Arthur Rimbaud

autor

Poesies - Une Saison Enfer Illuminations


Aprs Une Saison en enfer et les Illuminations, déj publiées dans la collection Arléa-Poche, voici le dernier volet de la production du pote : les oeuvres en vers. Rimbaud n'a jamais publié de recueil de poésies. Son oeuvre poétique se présente donc comme un tourbillon de feuilles volantes, dans lequel Remi Duhart a tenté de mettre un peu d'ordre. Sous le titre Poésies, on trouvera l'ensemble de l'oeuvre en vers du pote, du Cahier de Douai " l'" Album Zutique ", ainsi que les Déserts de l'amour et les Proses évangéliques - rts de l'amour et les Proses évangéliques -"
Vypredané
8,61 € 9,06 €

Les Poings Dans Mes Poches


L'éternel enfant " déchiré a su capter les désirs enfouis de la jeunesse. De seize vingt et un ans, Arthur Rimbaud a écrit une uvre de génie. Rolande Causse y a puisé un florilge de pomes qui vous touchent au cur. Les dessins de Georges Lemoine emportent vers des visions émouvantes ou envotantes, vers une errance onirique un ailleurs insoupçonné."
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Cestou bez konce


Básník Arthur Rimbaud „prolétl mezi šestnáctým a sedmnáctým rokem svého věku francouzskou literaturou jako meteor a navždy svým letem poznamenal všechnu poezii“ Když Rimbaud ve svých 37 letech umírá jako velice nemocný obchodník, netuší, že jednoho dne vstane jako fénix ze svých básnických popelů a stane se nejvýznamnějším obroditelem francouzské i světové poezie. A. Rimbaud měl jako básník velké cíle. Chtěl být básníkem „vidoucím“, jasnozřivým, který realitu nepopisuje, ale evokuje složitou a někdy i strastiplnou cestou rozrušování všech básníkových smyslů. Po hlubokém nepochopení jeho básní současným měšťáckým světem ve svých osmnácti letech na poezii rezignuje a začne obchodovat. Zůstává ale tulákem a se svým zbožím zamíří až do Orientu. Sbírka v překladu Gustava Francla je výběrem z rozsáhlého literárního díla.
Vypredané
6,17 € 6,49 €

Ples oběšenců


Třináct ilustrátorů, třináct básní Arthura Rimbauda, třináct originálních komiksových zpracování Rimbaudovy poezie. Myšlenka převést poezii do obrazové, komiksové podoby se ukázala jako zdařilý způsob, jak představiit poezii mladším čtenářům. Nakladatelství garamond vydalo v roce 2005 s velkým úspěchem takto zpracovanou Kytici Karla Jaromíra Erbena.
Vypredané
12,50 € 13,16 €

Opilý koráb


Obsáhlý výbor z díla francouzského prokletého básníka, vycházející z českého vydání z roku 1956.
Vypredané
11,52 € 12,13 €

V šestnástich rokoch muž


J. A. Rimbaud (narodil sa 20. októbra 1854 v Charleville a zomrel 10. novembra 1891 v Marseille) je zázračným dieťaťom francúzskej aj svetovej modernej poézie. Podstatnú časť svojho diela, vrátane erbovej básne Opitá loď, vytvoril ešte skôr než dovŕšil sedemnásty rok. Vo svojej poetike nadradil nad zneužiteľnú ideu a falošnú morálku neomylné zmysly a slobodnú imagináciu. Týmto gestom narušil pokoj všetkých, za rôznymi ideológiami sa skrývajúcich priemerných básnikov. „Protištátne“ bolo to gesto ešte aj takmer o sto rokov, keď sa k nemu, pri svojom scenzurovanom nástupe v apríli roku 1958, prihlásila Trnavská skupina. Naposledy – pod názvom Moje malé milenky – vyšiel u nás výber z Rimbaudovej poézie v prebásnení Ľubomíra Feldeka v roku 1999 a hneď bol rozobraný. Naň nadväzujúci rozšírený výber V šestnástich rokoch muž (podľa jazykovej interpretácie a v spolupráci s Annou Lara verše preložil a doslov, kalendárium a poznámky napísal Ľubomír Feldek) vychádza, aby na našom knižnom trhu aj v lektúre súčasnej mladej generácie zaplnil zbytočne dlho zívajúcu medzeru.
Na sklade 1Ks
8,46 € 8,90 €

Oeuvres


Pocket, 11*18 cm, 405 pages.
Vypredané
6,18 € 6,51 €

Sezóna v pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího


Z nevelkého básnického odkazu tohoto vizionářského francouzského básníka, který vytvořil své úchvatné dílo v průběhu pouhých tří let, se z veršovaných básní vydělují dvě sbírky a Dopisy vidoucího, napsané básnickou prózou: Iluminace, obsahující čtyřicet básní v próze a dvě básně ve volném verši, je text uhrančivé krásy, v níž se hroutí hradba mezi realitou a halucinací. Rimbaud je napsal mezi 17. a 19. rokem a poprvé je bez jeho vědomí (ačkoli byl ještě naživu) vydal Verlaine v roce 1886. Sezóna v pekle, napsaná v devatenácti letech, je jakousi Rimbaudovou duchovní autobiografií, jejíž poslední část "Sbohem" je považována za autorovo rozloučení s básnickou tvorbou. Dva Dopisy vidoucího jsou výrazem Rimbaudova vizionářského přesvědčení a snad nejlépe je charakterizují slova: "Vedle mne jste všichni jenom básníci". Z francouzštiny přeložil a doslovem opatřil Aleš Pohorský
Vypredané
9,82 € 10,34 €