Kava-Pech

vydavateľstvo

Stará bolest


Kde jeden život končí, druhý začíná.A i když máme pocit, že se rodíme čistí, své přízraky si neseme s sebou. V novém životě se spisovatel ocitá na temné straně. Ženu, s níž sdílí lože, nemiluje. Jeho díla jsou plná násilí a bolesti a jeho reálný svět je natolik pokřivený, že je téměř nemožné rozeznat fi kci od skutečnosti. Žena plná světla mu předpoví tmu a samotu a zoufalý souboj o posledního skutečného přítele jej přivede až na samý okraj příčetnosti. Osamocení, tvrdý alkohol, léky proti depre sím, občasné noční návštěvy, smrt, která se popírá, a jedna díra v hlavě Osud jej však neomylně dovede k nevyhnutelnému. Spisovatel musí stanout tváří v tvář tomu, nač zapomněl, a pochopit, kdo se ve skutečnosti ukrývá pod kovovou maskou.
Vypredané
8,84 € 9,31 €

Esperantsko-český slovník


Slovník středního rozsahu s více než 28 tisíci termíny. Vítaná náhrada za kapesní slovník vydaný SPN, který již zmizel z knihkupeckých pultů.
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Nový realismus


Osobní, intimní vědomí, že všechno, co se děje kolem nás má svůj smysl, že člověk není samoúčelný, to je společné bohatství seriózního věřícího i seriózního ateisty. Na tomto základě je postaveno filozofické dílo německého myslitele, které bylo již p řeloženo do 25 jazyků.
Vypredané
6,37 € 6,70 €

Česko-esperantský slovník


Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný slovník esperanto.
Vypredané
8,40 € 8,84 €

Celostní medicína a Saamova akupunktura


Kniha Puramo Chonga Celostní medicína a Saamova akupunktura je první knihou tohoto druhu na českém trhu. Jedná se o knihu, která potřebuje určitou dávku odvahy k tomu, aby ti, kteří již o akupunktuře a čínské medicíně něco vědí, uměli vše zapomenout a pokusili se zcela nezaujatě sledovat velmi zajímavý systém tradiční korejské medicíny. Autor knihy vychází z kořenů, které položil před čtyřmi stoletími korejský lékař Saam, jehož myšlenky dovedli jeho následovníci k dokonalosti. Podobně jako jiné východní lékařské systémy uznává i tradiční korejská medicína individuální zvláštnosti každého jedince, ale oproti čínské medicíně nevyužívá dělení podle pěti prvků, ale dělení podle čtyř základních komplexí, které představují určitou vrozenou nerovnováhu mezi základními čtyřmi orgány: plícemi, játry, slinivkou-slezinou a ledvinami. A to je právě jeden z nejzajímavějších okamžiků této knihy, kterým si liší od ostatních dostupných publikací. Jen je snad poněkud škoda, že se autor vznikem a vysvětlením tohoto dělení nezabývá hlouběji. Na druhé straně je pak velmi podrobně rozebrán každý ze základní typů komplexí, které umožňují zařadit jedince do některé ze stanovených skupin. Velmi důležitou kapitolou je korejská pulsová diagnostika, která podává zcela nový pohled. Její principy i vyhodnocení se naprosto liší od pulsové diagnostiky známé v tradiční čínské medicíně. Autor se podrobně věnuje samotné korejské akupunktuře, která pracuje pouze na tzv. antických bodech celotělové akupuktrury. Výběr bodů a jejich kombinace jsou však závislé nejen na klinických příznacích, ale také na námi stanové komplexi u nemocného jedince. V knize je uvedeno velké množství akupunkturních receptů, ale především jasně pochopitelná pravidla jejich výběru a aplikace. Současně je teorie doprovázena obrázky průběhu akupunkturních drah a lokalizace používaných bodů. Závěrem nutno zdůraznit, že kniha je dobře zpracována jak po stránce grafické, tak i jazykové. Nepochybně patří mezi knihy, které nám mohou rozšířit obzory v oblasti východní medicíny. MUDr. David Pánek
Vypredané
15,54 € 16,36 €

Esperantem za tři měsíce


Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání rozhlasových stanic. Spolu se slovníky umožní plnohodnotné využívání mezinárodního plánového jazyka esperanto.
Vypredané
6,56 € 6,91 €

Poslední kubánské pomeranče


Život na konci osmdesátých let, popsaný s humornou nadsázkou, pobaví všechny, kteří tuto dobu pamatují. Kniha je půvabně ilustrovaná Pavlem Rakem.
Vypredané
7,07 € 7,44 €

Nový německý pravopis


Stručně a srozumitelně popsané novinky v německém pravopisu, které vstupují v platnost roku 2006. Kromě vysvětlení principů změn je uvedena i rozsáhlá abecedně řazená tabulka slov, jejichž pravopis se mění, doplněná o české ekvivalenty.
Vypredané
6,56 € 6,91 €

Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty


Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty, ktorý vyšiel vo vydavateľstve KAVA-PECH už v treťom doplnenom a upravenom vydaní, sa vyznačuje koncepčnou premyslenosťou, ale aj tvorivým prístupom v lexikografickom spracovaní jednotlivých slov a výrazov. Je navyše aj mimoriadne aktuálny, lebo po rozpade spoločného štátu Čechov a Slovákov je vydávanie slovníkov tohto druhu čím ďalej, tým naliehavejšie. Ich užitočnosť sa každý deň znásobuje, lebo, či si to chceme priznať alebo nie, vzájomná zrozumiteľnosť našich dvoch jazykov viditeľne klesá. Dôvody sú známe: čeština na Slovensku a najmä slovenčina v Čechách už prestávajú byť každodenne prítomné. V prípade Slovensko-českého a česko-slovenského slovníka na cesty ide o diferenciálny slovník, čiže uvádza len tie slová, ktoré majú v našich dvoch jazykoch odlišnú podobu alebo odlišný význam. Autori dobre zvážili výber slov, nezaťažili dielko ťažkým lexikografickým aparátom. Aj vďaka tomu sa im podarilo pripraviť slovníček, s ktorým sa ľahko manipuluje a ktorý dobre poslúži na cesty Čechom po Slovensku i Slovákom v Čechách. Možno potvrdiť, že kvalita 3. vydania slovníka na cesty sa v porovnaní s prvými dvoma sa ešte zvýšila. A rád vyzdvihujem aj ten fakt, že autori pri jeho príprave vychádzali zo súčasného živého jazyka. Neopierali sa len o jestvujúce spracovania slovensko-českých a česko-slovenských ekvivalentov v slovníkoch, ktoré vyšli predtým. Slovníkové časti veľmi vhodne doplnili krátkymi prehľadmi slovenskej a českej gramatiky, ktoré možno hodnotiť ako presné a výstižné. Ide jednoznačne o vydarené a a úspešné dielko, ktoré má šancu dobre poslúžiť širokému okruhu používateľov českého a slovenského jazyka, t. j. všetkým, ktorým je určené. Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc, ředitel Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislavě
Vypredané
6,17 € 6,49 €

Latina jako mezinárodní jazyk


Nové pohledy na roli latiny v průběhu dějin od starověku po dnešek – latina starověká, spisovná, vulgární, křesťanská, středověká a humanistická. Zabývá se i úlohou latiny v dnešní době jako možného dorozumívacího prostředku, ale i jako základu pro různé projekty mezinárodních plánových jazyků.
Vypredané
2,81 € 2,96 €

Esperanto pro děti


Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Kniha je doplněna vystřihovacími kartami pro zábavné procvičování.
Vypredané
4,38 € 4,61 €

Interlingvistika


Práce předního německého interlingvisty uvádějící do interlingvistiky a esperantologie a práce s odbornou literaturou z tohoto oboru. Významnou součástí knihy je rozsáhlá bibliografie. Dodatek o situaci v České republice zpracoval Miroslav Malovec. S touto knihou by se rozhodně měli seznámit všichni, kdo chtějí interlingvistiku studovat a nebo se k ní na úrovni vyjadřovat.
Vypredané
5,27 € 5,55 €

Esperanto pro děti 2 / Esperanto por infanoj 2


Atraktivní, bohatě ilustrovaná učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodná zejména pro mladší žáky. Ilustrovala Miroslava Tomečková. Druhý díl s obsáhlou čítankou.
Vypredané
5,62 € 5,92 €

Čertovo kopyto


Tajemný příběh dvou dětí, Olivera a Emy, které se musejí postavit tváří v tvář děsivé skutečnosti. ČERTOVO KOPYTO je autorův splněný sen. V dětském věku totiž toužil po knize, která by byla napínavá, strašidelná, uvěřitelná a vtipná. O knize, která jde přečíst jedním dechem, o hrdinech, kteří by mohli být vašimi „kámoši“. Bohužel nenašel knihu, která by jeho požadavky splnila a zároveň byla určena pro mladší čtenáře. Proto se jan Sviták rozhodl takovou knihu sám napsat. Zda se mu to podařilo, můžete posoudit sami.
Vypredané
6,78 € 7,14 €

Tik tik tik


Jak člověk dokáže žít s pocitem viny? Jak se vyrovná s nešťastnou událostí, na kterou mu osud nedovolí zapomenout? Kde je hranice mezi vinou a nevinou? Neuvěřitelný a poutavě napsaný příběh, jehož hlavní postavou je úspěšný psycholog, nám připomene n aši vlastní zranitelnost.
Vypredané
6,22 € 6,55 €

Dnes večer netančím


Tři povídky o hledání - životního partnera, štěstí a smyslu života. V poutavých příbězích autor sugestivně líčí život bez příkras, syrový až krutý, jejich hrdinové nejsou úspěšní ani šťastní. Nakolik se o to zasloužili sami?
Vypredané
6,52 € 6,86 €