! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Ekonómia, manažment - ostatné strana 1 z 17

Ekonomickou aktivitou nepodmíněný příjem


Publikace se z různých hledisek zabývá otázkou, jaký vliv má ekonomická aktivita na politické postavení, příjem a majetek člověka. Tedy jak vzniká bohatství společnosti a jak se (pře)rozděluje. Konstatuje, že politická, ekonomická, zdravotní a věková nerovnost se významně promítá do života společnosti, tedy do ideálu rovnosti nerovných lidí. Klade si otázku, jak tato nerovnost ovlivňuje život a postavení jednotlivých lidí a jejich ekonomickou a politickou závislost i jak toto postavení ovlivňuje jejich názory a postoje. Nastolena (nezodpovězena) je také otázka, zda může politika „přetlačit“ nebo alespoň eliminovat ekonomiku. Tedy za jakých podmínek může růst bohatství společnosti znamenat i odstraňování „humanitního strukturálního deficitu“ člověka.
U dodávateľa
7,27 € 7,65 €

Proč Bitcoin (ne)funguje jako peníze


Tohle není běžná kniha o bitcoinové tematice. Autoři Pavel Ryba a Rosťa Plachý jedinečným způsobem přibližují čtenáři svůj hodnotový svět a nabízí komplexní vhled do problematiky etiky a hodnot, do historie, současnosti i budoucnosti. Kniha je výjimečným průvodcem pro ty, kteří chtějí svobodu a hledají způsob, jak být co nejvíce nezávislí. Pohled na kryptoměny jako na svobodné peníze, jak jej v knize oba autoři se čtenářem sdílí, jde ruku v ruce s bankovním a měnovým systémem. Pavel Ryba a Rosťa Plachý dokázali propojit svět investic, permanentního portfolia a hodnotového vnímání peněz a nabízí to čtenáři příjemnou formou rozhovoru. Pavel Ryba, úspěšný manažer, který více než dekádu řídí firmu, jež je lídrem na trhu s investičními kovy, a Rosťa Plachý, zástupce současné „digitální generace“ a autor několika úspěšných bitcoinových projektů, společně napsali knihu, která představuje investování v souvislostech.
Na sklade 2Ks
16,97 € 17,86 €

Svet podľa Elona Muska


Táto kniha prináša pohľad na aktivity jedného z najbohatších ľudí sveta z vedeckej perspektívy, ktorá umožňuje realisticky porovnať jeho plány a marketingové bubliny s tým, čo je naozaj technicky zrealizovateľné. Fenomén Musk sa rozhodne nedá prehliadnuť. Elon Musk totiž sníva vo veľkom, sľubuje ľudstvu, že čoskoro opustí kolísku Zeme a osídli Mars, no a popritom si len tak pre radosť kúpi svoju obľúbenú sociálnu sieť Twitter. V priebehu niekoľkých rokov sa presadil vo všetkých významných oblastiach súčasnej vedy. So spoločnosťou SpaceX spôsobil revolúciu vo vesmírnom priemysle, ambíciou jeho Tesly sú automobily bez vodičov. Umelú inteligenciu považuje za hrozbu budúcnosti pre ľudstvo, a tak sa jeho neurovedci v Neuralinku pustil aj do prepájania počítačov s našimi mozgami. Okrem toho treba pripomenúť, že má aj nemalý vplyv na vývoj virtuálnych mien. Dá sa však v tomto veľkom inovačnom prevrate nájsť aj nejaké organizované vedecké myslenie? Aké sú hlavné technické, biologické a počítačové princípy, ktoré Elon Musk posúva na hranicu ich možností? Ktoré problémy ignoruje, pretože predstavujú prekážku jeho futuristickým víziám?
Na sklade > 5Ks
14,20 € 14,95 €

dostupné aj ako:

  • 5 /5

Narkonomika


Faktmi nadupaný bestseller s inovatívnym pohľadom na nelegálny biznis, proti ktorému vlády desaťročia bojujú, míňajú miliardy, ale nevyhrávajú. Komu táto ,hra´ vyhovuje? A kto na nej zarába najviac? Ako môže uspieť (a prežiť) nádejný šéf kartelu v biznise s nelegálnymi drogami v hodnote 300 miliárd dolárov?Samozrejme tak, že sa bude učiť od najlepších: ako zvýšiť hodnotu značky, prípadne ako vylepšovať služby zákazníkom. Ľudia prevádzkujúci kartely pozorne študujú taktiku a stratégie, ktoré využívajú korporácie, ako sú Walmart, McDonald’s či Coca-Cola. A čo môže v boji s touto pohromou urobiť vláda? Keby policajné zložky analyzovali kartely ako firmy, mohli by lepšie pochopiť, ako fungujú – a prestali by vyhadzovať 100 miliárd dolárov ročne na zbytočné úsilie o víťazstvo vo „vojne“ proti tomuto globálnemu a veľmi vysoko organizovanému biznisu.
Na sklade 3Ks
16,14 € 16,99 €

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku


Druhé vydanie publikácie „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie Ing. Ingrid Konečná Veverková veľmi vydareným spôsobom zrealizovala svoj zámer a pripravila komplexné dielo, do ktorého zakomponovala všetky potrebné informácie súvisiace so záverečným účtom. Zvolila si pritom zrozumiteľnú a používateľsky komfortnú formu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšie sa orientovať v jednotlivých kapitolách. Na stránkach publikácie čitatelia nájdu dôležité informácie z rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, účtovníctva a rozpočtovníctva, množstvo príkladov a návrhov riešení praktických situácií, príklady účtovania prípadov súvisiacich so záverečným účtom, ako aj odporúčané vzory záverečného účtu a odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Forma spracovania publikácie, jej komplexnosť a renomé autorky, ktorá je naslovovzatá odborníčka v danej oblasti, predurčujú tejto publikácii stať sa vítanou pomôckou pri zostavení záverečného účtu, jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú. Publikáciu preto ocenia nielen tvorcovia záverečných účtov, hlavní kontrolóri, ale aj všetci kompetentní zamestnanci obcí a vyšších územných celkov.
Na sklade 2Ks
14,06 € 14,80 €

Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede


Monografia „Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede" predstavuje praktickú a užitočnú pomôckou na zvládnutie náročnej funkcie hlavného kontrolóra územnej samosprávy. Autorka pri písaní využila všetky svoje teoretické aj praktické vedomosti, skúsenosti a znalosti, ktoré získala počas svojej dlhoročnej praxe hlavnej kontrolórky, autorky, ale aj lektorky. V monografii je spracovaných 214 otázok a odpovedí čitateľov a tento rozsah je dôkazom toho, ako sa prostredie, v ktorom hlavní kontrolóri vykonávajú svoju náročnú činnosť, neustále mení v dôsledku širokého spektra činností, ktoré kontrolujú, ako aj špecifických problémov, s ktorými sa vo svojej každodennej praxi stretávajú. Súčasťou monografie sú praktické poznatky a vedomosti z vykonávania kontrol, z plnenia úloh, ktoré hlavnému kontrolórovi vyplývajú z osobitných predpisov. Publikácia vám pomôže zorientovať sa v špecifickej odbornej problematike súvisiacej nielen s kontrolou územnej samosprávy, ale aj s jej fungovaním, riadením a financovaním. Preto sa táto publikácia stane cenným pomocníkom nielen hlavných kontrolórov, ale aj všetkých zamestnancov obecných a mestských úradov.
Na sklade 3Ks
17,96 € 18,90 €

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2023


Sadzobník UNIKA pre rok 2023 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby. Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2023 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2021-22. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež nové odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú bez zmien. Sadzobník bude vhodnou pomôckou pri vypracovaní návrhov ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, na základe ktorých sa dohodne cena podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade verejného obstarávania aj podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Sadzobník 2023 je v prílohách obohatený o znenie nového stavebného zákona, ktorý pozostáva zo zákonov 200/2022 z.z. a 2021/2022 z.z. Nový stavebný zákon má v čase vydania tohto sadzobníku plánovanú účinnosť od 1.4.2024. Nové znenie stavebného zákona opúšťa dvojstuňové povolovanie stavieb, čím bude mať následne aj dopad na percentuálne rozdelenie a štruktúru ceny projektových prác.
Na sklade 5Ks
22,60 € 23,79 €

30 rokov premien slovenského trhu práce


Táto monografia predstavuje ohliadnutie sa za vývojom na slovenskom trhu práce od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Zhodnotenie vývoja na slovenskom trhu práce za ostatných takmer tridsať rokov poskytneme z pohľadu základných ukazovateľov (napr. nezamestnanosť, zamestnanosť) zasadených do dobových reálií a analyzovaných z viacerých uhlov pohľadu (napr. regionálneho, vzdelanostného a pod.). V prvej kapitole je vývoj na trhu práce prezentovaný prostredníctvom analýzy dvoch zložiek ekonomicky aktívneho obyvateľstva – zamestnaných a nezamestnaných. V ďalšej časti je pozornosť venovaná vývoju v mzdovej oblasti, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť vývoja na trhu práce. V tretej kapitole je vývoj na trhu práce zhodnotený prostredníctvom pohľadu na proces párovania dopytu a ponuky. Štvrtá kapitola sa venuje zhodnoteniu troch hlavných prúdov pracovnej migrácie. Prvým je odchod Slovákov za prácou v zahraničí, rast záujmu zahraničnej pracovnej sily o zamestnanie sa na našom území a vnútorný pohyb obyvateľstva. Záverečná kapitola predstavuje komplementárny pohľad retrospektívneho zamerania predchádzajúcich a zameriava sa na identifikáciu hlavných výziev slovenského trhu práce počas nadchádzajúcej dekády
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Společenská odpovědnost firem a organizací


Kniha se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti a udržitelnosti v podmínkách české firmy. Jelikož samotná společenská odpovědnost stojí na třech základních pilířích, je kniha koncipována tak, aby dala nahlédnout do všech tří pilířů, a to jak z hlediska teoretického chápání, tak zejména z hlediska praktického. Tam, kde to bylo vhodné, je doplněna příklady pro lepší pochopení výkladu. Úvodní kapitoly jsou vystaveny na teoretickém poznání, které kultivuje samotnou společenskou odpovědnost a udržitelnost. Ukazují její kořeny a tím i principy, ze kterých se vyvíjí aktuální moderní trendy. Dále kniha nechává nahlédnout do historického vývoje po roce 1989. Pro naši republiku je nesmírně důležité se tímto vývojem zaobírat, protože historie tvoří současnost a pokládá kameny budoucnosti. Následující kapitoly nabízejí detailnější pohled na jednotlivé oblasti (pilíře). Je zde zastoupena jak ekonomická problematika, tak i sociální a ekologická. Jelikož ekologie je velmi populární téma zejména u mladých lidí, nelze zde nezmínit green marketing a jeho stinnou stránku, tedy green-washing. U ekologických problémů se následně zastavíme ve spojitosti s klimatickými změnami. Jsou to zejména firmy, které mají moc je ovlivňovat jak pozitivně, tak bohužel negativně. Přesto jsou vypíchnuty zejména pozitivní případy a postup, kterým se mohou firmy samy inspirovat. Dále se text věnuje řízení lidských zdrojů. Jedná se sice o problematiku, která je na jednu stranu úzce spojena se sociální oblastí a někdo by mohl dodat, že spadá také pod oblast ekonomickou. Tím se její důležitost ještě umocňuje. A každý jeden z nás je součástí nějakého pracovního procesu ať už jako zaměstnanec, nebo jako zaměstnavatel či podnikatel. Proto je nutné se podívat na HR zblízka a uvědomit si, jaké příležitosti se nám tady otevírají. Jak můžeme prospět lidem zapojeným do stejného pracovního prostředí, ve kterém jsme my sami. Co by je mohlo motivovat k úspěchům a/nebo větší spokojenosti a co naopak demotivovat? Závěr knihy přináší souhrn doporučení pro jednotlivé profese a osobnosti. Každý z nás je jiný, má jinou funkci, roli a povahu. Zaměřujeme se na různé podněty a jsme v různých etapách svého života. Záměrem autorů je ukázat, že společensky odpovědné, nebo udržitelné chování, není natolik obtížné, jak se může ze začátku jevit. Upozorňují i na určité finanční benefity, které se mohou dostavit po nastavení CSR programů a v neposlední řadě zmiňují několik různých aliancí a společností, které CSR podporují a pomáhají s jejím správným zavedením tak, aby to bylo přínosné pro všechny zainteresované
U dodávateľa
10,94 € 11,52 €

Ekonomie českého lidu svazek II.


Druhýí svazek knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na Český lid, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých společnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.
Na sklade 2Ks
29,83 € 31,40 €

Ekonomie českého lidu svazek I.


První svazek knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na Český lid, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých společnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.
Na sklade 2Ks
20,01 € 21,06 €

Mission Economy


'One of the most influential economists in the world' Wired Even before the Covid-19 pandemic in 2020, capitalism was stuck. It had no answers to a host of problems, including disease, inequality, the digital divide and, perhaps most blatantly, the environmental crisis. Taking her inspiration from the 'moonshot' programmes which successfully co-ordinated public and private sectors on a massive scale, Mariana Mazzucato calls for the same level of boldness and experimentation to be applied to the biggest problems of our time. We must, she argues, rethink the capacities and role of government within the economy and society, and above all recover a sense of public purpose. Mission Economy, whose ideas are already being adopted around the world, offers a way out of our impasse to a more optimistic future.
U dodávateľa
13,78 € 14,50 €

Aiming High


There is no one in the world right now who is in a better position to influence the next wave of technology than Masayoshi Son. Not Jeff Bezos, not Mark Zuckerberg, not Elon Musk. They might have the money, but they lack Masa's combination of ambition, imagination, and nerve. Masayoshi Son is the most powerful person in Silicon Valley. As CEO and founder of the Japanese investment firm, SoftBank Group, 'Masa' has invested in some of the most exciting and influential tech companies in recent memory - Uber, WeWork, ByteDance, and many others. Prior to that, he was known as one of the first investors in Alibaba and Yahoo! He has an audacious vision for the future and one that is unmatched in the tech industry. Aiming High provides insight into this charismatic and visionary leader. Originally published in Japan, this book charts Son's rise from a Korean immigrant who left Japan at 16 to becoming one of the wealthiest people in the world. With unprecedented access to Son, including exclusive interviews, this book creates an authoritative account of how SoftBank Group and it's visionary and charismatic CEO is shaping the future of tech.
U dodávateľa
17,58 € 18,50 €
  • 5 /5

Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu


Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. Vznikali v priebehu posledných desaťročí v rámci prípravy a realizácie skupinových tréningových a intervenčných programov pre širokú škálu odborníkov pomáhajúcej sféry a manažérov všetkých úrovní riadenia. Uplatňovali a overovali sa u pracovníkov mimovládnych a akademických inštitúcií, vo verejnej sfére, v ekonomickom a podnikateľskom prostredí. Veľká časť z nich nebola dosiaľ publikovaná. Publikácia je určená najmä pedagógom, poradcom, lektorom, trénerom, psychológom, psychoterapeutom, sociálnym pracovníkom, konzultantom, koučom a facilitátorom s rôznym stupňom vzdelania, spôsobilostí a skúseností, ale aj ostatným záujemcom o túto oblasť.
Na sklade 4Ks
17,96 € 18,90 €

Vést jako pastýř


Dobrý pastýř je obraz, který dnes najdeme snad jen ve starověkých biblických textech. Co se v dnešní době můžeme od dobrého pastýře naučit v oblasti managementu? Překvapivě mnoho. Moudrost, kterou před tisíci lety lidé považovali za přirozené poznání, dnes musíme složitě objevovat. Vydejte se na cestu sedmi prostých a hlubokých principů vedení a naučte se po vzoru moudrých pastýřů lépe pečovat o svůj tým či organizaci. Krátký příbeh této knihy vám nezabere příliš času. Přesto zde načerpáte mnoho inspirace a porozumíte hlouběji podstatě vedení. Staňte se i vy dobrým pastýřem, hodným následování.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® verzia 6


PRINCE2® je najrozšírenejšia metóda projektového riadenia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Dvojjazyčná kniha Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2® na slovenskom knižnom trhu. Je schválená AXELOS ako držiteľom licencie PRINCE2® pre použitie na školeniach, aj pri riadení reálnych projektov. Súčasné vydanie knihy je aktualizované a má zapracované úpravy, ktoré kopírujú zmeny v 6. verzii oficiálneho manuálu Managing Successful Projects With PRINCE2®. V knihe nájdete popis všetkých princípov PRINCE2® a detailné vysvetlenie procesov a tém. V prílohách nájdete vzory manažérskych dokumentov, ktoré budete potrebovať pri riadení reálnych projektov a detailné popisy rolí PRINCE2®. Dvojjazyčná verzia prispieva nielen k pochopeniu problematiky, ale aj k zlepšeniu jazykových znalostí a anglickej terminológie. Znalosti z oblasti riadenia projektov metodikou PRINCE2® podstatne zvyšujú šancu na úspešné ukončenie projektov a dosiahnutie plánovaných prínosov. Kniha je určená pre projektových manažérov, výkonných riaditeľov a iných pracovníkov projektových tímov, pre externých dodávateľov, pre účastníkov školení PRINCE2® Foundation a pre študentov metodiky projektového riadenia. Pri zakúpení knihy získavate nasledovné bonusy: zľavu na školenia PRINCE2®, elektronické vzory manažérskych dokumentov a časovo obmedzený prístup do sekcie videoškolení na stránke www.prince-2.sk. Podrobnosti Kniha je štandardne dodávaná ako podkladové materiály ku školeniam PRINCE2. Obsahuje nasledovné kapitoly: Úvod, Prehľad o metóde, Zdôvodnenie projektu, Organizácia, Plány, Progres, Kvalita, Riziko, Zmena, Predprojektová príprava, Iniciácia projektu, Strategické riadenie projektu, Riadenie etapy, Riadenie dodávky produktu, Riadenie hraníc etáp a Ukončenie projektu. Súčasťou knihy sú nasledovné prílohy: Príloha A. Popisy produktu, Príloha B. Roly projektového tímu , Príloha C. Produktovo orientované plánovanie, Príloha D. Posúdenie kvality a Príloha E. Program zasadaní. O autorovi Colin Bentley patrí medzi najznámejších autorov publikácií o PRINCE2®. Má bohaté skúsenosti v oblasti projektového riadenia a od roku 1966 riadil projekty vo viacerých krajinách. Colin Bentley sa zúčastnil prác na príprave starších verzií PRINCE2® a pri verzii 2009 pracoval ako hlavný mentor a posudzovateľ. Branislav Gablas je odborným garantom slovenského prekladu. Je oceňovaným konzultantom a školiteľom PRINCE2 a SCRUM, má najvyšší certifikát PRINCE2® Professional aj certifikáty zo všetkých známych projektových metodík.
Na sklade 1Ks
36,58 € 38,50 €

Narratív közgazdaságtan


A Nobel-díjas közgazdász és New York Times bestseller szerző Robert Shiller új megközelítésben mutatja meg, hogyan hatnak a népszerű narratívák a gazdasági eseményekre. Vajon egy olyan világban, ahol internetes trollfarmokkal próbálnak külföldi választásokat manipulálni, tényleg megtehetjük, hogy figyelmen kívül hagyjuk, micsoda gazdaságbefolyásoló ereje van a vírusként terjedő történeteknek? A Nobel-díjas közgazdász és The New York Times bestseller író Robert Shiller ebben az úttörő munkájában új megközelítésben vizsgálja a gazdaságot és a gazdasági változásokat. Történelmi példák és adatok egész tárházára hivatkozva állítja Shiller, hogy az egyéni és kollektív gazdasági viselkedést befolyásoló, népszerű történetek tanulmányozása - vagyis, ahogyan ő nevezi, a narratív közgazdaságtan - jelentős mértékben javíthat azon, mennyire vagyunk képesek előre jelezni a pénzügyi kríziseket, recessziókat, válságokat és egyéb, nagyobb volumenű gazdasági eseményeket, mennyire tudunk felkészülni ezekre, és mérsékelni az általuk okozott károkat. A különféle gondolatok - népszerű történetek formájában - vírusként terjednek szét az emberek között, és egész piacokat mozgatnak meg, szóljanak akár arról, hogy az informatikai részvények árfolyama csak felfelé mozog vagy, hogy az ingatlan árak sosem csökkennek, esetleg arról, hogy egyesek cégek túl nagyok ahhoz, hogy valaha is csődbe menjenek. Az ilyen - szájról szájra, a hírekben és egyre inkább a közösségi médiában terjedő - történetek, akár igazak, akár nem, hatással vannak a gazdaságra, lévén hatással vannak arra, hogyan és hova fektetjük be a pénzünket, mennyit költünk és mennyit takarítunk meg a jövedelmünkből, és az egyéb hasonló döntéseinkre. De dacára annak, hogy ezek a történetek ennyire nyilvánvalóan fontosak, a közgazdászok többsége sosem foglalkozott velük. Shiller ezzel a könyvvel épp ezen kíván változtatni azzal, hogy lefekteti az alapokat ahhoz, hogy megértsük: hogyan válhattak ezek a történetek olyan gazdasági események motorjává, amelyek aztán háborúhoz, tömeges munkanélküliséghez és fokozódó egyenlőtlenséghez vezettek. A történetek, amelyeket egymásnak mesélünk - a gazdaságba vetett bizalmunkról, a pánikhangulatunkról, az ingatlanpiac fellendüléséről, az amerikai álomról vagy a Bitcoinról - hatással vannak a gazdaság teljesítményére. Ebben a könyvben részletes útmutatást kapunk ahhoz, hogyan tudnánk ezeket a történeteket ezután komolyabban venni. Meglehet, hogy ez Robert Shiller eddigi legfontosabb műve. "Lebilincselő stílusban megírt, érdekes és fontos könyv, tele izgalmas példákkal." - Diane Coyle, Cambridge-i Egyetem
U dodávateľa
12,29 € 12,94 €

dostupné aj ako:

Společenská odpovědnost ve sportu


Publikace se jako první v ČR komplexně věnuje možnostem využití principů konceptu společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) v oblasti sportu. Mimo jiné se snaží ukázat i hlavní kroky a fáze procesu efektivní implementace CSR do řízení sportovních organizací. Kriticky se dotýká mnoha eticky problematických otázek, jež se objevují v souvislosti s uplatňováním sportovního marketingu v soudobé praxi, včetně poměrně silného zastoupení podniků ze společensky citlivých odvětví mezi sponzory vrcholového sportu. Najdete zde nejen teoretická východiska, ale i spoustu praktických informací, návrhů a doporučení k dané problematice a její aplikace zejména ve fotbale, hokeji, basketbale, včetně desítek případových studií (zahraničních i tuzemských klubů). Výklad je podložen řadou relevantních zahraničních i tuzemských zdrojů a výzkumů, přičemž jsou představeny i výsledky vlastního výzkumného šetření autora, věnovaného uplatňování sportovního sponzoringu u dvou nejpopulárnějších kolektivních sportů v České republice – fotbalu a hokeje. Publikace je určena marketingovým manažerům sportovních organizací, marketingovým či CSR manažerům podniků, kteří se ve svých CSR politikách či marketingových programech snaží zaměřit na podporu sportu a pohybových aktivit, sportovním manažerům aj.
U dodávateľa
11,84 € 12,46 €

Metody komplexního hodnocení podniku


Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. Kniha se zabývá celkovým podnikovým prostředím, shrnuje cíle podniku a primárně se zabývá hlavním cílem podniku – růst hodnoty pro akcionáře. Dále odkazuje na Management by Objectives. Zabývá se dále finanční analýzou podle Schmallenbachovy společnosti, modely jednofaktorové analýzy, risk index modely, vícerozměrnou diskriminační analýzou, modely podmíněné pravděpodobnosti a modely benchmarkingové. Dále zahrne modely založené na využití umělých neuronových sítí s učitelem a umělých neuronových sítí bez učitele. Jednotlivé kapitoly jsou shrnutím dosavadního poznání, metodikou tvorby těchto modelů, konkrétní používané příklady a hodnocení výhod a nevýhod metod. Několik kapitol obsahuje modely vytvořené autory publikace (především pak modely založené na umělých neuronových sítích).
U dodávateľa
23,31 € 24,54 €