Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Historický ústav SAV

List.php:/getLoadedProductCollection 12 List.php:/getLoadedProductCollection 12
 • Autor: Matej Hanula

  Za roľníka, pôdu a republiku

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Monografia sa zaoberá agrárnym politickým hnutím na Slovensku - jeho formovaním pred rokom 1918, pôsobením slovenských agrárnikov v celoštátnej agrárnej strane - jednej z najvplyvnejších politických strán medzivojnového Československa a vývojom strany do roku 1929 - ktorý sa stal medzníkom v dejinách 1. ČSR a priniesol … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Rok 1968 - Novinári na Slovensku

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Nedostupné
  Kniha sa podrobne zaoberá osobnosťami slovenskej žurnalistiky v prelomovom období po roku 1968. CD obsahuje zvukový záznam konferencie /Novinári v roku 1968 - Predznamenanie roku 1989/ zo 4. 11. 2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martina Fiamová

  Slovenská zem patrí do slovenských rúk

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 17. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Nedostupné
  Prenasledovanie židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1939-1945, vychádzajúce z presvedčenia vtedajšieho vládnuceho režimu, že jej príslušníci sú nepriateľmi slovenského národa, vyústilo do obludného systému zákonov a nariadení. Na jeho konci stála pauperizovaná masa ľudí zbavená politických, sociálnych, občianskych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Petruf

  Zahraničná politika SR 1939-1945

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Nedostupné
  Práca sa usiluje podať ucelený obraz o základných otázkach súvisiacich so zahraničnou politikou a diplomaciou Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, ako aj o okolnostiach, príčinách a dôsledkoch jej vzniku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Hollý

  Ženská emancipácia

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Nedostupné
  Autor predstavuje podoby a vedúce osobnosti ženského národného hnutia na Slovensku. Mgr. Karol Hollý, M. A. , PhD. (1980), od roku 2004 pracuje na Oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa predovšetkým dejinám historického a politického myslenia v rámci slovenskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Lukačka, Martin Štefánik

  Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Nedostupné
  Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojím zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji. Pritom sa privilegované mestá v stredoeurópskom priestore objavujú pomerne neskoro, až v samom závere 12. a v priebehu 13. storočia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Zemko

  Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Nedostupné
  Z autorovho úvodu: "V knihe skúmam predovšetkým politické dejiny Slovenska, slovenskej spoločnosti a národa v prvej polovici 20. storočia. Tejto historickej problematike venujem dlhodobú výskumnú pozornosť v presvedčení, že práve toto obdobie a osobitne roky prvej Československej republiky znamenali zásadný, dovtedy nepoznaný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Šoltés

  Tri jazyky, štyri konfesie

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Nedostupné
  Autor pôsobí v Historickom ústave SAV v oddelení dejín 19. storočia. Medzi jeho výskumné témy patrí migrácia v 18. a 19. storočí, etnický a konfesionálny vývin hraničných regiónov na území Slovenska a v priestore Karpatskej kotliny, etnické stereotypy v Uhorsku v období vzniku a rozšírenia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adam Hudek

  Najpolitickejšia veda

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Nedostupné
  Adam Hudek, PhD, (1979), od roku 2003 pracuje v Oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa predovšetkým dejinám a teórií historiografie so zameraním na český a slovenský vývoj v 20. storočí. Skúma problematiku konštruovania obrazu národných dejín a dejín … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dušan Kováč

  O historiografii a spoločnosti

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Nedostupné
  . .. "jednotlivé kapitoly knihy predstavujú samostatné štúdie, ktoré vznikli v rôznych situáciách a v rôznych časových intervaloch po roku 1989. Je to vlastne pojednanie o dejinách, historiografii, myslení o dejinách ako aj o témach a úlohách, ktoré stáli a vo veľkej väčšine prípadov ešte stále stoja … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Kušniráková

  Piae Fundationes

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,32 
  Nedostupné
  Katolícke fundácie a ich význam pre rozvoj školstva, ústavou sociálnej starostlivosti a cirkevných inštitúcií v období raného novoveku sú témou, ktorej slovenská historiografia doteraz nevenovala takmer žiadnu pozornosť. Základiny ako majetkové podstaty založené s cieľom materiálne zabezpečiť cirkevné, školské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Londák

  Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

  Vydavateľstvo: Historický ústav SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Nedostupné
  V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zďaleka taký optimálny, za aký ho režim s obľubou vyhlasoval. … Zobraziť viac info ►