Tranoscius

vydavateľstvo

Oči kuričove


Kvalitná próza osobitého autora je paródiou na výrobné romány minulej epochy.
Vypredané
2,08 € 2,19 €

Striebro piesočného lesa


Román dolnozemského Slováka s prostredia bývalej Juhoslávie.
Vypredané
2,95 € 3,10 €

dostupné aj ako:

Moje medvede


Výber najkrajších poviedok, ktorých hlavným hrdinom je medveď. Autori poviedok: Vladimír Haľama, Rudo Moric, Ľudo Ondrejov, Milan Rajský, Štefan Teren, Dominik Štubňa-Zámostský, Lucia Žáryová Fotografie: Ján Teren
Vypredané
2,96 € 3,12 €

Hľadanie rovnováhy


Autor kníh Priateľstvo a Úspech a sebadôvera vám svojím najnovším dielom pomôže pri riešení rôznych životných ťažkostí a ukáže cestu, ako nájsť skutočnú rovnováhu.
Vypredané
2,34 € 2,46 €

Evanjelici v Dejinách Slovenskej Kultúry 3


Odkrývanie chodníka, ktorý v chápajúcej rodnej zemi prešliapali predkovia, vyznieva pre nás čitateľov ako výzva hľadať tieto stopy, vkročiť na túto zem a s odvahou sa vydať ďalej dejinami a časom, ktorý je v Božích rukách. Vydať svedectvo o tom, ž e tak, ako ťažko skúšaná evanjelická a.v. cirkev v minulosti na spoločný stôl dokázala prispieť veľkoryso a obohacovať život kultúrny i národný, záväzkom pre prítomnú generáciu zostáva byť verným, zodpovedným, tolerantným i principiálnym v človečenst ve i v kresťanskom živote.
Na sklade 1Ks
15,49 € 16,30 €

Hodinky


Detské leporelo s kúzelnými veršami inšpirovanými časom. Ilustrácie J. Kiselová - Siteková
Vypredané
4,12 € 4,34 €

Lesné zvieratá


Leporelo s obrázkami zvierat, ktoré žijú v našich lesoch a horách doplnené krátkym veršíkom.
Vypredané
3,44 € 3,62 €

Najkrajšie ruské rozprávky


V knihe nájdete 13 krásnych a poučných rozprávok ako sú Finist – jasný sokol, Vasilisa prekrásna, Igric, Ivanuško – hlupáčik, či Cárovná žabka, hodiace sa ako čítanie na dobrú noc, ale rovnako sú vhodné pre každú situáciu, ktorá si žiada rozprávku. Ilustrovala ich známa Oxana Lukomská. Jej kresby hravo prenesú deti do rozprávky a podnietia aj ich fantáziu.
Vypredané
8,86 € 9,33 €

Pod Tatrami


Život v rázovitej podtatranskej dedine Važec, tak ako ho pred osemdesiatimi rokmi zachytil slovom a kresbou majster Jan Hála. Kniha, ktorá bola prvýkrát vydaná pred 65 rokmi je aj akousi národopisnou skladačkou zvykov, tradícií, ľudovej slovesnosti a piesňovej tvorby v malebnom kraji pod Tatrami. Slovenský text
Vypredané
30,13 € 31,72 €

Tajomstvo víchrice


Príbehy strážcov horskej prírody – smelých škriatkov Tatrankov sa dočkali svojho pokračovania. Malí ochrancovia Západných Tatier bojujú s následkami zhubnej víchrice a ľudskej nezodpovednosti.
U dodávateľa
5,56 € 5,85 €

A Lipa o ňom tíško šumí


Knižka čitateľovi približuje „pohronského slávika“. Skladá sa z dvoch hlavných častí: v prvej poznávame rôzne aspekty života a diela Sládkoviča a druhá časť je literárne spracovaným pohľadom na posledné obdobie jeho života. Ľudsky, citlivo a pritom vychádzajúc z archívnych podkladov autori otvárajú dvere k poznávaniu života Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Kniha je doplnená dobovými fotografiami starej Radvane a okolia.
Vypredané
9,78 € 10,29 €

dostupné aj ako:

Evanjelický funebrál


Obsahuje 155 pohrebných piesní, pohrebné antifóny a pohrebné modlitby.
Na sklade 3Ks
5,80 € 6,10 €

dostupné aj ako:

Evanjelický spevník


Obsahuje 700 piesní s notovým záznamom, antifóny, predspevy, modlitby.
Vypredané
10,26 € 10,80 €

Galéria postáv Novej Zmluvy


Knihu napísal autor v dobe, keď sa k moci dostala komunistická strana a ako profesor bol prvý odstránený z evanjelickej bohosloveckej fakulty a násilne poslaný do penzie. Jeho tisícstranový rukopis je významné teologické dielo, ktoré poskytuje profily všetkých biblických postáv Novej zmluvy. Autor vychádza nielen zo zmienky o postavách v NZ, ale vyhodnocuje všetky zmienky o nich aj v mimobiblickej apokryfickej literatúre. Opiera sa tiež o množstvo zahraničnej literatúry a cituje ju. Dielo je nielen teologické, ale i literárne. Je totiž písané formou rozhovoru, kde syn kladie otázky súčasného človeka o Biblii otcovi, ktorý mu na ne odpovedá. Mnohé psychologické pasáže, by svojou kvalitou právom mohli zarezonovať v slovenskej krásnej literatúre. „A Ty, čitateľ, počúvaj nielen uchom a mysľou, ale srdcom, vierou a vôľou k životu, ku krásnemu, lepšiemu životu v zápasoch prevratov.“ Kniha získala grant od Ministerstva kultúry SR pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010.
Na sklade 2Ks
27,55 € 29,00 €

dostupné aj ako:

Historický atlas evanjeli


Atlas obsahuje 112 máp, ktoré sú rozčlenené do 6 kapitol podľa základných etáp dejín evanjelickej cirkvi: 1. Od vystúpenia Martina Luthera po Žilinskú synodu (1517-1610) 2. Od Žilinskej synody po Satmársky mier (1610-1711) 3. Od Satmárskeho mieru po Tolerančný patent (1711-1781) 4. Od Tolerančného patentu po rozpad Rakúsko-Uhorska (1781-1918) 5. Od vzniku Česko-Slovenska po začiatok 21. storočia (1918-2010) 6. Demografický obraz evanjelikov na Slovensku na začiatku 21. storočia Každej kapitole predchádza zasvätený úvodný text z pera renomovaného odborníka. Atlas pripravil pod vedením doc. Dagmar Kusendovej z Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského kolektív 13 odborníkov z prostredia Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied a z ďalších národných inštitúcií. Je potešiteľné, že na jeho príprave sa stretli tri generácie vedeckých pracovníkov. Veríme, že atlas je dielom, ktoré bude dôstojne reprezentovať evanjelickú cirkev doma i vo svete, že zaujme všetkých, ktorých zaujíma jej história, a môže byť tiež výbornou učebnou pomôckou na všetkých stupňoch evanjelických škôl.
U dodávateľa
29,18 € 30,72 €

Kam ho položili


Výber z kázní E.B. Lukáča vychádza v 3. vydaní zostavený Ondrejom Bartkom po takmer 70 rokoch od 1. vydania. Kázne odzneli temer všetky v chráme na službách Božích a sú to, až na niekoľko rozjímaní a úvah, typické moderné kázne. Tento „moderný“ pohľad je aktuálny i po takom dlhom čase.
U dodávateľa
6,75 € 7,10 €

dostupné aj ako: