% Zľavy na hry %

Fjodor Dostojevskij

autor

Idiot


Nový překlad románu, který se řadí k nejznámějším dílům ruské literatury. Mladý kníže Myškin, zcela zchudlý a postižený epilepsií, prožije po návratu ze švýcarského sanatoria tak podivuhodné příběhy, že upadne znovu do své duševní nemoci. Setkává se s kupcem Parfjonem Rogožinem, v němž kníže vidí především nešťastného člověka a soucítí s ním. Lidé, kteří nemohou pochopit jeho dobrotu, označují Myškina za idiota, ačkoli ten má v sobě tolik vnitřní ušlechtilosti a lidskosti, že se tím vymyká svému okolí. Myškin okouzluje svou nevinností a vyrovnaností – autor představuje hrdinu jako člověka, který by mohl povznést svět; jenomže Myškin svou filozofií pokory a všelásky přivádí do neštěstí i ty, které miluje, a nakonec sám sebe…
Na stiahnutie
17,46 €

Zločin a trest


Bohatě ilustrované vydání stěžejního díla světové literatury a zároveň nejslavnější detektivky všech dob, v níž autor rozkrývá nejtemnější zákoutí a záhyby duše vraha, chudého petrohradského studenta práv, který promyslel, naplánoval a spáchal vraždu staré lichvářky, a to nikoli z čistě sobeckých, zištných pohnutek ani v afektu, nýbrž z přesvědčení, z pocitu nadřazenosti a intelek¬tuální pýchy, je dopl¬něno více než sedmdesáti původními obrazy a kresbami proslulého anglického malíře a ilustrátora Davea McKeana. Dostojevskij své velké strhující drama o zločinu, o souboji dobra a zla, o svědomí, trestu, vykoupení, a také o Rusku a ruské duši, začal psát roku 1865 v zahraničí nedlouho po smrti své první ženy a bratra, kdy se ocitl ve finanční tísni. Román vycházel nejprve na pokračování v časopise Russkij věstnik, v roce 1866 byl publikován knižně.
U dodávateľa
30,72 € 32,34 €

Zápisky z podzemia, Zlý žart


Veľkosť a mnohotvárnosť tvorby, hýrivosť talentu veľkého klasika ruskej literatúry 19. storočia F. M. Dostojevského, autora slávnych románov Zločin a trest, Bratia Karamazovovci, Idiot, Biele noci, Hráč a mnohých iných, netreba slovenskému čitateľovi nijako osobitne zdôrazňovať. O týchto dielach sa zvyčajne hovorí ako o jedinečných eposoch hľadania podstatných právd o človeku. Literárny kritik Alexander Matuška o ňom povedal, že ide o zosobnenú „očistu“. Myslel tým celú tvorbu F. M. Dostojevského, zo všetkých podzemí i výšav, lebo každá, aj tá najnepatrnejšia jeho postava „v citovom a myšlienkovom tranze búcha na brány večnosti“. Dostojevského kratšie prozaické útvary ostávajú neprávom tak trochu v tieni Dostojevského veľkých románov. Týka sa to najmä novely Zápisky z podzemia z roku 1864, ktorú mnohí považujú za azda najproblematickejší spisovateľov výtvor. No práve táto myšlienkovo trýznivá próza patrí medzi významovo najsilnejšie diela ruského klasika a čitateľovi poskytuje jeden z možných kľúčov do zložitostí Dostojevského génia. Poviedka Zlý žart (1862) nie je veľmi epická, lenže koľko nemilosrdných zostupov do „podzemia v duši“ sa v nej odohrá! Nakoniec obe diela, publikované v tejto knihe, jednotnou umeleckou kadenciou sprítomňujú platnosť princípu: že niet závažných drobností v architektonicky skĺbenom diele a že každý jeho epický nerv charakterizuje a zastupuje celok veľkosti.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

dostupné aj ako:

Zločin a trest Audiokniha


Slavný román ruské klasické literatury v nahrávce z roku 1981. Osoby a obsazení: Eduard Cupák (vypravěč), Václav Postránecký (Raskolnikov), Dana Medřická (matka), Josef Vinklář (Svidrigajlov), Jiřina Štěpničková (stařena), Josef Somr (Marmeladov), Karolína Slunéčková (Nastasja) a další. Režie: Josef Melč.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Idiot, 2. vydanie


Do sveta plného zloby, falše, intríg a nelásky, do sveta mamony, karierizmu a nečestnosti privádza F. M. Dostojevskij svojho hrdinu, knieža Leva Myškina, v ktorom stvárnil svoju predstavu ideálne krásneho človeka. Úprimne, s detskou dôverčivosťou a s ľudskou spontánnosťou otvára srdce každému. Odpoveďou je najčastejšie nezastrený výsmech. Jeho povaha však pôsobí ako magnet, burcuje aj najcynickejších, ale predovšetkým – znepokojuje. Knieža Myškin sa usiluje pochopiť konanie každého človeka. Všetko prežíva spolu s ním. A pretože v ľudskom spolužití prevláda viac zloby a podlosti než dobra, nesie v sebe pocit zodpovednosti a viny za všetky krutosti života. Čoraz hlbšie je vťahovaný do zápasu vášní, až sa nakoniec stáva ich obeťou. Možno ani s jednou svojou postavou nebol Dostojevskij tak hlboko spriaznený nielen vnútorne, ale i vonkajšími prejavmi ako s hrdinom románu Idiot. Levovi Myškinovi, tomuto spojeniu levej sily a myšej plachosti, pripísal aj vlastnú chorobu. Navyše ju spojil so všeobecne prijatou mienkou, že od čudáctva či dokonca duševnej menejcennosti u epileptikov je len krok ku genialite – aspoň v určitej životnej oblasti. Za oblasť geniality zvolil pre svojho hrdinu oblasť z hľadiska ideálu budúcnosti najťažšiu – oblasť ľudskej prirodzenosti, skutočne ľudských vzťahov medzi ľuďmi. V románe sa ozývajú hrdinovia národných eposov, hrdinské piesne a rozprávky, ako aj ozveny zápasov ruskej a svetovej literatúry pri hľadaní ideálov pravdy, dobra a krásy. Idiot, v poradí piate rozsiahle dielo F. M. Dostojevského, sa stalo jedným z najčítanejších diel svetovej literatúry.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

The Idiot


Inspired by an image of Christ's suffering, Fyodor Dostoyevsky set out to portray "a truly beautiful soul" colliding with the brutal reality of contemporary society. Returning to St. Petersburg from a Swiss sanatorium, the gentle and naive Prince Myshkin-known as "the idiot"-pays a visit to his distant relative General Yepanchin and proceeds to charm the General and his circle. But after becoming infatuated with the beautiful Nastasya Filippovna, Myshkin finds himself caught up in a love triangle and drawn into a web of blackmail, betrayal, and, ultimately, murder. This new translation by David McDuff is sensitive to the shifting registers of the original Russian, capturing the nervous, elliptic flow of the narrative for a new generation of readers.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

OWC Notes from Underground + Gambler


One of the most profound and disturbing works of nineteenth-century literature, Notes from the Underground is a probing and speculative work, often regarded as a forerunner to the Existentialist movement. The Gambler explores the compulsive nature of gambling, More...one of Dostoevsky's own vices and a subject he describes with extraordinary acumen and drama. Both works are new translations, specially commissioned for the World's Classics series.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

OWC Gentle Creature and Other Stories


In the stories in this volume Dostoevsky explores both the figure of the dreamer divorced from reality and also his own ambiguous attitude to utopianism, themes central to many of his great novels. In White Nights the apparent idyll of the dreamer's romantic fantasies disguises profound loneliness and estrangement from 'living life'. Despite his sentimental friendship with Nastenka, his final withdrawal into the world of the imagination anticipates the retreat into the 'underground' of many of D ostoevsky's later intellectual heroes. A Gentle Creature and The Dream of a Ridiculous Man show how such withdrawal from reality can end in spiritual desolation and moral indifference and how, in Dostoevsky's view, the tragedy of the alienated indivi dual can be resolved only by the rediscovery of a sense of compassion and responsibility towards fellow human beings. This new translation captures the power and lyricism of Dostoevsky's writing, while the introduction examines the stories in relatio n to one another and to his novels.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

OWC Memoirs from House of the Dead


In this almost documentary account of his own experiences of penal servitude in Serbia, Dostoevsky describes the physical and mental suffering of the convicts, the squalor and the degradation, in relentless detail. The inticate procedure whereby the men strip for the bath without removing their ten-pound leg-fetters is an extraordinary tour de force, compared by Turgenev to passages from Dante's Inferno. Terror and resignation - the rampages of a pyschopath, the brief serence interlude of Christ mas Day - are evoked by Dostoevsky, writing several years after his release, with a strikingly uncharacteristic detachment. For this reason, House of the Dead is certainly the least Dostoevskian of his works, yet, paradoxically, it ranks among his gr eat masterpieces.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Devils (Oxford World´s Classics)


This new translation also includes the chapter 'Stavrogin's Confession', which was considered to be too shocking to print. In this edition it appears where the author originally intended it.
Vypredané
6,24 € 6,57 €

Crime and punishment


This classic, begun as a novel concerned with the psychology of a crime and the process of guilt, surpasses itself to take on the tragic force of myth.Upozornenie: Vzhľadom na častejšie obmeny vydaní tejto knihy v zahraničí, kus, ktorý vám zašleme, n emusí mať rovnakú obálku ako je zobrazená tu. Zobrazená obálka môže byť iba ilustračná. Obsah knihy aj cena budú však identické, bez ohľadu na obálku.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Zločin a trest - 2. vyd. v Acad.


V ruské klasické próze najdeme jen málo děl, která by k sobě poutala tak trvalou a živou pozornost jako Zločin a trest. Je to patrně nejznámější a nejčtenější autorova kniha, jeho nejčastěji dramatizovaný a filmovaný román. Přitom stejně jako téměř všechna rozsáhlejší spisovatelova díla bylo i toto napsáno za autorovy neurovnané osobní i finanční situace v až neuvěřitelně krátké lhůtě: od léta 1865 do počátku roku 1866. Z korespondence vyplývá, že Dostojevskij původně plánoval obšírné vyprávění z prostředí alkoholiků a rodin rozvrácených alkoholismem. Teprve v průběhu práce se soustředil na „psychologické vyúčtování jednoho zločinu“, jejž „v krajní bídě, lehkomyslnosti, názorovém zmatku a pod vlivem jistých povážlivých idejí visících ve vzduchu“ spáchal mladý muž, bývalý student. Vznikl tak napínavý román o vraždě z ideových pohnutek, nebo spíš o jejích důsledcích pro vnitřní vývoj pachatele, o jeho neschopnosti unést vlastní vinu.
Vypredané
12,75 € 13,42 €

Zápisky z Mrtvého domu - 2. vydání


Zápisky z mŕtveho domu začal Dostojevskij písať ešte v roku 1855. Zobrazuje všetky hlbiny ľudských duší schovaných v ďalekej drsnej Sibíri, kde tisíckykilometrov od svojich domovov žijú trestanci zo všetkých končín Ruskej ríše. Sú to najrozličnejší ľudia – vrahovia, lupiči, zlodeji, primitívi i vysokí vzdelanci, ľudia vinní i nevinní. Týchto všetkých Dostojevskij ukazuje z hlboko ľudského pohľadu. Zápisky z mŕtveho domu nám pomôžu nazrieť ako do vnútra samotného autora, tak aj do temných a nešťastných čias, v ktorých sa dej odohráva.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Idiot - 3. vydání


Román Idiot se řadí ke klíčovým a nejznámějším dílům ruské literatury. Mladý kníže Myškin, zchudlý a postižený epilepsií, prožije po návratu ze švýcarského sanatoria tak podivuhodné příběhy, že upadne znovu do své duševní nemoci. Lidé, kteří nemohou pochopit jeho dobrotu, ho označují za idiota. Myškin svou filozofií pokory a všelásky přivádí do neštěstí i ty, které miluje, a nakonec sám sebe.
Vypredané
12,45 € 13,11 €

Zápisky z mŕtveho domu


Zobrazuje všetky hlbiny ľudských duší schovaných v ďalekej drsnej Sibíri, kde tisícky kilometrov od svojich domovov žijú trestanci zo všetkých končín Ruskej ríš...
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Ponížení a potupení


Autor patrí k vrcholným predstaviteľom ruskej i svetovej realistickej literatúry. Vo svojich dielach venoval najviac pozornosti mestskému životu a jeho obyvateľom. Jeho `ponížení a urazení` sú zle platení úradníci, vyslúžilci, študenti, rodiny skrývajúce úzkostlivo svoju biedu a často závislosť od úžerníkov.
Vypredané
14,16 € 14,90 €