! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Nakladateľstvo Fortuna

vydavateľstvo

Francouzská konverzace


Učebnice je zaměřena na rozvíjení aktivních komunikačních dovedností. Skládá se ze dvou částí. První je zaměřena na různé tematické okruhy (nákupy, cestování, rodina, město, studium, sport a pod.), v druhé se probírá vyjádření postojů a reakcí (omluv it se, představit se, vyjádřit souhlas a pod.). Učebnice předpokládá znalost slovní zásoby v rozsahu asi 700 slov a mluvnické látky v rozsahu prvních dvou ročníků střední školy. K učebnici je připravena nahrávka namluvená rodilými mluvčími.
Na sklade 2Ks
19,65 € 20,68 €

I.svetová vojna


Úplne ilustrované dejiny Viac ako 500 fotografií, mapiek a náčrtov bitiek. Stručný, ale smerodajný výklad priebehu veľkej vojny s analýzou rozhodujúcich udalostí a významných bitiek. Prehľad hlavných druhov výzbroje bojujúcich štátov od vojnových lo dí, ponoriek po tanky a protilietadlové kanóny s ich základnými takticko-technickými údajmi.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Základy psychologie,sociologie


Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
Na sklade 2Ks
6,92 € 7,28 €

Géniovia sveta zvierat


Publikácií o zvieratách je veľa. Väčšina prináša encyklopedické informácie o živočíšnom svete ako celku alebo sa venuje konkrétnemu živočíšnemu druhu či zvieratám žijúcim v istom prostredí. Táto kniha je však iná. Ako napovedá už jej názov, kritérioschopné empatie a spolupráce, či vedia počítať a naučiť sa cudzí jazyk, a veľa iných zaujímavých skutočností. Erudovaný text z pera odborníčky, podložený mnohými vedeckými experimentmi, dopĺňajú krásne autentické fotografie a názorné obrázky. Vďaka tejto knihe získate celkom iný pohľad na úžasný svet zvierat, ktorý pre nás skrýva ešte veľa prekvapení. lánované vydanie
Vypredané
9,41 € 9,90 €

História organizovaného zločinu


Organizovaný zločin je najvýnosnejší biznis na svete. Kniha História oganizovaného zločinu odhaľuje nielen zločiny, ale aj metódy a kľúčové postavy najväčších nezákonných organizácií na svete a sleduje vývoj podsvetia v 21. storočí. Používa najnovšie policajné údaje a opisuje gangy od ich vzniku až po dnešné hrozivé premeny. Je to najexkluzívnejší prehľad organizovaného zločinu a podsvetia.Plánované vydanie
Vypredané
28,36 € 29,85 €

Latina I.část


První díl této řady učebnic seznamuje studenty středních škol s latinským tvaroslovím. Druhý díl se základy latinské skladby. Cvičebnice je pak koncipována jako doplněk k těmto učebnicím.
Na sklade > 5Ks
8,93 € 9,40 €

Podnikání v hotelnictví a gastronomii


Publikace obsahuje základní problematiku podnikání v oblasti ubytování a stravování. Součástí textu jsou cvičení, ve kterých se žáci naučí aplikovat teorii na příkladech z praxe při řízení ubytovacích a stravovacích zařízení. Praktická část obsahuje hotelový software, který je jako demoverze na CD vloženém do knihy. Součástí CD jsou také různé přílohy připravené k tisku.
U dodávateľa
7,37 € 7,76 €

To najlepšie z domácej lekárne


Liečivá a zdravé jedlá, ktoré overil čas Kniha To najlepšie z domácej lekárne je jedinečnou zbierkou liečiv a zdravých jedál v tej najrozmanitejšej podobe, ktoré overil čas a skúsenosti. Základom receptov sú rozličné dary prírody, na ktoré sa vo výraznej miere spolieha aj konvenčná medicína. V pestrej ponuke receptov nájdete návody na prípravu veľkého množstva odvarov, tinktúr, mastičiek, likérov, vín, bylinkových sirupov, jogurtových nápojov a mnohé ďalšie. Spoločným znakom všetkých receptov je ich prírodný charakter a dôraz na to, aby prospeli vášmu zdraviu a pomohli vám zbaviť sa mnohých neduhov
Vypredané
11,02 € 11,60 €

Reálie Ruska


Čtyřicet statí o současném Rusku, o jeho přírodě, surovinových zdrojích, o obyvatelstvu, národech, náboženství, životní úrovni, kuchyni, o hospodářství, dopravě, o státním zřízení, významných republikách, regionech a největších městech, v ruštině se souběžným doslovným českým překladem. Určeno bakalářským jazykovým kurzům, středoškolákům-ruštinářům z nejvyšších ročníků a všem, kteří se zajímají o velkou zemi, jež vůbec není jednoduchá, rozhodně však stojí za to, aby byla poznávána.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

Němčina pro 3. ročník základní školy - pracovní sešit


Na sklade 1Ks
3,34 € 3,52 €

Praktické činnosti


Kniha Člověk a svět práce: Aký je váš názor? Povedzte ho ostatným návštevníkom ako prvý!
Vypredané
3,52 € 3,71 €

Němčina pro 3.ročník základní školy CD


CD k nové učebnici němčiny, která byla připravena na základě požadavku Národního plánu výuky jazyků už od 3. ročníku a která vznikla ve spolupráci zkušené metodičky výuky němčiny s progresivním mladým autorem.
Vypredané
5,97 € 6,28 €

Základy filosofie, etiky


Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium.
Na sklade 1Ks
6,02 € 6,34 €

dostupné aj ako:

Základy přírodovědného vzdělávání – CHEMIE pro SOŠ a SOU


Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU, kde chemie nepatří mezi hlavní předměty. Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky chemie odpovídající variantě B v rámcových vzdělávacích programech. Přiložené CD pak obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická kniha má následující části: rozšiřující texty; základní úlohy; rozšiřující úlohy; komplexní úlohy; pokusy, obrázky a videa; hry; slovníček pojmů; slovo pro učitele. Zpracování rozšiřujícího textu a rozšiřujících úloh a možné propojování s tištěnou částí učebnice umožňuje vyučujícím vytvářet variabilní vzdělávací cesty podle cílů vzdělávání na různých SOŠ a SOU.
Na sklade 3Ks
5,04 € 5,31 €

Marketing a management


Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho základy, poznají jednotlivé manažerské funkce. Analyzují prostředí managementu, charakterizují osobnost manažera a styly vedení. Zorientují se v systému organizace managementu v hotelnictví. Seznámí se také s významem hotelových řetězců.
U dodávateľa
6,20 € 6,53 €