Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Hellász csillagai


Az antikvitás történelme iránt érdeklődő olvasó olyan könyvet vehet a kezébe, amely kiemelkedő jelentőségű ógörög személyiségek izgalmas, fordulatokban gazdag élettörténetét szedi csokorba. Olyan férfiakét, akik több-kevesebb sikerrel kerülték ki a politikuspálya buktatóit, és ha a tragikus végzet beteljesülése ellen nem is mindig védekezhettek sikerrel, következetes életutat jártak végig. Közülük Szolón a magzati állapotban lévő, Peiszisztratosz a zsarnoksággal előkészített eljövendő, míg Periklész a csúcsán lévő, Démoszthenész pedig a lehanyatló athéni demokráciát képviselte. II. Agészilaosz spártai király és Thébai városának két hadvezére: Epameinóndasz és Pelopidasz életén keresztül a Kr. e. 4. század önmagát belháborúkkal pusztító hellénségét, a spártai történeti fejlődés mitikus ködbe vesző kezdeteit a legendás törvényhozó, Lükurgosz és a hozzá fűződő hagyományanyag bemutatásával idézzük fel. Spártához hasonlóan Makedónia királyainak históriája is a mítosz ködébe burkolózik. Nagy Sándor (III. Alexandrosz) elődei közül I. Alexandrosz emelkedett ki. A közvélemény által kevéssé ismert uralkodó államépítő munkássága alapozta meg a nagynevű utód világhódító tevékenységét. E nagy formátumú politikusok mellett bemutatjuk a görög szellemiség egyik speciális megtestesítőjét, a krotóniak sokszoros olümpiai győztes birkózóját, Hellász sportcsillagát, Milónt. Az antik görögség felsorolt kiválóságainak életútját időrendi sorban tárjuk az olvasó elé. Az Utószóban a szerző az életrajzok hősei által képviselt ókori demokráciákat értékelve közvetve utal a demokrácia máig élő problémáira. Ahogy Pascal, a 17. századi francia gondolkodó írta: "A múlt és jelen csupán eszközünk; célunk csakis a jövendő", hisszük, hogy a régi korok demokráciájának előnyeit és fogyatékosságait megismerve juthatunk el a közösség egészét boldogító demokrácia megvalósításához. A Hellász csillagai talán segíthet ebben.
U dodávateľa
12,65 € 14,06 €

Hodvábne cesty: Národy, kultúry, krajiny


Nádherný ilustrovaný prehľad starovekých obchodných trás Výmena tovarov a myšlienok od vzácnych kameňov cez koreniny a nové náboženstvá až po technologické inovácie pozdĺž starovekých obchodných trás, známych ako Hodvábne cesty, zohrala kľúčovú úlohu pri rozvoji civilizácií v Európe a Ázii. Kniha je rozdelená na päť kapitol, pričom každá skúma históriu obchodu a kultúr pozdĺž Hodvábnych ciest v kontexte konkrétneho terénu – stepí, vrchov, púští, riek a morí – s cieľom odhaliť, akú významnú funkciu krajiny Hodvábnych ciest plnili pri definovaní zdrojov, cestovania a komunít ľudí, ktorí žili a obchodovali pozdĺž týchto trás. Táto priekopnícka kniha si ctí odkaz výrazne rôznorodých kultúr, ktoré sa rozvíjali a prekvitali nie napriek rozdielom medzi nimi, ale vďaka nim. Doplnená je podrobnými mapami a ohromujúcimi fotografiami krajín strednej Ázie aj stovkami ikonických pokladov vrátane archeologických artefaktov a starovekých ruín. Na konci každého textu je odporúčaná literatúra. Obsahuje 491 ilustrácií, z toho 461 farebných, a príspevky viac ako 80 popredných odborníkov z celého sveta. Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Na sklade 1Ks
50,32 € 59,90 €

Rok života v starovekom Grécku


Skutočné životy ľudí, ktorí tam žili Strávte rok v spoločnosti starovekých Grékov počas historicky významného a triumfálneho olympijského roka a zažite drámu a vzrušenie, ktoré zachvátilo mestské štáty, keď odložili svoje politické spory, aby sa pripravili na víťazstvo v Olympii. Je rok 248 pred n. l. – rok 133. olympijských hier. Do Olympie mieri pestrá plejáda charakterov, ktoré sa chcú zúčastniť na hrách, sledovať udalosti alebo na tých obrovských davoch niečo zarobiť. Helenistický svet je na svojom vrchole a grécke osady sa rozprestierajú na Blízkom východe, v Egypte aj v Španielsku. Rím uviazol vo vojne s Kartágom a medzi Egyptom a Sýriou sa schyľuje k veľ kej vojne. Obyčajní ľudia sú však stále zaneprázdnení úrodou, každodennou prácou i domácimi záležitosťami – a v niektorých prípadoch aj získaním olympijského vavrínového venca. Kniha nás prevedie týmto pozoruhodným rokom a odhalí nám komplikované a živé charaktery fascinujúceho obdobia starovekých dejín.
Na sklade 3Ks
14,24 € 14,99 €

Rok života v starovekom Egypte


Skutočné životy ľudí, ktorí tam žili Strávte rok v spoločnosti starovekých Egypťanov počas dvadsiateho šiesteho a posledného roku vlády Amenhotepa II., keď došlo k odovzdaniu kráľovskej moci a na trón Horného a Dolného Egypta zasadol Thutmose IV. Zatiaľ čo sa stavitelia z odľahlej dediny robotníkov, ktorí pracujú na kráľovskej hrobke, ponáhľajú s dostavbou Amenhotepovej hrobky, a rôzni remeselníci narýchlo dokončujú početné extravagantné predmety, ktoré majú sprevádzať ich kráľa – stelesnenie boha – na ceste do záhrobia, väčšina Egypťanov žije svoj každodenný život spôsobom, ktorý sa nezmenil po celé veky. Počas jedného egyptského kalendárneho roka, ktorý bol rozdelený na tri ročné obdobia (obdobie záplav, rastu úrody a žatvy), spoznáme roľníka a jeho rodinu, balzamovača, remeselníka, kráľovského lekára, kňaza a dokonca aj kráľovskú manželku, ktorí žijú v Tébach a v Memfise počas osemnástej dynastie Novej ríše v tomto pozoruhodnom roku staroegyptských dejín.
Na sklade 4Ks
14,24 € 14,99 €

Staroveký Egypt: Podrobná vizuálna história


Objavte svet faraónov a ich výnimočný odkaz v tomto fascinujúcom sprievodcovi starovekou egyptskou civilizáciou Staroveký Egypt je jednou z najznámejších a najzáhadnejších starovekých civilizácií a zároveň jednou z najdlhších civilizácií, lebo zahŕňa obrovské časové rozpätie. Pamiatky starovekého Egypta, najmä obrovské kráľovské pyramídy a rozsiahle chrámy, patria k najväčším architektonickým triumfom ľudstva a zdajú sa ešte úžasnejšie, keď si uvedomíme, aké jednoduché nástroje sa používali na ich stavbu. Dedičstvo starovekého Egypta tvoria aj nádherné predmety, ktoré vyjadrovali náboženskú oddanosť a nádej na posmrtný život mnohých tisícov Egypťanov a patria k najobľúbenejším muzeálnym exponátom na celom svete. Tieto poklady sa neobmedzujú iba na veľkolepé a slávne predmety, ako je napríklad Tutanchamonova zlatá posmrtná maska alebo Rosettská doska. Patria k nim aj archeologické nálezy, ktoré nám pripomínajú, že starovekí Egypťania boli skutoční ľudia. Dejiny Egypta však neboli nepretržite stabilné a kniha sleduje aj kolísavé osudy egyptského štátu, ktorý súperil so silnými regionálnymi rivalmi. Zaoberá sa vládou jednotlivých kráľov a kráľovien a tým, ako zmenili smerovanie egyptských dejín a kultúry. Kniha zahŕňa 3 000 rokov politických intríg, kľúčových udalostí a kultúrnych úspechov tejto krajiny, predstavuje najvzácnejšie poklady, architektúru a archeologické nálezy rozmanitej staroegyptskej spoločnosti. Prostredníctvom bohatého fotografického materiálu a špeciálne vytvorených virtuálnych rekonštrukcií skúma vnútorné fungovanie všetkých aspektov tohto strateného sveta od roľníkov a obchodníkov cez najvyšších kňazov až po faraónov. Z anglického originálu preložila Zuzana Trstenská.
Na sklade > 5Ks
37,91 € 39,90 €

The Slavic Myths


In the first collection of Slavic myths for an international readership, Noah Charney and Svetlana Slapšak expertly weave together the ancient stories with nuanced analysis to illuminate their place at the heart of Slavic tradition. While Slavic cultures are far-ranging, comprised of East Slavs (Russia, Ukraine, Belarus), West Slavs (the Czech Republic, Slovakia, Poland), and South Slavs (the countries of former Yugoslavia plus Bulgaria), they are connected by tales of adventure and magic with roots in a common lore. In the world of Slavic mythology we find petulant deities, demons and fairies, witches, and a supreme god who can hurl thunderbolts. Gods gather under the World Tree, reminiscent of Norse mythology’s Yggdrasill. The vampire—usually the only Serbo-Croatian word in any foreign-language dictionary—and the werewolf both emerge from Slavic belief.In their careful analysis and sensitive reconstructions of the myths, Charney and Slapšak unearth the Slavic beliefs before their distortion first by Christian chroniclers and then by nineteenth-century scholars seeking origin stories for their newborn nation states. They reveal links not only to the neighboring pantheons of Greece, Rome, Egypt, and Scandinavia, but also the belief systems of indigenous peoples of Australia, the Americas, Africa, and Asia. Specially commissioned illustrations inspired by traditional Eastern and European folk art bring the stories and their cultural landscape to life.
Predpredaj
24,65 € 25,95 €

Emperor of Rome


A sweeping account of the social and political world of the Roman emperors by 'the world's most famous classicist' (Guardian) Cruel control freaks, diligent workaholics or extravagant teenagers? What were the emperors of Rome really like? In her international best-seller SPQR, Mary Beard told the thousand-year story of ancient Rome. Now, she shines her spotlight on the emperors who ruled the Roman empire, from Julius Caesar (assassinated 44 BCE) to Alexander Severus (assassinated 235 CE). Emperor of Rome is not your usual chronological account of Roman rulers, one after another: the mad Caligula, the monster Nero, the philosopher Marcus Aurelius. Beard asks bigger questions: What power did emperors actually have? Was the Roman palace really so bloodstained? Emperor of Rome goes directly to the heart of Roman (and our own) fantasies about what it was to be Roman, offering an account of Roman history as it has never been presented before.
U dodávateľa
37,95 € 39,95 €

A peloponnészoszi háború


A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) lefolyását Kr. e. 410-ig ismerteti. Az eseményeket saját kutatásai segítségével rekonstruálta, s munkájához írott forrásokat is felhasznált. A leírás folyamatába szónoklatokat illesztett, hogy megvilágítsa a háborúzó felek cselekedeteinek és politikai döntéseinek okait, illetve saját értelmezését minderről. A könyv egyik legdrámaibb s a szofisztikus vitairodalom magaslataira emelkedő jelenete a kicsiny Mélosz szigetét körülzáró athéniak és az erőszaknak nem engedő mélosziak párbeszéde, amely a nagyhatalmak és a kisállamok örök és - a kicsikre nézve többnyire végzetes - konfliktusának legjobb összefoglalása az egész ókori irodalomban.
U dodávateľa
16,01 € 16,85 €

Dejiny Rimanov od založenia mesta XI-XVI


Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias. V Ríme si našiel mnoho priateľov, ktorí ho v jeho zámere podporovali a spriatelil sa aj so samotným Augustom. Dejinám Rimanov od založenia mesta (Ad Urbe condita) venoval celú životnú energiu a pracoval na nich až do svojej smrti. Livius sa hneď od počiatku presadil medzi čitateľmi a poslucháčmi svojím štýlom a jeho dielo sa predčítalo na početných schôdzkach. Dejiny spisoval systematicky od najstarších čias až do svojej prítomnosti a do konca života stihol napísať 142 kníh, pričom posledná z nich končila udalosťami z roku 9 pred Kr. Livius sa rozhodol dejiny spisovať pútavým spôsobom, a ako znalcovi rétoriky sa mu to podarilo. Snažil sa vžívať do historických udalostí a osobností a podávať o ich konaní čo najvýstižnejší popis, tak akoby ich oživoval a vdychoval im život, a svojím spisovateľským umením ich kriesil a robil nesmrteľnými. Liviove dejiny majú plynulý dej a autor ich spestroval rôznymi príbehmi o výnimočných skutkoch mnohých osobností. Livius zhrnul do svojich Dejín všetky najvýznamnejšie udalosti najstaršej rímskej histórie až do jeho súčasnosti. Stal sa najvýznamnejším dejepiscom svojej doby a väčšina diel starších dejepiscov pre obľubu jeho Dejín upadla do zabudnutia. Z Liviovho diela neskôr čerpali mnohí ďalší spisovatelia. A hoci sa nezachovalo celé, dodnes je cenným zdrojom poznania najstaršej rímskej histórie. Knihy XI – XVI sa zaoberajú udalosťami v rozmedzí rokov 292 – 261 pred Kr. Opisujú postupné dokončenie podrobenia národov obývajúcich oblasti Itálie od Etrúrie až po juh ohraničený morami a Sicíliou pod zvrchovanú moc Rimanov, ďalej Pyrrhovu vojenskú výpravu do Itálie a na Sicíliu a tiež vznik prvej púnskej vojny a jej prvú fázu.
Na sklade 1Ks
20,48 € 21,56 €

Putování po Hedvábné cestě


„Hedvábná cesta“, v češtině často nesprávně „Hedvábná stezka“, byla vzájemně propojenou sítí tras spojujících starověké společnosti Evropy, střední Asie, západní Asie, Blízkého východu a východní Asie, jež přispěly k rozvoji mnoha velkých světových civilizací. Její celková délka po souši a po moři činila asi 8 000 km, avšak po určitých trasách přesahovala 35 000 km. Nikdy to nebyla pouze cesta hedvábí. Dokonce i ve vrcholném období svého rozkvětu, v 7. až 9. století, tedy za dynastie Tchang (618–907), hedvábí tvořilo pouze jistou – i když nikoli zanedbatelnou – část obchodu se Západem, který zahrnoval celou škálu komodit, od drahých kamenů až po různá koření a rebarboru. Obchodní cesty byly i jakousi tehdejší informační superdálnicí. Publikace seznámí čtenáře nejen s vlastní Hedvábnou cestou a jejími předchůdkyněmi, ale připomene i současný kontroverzní plán vlády ČLR na novou Hedvábnou cestu, známý jako „Jeden pás, jedna cesta“.
U dodávateľa
36,32 € 38,23 €

A History of Ancient Egypt, Volume 3


The final chapter in the definitive, three-volume history of the world's first known state Archaeologist John Romer has spent a lifetime chronicling the history of Ancient Egypt, and here he tells the epic story of an era dominated by titans of the popular imagination: the radical iconoclast Akhenaten, the boy-king Tutankhamun and the all-conquering Ramesses II. But 'heroes' do not forge history by themselves. This was also a time of international trade, cultural exchange and sophisticated art, even in the face of violent change. Alongside his visionary new history of this, the most famous period in the long history of Ancient Egypt, Romer turns a critical eye on Egyptology itself. Paying close attention to the evidence, he corrects prevailing narratives which cast the New Kingdom as an imperial state power in the European mould. Instead, he reveals - through broken artefacts in ruined workshops, or preserved letters between a tomb-builder and his son - a culture more beautiful and beguiling than we could have imagined. Romer carefully reconstructs the real story of the New Kingdom as evidenced in the archaeological record, and the result - the final volume of a lifelong project - secures his status as Ancient Egypt's finest chronicler.
U dodávateľa
43,65 € 45,95 €
  • 5 /5

Sparta - Príbeh hrdinov/ Plutarchos - Výroky Sparťanov


Sparťania pretvorili za stáročia svoju domovinu na ojedinelú obec bojovníkov a ich jediným záujmom sa stalo umenie víťaziť. Sparta vďaka tomu zostala (až na krátke obdobia) najdôležitejším a najsilnejším štátom starovekého gréckeho sveta. Nepriatelia o nej hovorili s rešpektom a obdivom. Sparťania sa preslávili príbehmi svojich hrdinov, ako boli Pausanias, Lysandros alebo Agesilaos. Nesmrteľným pomníkom zostáva tristo padlých Sparťanov vedených Leonidom, ktorí sa postavili veľkej perzskej presile v Termopylách. Spartská výchova, strohosť či typický lakonický spôsob vyjadrovania lákali aj neskoršie generácie; inšpiráciu priniesli rôznorodým osobnostiam od Augusta cez Napoleona až po Hitlera. A Sparta dodnes patrí medzi najznámejšie symboly nepoddajnosti a odhodlanosti. Knihu dopĺňa prvý preklad Plutarchovho diela Výroky Sparťanov do slovenčiny, ktorý čitateľa prenáša do dobového sveta Sparty, jej hodnôt a propagandy.
Na sklade 2Ks
17,01 € 17,90 €

Egyptský faraón versus chetitský král


Publikace se zaměřuje na starověkou právní úpravu. Nezabývá se však tradičním a oblíbeným římským právem, ale směřuje svůj zájem hlouběji do historie, až do období prvních civilizací, přičemž z pestré škály těchto prvních státních útvarů vybírá dva, a to Egypt a chetitskou říši. Ústředním tématem je zde vladař těchto státních útvarů, tedy osoba stojící na samém vrcholu mocenské struktury. Egyptský král byl vybrán coby typický představitel orientálního despoty, neboť minimálně v oficiálně proklamované rovině naplňuje jeho osoba vše, co od starověkého orientálního vladaře očekáváme. Na druhé straně lze jen těžko najít vládce vysoce rozvinutého starověkého státu, který tyto představy (tedy představy o monarchovi s absolutní mocí) naplňuje méně než chetitský král. Tato skutečnost je zajímavá i vzhledem k shodnému stupni vývoje obou státních útvarů a ke geografické blízkosti, což jsou aspekty, jež by měly vést spíše ke shodám než k odlišnostem. Cílem publikace je zachytit komplexně pozici starověkého panovníka obou zvolených státních útvarů, zejména ve vztahu k moci zákonodárné, výkonné a soudní. Práce vychází nejen z oficiálních dokumentů proklamujících žádoucí stav, ale využívá i prameny soukromého charakteru, tedy dokumenty odrážející každodenní praxi: právě ty dokreslují, jak vypadala skutečnost, která se samozřejmě mohla od žádoucího stavu značně lišit. S ohledem na staletou (a v případě starověkého Egypta dokonce tisíciletou) historii autorka uplatňuje kritický přístup k otázce vývoje, neboť žádnou zjištěnou skutečnost či institut nelze považovat za neměnné v průběhu času.
U dodávateľa
17,20 € 18,10 €

Ancient Rome


Immerse yourself in the history of ancient Rome - from its origins as a small settlement on the Palatine Hill to its peak as an empire reigning over 90 million people, and its tumultuous decline. Covering more than 1,000 years of history, and an empire that stretched from Scotland to Syria, Ancient Rome reveals in vivid detail all of the key political, cultural, and military events that shaped the Roman Empire and explores what it was like to live in a society that laid the foundations for many aspects of the modern world. Sumptuous photography and engaging text cover every facet of life in ancient Rome, from art, entertainment, and fashion to engineering, medicine, and war, while detailed maps trace the rise of the mighty Roman Empire. Step back in time as you explore the pages of this history book to discover:- Themed spreads explore developments in areas such as sculpture, religion, warfare, and engineering. - Includes tales of the most dramatic events and battles in Roman history, as well as profiles of influential historical and cultural figures. - An optional 80pp reference section includes sections on rulers, gods and goddesses, and key sites. Featuring Rome's greatest emperors, from Augustus to Constantine, as well as profiles of generals, historians, and influential women, Ancient Rome also delves into the fascinating stories of gladiators, bakers, and enslaved people. The most iconic buildings of Rome are brought to life with specially commissioned CGI recreations, while the stories of ordinary citizens, soldiers, and persecuted groups from across the empire are told with the help of illustrations, artefacts, and eyewitness accounts. Beautifully illustrated and unparalleled in scope, Ancient Rome is the perfect book for anyone who is interested in this defining period of world history.
U dodávateľa
37,00 € 38,95 €

História starovekého Grécka v 50 životoch


Netradičný pohľad na históriu Grécka cez súbor životopisov gréckych osobností Politickí vodcovia, spisovatelia, umelci a filozofi starovekého Grécka premenili malú skupinu mestských štátov na panstredomorskú civilizáciu, ktorej odkaz dnes možno nájsť všade. Kto však boli títo ľudia a čo vieme o ich životoch? V tomto originálnom prístupe k dejinám starovekého Grécka autor utkal pôsobivé rozprávanie zo životov päťdesiatich najpozoruhodnejších a najvplyvnejších postáv gréckeho sveta – od raných tyranov Peisistrata a Polykrata zo Samu cez počiatky demokracie za Kleisthena a vzostup Macedónie za Filipa II. Macedónskeho a Alexandra III. Veľkého až po konečný úpadok gréckeho sveta v čase, keď sa k moci dostal Rím. Okrem osobností ako Herodotos či Alexander Veľký, ktoré poznajú už žiaci základnej školy, sa stretávame aj s menej známymi, napríklad Demetrios a Alelles. Zaujímavé a čitateľsky príťažlivé je zvýraznené meno osobnosti, s ktorou sa daná osoba stretla a ktorej je v publikácii venovaný životopis. Vďaka tomu lepšie pochopíme dejinné súvislosti. Kniha je určená pre milovníkov antiky a mala by byť súčasťou každej školskej knižnice od základných škôl až po vysoké školy humanitného zamerania. Kompletnému prehľadu a novému netradičnému prepojeniu dejín sa poteší aj odborník na problematiku antického Grécka. Autor je známy popularizátor antickej kultúry, histórie a literatúry. Začína prehľadom vývoja a významu gréckej historiografie prostredníctvom biografií, pričom v jednotlivých životopisoch sú uvedené nielen fakty, ale aj zaujímavosti zo života alebo z obdobia danej osobnosti. Každý životopis je doplnený zaujímavým faktom, súčasťou knihy je aj 25 farebných fotografií a 4 mapy. Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Na sklade 1Ks
20,81 € 21,90 €

dostupné aj ako:

Výtah z Caesarů - Epitome de Caesaribus


Epitome de Caesaribus je souborem krátkých medailonků římských císařů počínaje Augustem a konče Theodosiem I., tedy vládnoucích v období 27 př. n. l. – 395 n. l. Její autor měl ovšem k dispozici některé prameny, které se nedochovaly, a proto nám zanechal několik pozoruhodných informací, které nejsou odjinud známy. Překlad do češtiny je první moderní (jeho předchůdce ovšem vyšel v roce 1838) a podrobně komentovaný. Předchází mu úvodní studie, která představuje dobový a literární kontext vzniku dílka, rozkrývá původně zamýšlený význam jeho moderního názvu, který dosud byl v českém a slovenském prostředí podáván zkresleně, a mapuje pokusy o identifikaci jeho autora, z nichž ovšem žádný nedosáhl širšího uznání, i spory moderních badatelů o to, z kterých pramenů neznámý autor Epitome své leckdy unikátní informace převzal.
U dodávateľa
13,06 € 13,75 €

Théby


Kniha poskytuje velkolepý a hluboký obraz starodávného Egypta prostřednictvím jednoho z hlavních náboženských a kulturních center - města Théby. V rámci hranic vytvořených naší nevědomostí a dobou, v níž je nám dáno žít, se autor pokusil poskytnout trpělivému čtenáři řadu pohledů na bájné město, které Řekové nazývali Théby. Téma je však také využito k hledání kořenů a v rámci komentářů nutně přesahuje zeměpisný okruh města a rozšiřuje se na celý Egypt, dokonce i na jeho možný atlantský původ. Mnohé věci uvedené v knize se nutně střetnou s obecně známými názory, najdou odezvu u mnoha lidí a umožní jim pozměnit si představu o starém Egyptě, již získávali od dětství.
Na sklade 1Ks
12,28 € 12,93 €

Za tajomstvami ríše Chetitov, 2. vydanie


Keď pozoruhodná kniha Vojtecha Zamarovského Za tajomstvom ríše Chetitov vyšla v roku 1963 prvý raz, kritika ju nazvala „archeologickou detektívkou“, „objavnou vedeckou reportážou“ a „priekopníckym dielom našej literatúry faktu“. Odvtedy vyšla v mnohých vydaniach, ako aj v prekladoch do viacerých jazykov sveta a stala sa jedným z najúspešnejších diel reprezentujúcich slovenskú literatúru faktu. Okrem iného predstavuje aj českého orientalistu Bedřicha Hrozného, ktorý rozlúštil jazyk Chetitov, takže dnes o nich vieme viac ako historici, čo žili len pár storočí po zániku ich ríše. Dielu neubral na zaujímavosti ani čas. Vojtech Zamarovský totiž svoju „archeologickú detektívku“ pre vydanie vo vydavateľstve PERFEKT v roku 2003 znova upravil, doplnil novými faktmi, pričom dostala príťažlivú formu s mnohými fotografiami, nákresmi a mapkami. V najnovšom vydaní sa za históriou jedného z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu a zároveň veľkolepú kultúru, môžu vybrať aj súčasníci.
Na sklade 1Ks
14,63 € 15,40 €

Zabudnuté národy starovekého sveta


Pôsobivý príbeh o presídľovaní a mocenských súbojoch, vyskladaný z roztrúsených dielikov mýtov, legiend a archeológie. Kto boli Filištínci? Ako došlo k únosu Sabiniek? Žijú ešte medzi nami Samaritáni? Kto bol kráľ Midas a ako vznikol gordický uzol? Viete vymenovať stratené kmene Izraela? Správali sa Vandali skutočne vandalsky? Prečo Ježiš hovoril po aramejsky? Ako sa zrodilo Pyrrhovo víťazstvo? Odpovede na tieto otázky nájdete v bohato ilustrovanej knihe plnej živých príbehov o menej známych národoch a migrujúcich kmeňoch, ktoré veľkou mierou prispeli k našej dnešnej identite. Autor vás prevedie ich dejinami od počiatkov civilizácie za čias Sargona Akkadského až po barbarské vpády na sklonku Rímskej ríše. Okrem Grékov, Rimanov či Hebrejov antických a biblických čias kládla základy našej civilizácie aj pestrá zmes iných národov. Philip Matyszak týmto kultúram a ich predstaviteľom vdychuje život a približuje čitateľovi dynamickú masu rôznorodého obyvateľstva starovekého Blízkeho východu, Stredomoria a Európy. Autor sa vydáva na cestu za 40 zabudnutými národmi, ich veľkými víťazstvami aj prehrami a zamýšľa sa nad ich významom pre súčasnosť – či už v oblasti umenia, kultúry, alebo jazyka. Tieto erudované a pútavo písané dejiny predstavujú výborný úvod do problematiky pre moderného čitateľa. Obsahujú množstvo prekvapujúcich informácií, fascinujúcich príbehov, podrobných máp a nádherných ilustrácií artefaktov či miest. Kniha Zabudnuté národy starovekého sveta ponúka nový pohľad na významné civilizácie, ktoré postupom času nezaslúžene upadli do zabudnutia. Philip Matyszak má doktorát z rímskych dejín na St John’s College v Oxforde. Je autorom viacerých bestsellerov o antických civilizáciách. V slovenskom preklade vyšli jeho knihy 24 hodín v starovekom Ríme (Ancient Rome on Five Denarii a Day) a 24 hodín v starovekých Aténach (Ancient Athens on Five Drachmas a Day). Z anglického originálu preložil Ladislav Holiš.
Na sklade 1Ks
23,66 € 24,90 €

Vitajte v kategórii "Starovek" - období, ktoré osvetľuje zlatý vek civilizácií, ktoré formovali našu históriu, kultúru a vedecké objavy. Pripojte sa k nám na ceste objavovania ríš, ktoré stáli na základoch dnešnej spoločnosti, od impozantných pyramíd starovekého Egypta, cez filozofické diskusie v Aténach, až po veľkolepé koloseum v Ríme.

V tejto kategórii nájdete diela, ktoré vás prevedú mestami ako Mezopotámia, Persia, Indie a Čína. Preskúmajte architektonické majstrovstvá, bohaté mýty, náboženské tradície a vojenské stratégie týchto starodávnych civilizácií. Učte sa o významných osobnostiach, ako sú Kleopatra, Sokrat či Čchin Š'-chuang-ti a ich vplyve na svet, v ktorom žijeme.

Táto kategória je pokladnicou vedomostí o umení, vede, politike a spoločenskom živote staroveku. Ponúka hlboký vhľad do spôsobov myslenia, života a kultúry obyvateľov týchto historických epoch.

Ponorte sa do sveta staroveku s nami a objavte dedičstvo, ktoré tieto civilizácie zanechali pre budúce generácie, a pochopíte, prečo ich príbehy stále rezonujú v našich srdciach a mysliach.