Homer

autor

Odyssea


Kráľ Odysseus sa po dobytí Tróje túži vrátiť domov. Netuší ale, akú plavbu mu osud pripraví...Desať rokov blúdi po moriach a zažije neuveriteľné dobrodužstvá, než sa konečne vráti na rodný ostrov Ithaka. Slávny príbeh o kráľovi Oddyseovi doplňujú nádherné ilustrácie Manuely Andreani a približujú ho tak mladým čitateľom.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

L Odyssee (CD)


Vypredané
22,55 € 23,74 €

Odysseia


Odysseia navazuje na předchozí Homérův epos Ilias. Ithacký král Odysseus se zde vrací z trojské války domů, po cestě však rozhněvá boha Poseidona, který mu pak strojí nejrůznější překážky a útrapy, takže plavba zpět se protáhne na mnoho let. Odysseus všechny nástrahy překoná a po dlouhé době konečně spatří kouř z Ithaky, kde na něj čeká věrná Penelopa. Vše končí v Odysseově paláci – tam dojde k dramatickému rozuzlení. Hrdiny jsou tu lidé jednoznačně dobří nebo zlí: první jsou předurčeni k vítězství, druhým není pomoci. Do hlavního proudu děje jsou mistrně vpleteny pohádkové příběhy z cizokrajných zemí za devatero moři a devatero ostrovy… Mimořádně poutavý příběh je vyprávěn s velkým citem pro krásu výrazu a pro dramatický účinek – právě proto s námi Homérovo vyprávění žije už téměř tři tisíce let. Kdybychom tak uvízli na pustém ostrově a mohli si v osamocení krátit čas touto knihou, bylo by ztroskotání snad i příjemné! Homérovo líčení si v překladu Vladimíra Šrámka zachovává svěžest i po téměř třech tisíciletích. Rušný děj ve volném, rychle plynoucím rytmizovaném verši, nechávajícím vyniknout proudu hlavního děje, to je Odysseia vyprávěná modernímu člověku.
Na sklade 1Ks
26,02 € 27,39 €

Ilias


Velkolepý antický epos Ilias, líčící obléhání Tróje, začíná ve vojsku stiženém morovou nákazou. Výpravnou epickou báseň o šestnácti tisících verších z 8. století př. n. l. dějově sjednocuje téma Achilleovy urážky a jeho hněvu, znovu a znovu však k nám z děje proniká tragicky sžíravý pocit lidské smrtelnosti. Hrdinové podstupují volbu mezi všedností a stálou blízkostí smrti jako běžnou součást každodennosti. Ilias ukazuje i hranice takového postoje: v závěru je Achilleovi dovoleno , aby alespoň na okamžik překročil svůj stín a pocítil společně s otcem muže, jehož v boji zabil, hořkost a nesmyslnost lidského údělu. Tento pocit v lidech ostatně vzbuzují i bohové, jejichž jednání je kruté, lstivé a nevypočitatelné – jako samotný osud. Tři tisíce let, možná déle, se potýkáme stále se stejnými pocity, které kotví v lidské povaze, a tak nás v dnešním bolestně tápajícím světě homérské příběhy oslovují naléhavěji než jindy. Homérovo líčení si v překladu Vladimíra Šrámka zachovává svěžest i po téměř třech tisících letech. Rušný dobrodružný příběh ve volném, rychle plynoucím rytmizovaném verši nechávajícím vyniknout proud hlavního děje; to je Ilias pro moderního člověka.
Na sklade 1Ks
20,80 € 21,89 €

Lacná kniha Odyssea (-25%)


Král Odysseus se po dobytí Troje touží vrátit domů. Netuší ale, jakou plavbu mu osud připraví… Deset let bloudí po mořích a zažije neuvěřitelná dobrodružství, než se konečně vrátí na rodný ostrov Ithaka. Slavný příběh o králi Odysseovi doplňují nádherné ilustrace Manuely Adreani a přibližují ho tak mladým čtenářům.
Na sklade 2Ks
12,47 € 16,63 €

dostupné aj ako:

Ílias


Pri čítaní tohto nádherného eposu sa prenesiete pred mesto Tróju, kde kedysi bojovali grécke a trójske záprahy a na výšiny, odkiaľ sa bohovia pozerali na boj a občas ho aj ovplyvňovali.
Vypredané
3,13 € 3,29 €

Cave Of The Cyclops (Pocket Penguins 70's S.)


In May 2005 Penguin will publish 70 unique titles to celebrate the company's 70th birthday. The titles in the Pocket Penguins series are emblematic of the renowned breadth and quality of the Penguin list and will hark back to Penguin founder Allen Lane's vision of 'good books for all'. Homer's Odyssey is a founding tale of Western civilization: an epic story of one man's struggle to return home from the Trojan war. It became the first Penguin Classic when E.V. Rieu's translation was published in 1946. In this extract, Odysseus describes some of the horrors and wonders of his journey, including imprisonment by the fearsome Cyclops and his travels to the land of the dead.
Vypredané
2,39 € 2,52 €

The odyssey


The Odyssey, translated by T. E. Lawrence, an epic 12,000-line poem composed over 2,700 years ago, is the first adventure story in Western literature. It describes the ten-year wanderings of Odysseus in his quest to return home after the Trojan War. Hounded by the sea-god Poseidon and championed by the goddess Athene, he encounters giants, sorceresses, and sea monsters before finally reaching his beloved Ithaca. There he must endure the taunts of the Suitors to his queen, Penelope, who have taken up residence in his palace. At once enchanting fairy tale and gripping drama, the Odyssey is eminently readable, not least for the rich complexity and magnetism of its hero. An inspiration to writers as diverse as Virgil, Swift, and Joyce, the Odyssey has proved enormously influential and continues to captivate readers of all ages.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

The Lliad


The Iliad is one of the finest of all the great works that have been handed down to us from Classical Antiquity. Paris, a Trojan prince, having won Helen as his prize for judging a beauty contest between the goddesses Hera, Athena, and Aphrodite, abducted her from her Greek husband Menelaus and transported her to Troy. The Greeks, enraged by this audacity and devastated by the loss of the most beautiful woman in the world, set sail to Troy and began the long siege of the city. The Iliad narrates the events ten years into the war, describing the anger of Achilles, which results in the death of Patroclus and Achilles's mourning of him and avenging of his murder. It has had a far-reaching impact on Western literature and culture, inspiring writers, artists and classical composers across the ages. Even though it was written more than two thousand years ago, The Iliad remains both powerful and enthralling.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

The Odyssey


'I long to reach my home and see the day of my return. It is my never-failing wish' The epic tale of Odysseus and his ten-year journey home after the Trojan War forms one of the earliest and greatest works of Western literature. Confronted by natural and supernatural threats - shipwrecks, battles, monsters and the implacable enmity of the sea-god Poseidon - Odysseus must test his bravery and native cunning to the full if he is to reach his homeland safely and overcome the obstacles that, even there, await him. E. V. Rieu's translation of the Odyssey was the very first Penguin Classic to be published, and has itself achieved classic status. For this edition, Rieu's text has been revised, and a new introduction by Peter Jones complements the original introduction.
Vypredané
20,85 € 21,95 €

Odyssey, The Book/CD Pack


The great hero Odysseus has been away from his family for twenty years when the goddess Athene decides to help him find his way back to the island of Ithaca. But the journey will not be easy. Odysseus must face storms, monsters and the terrible anger of the sea god Poseidon. And if he succeeds, will he be welcomed home?
Vypredané
8,74 € 9,20 €

The Iliad and The Odyssey


Translated by Samuel Butler, introduction by Michael Dirda. Homer's two epics of the ancient world, 'The Iliad' and 'The Odyssey', tell stories as riveting today as when they were written between the eighth and ninth century BC. The Iliad is an unforgettable tale of nations as war and of the courage and compassion heroic soldiers show upon the field of battle. The Odyssey is the story of Odysseus and the many marvels and challenges he encounters during his ten year voyage home to Ithaca after the end of the Trojan War. One in a series of high quality leatherbound volumes that would make an elegant addition to any home library.
Vypredané
30,39 € 31,99 €

Odysseia


O autorovi Iliady a Odysseie nic nevíme, a přesto zůstává jméno Homér ve světové literatuře jedním z nejznámějších a příběhy jeho dvou eposů inspirovaly a stále inspirují nespočetnou řadu literátů a umělců. Odysseia líčí dramatický, deset let trvající návrat jednoho z účastníků dobývání Tróje, ithackého krále Odyssea, domů, na rodný ostrov. Po letech bloudění a řadě dobrodružství Odysseus přistane u břehů Ihaky, vypořádá se s nápadníky své ženy Penelopy, která přes zprávy o Odysseově smrti na návrat svého muže věrně čekala, a teprve pak se dá Penelopě poznat. Na rozdíl od klasického filologa Otmara Vaňorného, který ve svém překladu Iliady i Odysseie zachoval hexametr, použil Vladimír Šrámek (1893-1969) při překladu obou eposů volný verš a zvolil moderní básnický jazyk. Klasičtí filologové měli k tomuto přístupu výhrady, ale zároveň oceňovali básnickou krásu Šrámkova textu. Odysseia ve Šrámkově překladu vyšla poprvé v roce 1940 (pak ještě v letech 1945 a 1987) a měla u čtenářů velký úspěch. Přes odstup více než sedmdesáti let neztratil tento vynikající a působivý překlad nic ze svého kouzla a síly.
Vypredané
26,13 € 27,50 €

Iliad


Man seduces another's wife then kidnaps her. The husband and his brother get a gang together to steal her back and take revenge. The woman regrets being seduced and wants to escape, whilst the man's entourage resent the position they have been placed in. Yet the battle lines have been drawn and there is no going back...Not the plot of the latest Hollywood thriller, but the basis of the ILIAD - the Greek classic that details the war between the Greeks and the Trojans after the kidnapping of Helen of Sparta. Based on the recent, superb, M.L. West edition of the Greek, this ILIAD is more readable and moving than any previous version. Thanks to the scholarship and poetic power of the highly acclaimed Stephen Mitchell, this new translation recreates the energy and simplicity, the speed, grace, and continual thrust and pull of the original, while the ILIAD's ancient story bursts vividly into life. This edition also includes book 10 as an appendix, making it indispensible for students and lay readers alike.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Odyssey


HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics. 'Alas that mortals Should blame the gods! From us, they say, All evils come. Yet they themselves It is who through defiant deeds Bring sorrow on them-far more sorrow Than fate would have them bear.' Attributed to the blind Greek poet, Homer, The Odyssey is an epic tale about cunning and strength of mind. It takes its starting point ten years after the fall of the city of Troy and follows its Greek warrior hero Odysseus as he tries to journey to his home of Ithaca in northwest Greece after the Greek victory over the Trojans. On his travels, Odysseus comes across surreal islands and foreign lands where he is in turn challenged and supported by those that he meets on his travels as he attempts to find his way back home in order to vanquish those who threaten his estate. In turn, his son Telemachus has to grow up quickly as he attempts to find his father and protect his mother from her suitors. Dealing with the universal themes of temptation and courage, the epic journey that Odysseus undertakes is as meaningful today as it was almost 3,000 years ago when the story was composed.
Vypredané
3,47 € 3,65 €

The Odyssey


THE ODYSSEY, which tells of Odysseus's long voyage home after the battle of Troy, is one of the defining masterpieces of Western literature. Populated by one-eyed man-eating giants, beautiful seductive goddesses, and lavishly hospitable kings and queens, it is an extraordinary work of the imagination, the original epic voyage into the unknown that has inspired other writing down through the ages - from ancient poems to modern fiction and films. With its consummately modern hero, full of guile and wit, THE ODYSSEY is perfectly suited to our times. Thanks to the scholarship and poetic power of the highly acclaimed Stephen Mitchell, this new translation recreates the energy and simplicity, the speed, the grace, and continual thrust and pull of the original, so that THE ODYSSEY's ancient story bursts vividly into new life.
Vypredané
21,84 € 22,99 €