Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - História - ostatné s. 1 z 228

A királyi méltóság és hatalom Magyarországon


Hidasnémeti Ferdinandy Gejza (Kassa, 1864. június 10. - Budapest, Ferencváros, 1924. március 15.) jogtudós, egyetemi tanár, a hidasnémeti Ferdinandy család sarja. Neve több alakban is előfordul: egyes források vezetékneveként a Ferdinándy, keresztneveként pedig a Geyza változatot is használják. A szerző jelen munkájában a királyi méltóság és hatalom közjogi értelmezését vizsgálja, mely nem csak történelmi, de komoly jogtörténeti jelentőséggel is bír. Olyan közjogi problémákat értelmez, mint például a királyi méltóság lényege a magyar alkotmány szerint, a trónbetöltés módja, a koronázás intézménye, a király jogai és számtalan egyéb felmerülő kérdésre is választ ad. A mű 1895 óta nem jelent meg, így ez a reprint kiadás igazi kuriózum lesz a téma iránt érdeklődő Olvasók számára.
U dodávateľa
18,70 € 19,68 €

Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov


Trvalo takmer dvestopäťdesiat rokov, kým sa zrodil slovenský preklad slávnych memoárov významného európskeho vzdelanca a diplomata so slovenskými koreňmi Františka Tótha. Svoje cestopisné spomienky vydal knižne v roku 1784 v Paríži pod názvom Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Obrovský čitateľský záujem si už zakrátko vyžiadal preklad do angličtiny, dánčiny, švédčiny, neskôr aj do nemčiny a iných jazykov . Čitatelia boli dielom nadšení , no nielen preto, že im umožnilo nahliadnuť do exotického sveta, ktorý bol pre nich neprekonateľne vzdialený a zahalený tisíc a jedným tajomstvom. František Tóth / barón Francois de Tott/ vtipne a pútavo opisuje len to, čo sám videl a zažil ako vyslanec francúzkeho kráľa v Osmanskej ríši , Krymskom chanáte či Levante. Rozdielny spôsob myslenia a vnímania života v Európe a Oriente je zjavný aj dnes, v tom je kniha stále aktuálna a poučná. V súčasnosti sú Tóthove spomienky preložené aj do maďarčiny či turečtiny. Slovenský preklad je však v niečom iný. Okrem dobových litografií obsahujú spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov aj historické štúdie. Ktoré približujú život a dobu Františka Tótha.
Na sklade 2Ks
19,77 € 22,00 €

Toulky po stopách císařovny Sisi


KRÁSNÁ, EXTRAVAGANTNÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ VÁŠNIVÁ CESTOVATELKA. TAKOVÁ BYLA SISI. Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast Rakousko, od Ischlu v Solné komoře, kde se zasnoubila, až po Vídeň. Následujte ji na jejích reprezentačních cestách, z nichž hned ta první vedla do Českých zemí. Zavítejte do Sisina milovaného Uherska, které se jí stalo „novým domovem“, i do vyhlášených lázní na území dnešního Slovenska. Alžbětiny pobyty dokumentují četné dopisy císařovny a jejích nejbližších, paměti současníků i tehdejší tisk. Informace o jednotlivých lokalitách jsou ověřené archivními dokumenty. Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci, zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst, která tato mimořádná žena navštívila. KNIHA JE UNIKÁTNÍM PRŮVODCEM PRO MILOVNÍKY HISTORIE I ATRAKTIVNÍCH DESTINACÍ.
U dodávateľa
15,80 € 16,63 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Sapiens a neandertálec: rozpravy o živote


Paleolit, mezolit, neolit: časovo tak vzdialené obdobia, že mnohí z nás majú problém ich zaradiť. Predstaviť si, ako sa vtedy žilo, je takmer nemožné. Môžeme však povedať, že naši pravekí predkovia sú nám úplne cudzí? Spisovateľ Juan José Millás je presvedčený o opaku. Preto požiadal Juana Luisa Arsuagu, jedného z najgeniálnejších paleontológov svojej generácie, aby ho sprevádzal pri objavovaní našich koreňov. Millás, ktorý sa od detstva označuje za neandertálca, kombinuje svoje rozprávačské schopnosti s odbornými znalosťami svojho akademického spoločníka, ktorý má dostatok vedomostí o ostatných druhoch rodu Homo, aby nás previedol biomechanikou a sexuálnym dimorfizmom, dvojnohým držaním tela a chrupom, australopitekom Lucy a oholenou bradou Alexandra Veľkého, či základnými zlomovými bodmi, ako je napríklad objavenie schopnosti hodiť kameňom a rozdelenie práce na lovcov a zberačov. Ako Don Quijote so svojím Sanchom Panzom nás obaja berú na zábavnú a poučnú výpravu za tajomstvami ľudskej evolúcie v duchu najlepšej vedeckej popularizácie.
Na sklade > 5Ks
12,71 € 14,95 €

dostupné aj ako:

Přítomnost


Předložená kolektivní monografie zaměřuje pozornost na týdeník Přítomnost v meziválečném období a je čtvrtým pokračováním ediční řady nazvané Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938, která je vydávána pod vedením Martina Charváta a Jana Jiráka v rámci řešení vědecko-výzkumného záměru na Metropolitní univerzitě Praha. Studie se zabývají výkladem rozličných tematických celků, jenž se na stránkách Přítomnosti objevovaly, a mezi které patřil vztah médií a politiky, tematizace médií jako prostředku k osvětě a vzdělávání, diskuze ohledně tzv. ženské otázky či význam sportu pro moderní společnost.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity


Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na ­řeckém Krymu po současnost: od svatého ­Vladimíra k Vladimiru ­Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Na rozdíl od většiny rusistických prací tato kniha vykládá Rusko „postkoloniálně“. Ne jako jednotné dějiny ruské ­říše a ruské spirituality, ale jako ­komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor ­východní Evropy, včetně ruských „kontrakultur“ a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polskolitevských.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Nikola Tesla a válka


Když Marc Seifer psal v roce 1996 knihu Nikola Tesla: vizionář génius čaroděj (Triton, 2007), snažil se odhalit fakta o Teslově roli ve vývoji četných vynálezů (zejména vynálezu indukčního motoru, vícefázového systému střídavého proudu, dálkového ovládání, robotiky a bezdrátové komunikace), neboť se v tomto ohledu šířila spousta mylných informací. Dokonce ještě dodnes přetrvává mýtus o tom, že Tesla nebyl schopen porozumět Maxwellovým rovnicím popisujícím elektromagnetické pole, přestože jeho zápisníky, jako např. Colorado Springs Notes 18991900 , jsou plné neuvěřitelně složitých rovnic. Od chvíle, kdy Marc Seifer ve své knize uvedl Teslův životopis přísně chronologicky a ocitoval všechny prameny, se mylné informace o tomto vynálezci začínají vytrácet. V této knize se autor zabývá Teslovým životem během obou světových válek. Velkou výhodou bylo, že FBI a CIA nedávno odtajnily archívy s Teslovými složkami, takže Seifer mohl porovnat pasáže s redakčními úpravami i bez nich. Na základě nových informací získaných v Teslově muzeu v Bělehradě a informací společnosti Prometheus Entertainment při natáčení dokumentární televizní minisérie The Tesla Files ( Akta Tesla) a také na základě informací Teslových fanoušků z celého světa mohl podstatně rozšířit znalosti o roli, kterou vynálezce sehrál během obou světových válek, a dozvědět se i to, s jakými světovými vůdci se stýkal. Podstatnou část knihy pak věnuje novým zjištěním o funkci tajemné Teslovy částicové zbraně (paprsku smrti) a v závěru čtenáře seznamuje s Teslovou dynamickou teorií gravitace, úzce spojenou s představou éteru a s ostrou kritikou Einsteinovy teorie relativity. Mimochodem, i sám Einstein později teorii éteru oprášil (Marc Seifer při té příležitosti upozorňuje, že jej tato polemika natolik zaujala, že jí věnoval celou další knihu, nazvanou Transcending the Speed of Light: Consciousness, Quantum Physics, and the Fifth Dimension ).
Na sklade 4Ks
23,93 € 28,15 €

Kam aj kráľ chodí pešo


Kde strávime v priemere viac ako rok života? Presne tam, kam aj kráľ chodí pešo. Dejiny toalety sú dejinami ľudstva. Dnes vnímame splachovací záchod vo svojich domácnostiach ako samozrejmosť bez toho, aby sme sa zamysleli, čo všetko mu predchádzalo. Daniel Furrer skúma, ako sa malá či veľká potreba vykonávala v rozličných epochách, spoločnostiach a spoločenských vrstvách. Píše o hygiene, čistote aj špine, o chorobách, ktoré s ňou súviseli, aj o snahe skultúrniť túto ľudskú potrebu. Kniha rozpráva o veľkolepých rímskych verejných latrínach, ako aj o panovníkoch, ktorí diskutovali so svojimi poradcami sediac na nočníku, o vzniku kanalizácie v moderných mestách aj o povolaniach, ktoré s tým súviseli. Prevedie vás antikou, temným stredovekom až po dnešok. Ponúka zaujímavý pohľad na ľudskú kultúru cez hanblivosť, sociálne rozdiely a návyky, pokrok i technické vymoženosti. Presvedčí vás, že vaše súkromné útočisko súvisí s globálnou ekonomikou a ekológiou viac, ako by ste si mysleli.
Na sklade > 5Ks
13,38 € 14,90 €

Exil a identita


Je možné cítit se Čechem i po půlstoletí života v zahraničí? Na uvedenou otázku odpovídá tato kniha, zabývající se českým exilem v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968, a přibližuje, jakým způsobem se integrace československých uprchlíků v hostitelských zemích odrazila ve vnímání jejich národní identity. Autor vychází z analýzy archivních a orálněhistorických pramenů získaných během terénních výzkumů mezi českými krajany ve zmíněných zemích v letech 2011 a 2015. Rozbor materiálů se kromě popisu jednotlivých aspektů integračního procesu soustředí i na vysvětlení změn v identifikaci bývalých uprchlíků s českým národem.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Astor története


Indiánok, spanyolok, franciák és angolok: Florida évszázados történelme olyan, mint az amerikai múlt vagy mint egy jó kalandregény. A végén drámával. A félsziget történetét véres háborúk taglalták a spanyol hódítók megjelenésétől kezdődően, a meghódított területen pedig évszázadokkal később a keleti parti gazdagok üdülőövezeti jöttek létre. Ami a kettő között történt, az a legizgalmasabb történelmi panoráma és tabló. Wass Albert a közép-floridai Astor és Astor Park történetén keresztül meséli el a régió történelmét, Astor és környezete kiemelésével; annak a területnek a krónikájával, ahol őmaga is élt az emigrációban. A kötet bevezetőjéből: A mai napig a floridai Astor egyetlen hiteles történetét bizonyos Blanche S. McKnight írta meg és tette közzé az All Florida and TV Week Magazine 1962. december 30-i számában A város, mely kétszer pusztult el és újra él címmel. Jóllehet az újságcikk nyilvánvaló célja az volt, hogy az idelátogató turisták figyelmét felkeltse a kellemes horgászparadicsom iránt, komoly kutatómunkán alapult, melyet a szerző a Leon megyei közkönyvtárban végzett.Azonban a földrajzi helyet, ahol Astor fekszik, nem tekinthetjük elszigetelt egységnek. E hely szorosan a St. Johns folyó völgyéhez tartozik, így az Astor történetét kitevő események szorosan összefonódnak a folyó menti történetekkel, s utóbbiak kihatottak az előbbiekre. Ezért a kutatást nagyban megszabta az a tény, hogy szükségét éreztük megemlíteni a St. Johns partjain történt valamennyi történelmi eseményt, mely elég fontos volt ahhoz, hogy kihasson mindazoknak az életére, akik úgy határoztak, hogy a George és a Dexter tavak között telepednek le. E tengerszemek Astor természetes földrajzi határainak tekinthetőek. Blanche S. McKnight a következő szavakkal vezette be Astorról szóló kis esszéjét: Astor, a nagynevű kisváros épp olyan, mint a közmondásbeli macska, amelynek több élete van. Virágzott, kétszer elpusztult és most újra él - mindezt százötven év leforgása alatt. A mi kutatásaink részben megcáfolták a szerző állításait. Az igazság az, hogy a ma Astor néven ismert közösség négy különböző név alatt virágzott, látszólag négyszer pusztult el, de újra és újra életre kelt, nem úgy, mint a közmondásbeli macska, hanem inkább úgy, mint őshonos állata, az oposszum, mindezt nem százötven, hanem kétszázhúsz év leforgása alatt.
U dodávateľa
16,52 € 17,39 €

Rubicon - A Kárpátok óvó ölelésében - 2022/5


Tartalom Szabados György: Álmostól Szent Istvánig. A magyarság geopolitikai környezete Szabados György: Bölcsek, szentek, hódítók és helytállók. Az Árpádok királyságának geopolitikai környezete Csukovits Enikő: Nagy Lajos és a "magyar nagyhatalom" Szende László: A Magyar Királyság geopolitikai helyzete Luxemburgi Zsigmond korában Bárány Attila - Novák Ádám: Mátyás Közép-Európa-politikája Ágoston Gábor: Ütközőzónában. Az oszmán-Habsburg-vetélkedés és Magyarország Hermann Róbert: 1848-49. Magyarország a nemzetközi politika erőterében Salamon Konrád: Nemzet és integráció a pánszlávizmus tükrében Mitrovits Miklós: Kádár "nyugati nyitásai" Nánay Mihály: A földrajz fogságában. A Kelet-európai-síkvidék és Ukrajna földrajzi, gepolitikai viszonyai
U dodávateľa
3,05 € 3,21 €

Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! II. kötet - Tamási Lajos 100. születésnapjára


Tamási Lajos is minden népnek, minden embernek szabadságot álmodott. S hozzá pacsirtaszót! De az álom meghalt, s a költő meghalt az álomért. Vártuk, hogy az álom éltető eszmévé finomul népében, nemzetében. Széchenyi is azt kérte egy 1848-as cikkében: "Óh istenem, ne hagyj elvesznem puha ágyban, kályhasut mögött, ha lehet, hazámat szolgálva haljak meg." S ahogy 1848-49-ben vágtató lovakon jöttek ellenünk császári és cári hadseregek, 1956-ban még pusztítóbb erővel özönlöttek vágtató vas-lovakon. Tankokat küldtek ránk, egy-két napja győztes forradalmunkra, a legcsodálatosabb álom gyilkos ellenségei. Az nem lehet, hogy annyi szív... A Szózatra ahányszor rádobban szívünk, újra meg újra átéljük, mit jelent hazádnak rendületlenül magyarnak lenni. Ötvenhatban Tamási Lajos a vérengző zsarnokok szemébe vágta: "Kire lövettek összebújva ti, megbukott miniszterek? Sem az ÁVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek." Szuronyok hegyén 33 évig haldokolt a magyar álom, '89-ben egy kicsit újra reménykedtünk. Petőfi 200. születésnapján Tamási éppen 100 éves. Ha jól figyeljük az élet hangjait a pesti körutakon, a mélyből véges végig halljuk: "Holtunkban már ki győz le minket?" Petőfit lovak taposták el, Tamásit és minden áldozatot, jelképesen vagy valóságosan, tankok. Kelj föl és járj, tartsd magad, Sándor, élni nehezebb, mint halni! Azóta mindig "elindul sírni a szabadság / holnap halottak napja lesz". Borzongva csak motyogni tudjuk: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €

Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! I. kötet - Petőfi Sándor 200. születésnapjára


Egy gondolat bánt engemet: ágyban párnák közt halni meg! (...) S holttestemen át fújó paripák száguldjanak kivívott diadalra... Volt egy álom. Petőfi Sándor minden népnek, minden embernek szabadságot álmodott. S hozzá pacsirtaszót! Az egész világnak, minden hazának és nemzetnek világszabadságot álmodott. Az álom meghalt, a költő meghalt az álomért, s az álom tovább él nemzetében. Széchenyi is azt kérte egy 1848-as cikkében: "Óh istenem, ne hagyj elvesznem puha ágyban, kályhasut mögött, ha lehet, hazámat szolgálva haljak meg." S jöttek újra meg újra 1848-49-ben és 1956-ban álmunk ellenségei: vágtató lovakon küldtek ellenünk császári és cári hadseregeket, majd tankokat, bombázókat küldtek ránk a legcsodálatosabb álom gyilkos ellenségei. Az nem lehet, hogy annyi szív... E gondolatra ahányszor rádobban szívünk, újra meg újra átéljük, mit jelent hazádnak rendületlenül magyarnak lenni. S mikor újra kirobbant a magyar forradalom, hittünk a költőnek: Tamási Lajos a vérengző zsarnok szemébe vágta: "Kire lövettek összebújva ti, megbukott miniszterek? Sem az ÁVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek." Újjászületett az álom! Lehet, hogy mind meghalunk, de mind feltámadunk. Erről szólnak a kötet írásai: Mind azért szólunk, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €

Podivuhodná historie sexu


Samotný sexuální akt se od dob, kdy lidé přišli na to, co kam patří, nezměnil. Na rozdíl od společensko-kulturních přístupů k tématu. Lidé jako jediní tvorové na Zemi spojují sex se studen a pocitem viny a stigmatizují určité sexuální praktiky. Sex lidi kulturně rozděluje, ačkoli jde o jednu ze zkušeností, jež je nám společná. Katy Listerová se s osobitým humorem ujímá dějin penisu a vuly, testů panenství v dějinách, tématu afrodiziak a anafrodiziak, dějin prostituce, antikoncepce, proměn společenského vnímání masturbace nebo třeba i jízdy na kole. Cesta od erotických fresek v Pompejích po moderní nevestince se sexuálními roboty či od středověkých zkoušek impotence po krádež varlat v současnosti vyvrací stereotypy a poskytuje cenný rámec aktuálním otázkám včetně genderu a sexuálního násilí. Text doplňují dobové ilustrace, často překvapivé, vtipné a někdy děsivé.
U dodávateľa
21,83 € 22,98 €

The World Before Us


'The who, what, where, when and how of human evolution, from one of the world's experts on the dating of prehistoric fossils' Steve Brusatte, author of The Rise and Fall of the Dinosaurs 'Fascinating and entertaining. If you read one book on human origins, this should be it' Ian Morris, author of Why the West Rules - For Now 50,000 years ago, we were not the only species of human in the world. There were at least four others, including the Neanderthals, Homo floresiensis, Homo luzonesis and the Denisovans. At the forefront of the latter's ground-breaking discovery was Oxford Professor Tom Higham. In The World Before Us, he explains the scientific and technological advancements - in radiocarbon dating and ancient DNA, for example - that allowed each of these discoveries to be made, enabling us to be more accurate in our predictions about not just how long ago these other humans lived, but how they lived, interacted and live on in our genes today. This is the story of us, told for the first time with its full cast of characters.
U dodávateľa
14,73 € 15,50 €

The Short Story of Science


The Short Story of Science is a new introduction to the complete subject of science. Covering 60 key experiments, from Archimedes' investigations of buoyancy to the discovery of dark matter, and then linking these to the history of science, as well as to the key theories and methods, the book simplifies and explains all the key breakthroughs. Accessible and concise, generously illustrated throughout, and with all the essential information presented without jargon, readers are given all the tools they need to enjoy the fascinating history of scientific knowledge.
U dodávateľa
18,95 € 19,95 €

Strmá cesta


Jedno z prvních literárních děl vyprávějících o stalinských represích v SSSR a o krutých podmínkách v gulazích na Sibiři. Poprvé kniha vyšla v Miláně v r. 1967, v SSSR byla Strmá cesta poprvé publikována od roku 1988 do roku 1989 v časopis Daugava (Riga), předtím byla distribuována v samizdatu. Kniha byla jednou z nejlépe hodnocených knih o gulazích, není pouze vzpomínkami, je to vyprávění o osmnácti letech strávených ve vězení, kolymských lágrech a vyhnanství. Sama autorka o ní píše jako o memoárech. Příběh je vyprávěný v první osobě jednotného čísla, autorka líčí své osobní zkušenosti. Některé scény svého života popisuje velmi detailně a dialogy doplňuje vzpomínkami (často o svém ztraceném synovi a manželovi). Kniha obsahuje také mnoho literárních úryvků ruských klasiků, písniček a popěvků žen v lágru. Kniha vychází v roce 2022 ke 100. výročí narození překladatele M. Jungmanna a k 30. výročí prvního vydání.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Stručná história vzťahov cirkvi a štátu


Publikácia na 350 stranách chronologicky mapuje dvetisíc rokov súžitia cirkvi a štátu, teda duchovnej a svetskej paternity v spoločnosti. Ide pritom o dejiny súhier i nenávistí, hľadaní i odmietaní, obdivov i opovrhnutí, vzostupov i pádov. Obidve autority rozumeli, čo je to majetok, politika, právo, myšlienka, ideál či investitúra a akú majú moc. Ale rozlične ich chápali cirkevní otcovia, pápeži, patriarchovia, biskupi, mnísi, laici, svätci, cisári a králi, ale aj Biblia. Dokonca občas si obidve strany vymenili role, silnel fundamentalizmus alebo ľahostajnosť. Tiež sa menili časy a ich každodenné potreby aj problémy. Vznikli jedinečné hodnoty myslenia, literatúry, architektúry, umenia, kresťanskej a európskej identity. Historik Peter Olexák touto prácou tak odborne a komplexne prispieva k dialógu, o ktorom sám píše.
Na sklade 1Ks
19,95 € 21,00 €

Történelmi városaink - Az elcsatolt vármegyék nevezetességei


A történelmi Magyarország nevezetes városait bemutató kötet egyszerre szól tényekről és legendákról. A kiadvány szerteágazó ismereteket foglal rendszerbe: felsorakoztatja legbecsesebb természeti kincseinket és épített örökségünk ragyogó képviselőit, a történelmi szereppel bíró uralkodó és hadvezéreket, halhatatlan festőink és költőink vonatkozó műveit, ugyanakkor az adott régiókra jellemző mondákra és mítoszokra, népszokásokra és hagyományokra is kitér.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €