Charles Baudelaire

autor

Květy zla


Květy zla byly ve své době skandálním dílem, které kvůli často nemravnému a pohoršujícímu obsahu dostalo svého autora až před soud. Baudelaire zde vyjadřuje své zklamání ze světa rozehráváním temných tónů lidské duše a odhalováním věcí, od kterých se lidé raději odvracejí. Představuje i svou poetiku, která upřednostňuje dokonalou, hladkou a odtažitou krásu před přirozeností, jež ve francouzské dekadentní a symbolistické literatuře rezonovala ještě dlouhá desetiletí. Dílo neskutečně náročné po obsahové i formální stránce se stalo těžkým oříškem pro řadu českých překladatelů, zde jej po dlouhé době, kdy sbírka byla dostupná pouze jako neúplný výběr, přinášíme v kompletním převodu Svatopluka Kadlece.
U dodávateľa
11,61 € 12,22 €

Tej, čo prešla popri mne


Tej, čo prešla popri mne je výnimočný dvojjazyčný výber z diela Charlesa Baudelaira v preklade Ľubomíra Feldeka s pôsobivými ilustráciami od Kataríny Vavrovej. Výber chce sprítomniť jedného z najväčších francúzskych básnikov, významného predstaviteľa svetovej moderny. V roku 1857 Baudelaira hnali za jeho básne pred súd, lebo verejnosť poburovali, no v súčasnosti žasneme nad nespornou umeleckou hodnotou jeho poézie. Dnes si aj jeho Zdochlinu už vieme prečítať ako nádhernú ľúbostnú báseň, ktorá vôbec nie je taká cynická, ako vyzerá na prvý pohľad. Súčasťou knihy je prehľad dramatického života Charlesa Baudelaira, ako aj komentár k niektorým jeho básňam a pútavá úvaha Môj Baudelaire z pera Ľubomíra Feldeka.
Na sklade 1Ks
19,44 € 22,90 €

Les Fleurs du Mal


Maîtriser les connaissances et les outils nécessaires à l'étude d'une œuvre intégrale, voilà l'objectif de cette collection. L'élève doit avoir une vision synthétique de l'œuvre : connaître sa genèse et sa structure, appréhender les personnages à travers leur portrait, leur rôle et leur dimension symbolique, retenir les différents thèmes évoqués. Par ailleurs, l'ouvrage procure des informations d'ordre paratextuel qui enrichissent la culture du lecteur : détails sur la vie de l'auteur et le contexte dans lequel il s'inscrit, remarques sur son style, sur ses écrits théoriques, jugements de critiques contemporains. Enfin, le souci des auteurs est de montrer à l'élève comment ces informations peuvent être utilisées efficacement dans les exercices du bac : des études d'extraits et des sujets d'entretien sont proposés à titre d'exemples. L'intérêt de cette collection est donc de baliser chaque œuvre de sorte que l'élève dispose des éléments indispensables pour réussir l'écrit comme l'oral. L'étude n'est pas exhaustive mais elle a le mérite d'être claire et structurée. --Claire Mazurel
Vypredané
7,72 € 8,13 €

Má temná krásko


Baudelairovo básnické dílo mělo velký vliv na moderní, hlavně symbolistickou poezii. Jeho nejvýznačnější sbírky jsou Květy zla a Malé básně v próze. Předkládaný výběr básní uspořádal překladatel Gustav Francl a nese název po jedné z nejpůsobivějších básní.
Vypredané
6,39 € 6,73 €

Malé básně v próze / Petits poémes en prose


Prokletý básník Charles Baudelaire ovládal překvapivou pointu a hudebnost jazyka nejen ve verších slavné sbírky Květy zla. Přesvědčí nás o tom jeho prozaické dílo nazvané Malé básně v próze, známé i pod původním názvem Spleen de Paris. Tyto krátké, někdy hravé, jindy zase zlomyslné povídky mají jedno společné: na malém prostoru obdivuhodné krátké a přitom výstižné, až anekdotické popisy a břitká pointa. Francouzský text je překvapivě velmi srozumitelný i pro dnešní studenty francouzštiny. Dvojjazyčný text s gramatickým a lexikálním komentářem pod čarou. Pro mírně pokročilé.
Vypredané
6,00 € 6,32 €

Fleurs du Mal


Ce livre, dont le titre : Fleurs du Mal, - dit tout, est revtu [...] d'une beauté sinistre et froide ; il a été fait avec fureur et patience. D'ailleurs, la preuve de sa valeur positive est dans tout le mal qu'on en dit. Le livre met les gens en fureur ", écrivait Baudelaire sa mre, le 9 juillet 1857. La premire édition des Fleurs du Mal venait d'tre publiée ; le procs qui s'ensuivit allait donner raison au pote : six pices furent condamnées au motif qu'elles " conduisaient nécessairement l'excitation des sens "... En 1861 parut la seconde version des Fleurs du Mal, dont Baudelaire, peu avant sa mort. affirmait : " Faut-il vous dire [...] que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cur, toute ma tendresse, toute ma religion (travestie), toute ma haine ? Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie ; et je mentirai comme un arracheur de dents " (lettre Ancelle du 18 février 1866)."
Vypredané
4,85 € 5,11 €

A Rossz virágai


"A Romlás virágai címének értelmét a magyar jól megközelíti, de nem fedi, nem fedheti egészen" - írta Szabó Lőrinc hajdanán, a magyar fordítás első, 1923-as megjelenésekor. Tornai József újrafordította Baudelaire "fő művét", 1991 óta most jelenik meg újra az átdolgozott és felfrissített műfordítói remeklés.
Vypredané
7,31 € 7,69 €

Le Spleen de Paris


Lorsqu'il commence publier ses petits pomes en prose dans des revues et des journaux, Baudelaire a beau les qualifier modestement de bagatelles ", il a pleinement conscience de ce qu'ils ont de singulier. Et nous le savons mieux désormais, ce qui s'inaugure de manire capitale dans ces textes qui visent capter l'étrangeté du quotidien de son temps, ce n'est rien moins qu'une forme littéraire nouvelle. Rimbaud et Mallarmé vont s'en souvenir trs vite - et bien d'autres aprs eux. Bien que le pote y songeât depuis 1857, l'année des Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris ne parut que deux ans aprs sa mort, en 1869. Ses pomes en prose constituaient pourtant ses yeux le " pendant " de ses pices en vers, et les deux livres, en effet, se font écho maints égards. Mais la différence des Fleurs du Mal, ce n'est pas ici un recueil composé qui nous est offert : un espace de liberté, bien plutôt, o le flâneur témoigne d'un nouveau regard venu l'homme moderne pour lequel la réalité multiplie ses images "
Vypredané
5,42 € 5,71 €

Z Květů zla / des Fleurs du Mal


Dvojjazyčné vydání výboru básní Charlese Baudelaira v překladu Jana Mariuse Tomeše doplněné málo známými pastely Bohuslava Reynka. Vydání básní v překladu Jana M. Tomeše vychází poprvé.
Vypredané
8,17 € 8,60 €

The Flowers of Evil


The Flowers of Evil, which T.S. Eliot called the greatest example of modern poetry in any language, shocked the literary world of nineteenth century France with its outspoken portrayal of lesbian love, its linking of sexuality and death, its unremitting irony, and its unflinching celebration of the seamy side of urban life. Including the French texts and comprehensive explanatory notes to the poems, this extraordinary body of love poems restores the six poems originally banned in 1857, revealing the richness and variety of the collection.
Vypredané
5,55 € 5,84 €

Baudelaire válogatott költeményei


Én nem feledtem el a város közelében - Én nem feledtem el a város közelében,/ Hol állt fehér tanyánk törpén, de csöndbe szépen;/ Ott kis kopott lugas rejtette az avitt/ Gipsz Vénusz, s Pomona mezitlen bájait./ És esténként a nap csobogo tüzben égve,/ Mig az ablakon megtört a büszke kéve,/ Nézte, mint tágranyilt, kiváncsi égi szem,/ Hogy folyik vacsoránk hosszan és csöndesen,/ S rezgett a bö sugarviasz viszfenye enyhén/ Az olcsó abroszon, a függöny tarka selymén - (Tóth Árpád fordítása)
Vypredané
9,38 € 9,87 €

Les Fleurs du Mal


Oeuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la réalité que de l'idéal abstrait en célébrant des faits immondes et a priori sans valeur. Cette édition comporte les projets de préfaces et d'épilogues de Baudelaire, et des annexes pour éclairer la genèse du recueil qui connut trois éditions successives en 1857, 1861 et 1868.
Vypredané
4,37 € 4,60 €

Květy zla


Po dlouhé době, kdy měli čtenáři k dispozici pouze neúplný výběr Květů zla v překladu Vítězslava Nezvala, vychází nyní kompletní Baudelairova sbírka ve vynikajícím překladu Svatopluka Kadlece. Sbírku tvoří šest částí: Spleen a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Vzpoura a Smrt a dále doplňky pod názvem Tříšť, obsahující části: Galanterie, Epigrafy, Rozmanité básně a Buffonerie. Nejslavnější Baudelairova sbírka, v níž je zobrazen člověk rozpolcený mezi hrůzou před životem a extází z jeho kr ásy, je literárním odkazem výstředního autora, který je nepřítelem každé prostřednosti a všednosti. Baudelaire i jeho vydavatel byli stíhání za urážku náboženské mravnosti i veřejné morálky, řada básní nesměla být uveřejněna vůbec, nakonec bylo zakázáno knihu vydávat. Dodnes jsou Květy zla považovány za nejoriginálnější sbírku 19. století díky tématům, kterým se do té doby literatura vyhýbala.
Vypredané
11,61 € 12,22 €

Charles Baudelarie versei


A kötet teljes egészében tartalmazza Baudelaire két legjelentősebb költői művét, A romlás virágai-t és A fájó Párizs-t.
Vypredané
9,09 € 9,57 €

A mesterséges mennyországok


„Az emberi lélek tele van szenvedélyekkel; csordultig tele – hogy egy újabb elcsépelt kifejezéssel éljek -, ám ez a szerencsétlen lélek, melynek természetes romlottsága éppoly nagy, mint váratlan, szinte hihetetlen képessége a jóságra és a legdicsőbb erényekre, bővelkedik ellentmondásokban, amelyek lehetővé leszik hogy e túláradó szenvedély egy részét rosszra használja. A lélek azonban soha nem érzi úgy, hogy teljes egészében eladná magát. Önhittségében megfeledkezik arról, hogy olyasvalakivel játszik, aki ravaszabb és erősebb nála, és hogy a Rossz Szelleme, ha csak egyetlen hajszálát nyújtja is neki, nyomban megkaparintja az egész fejét. A látható természet látható ura (az emberről beszélek) a gyógyszerészet, az erjesztett italok révén akart tehát mennyországot teremteni, hasonlóan ahhoz az eszelőshöz, aki vászonra festett és tartóvázra erősített díszletekkel próbálja helyettesíteni a valódi bútorokat és az igazi kerteket.”
Vypredané
9,50 € 10,00 €