Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Nakladateľstvo Fortuna

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Veronika Bendová, Drahomíra Kettnerová

  Němčina pro samouky s klíčem

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: český, nemecký
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,86 €
  Vaša cena: 13,17 
  Kniha je určena těm, kteří se chtějí pokusit o samostatné studium německého jazyka bez pomoci učitele. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Skokan

  Reálie Ruska

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,29 €
  Vaša cena: 9,78 
  Čtyřicet statí o současném Rusku, o jeho přírodě, surovinových zdrojích, o obyvatelstvu, národech, náboženství, životní úrovni, kuchyni, o hospodářství, dopravě, o státním zřízení, významných republikách, regionech a největších městech, v ruštině se souběžným doslovným českým překladem. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vlasta Seinerová

  Latina I.část

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. septembra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  První díl této řady učebnic seznamuje studenty středních škol s latinským tvaroslovím. Druhý díl se základy latinské skladby. Cvičebnice je pak koncipována jako doplněk k těmto učebnicím. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Kincl

  Biologie rostlin, 6. vydání

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. septembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,41 €
  Vaša cena: 7,99 
  Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Šmarda

  Genetika

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 27. novembra 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,47 €
  Vaša cena: 7,10 
 • Autor: Petr Jakeš

  Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní škol

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,06 €
  Vaša cena: 5,76 
  Učebnice seznamuje žáky přístupnou formou s oblastí financí. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Hlavn ím cílem je ukázat možná východiska reálných životních … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stella Nangonová

  Angličtina pro jazykové školy III.

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 23. júna 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,56 €
  Vaša cena: 17,63 
  Třetí díl je závěrečnou částí přepracovaného souboru učebnic pro jazykové školy. Je určen středně pokročilým studentům a svou koncepcí je opět vhodný i pro samouky. Text učebnice je rozdělen do 15 lekcí a všechny lekce, kromě tří opakovacích, se sklá dají ze čtyř částí, stejně jako v předchozích dílech: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ilona Gillernová

  Základy psychologie,sociologie

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,28 €
  Vaša cena: 6,92 
  Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kukal, Svatava Janoušková

  Environmentální výchova v příbězích

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,84 €
  Vaša cena: 4,60 
  Kniha přináší sedmnáct otevřených příběhů, jejichž zápletky souvisejí s tématy environmentální výchovy. Každý z příběhů je zakončen otázkou, již mají žáci s využitím svých znalostí z oblasti přírody a její ochrany zodpovědět, a zápletku tak vyřešit. Aktéry jednotlivých příběhů jsou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Kubišta

  Obecná biologie pro gymnázia 3. přepracované vydání

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,31 €
  Vaša cena: 5,04 
  Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Sedláčková

  Technologie přípravy pokrmú 2

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,82 €
  Vaša cena: 6,48 
  Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správné výživy, uvádí hygienické požadavky na provoz a zařízení gastronomické výroby, na uchování potravin a pokrmů, požadavky na bezpečnost práce. Dále popisuje zpracování … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Irena Králová

  Mikroekonomie a Hospodárska politika statu

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,82 €
  Vaša cena: 6,48 
  Učebnice podává výklad makroekonomických pojmů. Vede k pochopení významu hospodářské politiky státu, seznamuje s fungováním jednotlivých nástrojů hospodářské politiky. Učí studenty posuzovat dopady inflace a nezaměstnanosti a hodnotit výkonnost ekon omiky. Řeší také vztahy se zahraničím, globalizační procesy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Sedláčková

  Technologie přípravy pokrmů 6

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 16. júla 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,47 €
  Vaša cena: 7,10 
  Šestý díl řady učebnic určené pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy je určen výhradně rybám a mořským plodům. Hlavním cílem zde není podat vyčerpávající přehled těchto produktů, ale seznámit zájemce hlavně s těmi druhy ryb a mořských plodů, které se u nás nejvíce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Ochrana člověka za mimořádných událostí pro středn

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 31. marca 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,31 €
  Vaša cena: 5,04 
  Učebnice poskytuje informace k získání znalostí a dovedností potřebných při ochraně člověka v případě mimořádných událostí s cílem splnit pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů. Dozvíte se z ní, co to jsou živelní pohromy, jak vznikají a co … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Jakeš

  Finanční gramotnost pro první stupeň základní škol

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 23. júna 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,58 €
  Vaša cena: 2,45 
  Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje učebnici Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit j e přehledný, hravý a nutí žáky samostatně přemýšlet … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Jakeš

  Finanční gramotnost pro první stupeň základní škol

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,18 €
  Vaša cena: 3,97 
  Učebnice seznamuje žáky 1. stupně ZŠ přístupnou a zábavnou formou se základy hospodaření s penězi. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří tematických celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Do … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Jakeš

  Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní škol

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 2,58 €
  Vaša cena: 2,45 
  Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Hospodaření domácnosti začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkla dů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radek Maxa

  Management pro střední školy a vyšší odborné školy

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. augusta 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,94 €
  Vaša cena: 7,54 
  Úspěšný manažer by měl umět profesionálně zacházet s úkoly a správně je řešit, umět jednat a zacházet s lidmi i se sebou samým i získávat moc k uskutečnění věcí, tedy umět je prosadit a mít sílu a vůli je realizovat. Na všechny tyto i další aspekty manažerské profese tato učebnice … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marie Hesková

  Cestovní ruch

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,94 €
  Vaša cena: 7,54 
  Publikace nabízí souhrn informací z oblasti cestovního ruchu. Důraz je kladen na pochopení cestovního ruchu v širším pohledu hospodářských oborů a v mezinárodním kontextu. Výklad sleduje vývoj poznání od klasické teorie až k novým směrům v daném oboru. Jednou z nových disciplín, které působí na rozvoj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Joseph Mach

  Ekonomika pro střední odborná učiliště 1.díl

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 7. septembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 4,18 €
  Vaša cena: 3,97 
  Trojdílná řada učebnic popisuje základní ekonomické pojmy a činnosti probíhající v podniku společného stravování. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Kácha

  Univerzální cvičebnice anglické gramatiky

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. apríla 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,94 €
  Vaša cena: 7,54 
  Cvičebnice je určená žákům všech typů škol i samoukům. Vzhledem k odlišnosti problematiky sloves v angličtině a češtině je tomuto slovnímu druhu věnován samostatný díl. Publikace je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. Uvítají ji i učitelé jako bohatý zdroj procvičovacích vět. Hlavní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslava Čížková

  Písanky 1-6

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,09 €
  Vaša cena: 3,89 
  Jsou to sešity pro nácvik jednotlivých písmen a slov založený na aktivitě dětí, které kromě psaní dotvářejí sešit vlastními ilustracemi. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Základy finanční angličtiny

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,16 €
  Vaša cena: 8,70 
  Publikace poskytuje a procvičuje a angličtině základní informace z oblasti makroekonomické i mikroekonomické. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Tušl, Kolektív autorov

  Nástin dějin evropského umění II.

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 21. októbra 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,56 €
  Vaša cena: 17,63 
  V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od poloviny 14. století do roku 1750. Každá kapitola začíná obecně historickým úvodem, včetně geopolitického přehledu zachycujícího podobu a geografické rozdělení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stella Nangonová, Kolektív autorov

  Angličtina pro jazykové školy III. 2CD

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,67 €
  Vaša cena: 10,14 
  Jde o zvukovou nahrávku dialogů a vazeb obsažených v učebnici, jejichž intonace se liší od češtiny, a také ukázek americké angličtiny v kontrastu s jejich britskými protějšky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Bedrnová

  Duševní hygenia a sebeřízení pro vysokoškoláky a m

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,53 €
  Vaša cena: 6,20 
  pro vysokoškoláky a mladé manažery … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Danuše Bednářová

  Angličtina přehledná mluvnice

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,28 €
  Vaša cena: 17,37 
  Publikace pro středně pokročilé a pokročilé studenty, vhodná i pro samouky, podává celistvý, srozumitelný a přehledný výklad současné anglické mluvnice založený na češtině. Každý mluvnický jev je prezentován řadou vzorových příkladů včetně českého překladu. Samostatný oddíl je věnován slovní zásobě a užitečným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Sedláčková

  Technologie přípravy pokrmů 5

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,47 €
  Vaša cena: 7,10 
  Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Sedláčková

  Technologie přípravy pokrmů 4

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,82 €
  Vaša cena: 6,48 
  Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správné výživy, uvádí hygienické požadavky na provoz a zařízení gastronomické výroby, na uchování potravin a pokrmů, požadavky na bezpečnost práce. Dále popisuje zpracování … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Sedláčková

  Technologie přípravy pokrmů 3

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,82 €
  Vaša cena: 6,48 
  Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správné výživy, uvádí hygienické požadavky na provoz a zařízení gastronomické výroby, na uchování potravin a pokrmů, požadavky na bezpečnost práce. Dále popisuje zpracování … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Učebnice základů účetnictví „šitých na míru“ RVP a tematických plánů hotelových škol seznamuje žáky s významem účetnictví pro řízení firmy v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Obsahuje také procvičovací příklady s řešením, kontrolní otázky, shrnutí v závěru kapitol, přílohy (např. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Karásková, Jaroslava Kynclová

  Marketing a management

  Vydavateľstvo: Nakladateľstvo Fortuna
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,53 €
  Vaša cena: 6,20 
  Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, … Zobraziť viac info ►