• Počet strán: 720
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788080635084
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-508-4
 • Dátum vydania: 20. januára 2022
 • Vydavateľstvo : Osveta

Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti II.

Mária Kožuchová

Predkladaná monografia nadväzuje na predchádzajúce vydanie publikácie Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I (2019). Jej koncepcia vychádza z poznatkov a skúseností získaných štúdiom relevantnej literatúry a klinickou praxou, ktoré sú spracované v intenciách manažmentu starostlivosti o pacienta v jeho vlastnom sociál-
nom prostredí so zameraním na vybrané ochorenia jednotlivých telesných systémov, na rôzne skupiny pacientov a ich problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Domáca ošetrovateľská starostlivosť ako jedna z významných oblastí ošetrovateľstva zaznamenáva vo všeobecnosti zvyšujúci záujem nielen odbornej,
ale aj laickej verejnosti.

Profesionalita sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen získavaním teoretických vedomostí, ale aj praktickými zručnosťami. Cieľom monografie je poskytnúť práve teoretický a praktický prehľad poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na aktívnu účasť jednotlivca, rodinných príslušníkov, opatrovateľa v procese plánovania a realizácie starostlivosti.
Monografia vytvára tiež priestor na kooperáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti s rôznymi medicínskymi a humanitnými odbormi.

Monografia je rozdelená do trinástich kapitol pokrývajúcich samostatné tematické okruhy. V jednotlivých kapitolách monografie v nadväznosti na teoretické východiská opisujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na manažment ošetrovateľských intervencií sestier s využitím širokého spektra meracích nástrojov za účelom
zberu a objektivizácie údajov. Komplexnosť poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých kapitolách dotvára edukácia pacienta, jeho rodinných príslušníkov a opatrovateľa. Monografia rešpektuje všeobecné záväzné predpisy vytvárajúce podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Text jednotlivých kapitol vychádza z domácej a zahraničnej literatúry, z výsledkov štúdií a klinickej praxe.

Monografia vznikla v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Jednotlivé kapitoly sú výsledkom úsilia autorského kolektívu, ktorého členovia sa v rámci svojej profesionálnej činnosti v odbore ošetrovateľstvo zaoberajú okrem iného aj prob-
lematikou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Monografia je určená odbornej verejnosti, študentom ošetrovateľstva pregraduálneho, postgraduálneho, ale aj špecializačného štúdia, sestrám pracujúcim v oblasti komunitného ošetrovateľstva, predovšetkým v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ale aj ostatným, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.
 • Počet strán: 720
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788080635084
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-508-4
 • Dátum vydania: 20. januára 2022
 • Vydavateľstvo : Osveta

Predkladaná monografia nadväzuje na predchádzajúce vydanie publikácie Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I (2019). Jej koncepcia vychádza z poznatkov a skúseností získaných štúdiom relevantnej literatúry a klinickou praxou, ktoré sú spracované v intenciách manažmentu starostlivosti o pacienta v jeho vlastnom sociál-
nom prostredí so zameraním na vybrané ochorenia jednotlivých telesných systémov, na rôzne skupiny pacientov a ich problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Domáca ošetrovateľská starostlivosť ako jedna z významných oblastí ošetrovateľstva zaznamenáva vo všeobecnosti zvyšujúci záujem nielen odbornej,
ale aj laickej verejnosti.

Profesionalita sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti je podmienená nielen získavaním teoretických vedomostí, ale aj praktickými zručnosťami. Cieľom monografie je poskytnúť práve teoretický a praktický prehľad poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na aktívnu účasť jednotlivca, rodinných príslušníkov, opatrovateľa v procese plánovania a realizácie starostlivosti.
Monografia vytvára tiež priestor na kooperáciu domácej ošetrovateľskej starostlivosti s rôznymi medicínskymi a humanitnými odbormi.

Monografia je rozdelená do trinástich kapitol pokrývajúcich samostatné tematické okruhy. V jednotlivých kapitolách monografie v nadväznosti na teoretické východiská opisujeme domácu ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na manažment ošetrovateľských intervencií sestier s využitím širokého spektra meracích nástrojov za účelom
zberu a objektivizácie údajov. Komplexnosť poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých kapitolách dotvára edukácia pacienta, jeho rodinných príslušníkov a opatrovateľa. Monografia rešpektuje všeobecné záväzné predpisy vytvárajúce podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Text jednotlivých kapitol vychádza z domácej a zahraničnej literatúry, z výsledkov štúdií a klinickej praxe.

Monografia vznikla v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií, poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Jednotlivé kapitoly sú výsledkom úsilia autorského kolektívu, ktorého členovia sa v rámci svojej profesionálnej činnosti v odbore ošetrovateľstvo zaoberajú okrem iného aj prob-
lematikou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Monografia je určená odbornej verejnosti, študentom ošetrovateľstva pregraduálneho, postgraduálneho, ale aj špecializačného štúdia, sestrám pracujúcim v oblasti komunitného ošetrovateľstva, predovšetkým v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovoch sociálnych služieb, ale aj ostatným, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.
menej

book

210 481 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania