera o archívne dokumenty a fotodokumentáciu z archívu galérie, zverejnené po prvýkrát. Prostredníctvom nich interpretuje Luzsicovo pôsobenie najmä v 50. a 80. rokoch minulého storočia, ale aj v 90. rokoch, teda v období mečiarizmu, keď sa snažil o zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov a dokonca inicioval založenie Galérie súčasného umenia v Dunajskej Strede (1994 1997). Pripomína, že uvažoval aj o založení Galérie súčasného Slovenského umenia v Békéscsabe Výstava a vydanie katalógu boli zrealizované vďaka finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €