Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ivana Hudecová: Účtovná závierka za rok 2019

Počet strán: 96

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081621369

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 10. januára 2020

Vydavateľstvo:  Poradca, s.r.o.

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,08 kg

Účtovná závierka za rok 2019

Autor: Ivana Hudecová

Dostupnosť:
Na sklade

Dodanie do kníhkupectva na osobný odber žiaľ nie je možné.
Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 4,74 
Bežná cena: 4,99 €
Zľava 5%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 15 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov).

Do 30. 12. 2019 v súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve (ZoÚ) musela veľká účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma "netto" majetku presiahla 20 000 000 eur, čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250), ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností.

Novelou zákona od 1. 1. 2020 dochádza k úprave v oblasti overovania účtovnej závierky audítorom. Dochádza k rozšíreniu účtovných jednotiek - obchodných spoločností, ktoré budú musieť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom a zvyšujú sa veľkostné kritéria pre overovanie účtovnej závierky audítorom.

Účtovnú závierku audítorom bude musieť mať overenú každá obchodná spoločnosť bez ohľadu na to, či povinne vytvára základné imanie alebo nie, teda povinnosť overenia účtovnej závierky sa bude vzťahovať aj na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť.

Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2019 obsahuje:

1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019

1. 1. Povinnosť zostavovania účtovnej závierky

1. 2. Slovenské predpisy upravujúce účtovníctvo

1. 3. a účtovnú závierku za rok 2019

1. 4. Činnosti pred zostavením účtovnej závierky

1. 5. Definície účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému

1. 6. sa zostavuje účtovná závierka - § 2a

1. 6. 1. Závierkové účtovné prípady

1. 6. 2. Zaúčtovanie upravujúcich závierkových účtovných prípadov

1. 7. Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve pred zdanením, zistenie základu dane z príjmov, výpočet dane z príjmov a jej zaúčtovanie, zúčtovanie výsledku

1. 8. Zostavenie účtovnej závierky

1. 9. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

1. 10. Účtovná závierka malej účtovnej jednotky

1. 11. Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky .

1. 12. Činnosti po zostavení účtovnej závierky .

1. 12. 1. Register účtovných závierok

2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019

2. 1. Právne normy upravujúce účtovnú závierku v JÚ

2. 2. Zmeny v účtovných predpisoch v roku 2019

2. 3. Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve (JÚ) v roku 2019

2. 4. 1. Účtovanie v peňažnom denníku

2. 5. 2. Ostatné zmeny a doplnenia

3. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky v JÚ

Odporúčame tieto knihy