George Orwell

autor

George Orwell
Jeho bestsellery sa dostali do učebníc. 1984 aj Zvieracia farma. Svoj pseudonym si zvolil podľa rieky. Vlastným menom sa volal Eric Arthur Blair, narodil sa 25. Júna 1903 v Indii a poznáme ho pod menom George Orwell.

Narodil sa v rodine koloniálneho úradníka, ktorý pracoval v štátnych službách pre Odbor s opiátmi. Jeho rodina patrila do typickej strednej vrstvy. Keď sa s ním a s jeho dvomi sestrami matka presťahovala do Oxfordshir v Anglicku, rodina sa rozpadla. Svoj pseudonym si zvolil podľa rieky Orwell, ktorá tam preteká.
Keď mal šesť rokov, rodičia ho poslali do malej anglickej školy v Henley, učitelia ho odporučili do St Cyprian's School, v Eastbourne kde získal štipendium. Neskôr vyštudoval prestížnu súkromnú strednú školu Eton.

Po škole slúžil v Indickej imperiálnej polícii v Barme od roku 1922 až do 1927. Práve službe sa vrátil späť do Anglicka a začal sa živiť ako novinár a esejista. Spočiatku žil ako tulák v najchudobnejších vrstvách Paríža a Londýna. Intenzívne politické a sociálne nepokoje, ktoré sužovali Európu, zmenili Orwella na vášnivého socialistu, odporcu fašizmu, zástancu rovnosti a na spisovateľa.
Už v 30. rokoch napísal niekoľko románov. A Clergyman's Daughter, Keep the Aspidistra Flying, Coming Up for Air, Road to Wigan Pier. V týchto knihách opisuje trápenie tých najspodnejších spoločenských vrstiev.
Po vypuknutí španielskej občianskej vojny sa do nej zapojil ako dobrovoľník, bojoval za republikánsku stranu v légiách POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista - sesterská protistalinistická strana nezávislej Labouristickej strany založenej v roku 1935, jej členom sa stal v roku 1938). Prežil nadšenie z fungujúceho španielskeho socialistického štátu, no čoskoro pocítil znechutenie z intríg a z fanatizmu jednotlivých zložiek ľavice. Stalinisti podporovaní Sovietskym zväzom porazili anarchistov a POUM a týmto zásahom ukončili revolúciu.
20. mája 1937 bol Orwell postrelený fašistickým ostreľovačom do krku, preto musel predčasne opustiť front. Keďže boli spolu s manželkou Eileen zatknutí za členstvo v „Trotskyit“, v júni 1937 Španielsko opustili. Neskôr boli prenasledovaní políciou, ktorá zatýkala všetkých členov POUM. O rok neskúr ochorel na tuberkulózu.
Počas vojny bol pevne presvedčený, že nastávajúci kapitalistický systém nemá šancu prežiť. Navrhol a obhajoval rozsiahle zoštátnenie majetku, obmedzenie výsad bohatých, obmedzenie maximálnych príjmov, slobodu kolóniám, avšak úplne odmietal stalinistický socializmus.

Orwell písal články do New English Weekly až do roku 1940. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom domobrany a v roku 1941 začal pracovať pre BBC na programoch o Indii a Východnej Ázii. Po finančne príťažlivej ponuke prijal miesto v Tribune ako literárny spravodajca. Písal do pravidelnej rubriky „As I Please“.
V roku 1944 Orwell dokončil svoju antistalinistickú alegóriu Zvieracia farma, ktorá patrí k jeho najznámejším dielam. Dielo bolo publikované nasledujúci rok s veľkým úspechom. Po tejto knihe sa Orwell konečne ocitol finančne zabezpečený. Od roku 1945 sa stal vojnovým korešpondentom a neskôr pravidelne prispieval do Manchester Evening News. Bol blízkym priateľom vydavateľa a majiteľa Davida Astora, ktorého Orwellove myšlienky ho silno ovplyvňovali a tým menili smerovanie novín.

Po smrti manželky sa presťahoval na ostrov Jura a tu napísal jedno zo svojich najvýznamnejších diel 1984.
21. Januára 1950, zomrel v Londýne na tuberkulózu.

(foto: BNUJ)

viac

1984


his is the essential edition of the essential book of modern times, "1984", now annotated for students with an introduction by D. J. Taylor. Ever since its publication in 1949, George Orwell's terrifying vision of a totalitarian regime where Big Brother controls its citizens like 'a boot stamping on a human face' has become a touchstone for human freedom, and one of the most widely-read books in the world. In this new annotated edition Orwell's biographer D. J. Taylor elucidates the full meaning of this timeless satire, explaining contemporary references in the novel, placing it in the context of Orwell's life, elaborating on his extraordinary use of language and explaining the terms such as Newspeak, Doublethink and Room 101 that have become familiar phrases today.
Vypredané
9,03 € 9,50 €

Down and out in Paris and London


George Orwell's vivid memoir of his time living among the desperately poor and destitute, "Down and Out in Paris and London" is a moving tour of the underworld of society from the author of "1984", published with an introduction by Dervla Murphy in "Penguin Modern Classics". 'You have talked so often of going to the dogs - and well, here are the dogs, and you have reached them.' Written when Orwell was a struggling writer in his twenties, it documents his 'first contact with poverty'. Here, he painstakingly documents a world of unrelenting drudgery and squalor - sleeping in bug-infested hostels and doss houses of last resort, working as a dishwasher in Paris' vile 'Hotel X', surviving on scraps and cigarette butts, living alongside tramps, a star-gazing pavement artist and a starving Russian ex-army captain. Exposing a shocking, previously-hidden world to his readers, Orwell gave a human face to the statistics of poverty for the first time - and in doing so, found his voice as a writer. Eric Arthur Blair (1903-1950), better known by his pen-name, George Orwell, was born in India, where his father worked for the Civil Service. An author and journalist, Orwell was one of the most prominent and influential figures in twentieth-century literature.
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Állatfarm


Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban. Már eddig is oly sok fontos kötet látott napvilágot ebben a sorozatban, hogy felsorolásukra itt aligha lenne elegendő hely. A kötetekhez mellékelt könyvjelzőn azonban valamennyi szerző neve és művének címe megtalálható, ki-ki kedvére végigböngészheti, és örömmel állapíthatja meg, hogy könyvtárában a klasszikusok sorát alkalmasint egy újabb kötettel gazdagíthatja. Műköltészeti és népköltészeti alkotások, versek és novellák, kisregények, regények és drámák kínálnak maradandó olvasmányélményt fiataloknak, idősebbeknek egyaránt. Orwell 1943-44-ben írott műve, amelynek a szerző a "Tündérmese" alcímet adta, ténylegesen a sztálini korszak szatírája, a Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig terjedő időszakban, de természetesen minden elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy angol farm, Mr. Jones "Major"-ja a színhely, ahol az állatok a disznók vezetésével megdöntik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta Állatfarmon élik először szabadnak, derűsnek látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. Az 1984 írójának már ebben a művében is nagy szerepet játszik a történelmi dokumentumok meghamisításának motívuma. Visszamenőlegesen megváltoznak, majd feledésbe merülnek az állatok hajdani ideológusának, az Őrnagynak eszméi, a Napóleon nevű nagy kan ragadja magához a hatalmat, és természetesen mindig a megfelelő ideológiai magyarázattal egyre zordabb diktatúrát kényszerít állattársaira. A kezdeti jelszó pedig - Minden állat egyenlő - érdekesen módosul...
Vypredané
3,62 € 3,81 €

1984 Šp.J Orwell


En el ano 1984 Londres es una ciudad lugubre en la que la Policia del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peon de este engranaje perverso, su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la version oficial de los hechos... hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. «Desde "El proceso" de Kafka ninguna obra fantastica ha alcanzado el horror logico de "1984." Arthur Koestler
Vypredané
11,73 € 12,35 €

Essays


These essays, reviews and articles illuminate the life and work of one of the most individual writers of this century - a man who created a unique literary manner from the process of thinking aloud and who elevated political writing to an art
Vypredané
9,45 € 9,95 €

Burmese Days


Set in the days of the Empire, with the British ruling in Burma, Burmese Days describes both indigenous corruption and Imperial bigotry, when 'after all, natives were natives - interesting, no doubt, but finally only a "subject" people, an inferior people with black faces'. Against the prevailing orthodoxy, Flory, a white timber merchant, befriends Dr Veraswami, a black enthusiast for Empire. The doctor needs help. U Po Kyin, Sub- divisional Magistrate of Kyauktada, is plotting his downfall. The only thing that can save him is European patronage: membership of the hitherto all-white Club. While Flory prevaricates, beautiful Elizabeth Lackersteen arrives in Upper Burma from Paris. At last, after years of 'solitary hell', romance and marriage appear to offer Flory an escape from the 'lie' of the 'pukka sahib pose'.
Vypredané
8,50 € 8,95 €

Keep the Aspidistra Flying


Gordon Comstock loathes dull, middle-class respectability and worship of money. He gives up a 'good job' in advertising to work part-time in a bookshop, giving him more time to write. But he slides instead into a self-induced poverty that destroys his creativity and his spirit. Only Rosemary, ever-faithful Rosemary, has the strength to challenge his commitment to his chosen way of life. Through the character of Gordon Comstock, Orwell reveals his own disaffection with the society he once himself renounced.
Vypredané
8,50 € 8,95 €

Such, Such Were the Joys


In this bitingly honest autobiographical essay, Orwell recounts his days as a pupil at St Cyprian's preparatory school in Eastbourne, Sussex. He reflects on a 'world of force and fraud and secrecy,' where the actual 'pattern of school life' was played out as a continuous triumph of the strong over the weak. Reflecting on the hypocrisy of Edwardian society, Orwell condemns the education he received as 'a preparation for a sort of confidence trick,' designed mercinarily to prepare pupils for exams without concern for real knowledge or understanding. This is Orwell as political dissident and supreme chronicler of class conflict.
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Hold Katalánsku


Kniha Georga Orwella Hold Katalánsku, v ktorej opisuje vlastné skúsenosti a zážitky zo španielskej občianskej vojny, zaujíma v jeho živote a myšlienkovom vývoji výnimočné miesto. Do Španielska totižto šiel preto, aby na vlastnej koži zažil autentický socializmus, ktorý pre obrovskú väčšinu ľudí znamená beztriednu spoločnosť, alebo neznamená vôbec nič. Orwell hneď po príchode do Španielska vstúpil do milície POUM, trockistickej frakcie robotnícko-roľníckeho bloku, a tým bol jeho osud, ako aj osud ostatných členov strany, spečatený. PSUC, strana komunistickej III. Internacionály, si totižto osobovala právo zlikvidovať všetkých, ktorí s ňou nesúhlasili. Totižto kým POUM považovali boj proti Francovi a fašizmu za súčasť politickej a sociálnej revolúcie, zatiaľ PSUC nespojovali porazenie Franca so sociálnou a politickou revolúciou. Tento fakt bol v občianskej vojne pre Orwella deprimujúci. Na vlastné oči videl, ako si komunisti vymýšľajú proti svojim ideologickým odporcom tie najkrkolomnejšie obvinenia a ako sa všetkými prostriedkami usilujú o ich vyvraždenie, ako samoúčelne prekrúcajú fakty a nezakryte nimi manipulujú. A bezprostredne videl a zažil aj konkrétnu formu stalinských metód, a nezákonné praktiky, ktoré boli riadené odkiaľsi zo zákulisia. Videl a zažil, ako čestných, zodpovedných a obetavých bojovníkov v radoch rôznych politických zoskupení prenasledovali, diskreditovali, mučili, väznili a bezohľadne vraždili. O čo teda šlo v občianskej vojne v Španielsku na strane vládnych zoskupení? Podľa Orwellových slov: „Bolo to nepriateľstvo medzi tými, ktorí si želali pokračovať v revolúcii a tými, ktorí revolúciu chceli zastaviť, či zabrániť jej. V konečnom dôsledku šlo o konflikt medzi anarchistami a komunistami.“ Okrem verného zachytenia procesu ovládnutia španielskych mocenských orgánov sovietskymi „poradcami“ Orwell identifikoval aj iracionalizmus totalitarizmu a odkryl jeho mrazivé klamstvo. Jedným z jeho základných vlastností je manipulácia s vedomím ľudí či prepieranie mozgov, v čom nezanedbateľnú úlohu zohrávajú masmédiá, pričom je úplne jedno, či sú ľavicové alebo pravicové. Podľa Orwella „Jedna z najhorších skúseností, akú som v tejto vojne získal, je to, že ľavicová tlač je práve taká falošná a nečestná, ako tlač pravicová.“ Fakt cynického manipulovania s vedomím ľudí či prepierania mozgov, túto „epidémiu“ si Orwell bolestivo uvedomoval. A keďže sa tento jav vyskytuje na oboch stranách barikády, patrí medzi prvých, ktorý sa pokúšal upozorňovať na podstatnú podobnosť medzi fašizmom a komunizmom. A dokonca vystríhať pred tým, že človek nemôže byť antifašistom, ak zároveň nie je proti totalitarizmu.
Vypredané
9,48 € 9,98 €

Devatenáct set osmdesát čtyři


Když George Orwell vydal v roce 1949 dystopický román Devatenáct set osmdesát čtyři, získala nejen anglická, ale i světová literatura dílo nadané neobyčejnou intelektuální vizí. Britská společnost žije v roce 1984 pod neprůstřelnou nadvládou všemocné Strany, hlavní hrdina Winston Smith se potácí ve všeobecné mizérii a zmůže se na jedinou formu odporu: vede si tajný podvratný deník. Naděje na změnu se mu naskytne, když se seznámí s mladou, vzpurnou Julií – nejprve oba pouze sní o boji proti systému, ale nakonec seberou odvahu a připojí se ke stínovému hnutí odporu. George Orwell přesně a pronikavě popisuje manipulaci, špiclování, tělesné mučení i psychický teror, které jsou všem totalitním režimům z podstaty vlastní. V osobní rovině se však dotýká také niternějších témat, jako je láska, důvěra a zrada, a v abstraktní rovině si klade filozofické otázky o povaze a poznání světa. Román Devatenáct set osmdesát čtyři vychází v novém překladu Petry Martínkové.
Vypredané
17,77 € 18,71 €

Animal Farm: The Illustrated Edition


2015 is the 70th anniversary of Animal Farm. To commemorate this important anniversary, Penguin Classics is republishing the classic illustrated Animal Farm by Joy Batchelor and John Halas. When the downtrodden animals of Manor Farm overthrow their master Mr Jones and take over the farm themselves, they imagine it is the beginning of a life of freedom and equality. But gradually a cunning, ruthless elite among them, masterminded by the pigs Napoleon and Snowball, starts to take control. Soon the other animals discover that they are not all as equal as they thought, and find themselves hopelessly ensnared as one form of tyranny is replaced with another. Orwell's chilling 'fairy story' is a timeless and devastating satire of idealism betrayed by power and corruption.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

Hódolat Katalóniának


A spanyol polgárháborúról szóló művek közül a "nemzedéke fagyos lelkiismeretének" nevezett Orwellé az egyik leghitelesebb és legmaradandóbb. Az író 1936-ban tudósítani érkezett Barcelonába, de aztán belépett a spanyol Egyesült Marxista Munkáspárt (POUM) milíciájába, részt vett a fegyveres harcokban, megsebesült, 1937-ben pedig, miután megkezdődött a szovjet NKVD irányítása alatt álló kommunisták véres leszámolása a POUM-mal, elmenekült az országból. Spanyolországi tapasztalatai nyomán támadt benne olthatatlan ellenszenv a kommunisták és a sztálini Szovjetunió iránt, amit aztán az Állatfarm-ban és az 1984-ben is kifejezésre juttatott. "Ez a háború, amelyben oly csekély szerepet játszottam - írja Orwell -, többnyire rossz emlékeket hagyott bennem, mégsem kívánom, hogy bárcsak kimaradtam volna belőle. Ha az ember belepillanthat egy ilyen szörnyűségbe - mert bárhogyan érjen is véget a spanyol háború, végül kiderül, hogy iszonyatos szörnyűség volt, még csak nem is a vérengzés és a testi szenvedés miatt -, az eredmény nem feltétlenül kiábrándultság és cinizmus. Bármennyire furcsa is, tapasztalataim nemhogy aláásták volna, csak megerősítették bennem az emberi tisztességbe vetett hitet."
Vypredané
11,16 € 11,75 €

Seeing Things as They are - Selected Journalism and Other Writings


'This selection is a ceaseless delight ...there is a treat on almost every page' Daily Telegraph George Orwell wrote, in his words, from 'a desire to see things as they are'. This new collection of his journalism and other writings, including articles, essays, broadcasts, poems, book and film reviews from across his career, shows his unmatched genius for observing the world. Whether discussing Polish immigration or Scottish independence, railing against racism, defending the English language or holding an imaginary conversation with Jonathan Swift, these pieces reveal a clear-eyed, entertaining and eternally relevant chronicler of his age. Edited with an introduction by Peter Davison 'Orwell's luminous gift was for seeing things, for noticing what others missed, took for granted or simply found uninteresting, for discovering meaning and wonder in the familiarity of the everyday...Nothing escaped or seemed beneath his notice, which was what made him such a good reporter...Seeing Things As They Are is intended to be a collection first and foremost of his journalism, with preference given to lesser-known pieces and reviews as well as some of the poems he wrote. It is full of interest and curiosities' Jason Cowley, Financial Times 'Peter Davison gives us a feast of [Orwell's] shorter writings, showing how from such hesitant beginnings he evolved into the writer of enduring importance we know, committed to decency, equality and political honesty, who could nevertheless wax lyrical over the first signs of spring or an imaginary English pub' Gordon Bowker, Independent
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Állatfarm


Orwell 1943-44-ben írott műve - amelynek a szerző a "Tündérmese" alcímet adta - ténylegesen a sztálini korszak szatírája, a Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig terjedő időszakban, de természetesen minden elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy angol farm - Mr. Jones "Major"-ja - a színhely, ahol az állatok a disznók vezetésével megdöntik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta "Állatfarm"-on élik először szabadnak, derűsnek látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. Az 1984 írójának már ebben a művében is nagy szerepet játszik a történelmi dokumentumok meghamisításának motívuma. Visszamenőlegesen megváltoznak, majd feledésbe merülnek az állatok hajdani ideológusának, az Őrnagynak eszméi, a Napóleon nevű nagy kan ragadja magához a hatalmat, és - természetesen mindig a megfelelő ideológiai magyarázattal - egyre zordabb diktatúrát kényszerít állattársaira. A kezdeti jelszó pedig - "Minden állat egyenlő" - érdekesen módosul... Fordította: Szíjgyártó László
Vypredané
3,03 € 3,19 €

1984


"Üdvözlet az egyformaság korából, a magányosság korából, a Nagy Testvér korából, a duplagondol korából" - írja a naplójába Winston Smith, a lázadó, a gondolatbűnöző, aki nem hajlandó elismerni, hogy a 2x2 a Párt akarata szerint lehet három vagy öt. Talán valóban "csak" keserű üdvözlet lesz ez a regény a jövőben, örök emlékeztető a totalitárius XX. századra, és persze szellemes szatíra, mint a nagy példakép, Swift Gulliver-e. Talán. De most még a zsigereinkben érezzük, mit jelent a Nagy Testvér, a gondolatbűn, a gondolatrendőrség, az újbeszél, a duplagondol; s az óceániai Párt három jelmondata is hátborzongatóan ismerős: A háború: Béke A szabadság: Szolgaság A tudatlanság: Erő S bár sok mindent be tudunk helyettesíteni a történelem valós alakjaival, eszméivel, intézményeivel, ebben a regényben mégis az írói fantázia a leglenyűgözőbb; 1948-ban, betegen, kiábrándultan Orwell olyan regényvilágot alkotott, amely borzongató realitásával rabul ejti az olvasót akkor is, ha közben könnyedén - talán túlságosan is könnyedén - azt mondja: Orwell jóslata, hála istennek, nem teljesedett be.
Vypredané
5,05 € 5,32 €

Down and Out in Paris and London


Renowned urban artist Shepard Fairey's new look for Orwell's classic account of life on the streets. To be poor and destitute in 1920s Paris and London was to experience life at its lowest ebb. George Orwell, penniless and with nowhere to go, found himself experiencing just this as he wandered the streets of both capitals in search of a job. By day, he tramped the streets, often passing time with 'screevers' or street artists, drunks and other hobos. At night, he stood in line for a bed in a 'spike' or doss house, where a cup of sugary tea, a hunk of stale bread and a blanket were the only sustenance and comfort on offer. Down and Out in Paris and London is George Orwell's haunting account of the streets and those who have no choice but to
Vypredané
13,40 € 14,11 €