% Zľavy na hry %

Múzeum Slovenského Národného Povstania

vydavateľstvo

Slovensko v roku 1942


Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom Slovenskej akdémie vied pripravilo v roku 2012 ďalšiu konferenciu z cyklu Slovensko: Politika-Armáda-Spoločnosť, tentoraz venovanú roku 1942. Výsledkom práce účastníkov konferencie je monografické spracovanie roku 1942 vo vzťahu k Slovensku. Obsahuje nové poznatky o politických vzťahoch Slovenska a nacistického Nemecka, vstup do vojnového konfliktu, problematike služby slovenských Nemcov vo Waffen-SS, židovskej otázke, hospodárstve, armáde a spoločnosti.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Vojnová kronika 2 2013


Vojnová kronika – ďalšie číslo odborného časopisu Múzea Slovenského národného povstania. Z jeho obsahu: Židovská otázka v nacistickom Nemecku do roku 1939, Boje medzi Ipľom a Hronom v decembri 1944, Spomienky na SNP, Muži Komiterny proti Slovenskému štátu, Július Fleško - jeden z desiatich tisícov, Pancierový vlak Štefánik v holandskom Utrechte, Múzeum II. svetovej vojny v Gdansku - koncepcia a činnosť, Komentár k pamätiam J. Mikulu o odboji a SNP (Ján Mikula: "Povstanie" s legendou. Prečo?), Milan Gajdoš /22. 8. 1931 - 12. 9. 2013/
Vypredané
3,42 € 3,60 €

SNP deň po dni


Kniha Deň po dni - SNP - to je šesťdesiat dní Slovenského národného povstania v knižnej podobe, ktorá vo forme kalendára popisuje každý deň. Nájdete v nej informácie o každom dni povstania informácie o tom, čo sa v ten deň na povstaleckom území prípadne v dejinách II. svetovej vojny stalo, aké bolo počasie, čo písali noviny, čo sa hralo v kinách a pod.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Slovenský partizánsky zväzok Čapajev


Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2014, 192 s. (32 strán dobových fotografií na kriedovom papieri) - Po úspešnom spracovaní problematiky tzv. Východoslovenskej armády sa autorka rozhodla priblížiť čitateľom, venujúcim sa dejinám II. svetovej vojny na Slovensku, nemenej zaujímavú problematiku partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. Kniha prináša podrobný objektívny obraz formovania prvých partizánskych skupín na Slovensku (najmä na východe Slovenského štátu). Prechádza cez ich materiálne zabezpečovanie a vyzbrojovanie v rokoch 1943-1944 a dostáva sa až k vytvoreniu najväčšej partizánskej skupiny v tomto regióne – zväzku Čapajev. Autorka podrobne mapuje osudy jej hlavného organizátora, leteckého nadporučíka Ľudovíta Kukorelliho a plasticky vykresľuje bojové akcie i „každodennosť“ partizánskeho života pred obdobím vyhlásenia SNP i po potlačení Povstania.
Vypredané
16,06 € 16,90 €

dostupné aj ako:

Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944


Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2014, 200 strán (z toho 16 strán dobových fotografií na kriedovom papieri) - prvé komplexné spracovanie straníckych aktivít, politického programu a odbojovej činnosti sociálnych demokratov na Slovensku v rokoch II. svetovej vojny. Zachytáva politicko-spoločenskú situáciu v čase rozpadu československého štátu, začiatky sociálnodemokratického odboja po vzniku Slovenského štátu, vzťahy s komunistickým a občiansko-demokratickým odbojom, ako aj podiel a zapojenie sa sociálnych demokratov v Slovenskom národnom povstaní. Prináša analýzu ústredného straníckeho časopisu Hlas národa a osvetľuje príčiny a dôsledky pohltenia sociálnej demokracie v Komunistickej strane Slovenska v roku 1944.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Valašská kolonizácia na Slovensku a Slovenská kolonizácia v Rumunsku


Zostavili: Eva Mârza, Marek Syrný. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2014, 120 s. + 120 s. (slovenská + rumunská verzia) - dvojjazyčný, slovensko-rumunský zborník venovaný najvýznamnejším migračným/kolonizačným fenoménom vo vzájomných slovensko-rumunských dejinách – t.j. príchodu kolonistov z územia dnešného Rumunska na teritórium Slovenska na základe tzv. valašského práva v 14. až 17. storočí a naopak príchodu a životu Slovákov v Rumunsku od 18. až po 20. storočie. Kniha obsahuje príspevky 4 rumunských a 6 slovenských historikov a etnológov objasňujúcich nielen organizačné, politické či hospodárske príčiny a dôsledky vzájomných kolonizačných aktivít, ale aj ich kultúrny aspekt (vplyv na ľudovú kultúru, náboženský život...)
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Slovenské národné povstanie


Slovensko a Európa v roku 1944
Vypredané
28,03 € 29,50 €

Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944


Publikácia venovaná dejinám ilegálnej Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Slovenskom národnom povstaní. Podáva čitateľný prehľad o štruktúre, organizácii a aktivitách slovenských komunistoch v rokoch vojny, vrátane sabotáží, diverzií a partizánskeho hnutia, resp. pôsobenia komunistov a Gustáva Husáka v Povstaní.
Vypredané
10,04 € 10,57 €

dostupné aj ako:

Vojnová kronika 2/2014


Vojnová kronika – ďalšie číslo odborného časopisu Múzea Slovenského národného povstania. Z jeho obsahu: Prečo práve Slovenské národné povstanie? Postup 18. SS divízie pancierových granátnikov Horst Wessel od Podkriváňa do centra povstaleckého územia v októbri 1944 Povstalecká dráma na Poľane Židia v povojnovom Slovensku - medzi integráciou a odmietaním... Husák v Katyni? Mýty a realita jedného zájazdu Legionári, odboj a Slovenské národné povstanie 100. výročie narodenia a 70. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho Návrat kapitána De Lannuriena Slovenské 20. storočie v storočnici Imricha Kružliaka Banskobystrická povstalecká história Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany Zimná čiapka žandárstva Výtvarník Fedor Klimáček (1913-1975) Delostrelecká batéria "duchoň"
Vypredané
2,76 € 2,90 €

Vojnová kronika 1/2014


Vojnová kronika – ďalšie číslo odborného časopisu Múzea Slovenského národného povstania. Z jeho obsahu: Slovenský partizanský zväzok Čapajev, Slovenskí sociálni demokrati 1938-1944, Sociálnodemokratická strana na Slovensku v odboji a SNP, Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945, II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika, SNP deň po dni, V perimetri zameriavača, Východoslovenská armáda, Slovenskí demokrati 44-48, Pluk útočnej vozby 1944, Pramene obrany - pamäti generála Jozefa Turanca
Vypredané
2,90 €

Ľudovít Kukorelli


Životný príbeh vojaka a partizána ponúka na 144 stranách obraz doby a životných osudov významného slovenského letca, odbojára a partizánskeho veliteľa Ľ. Kukorelliho. Na základe sledovania jeho detstva, dospievania, vojenskej kariéry, organizátorských schopností v odboji a v partizánskom hnutí, ako aj v súvislosti s jeho tragickým osudom koncom druhej svetovej vojny sa ponoríme do dejov, ktoré ovplyvňovali vývoj Slovenska či Československa pred 70timi a 80timi rokmi. Vžijeme sa do problémov a radostí mladého (česko)slovenského letectva, budovania samostatnej slovenskej armády i peripetií a úspechov partizánskeho hnutia na východe Slovenska. Publikáciu dopĺňa výber pasáží z jeho denníka z roku 1941 a desiatky dobových fotografií.
U dodávateľa
9,04 € 9,52 €

Vojnová kronika 2 2015


Vojnová kronika – druhé číslo odborného časopisu Múzea Slovenského národného povstania za rok 2015.
U dodávateľa
2,76 € 2,90 €

Slovensko v roku 1943


Publikácia zaujímavým spôsobom podáva a prezentuje nové poznatky ohľadom situácie na Slovensku a v slovenských armádnych jednotkách na východnom fronte. Autori sa taktiež zaoberali aj otázkami spojenými so situáciou na Slovensku a zmenami v určitých aspektoch spoločnosti. Daná publikácia nepredstavuje vyčerpávajúcu prezentáciu poznatkov situácie na Slovensku v roku 1943, napriek tomu vhodným spôsobom prezentuje najnovšie poznatky z oblasti slovenskej armády, politiky a spoločnosti počas druhej svetovej vojny.
Vypredané
13,30 € 14,00 €

Únik z moci šelmy


Obsah: Pozdrav čitateľovi Detstvo - Dorast Základná vojenská služba (Odchod do Ruska, Odes) Stretunutie so šelmou Vstup do Československého armádneho zboru Koniec vojny V civile.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Pluk útočnej vozby 1944


Obrazovo-textová publikácia o Pluku útočnej vozby kvalitne mapujúca vývoj jedinej tankovej jednotky slovenskej armády v zlomovom roku 1944.Zachytáva personálne zloženie, techniku, výzbroj, výcvik a činnosť Pluku útočnej vozby, do ktorej okrem tankov spadalo aj protitankové delostrelectvo či pancierové vlaky. Opisuje jeho sformovanie, situáciu v roku 1944 a nasadenie vrámci povstaleckých bojov až po faktický zánik jednotky.Publikácia je vytlačená vo formáte A4 na kriedovom papieri a obsahuje vyše 200 unikátnych dobových fotografií.
Vypredané
17,08 € 17,98 €

Pramene obrany


Memoáre popredného slovenského generála, ktorý bol v roku 1944 hlavným vojenským veliteľom slovenskej armády.Text pamätí, ktorý vznikol počas jeho uväznenia a čakania, na rozsudok v roku 1947, obsahuje jedinečný pohľad na osobné skúsenosti a trefné postrehy z prostredia rakúsko-uhorskej, československej i slovenskej armády v rokoch 1913 až 1944. Plasticky oživuje príbeh Prvej a najmä Druhej svetovej vojny očami obyčajného vojaka a neskôr jedného z najdôležitejších slovenských veliteľov svojej doby.
Vypredané
17,86 € 18,80 €