! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Kľúčom je odvaha zmeniť sa

„Nikto z nás nežije v objektívnom, ale v subjektívnom svete, ktorému sme sami dali význam. Svet, ktorý vidíš ty, je iný ako ten, ktorý vidím ja...“

Nie je človek, ktorý by sa ešte nezamýšľal nad zmyslom svojho života a nad tým, ako svoj život povzniesť. Autori Ičiró KišimiFumitake Koga prinášajú v knihe Odvaha byť neobľúbený iný pohľad na svet, v ktorom žijeme.

Svet je komplikovaný

Odvaha byť neobľúbený je dielo písané formou dialógu. Rozhovor mladíka so starším filozofom je rozdelený do piatich večerov. Každý večer sa venujú inej životnej oblasti. Hovoria o neexistencii traumy, o medziľudských vzťahoch, o dôležitosti delenia úloh, o tom, ako byť centrom svojho sveta, no zároveň dbať aj na ostatných a o živote v prítomnosti.

„Nech sa už v tvojom živote udialo čokoľvek, nemalo by to mať žiadny vplyv na to, ako budeš žiť odteraz.“

Mladík je nespokojný so svojim životom. V jeho replikách sa nájde mnoho čitateľov. Je pripravený vyvrátiť filozofovi všetky jeho teórie o vyrovnanom živote. Nepáči sa mu myšlienka, ktorú filozof zastáva: „ľudia sa môžu zmeniť, svet je jednoduchý a všetci môžu byť šťastní.“

Popri čítaní zisťujeme, že svet nie je komplikovaný. To my sme tí, ktorí ho komplikovaným robíme. Ak si na podklade filozofových argumentov uvedomíme túto skutočnosť, môže nám táto kniha zmeniť život.

Adlerovská psychológia

Celá kniha sa nesie v znamení psychologických teórií Alfreda Adlera. Filozof ich často spája aj so starogréckou filozofiou – Platónom a Sokratom. Kniha je však len úvodom do adlerovskej psychológie. Pre znalcov nebude dostačujúco podnetná, no pre laikov v tejto oblasti môže byť veľmi obohacujúca.

Dialogická forma knihy umožňuje jednoduché vnímanie textu a jeho pochopenie. Filozof aj mladík uvádzajú množstvo príkladov z každodenného života, ktoré sú blízke čitateľovým vlastným skúsenostiam. Jazyk využitý v knihe nie je odborný, ale práve naopak, je pre čitateľa prirodzený a zrozumiteľný.

Už od začiatku knihy tušíme, že v argumentačnom rozhovore filozofa a mladíka má prevahu filozof. A to aj napriek tomu, že mladíkove argumenty sú spočiatku viac logické.

Spolu s dvojicou autorov hľadáme pravdu o zmysle života. Zodpovieme si otázku, či sú naozaj ľudia schopní meniť svoje „ja“. Dozvieme sa, že rozdiel medzi pocitom a komplexom menejcennosti je obrovský. Taktiež zistíme nepodstatnosť hierarchie vzťahov a s tým súvisiacu (ne)potrebu chválenia a karhania.

Oddeľovanie úloh

Veľký priestor knihy je venovaný aj konceptu oddeľovania úloh. Pre náš život je veľmi podstatné uvedomenie, že nie všetko je našou starosťou. Nie je náš problém, ak sa dieťa nechce učiť alebo ako niekto hodnotí naše vystupovanie na verejnosti. V knihe niekoľkokrát zaznie aj veta: „To, ako vyzeráš, trápi len teba.“

Okrem spomenutých aspektov sa kniha venuje mnohým ďalším otázkam, ktoré sa vynárajú pri snahe o čo najspokojnejší život. Dospejeme k zisteniu, že nie sme egocentrickí, ak myslíme len na seba a žijeme tak, aby sme boli spokojní sami so sebou.

Medziľudské vzťahy spôsobujú väčšinu ľudských problémov, no napriek tomu nesmieme zabúdať na to, že vždy žijeme v určitom spoločenstve. Kniha Odvaha byť neobľúbený nám pomôže pochopiť, kde sa nachádza balans medzi obyčajným sebectvom a oddeľovaním svojich úloh od úloh iných ľudí.

Po dočítaní knihy nesmieme zabudnúť na myšlienku: „To, že existujú ľudia, ktorí o tebe nemajú dobrú mienku, je dôkazom toho, že žiješ slobodne.“

← Predchádzajúci blog

Kristína Tormová predstavuje román V tieni Einsteina

Nasledujúci blog →

Anketa: Dokáže kniha zachrániť život?