Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Psychológia, etika s. 1 z 4

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Nietzsche a bludný kruh


V úvaze na pomezí filologie, filosofie a básnictví Klossowski Nietzscheho představuje jako pisatele, který promýšlí i sebe sama – své iluzivní já – coby pole pudů, myšlenek a jejich vzájemných střetů. Nietzscheánské teze typu „věčného návratu“ či „vůle k moci“ jsou u Klossowského znovu vpleteny do tkáně souvislostí a rozporů, z nichž se nikdy nemohou zcela osvobodit: odtud „bludný kruh“ v názvu. Kniha, která v originále vyšla v roce 1969 a čerpala také z řady tehdy málo známých pramenů, fragmentů z pozůstalosti a z korespondence, podnítila obnovený zájem o Nietzschovo dílo a výrazně ovlivnila řadu klasických textů moderní filosofie.
Na stiahnutie
9,00 €

dostupné aj ako:

Všetko sa raz pominie


Ak je zmena prirodzeným poriadkom vecí, prečo toľko ľudí zápasí s míľnikmi života – od prvého zamestnania a prvej lásky až po odchod detí z domu a odchod do dôchodku? Žijeme v kultúre neobmedzeného výberu – a život je teraz zložitejší ako kedykoľvek predtým. Uznávaná psychoterapeutka Julia Samuelová čerpá z hodín rozhovorov so svojimi pacientmi, aby ukázala, ako sa môžeme naučiť prispôsobiť a vyťažiť čo najviac aj z menej príjemnejších skúseností. Táto kniha, podporená najnovšími sociálnymi a psychologickými výskumami, sa zaoberá ťažkými obdobiami v rodine, láske, práci, zdraví a identite. Od ženy, ktorá sa rozhoduje, či opustiť manžela kvôli mladšiemu milencovi, až po otca, ktorý sa vyrovnáva s vážnou zdravotnou diagnózou. A od novej matky, ktorá bojuje s rozhodnutím vrátiť sa do práce, po mladého muža, ktorý sa vyrovnáva s následkami coming outu, a ženu, ktorá začína odznova po strate zamestnania. Tieto silné, nezabudnuteľné a hlboko intímne príbehy o bežných ľuďoch nám pomôžu pochopiť našu vlastnú jedinečnú reakciu na zmenu a osvetlia spôsob, akým pristupujeme k výzvam v každej etape života.
Na stiahnutie
10,90 €

dostupné aj ako:

Ako sa rozhodujeme


Ako sa rozhoduje ľudská myseľ? A ako sa môžeme rozhodovať lepšie? Máme sa riadiť intuíciou alebo racionálnou analýzou? Filozofi od čias Platóna vnímajú rozhodovanie ako čisto racionálny alebo emocionálny proces. Ide však o mýtus, ktorý čoraz viac naráža na ostré hrany poznatkov modernej neurovedy. Keď vedci pomocou najmodernejších neurovedeckých prostriedkov otvorili čiernu skrinku ľudskej mysle, zistili, že myseľ pracuje ako výsledok spolupráce rozumu a emócií, pričom obe tieto zložky mozgu sú nevyhnutné pre prirodzené fungovanie človeka. Uprednostnenie jednej pred druhou vedie k horším výsledkom, ako sme si pôvodne mysleli. Myslíme si, že keď si ideme kúpiť dom, racionálne zváženie všetkých premenných povedie k lepšiemu a „rozumnejšiemu“ výsledku. Výskumy však ukázali, že naše emocionálne podvedomie pozná „správnu“ odpoveď skôr, ako časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za racionálne vyhodnotenie. Neurologické, behaviorálne a psychologické výskumy potvrdili, že racionalita ľudského správania je dlhodobo preceňovaný jav. Lehrer píše: „Predpoklad o racionálnom ľudskom správaní má len jeden háčik – je chybný. S tým, ako mozog funguje, nemá nič spoločné.“ Jonah Lehrer vo svojej knihe analyzuje faktory a mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za naše rozhodovanie. Dozvieme sa napríklad, prečo príliš veľa rozmýšľania viac škodí ako prospieva, prečo by sme mali počúvať intuíciu, akú funkciu v procese rozhodovania zohráva dopamín, prečo by sme sa mali vyhýbať veľkému množstvu informácií, či ako súvisí morálka s našou emocionalitou.
Na stiahnutie
11,90 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Ještě to promysli


Kolik rodinných oslav a pracovních jednání skončilo dusnem, kolik podnikatelských nápadů bankrotem! Jen kvůli strachu připustit, že nikdo z nás nemá patent na rozum. Co ale dělat, když zjistíme, že nám naše stará přesvědčení už neslouží? Známkou inteligence bývá schopnost snadno se učit a dobře si pamatovat, ale v rychle se měnícím světě jsou důležité i opačné dovednosti: přehodnocovat a odnaučovat se. Dávat přednost nepříjemným pochybám před příjemným přesvědčením paradoxně bývá nejtěžší právě pro ty nejchytřejší – copak můžou přiznat, že něčemu nerozumějí? Adam Grant roky zkoumal, co lidem pomáhá vykročit z bezpečných jistot starých názorů, když začnou být nebezpečné. Naučí vás, jak přežít v polarizované společnosti bez ztráty přátel, a ukáže, že změna mínění nemusí bolet. Dokonce to může být zábava! Naučíte se - Včas poznat, že lžete sami sobě, a radovat se z toho, že jste na to přišli. - Nahlas se ozvat, když se všichni okolo nadchnou pro pitomost. - Vytvořit kolem sebe zdravé prostředí, ve kterém konflikty připomínají tanec, a ne rvačku. - Nebrat si nesouhlas a kritiku jako útok na své ego. - Vychovávat zvědavé a světu otevřené děti. - A taky lépe snášet příbuzné a kolegy, kteří mají ve všem hned jasno.
Na stiahnutie
11,69 €

dostupné aj ako:

Sociální psychologie


Tato kniha, vycházející po dvaceti letech od posledního vydání, podstatně přepracovaná a rozšířená, zprostředkovává čtenářům kromě tradičních témat sociální psychologie i celou řadu aktuálních poznatků ze současné světové sociálněpsychologické literatury. Autor, jak je jeho zvykem, přináší vše, co je pro tento obor základních psychologických věd důležité nejen pro studium, ale i pro sebepoznávání a životní praxi. Publikace podává v rámci vědecké empirie jak experimentálně (psychometricky), tak i fenomenologicky získané poznatky. A tak vytváří systém poznatků nejen o základních zákonitostech sociálních interakcí mezi lidmi z hlediska chování, ale i prožívání. Klíčovým tématem výkladu je lidský subjekt, v novém pojetí sociální psychologie označovaný jako sebejá („Self“). Čtenář získá mnoho poznatků nejen o zákonitostech psychologických aspektů mezilidských interakcí, ale také o sobě samém (např. o tom, jak vnímá sám sebe, jak si obraz o sobě vytváří, jaké role na jevišti života hraje, jak se to projevuje v motivaci jeho jednání, sebecítění, sebehodnocení) a mnoho dalšího. Text je doplněn zajímavými příklady z praxe, tradiční uspořádání témat a poznatků sociální psychologie je podáváno v kontextu evolucionistických a sociálně-kulturních souvislostí a činitelů.
Na stiahnutie
22,59 €

Najznámejšie experimenty v psychológii


V knihe sú opísané experimenty, ktoré psychológovia a psychologičky robili v 20. storočí. Všetky experimenty spája to, že v hlavnej úlohe sú, väčšinou, deti - menšie, väčšie, niekedy v skupine, niekedy samostatne. V niektorých experimentoch si vedci a vedkyne všímali správanie dospelákov pri deťoch. Inokedy zase správanie detí pri dospelákoch.
Na stiahnutie
8,00 €

Psychologie osobnosti


Přepracované a rozšířené vydání Psychologie osobnosti obsahuje nejnovější poznatky této vědy. Autor po uvedení do problematiky předmětu nastiňuje v sedmi kapitolách genezi osobnosti a její utváření, pojednává o pojmu Sebejá z různých pohledů, zabývá se strukturou osobnosti, ať už se jedná o temperament, emocionalitu, inteligenci, tvořivost, kognitivní styl, motivy či postoje. Následuje téma dynamika osobnosti, kde se dočteme mimo jiné o vůli, dynamice Já a dynamice nevědomí, ale i o frustraci či stresu. Další kapitolu autor věnuje charakteru, například jeho dimenzím a psychologické podstatě. Poslední kapitola představuje různé teorie osobnosti, počínaje těmi „klasickými“, jako je psychoanalýza či behaviorismus, přes humanistickou, kognitivistickou či fenomenologickou teorii, až po topologickou teorii osobnosti. Kniha přináší nejen relativně známé informace, ale především aktuální poznatky ze světové literatury týkající se psychologie osobnosti. Citováno je z mnoha děl světových autorů. Publikace je doplněna rozsáhlým seznamem doporučené literatury, a to jak klasické, tak té nejnovější.
Na stiahnutie
20,19 €

Rozhovory v psychoterapii


Kniha, kterou listujete, je věnována klíčové psychoterapeutické otázce, jíž je rozhovor. Je velmi důležité podstatně rozumět rozhovoru jako takovému, protože v rozmluvě se děje poznání. To je již dlouhou dobu zúžené na poznání objektivní čili věcné, neosobní, neutrální, vědecké. Díky psychoterapii opakovaně zakoušíme, že poznání bez setkání nepřináší štěstí, úlevu, radost a mír, neulehčí duši bolest, nezmírní lidské utrpení. Setkání, které je lůnem mezilidského vztahu, se zakládá a uskutečňuje v rozhovoru. Zda se rozmluva stane setkáním u společné věci, dojde-li vstupem do ní k porozumění, nebo se setkání neuskuteční a řeč se stane slepým míjením, bezduchou formalitou - to je pro dění v psychoterapii a pro její smysl rozhodující. V rozhovoru dochází k důvěrnému setkání s druhými lidmi, ale také sama se sebou. A to nejen v reálném čase, ale také v minulosti a budoucnosti, ve společné chvíli, ve světě materiálním nebo virtuálním, v otevřenosti a přesazích. Lidské bytí je rozhovor, v něm se také děje. Proto je tak důležité, s kým, o čem i jak se řeč, a tak i náš život, vede. Péče o řeč a její dialogické dění je starostí o nás, o duši, o svět. Z toho se nám ukazuje, na jakých záchytných ontologických bodech se psychoterapie zakládá, na čem spočívá, a jaké jsou její přesahy a souvislosti.
Na stiahnutie
10,89 €

Už zase umieram


Po dlhoročnej úspešnej právnickej praxi odchádza Heda do dôchodku. Hoci sa naň ešte necíti. V jedno jesenné ráno ju prepadne srdcová nevoľnosť. Infarkt? Je to tetánia, panický atak a úzkostná porucha. Ako sa s ňou dá nažívať v mieri, zamilovať sa a dokonca znova cítiť šťastie, sa dozviete v tomto príbehu.
Na stiahnutie
11,90 €

dostupné aj ako:

Parazitická myseľ


Pandémia môže mať veľa podôb. Na um nám ako prvé zídu hrozné, rýchlo sa šíriace choroby, no počuli ste už o pandémii, ktorá nepoznačí zdravie, ale schopnosť racionálne uvažovať? Kanadský psychológ Gad Saad, v knihe Parazitická myseľ odhaľuje kultúru zlých myšlienok, ktoré prenikajú do všetkých oblastí života vrátane politiky, biznisu či kultúry, a ponúka spôsoby, ako sa môžeme proti nim zaočkovať. V tejto knihe aj v populárnej relácii THE SAAD TRUTH na YouTube sa venuje obzvlášť tým negatívnym myšlienkam, ktoré ohrozujú naše základné ľudské slobody – slobodu prejavu a slobodu myslenia. Politika Západu hlásiaca sa k týmto liberálnym zásadám nebola nikdy vo väčšom ohrození, ako je dnes. Máte pred sebou prevratnú príručku, ako ubrániť vlastný zdravý rozum. Autor sa v knihe nezameriava len na analýzu nebezpečných myšlienok a ich šírenie, ale aj na spôsob, ako situáciu zvrátiť. Vystríha napríklad pred zdanlivo hlbokými myšlienkami, ktoré sa tvária ako pravda, či skúma parazitický pštrosí syndróm (Ostrich Parasitic Syndrome – OPS), chorobu, ktorá ľudí oberá o schopnosť rozpoznať nepopierateľné pravdy ako existenciu Slnka. Pridajte sa k boju za slobodu intelektu a zistite, ako sú ľudia vo vašom okolí zasiahnutí poruchou kritického myslenia.
Na stiahnutie
11,10 €

dostupné aj ako:

Dech


Nádech, výdech a znovu. Zapomněli jsme tu nejpřirozenější věc na světě? Minimálně v posledních letech se zdá, že lidé jsou čím dál posedlejší zdravým životním stylem. Více sportujeme, zajímáme se o správné stravovací návyky, studujeme spánek, otužujeme se, každou tělesnou funkci digitálně zaznamenáváme. Je tu však jeden proces, k němuž obracíme pozornost až ve chvíli potíží: dýchání. Novinář James Nestor si prošel podobnou zkušeností. Jeho dlouhodobé zdravotní problémy se vyřešily až díky dechovým cvičením, k nimž se zpočátku stavěl nedůvěřivě. Poté co se Nestor znovu naučil dýchat, vyrazil na cesty, aby našel odpověď na otázku: Zapomíná lidstvo tu zdánlivě nejjednodušší věc na světě? Autor nehledá jen v plicních laboratořích, ale rovněž u pěveckých sborů, na starověkých pohřebištích, sovětských výzkumných základnách nebo v ulicích Săo Paula. Porovnává vědecké poznatky z oblasti fyziologie, biochemie či psychologie s jogínskými a dalšími tradicemi a ukazuje, že dýchání je naprostý základ našeho bytí. Jen možná trochu jinak, než by se dalo čekat.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Dopamin


Proč v čase hojnosti, bohatství, svobody a technologického a medicínského pokroku nebývale postrádáme pocit štěstí a cítíme se naopak mizerně? Kniha americké profesorky psychiatrie je nejen sbírkou adiktologických kazuistik, ale také zamyšlením nad tajemstvím bolesti a potěšení, tedy nad fenomény, které působí v součinnosti, vzájemně se ovlivňují a vyvažují. Na příkladu americké společnosti autorka ukazuje dramatické selhání rovnováhy mezi bolestí a radostí v současné době a objasňuje, proč příliš mnoho zábavy a potěšení vposledku nepřináší radost, ale bolest.
Na stiahnutie
12,09 €

dostupné aj ako:

Umenie a psychoanalýza


Štúdie rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda (1859 – 1939) zahrnuté v tomto výbere sú venované psychoanalytickej interpretácii podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca. Na základe analýzy rozprávok, divadelných hier Shakespeara, Ibsena a ďalších spisovateľov a textov podáva autor originálne vysvetlenie vzťahov postáv a ich konania. Venuje sa aj osobnosti a postavám z diel Dostojevského a Goetheho. Štúdie o Michelangelovej soche Mojžiša a o fantastických poviedkach E. T. A. Hoffmanna patria k tomu najlepšiemu, čo psychoanalýza priniesla k analýze podstaty umenia a umeleckej tvorby. Tieto Freudove práce, ktoré prvý raz vyšli v slovenskom preklade pred dvoma desaťročiami, podstatným spôsobom prispeli k teoretickým diskusiám o vzťahu umenia a psychoanalýzy, ako aj k prehĺbeniu poznania ich autora, tak často citovaného, no dodnes u nás málo vydávaného. Kiežby sme aspoň v nás alebo u ľudí nám podobných mohli nájsť aktivitu nejakým spôsobom príbuznú s básnickou tvorbou! Jej preskúmanie by nám dávalo nádej, že získame akési prvotné pochopenie tejto tvorby. A skutočne, takáto vyhliadka tu existuje – básnici sami radi zmenšujú vzdialenosť medzi ich typom a bežnou ľudskou bytosťou; veď nás tak často uisťujú, že v každom človeku drieme básnik a že posledný básnik zomrie až s posledným človekom. Sigmund Freud: Básnik a fantázia
Na stiahnutie
8,50 €

dostupné aj ako:

Užitočné ilúzie


Mohol by mať za určitých okolností sebaklam pozitívne dôsledky? Shankar Vedantam, novinár a autor úspešnej rozhlasovej relácie a podcastu Hidden Brain, spolu s novinárom Billom Meslerom prinášajú zaujímavý pohľad na to, ako funguje ľudský mozog, keď sa snaží oklamať sám seba, a akú rolu zohráva sebaklam vo vývoji ľudstva. Sebaklam spôsobuje ohromné škody nielen človeku, ale aj spoločnosti a našej planéte. Ak je však taký škodlivý, prečo je ním presiaknuté všetko, čo robíme? Autori tvrdia, že sebaklam môže, paradoxne, zohrávať zásadnú úlohu na ceste k úspechu a duševnej pohode. Klamstvá, ktoré sa stali každodennou súčasťou nášho života, nám pomáhajú udržiavať živé a dynamické vzťahy s našimi blízkymi, priateľmi a kolegami. Ak pochopíme, ako funguje sebaklam, dokážeme porozumieť, prečo niektorí ľudia žijú dlhšie než ostatní, prečo sa zamilovanosť u niektorých párov nevytráca ani po rokoch alebo prečo sú niektoré krajiny stálejšie, kým iné sa trieštia a rozpadajú. Kniha Užitočné ilúzie je sugestívnym rozprávaním o mozgu, ktorý zámerne klame sám seba. Ponúka nevšedné osobné príbehy, ale aj množstvo aktuálnych poznatkov z oblasti psychológie, neurovied či filozofie, no najmä pôsobivo vysvetľuje, čo znamená byť človekom.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako:

Poriadok v hlave


„Ak si chceš upratať v živote, musíš si najprv upratať v hlave,“ píše Martin Poliačik v úvode knihy Poriadok v hlave. So spoluautorkou Lindou Lančovou pripravili prehľadného a názorného sprievodcu kritickým myslením, ktorý vás naučí, ako postaviť argument, ako sa správne pýtať, ako kritizovať či ako prezentovať svoje myšlienky. A ako dosiahnuť nielen to, aby s vami ľudia súhlasili, ale najmä to, aby pochopili vaše postoje a východiská. Pretože tak ako hovorí názov jednej z 26 kapitol, niekedy je úsmev po stretnutí viac ako dobre dohodnutý obchod. Martin Poliačik vychádza zo svojej dlhoročnej praxe debatéra a konzultanta, ale aj aktívneho politika a aj vďaka tomu kniha Poriadok v hlave obsahuje množstvo názorných ukážok efektívne aj neefektívne vedených rozhovorov a argumentačných výmen, infografiky a grafy, odbornejšie texty venované dejinám kritického myslenia aj vtipné príklady z nám dobre známeho prostredia. Kniha vychádza v knižnej edícii Denníka N ako 50. publikácia v poradí.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako:

Ako zvládnuť stres


Nič nestíhate? Máte pocit uponáhľanosti? Nemôžete sa venovať svojim záľubám? V súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťažuje na stres. Je toxický pre telo aj myseľ, a preto predstavuje veľké nebezpečenstvo pre naše zdravie. Nastal čas, aby sme sa ho zbavili raz a navždy. No ako to urobiť? Bývalý športovec Frank Ritter vo svojej knihe Ako zvládnuť stres radí všetkým, ktorí dlhodobo bojujú s týmto problémom. Zameriava sa na vytvorenie rovnováhy medzi telom a mysľou či na vybudovanie odolnosti proti stresu a jeho každodenným nástrahám. Zohľadňuje rôzne faktory – psychológiu, šport či výživu a vo svojej knihe poskytuje riešenia pre každý typ stresu. Zvládnite ho aj vy!
Na stiahnutie
10,40 €

dostupné aj ako:

Vývojová psychologie


Rozšířené vydání oblíbené publikace zpracovává psychický vývoj jedince v období dětství a dospívání. Vývoj analyzuje se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i vzhledem k jeho postavení v nejvýznamnějších sociálních strukturách. Analýzu nově doplňují biologické aspekty. Kniha vysvětluje, jaké reakce jsou pro určitá období lidského života standardní a přináší informace o psychických potřebách dětí, jejichž naplnění či nenaplnění ovlivňuje dětské prožívání a chování. Znalost vývojové psychologie současně umožňuje i čtenářovo pochopení vlastních zážitků z dětství a dospívání, a tedy sebe sama.
Na stiahnutie
10,00 €

dostupné aj ako:

Odolné dítě


Dnešní výchova je v mnohém jiná, než tomu bylo dřív. O děti pečujeme, jako by šlo o vzácné cizokrajné květiny, kolem kterých je třeba postavit skleník a neustále je chránit, hlídat a se vším jim pomáhat. To se ovšem moc neslučuje s cílem výchovy, jímž by měl být jedinec samostatný, zodpovědný a přiměřeně odolný. Kniha je průvodcem pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě po vylétnutí z hnízda nezhroutilo, ale pevně stálo na vlastních nohách.
Na stiahnutie
9,89 €

dostupné aj ako:

Fish! Overený spôsob, ako pozdvihnúť morálku a zlepšiť výsledky v práci


Najnovšie a doplnené vydanie svetového bestselleru FISH! ponúka čarovné podobenstvo o manažmente, čerpajúce ponaučenie z toho najnepravdepodobnejšieho zdroja – zo známeho trhu Pike Place v americkom Seattli, kam milovníci rýb chodia za obchodom i zábavou. Na jednoduchom príbehu Mary Jane, riešiacej problémy operačného oddelenia svojej spoločnosti ukazuje, ako si každý z nás môže zamilovať presne tú prácu, ktorú práve vykonáva. Autori rozoberajú najpálčivejšie otázky súčasného pracovného prostredia (vrátane spôsobu, ako zabrániť fluktuácii personálu a syndrómu "vyhorenia") a ponúkajú múdre, ľahko pochopiteľné, okamžite uskutočniteľné odpovede. Prinášajú doslova praktický návod, ako vytvoriť inovatívne i zodpovedné ovzdušie, kde hravý a sústredený prístup vedie k nadobudnutiu väčšieho množstva energie a nadšenia a tým aj k väčšej produktivite a tvorivosti. Na skutočných príkladoch zo života ukazuje, ako takéto pracovisko reálne vybudovať. Toto, dnes už klasické dielo manažérskej literatúry, však nie je iba o práci. Je návodom, ako prežiť život tak, aby sa každý okamih mohol počítať.
Na stiahnutie
7,60 €

dostupné aj ako: