Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Karmelitánské nakladatelství

vydavateľstvo

Celým srdcem


„Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle něho žít a předávat je dál.
I tato má úvaha o některých věčných otázkách, jako je modlitba, kněžství, Eucharistie nebo Panna Maria, a o problémech ilustrovaných zkušenosti, jako výkon autority, poddajnost žáka, jasnozřivost nebo pokora, i tato má úvaha, v níž se opírám o pevné dogmatické a duchovní základy, čerpá z bohatých zdrojů lidství těch, kdo mi byli – a dosud jsou – v klášterním životě učiteli.
Kdybych měl shrnout téma této knihy do jednoho slova, řekl bych: Odvahu! Odvahu, která se nebojí zkoušky a ví, že i ta patří k životu. Odvahu, neboli: Vzhůru srdce!“
Dom Samuel

Dom Samuel vstoupil v r. 1983 jako novic do kláštera Notre-Dame de Sept-Fons, jehož novicmistrem byl v té době otec Mikuláš. V r. 1990 byl vysvěcen na kněze a posléze opatem Domem Patrickem jmenován klášterním převorem. V r. 2002 se stal jedním ze zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém Dvoře v Čechách. V době, kdy psal tuto knihu, byl převorem. Koncem r. 2011 se z komunity, vyrostlé na troskách ateismu, stalo opatství.
U dodávateľa
11,56 € 12,17 €

Porta fidei - Brána k víře


Apoštolský list Porta fidei papeže Benedikta XVI. daný "motu proprio" k vyhlášení Roku víry 11. října 2011
Vypredané
1,74 € 1,83 €

Dopisy z Brazílie


Vypredané
3,49 € 3,67 €

Sv. Vojtěch


Vypredané
15,62 € 16,44 €

Rekolekce s Karlem Čapkem


Vypredané
2,63 € 2,77 €

Terezie a Lisieux


Vypredané
33,48 € 35,24 €

Kříž


Vypredané
42,41 € 44,64 €

Jako by mluvil s růží


Vypredané
4,24 € 4,46 €

Ikony


Publikace věnovaná jednomu z nejstarších projevů křesťanské spirituality ve výtvarném umění. Obrazový doprovod přináší zajímavé reprodukce z oblasti Balkánu. Bohatý barevný doprovod.
Vypredané
24,55 € 25,84 €

Slovník spirituality


Encyklopedická příručka pro studium duchovních nauk.
Vypredané
35,26 € 37,12 €

Cesta k úspěchu


Vypredané
4,86 € 5,12 €

Dech Božského Ducha


Vypredané
4,86 € 5,12 €

A vody plynou


Vypredané
10,67 € 11,23 €

Kreslená bible


Vypredané
21,43 € 22,56 €