Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Buddha vchází do baru


Kdo z nás je úplně spokojený s životem, který žijeme? Všichni známe pocit, kdy toužíme po něčem, co nemáme. Najít spokojenost a rovnováhu uprostřed civilizačního chaosu, práce a vztahů vám pomůže tento sympatický průvodce světem buddhismu, určený i pro čtenáře, kteří buddhisti nejsou, ale chtějí se něco o buddhismu dozvědět. S nadhledem a humorem napsaná knížka inspiruje a pobaví každého, kdo se cítí jako duchovní, ale ne nutně věřící bytost. A ocení ji i ti, kteří vedle zájmů o „vyšší“ pravdy a hodnoty mají rádi také pivo, víno, legraci nebo sex. Kniha čerpá z tradičního, tisíciletími vyzkoušeného buddhistického učení a říká: „Co takhle zkusit žít trochu soucitněji, občas zpomalit a víc se radovat ze života?“ Autor knihy Lodro Rinzler objasňuje základní buddhistické principy na příkladech z běžného života: jak zkrotit svou špatnou náladu a vztek, jak překonat nešťastnou lásku, jak mít rádi svoje tělo i jak odolat pokušení kupovat zbytečně drahé věci… Na pomoc si při tom bere příklady silných zvířat. Ukáznit sebe sama nám pomůžou vlastnosti tygra – elegantního, silného a hrdého zvíře, které ale umí našlapovat jemně a ví, kam kráčí a proč. Vlastnosti tygra mírní silné emoce, které nás vyčerpávají. A dovedeme s nimi také čelit agresivním lidem, kteří nás obírají o čas a energii. Jak vyjít s druhými, včetně nejbližších členů naší rodiny, nám pomůže pro změnu sněžný lev a jeho otevřené srdce. Dávné příběhy a moudro tibetského buddhismu autor chytře propojuje se současností: dozvíte se třeba, jak příběh prince Siddharty souvisí s momentem, kdy vám „klekne“ váš nepostradatelný mobil, i jak se lze s Buddhou setkat v sobotu večer v baru…
Vypredané
13,35 € 14,05 €
Rezervácia v kníhkupectve

A dalai láma macskája


Ez a szívmelengető, humoros és bájos történet egy kismacska szemszögéből mutatja be a dalai láma, és tágabb értelemben a buddhizmus világát. Tanúi lehetünk, ahogy a kicsit hiú, kicsit lusta, de végtelenül jó szándékú macska felfedezi a lámakörnyezetét, barátságokat köt, felfedezéseket tesz. Rendkívül szókimondóan és sok humorral értelmezi a történteket, és így közérthető módon magyarázza el a buddhizmusalapelveit, amit a mindennapokban is átélhetünk.
Vypredané
10,93 € 11,50 €
Rezervácia v kníhkupectve

dostupné aj ako:

Félelem nélküli halál


Az embert évezredek óta foglalkoztatja a halál, és ami azután következik. Nyugaton a halál kérdése mégis egyfajta tabunak számít, és sokakban félelem övezi már a gondolatát is. Ez a könyv azoknak szól, akik látják, hogy múlik az idő, tudják, hogy az öregség és a halál elkerülhetetlen, ugyanakkor magukon és másokon is szeretnének segíteni, hogy az életük és a haláluk egyaránt mély értelmet nyerjen. A halál nem egy sarokban ólálkodó szellem, hanem megismerhető folyamat. Beszélhetünk róla, és megtanulhatunk olyan módszereket, amelyek felkészítenek rá. A tibeti buddhizmus gyakorlói nyitottan és tudományos megközelítéssel viszonyulnak a halálhoz. Arra törekednek, hogy megértsék és felhasználják azokat a szellemi állapotokat, amelyek a tudat és a test elválásakor megjelennek. A buddhista mesterek az évszázadok során mély belátást nyertek a halál tapasztalatába, és e kivételes tudást egyre inkább megerősítik a halálközeli élményt vizsgáló nyugati kutatók is.Láma Ole Nydahl rendelkezik a tudatos halál (phova) gyakorlatának átadásával, az azzal kapcsolatos tanításokkal, és napjainkban ő a phova egyik legtapasztaltabb tanítója a világban. 1987 ót emberek tízezreit vezette végig sikeresen e gyakorlaton. A phova és a könyvben foglalt tudás segítséget nyújt, hogy a halál idején felmerülő félelmet, elvárásokat és kétséget mindenki magabiztossággá és nyugalommá alakíthassa.
Vypredané
10,74 € 11,31 €
Rezervácia v kníhkupectve
Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na knihy druhej akosti

A nyugodt elme


Elménk hozza létre világunkat és abban a helyünket: minden megélt tapasztalt - legyen az boldogság, szomorúság, szenvedés, szépség vagy bármi egyéb - elménkben kap értelmet, ott kel életre. Működésének megértése révén érthetjük el a szabadságot, a boldogságot, az elégedettséget, csak így találhatunk megoldásokat a kihívásokra. Ez hát a kulcs mindenhez.Tanítóm, őszentsége a Gyalwang Drukpa elmesélte, mi történt, amikor fiatal szerzetesként először járt Hongkongban. Akárhová ment a városban, amikor buszra szállt, hirtelen mindenki felugrott a helyéről. Ő ezt roppant kedves és tiszteletre méltó dolognak tartotta, de úgy érezte, nem érdemli meg, hogy az emberek felálljanak, és másképp bánjanak vele, mint a többiekkel. Mindennap lejátszódtak ezek a jelenetek, míg végül őszentsége odafordult az egyik utashoz: "Nagyon kedves az emberektől, hogy felállnak, amikor én felszállok, de hogyan mondhatnám el nekik, hogy ne kivételezzenek velem?" Az utas azt felelte, hogy Hongkongban balszerencsét jelent, ha valaki szerzetest lát, az emberek tehát azért állnak fel, hogy minél messzebb kerüljenek tőle! Őszentsége mindig jóízűen nevetve adja elő ezt a történetet, ami tökéletes példa arra, mennyire másképpen látjuk mindannyian ugyanazt a dolgot.A könyv a buddhista eszméket a modern életnek megfelelő formában mutatja be, hogy azok beépülhessenek mindennapjainkba; célja nem annyira az önsegítés, mint inkább az önzetlenség és a mások felé tanúsított nagylelkűség erősítése. Amikor másoknak adunk, magunknak adunk - a buddhizmus nem vallás, hanem út a boldogság felé.
Vypredané
12,75 € 13,42 €
Rezervácia v kníhkupectve

Planoucí záře


Autor nás ve svých ojedinělých vzpomínkách seznamuje se ztracenou kulturou tradičního Tibetu. Ve svém vyprávění čerpá z bohaté historie své rodiny i z tradice transmisí dzogčhenu a mahámudry, jichž se sám stal držitelem. Odhaluje vlivy a skutečnosti, které formovaly linii „skrytých jóginů“ i různých význačných duchovních mistrů Tibetu 19. a 20. století, a vytváří tak jedinečný obraz kultury plné záhadných příběhů, zázraků i hlubokých vhledů do přirozenosti naší mysli. Tulku Urgjän Rinpočhe (1920-1996) byl jedním z nejvýznamnějších meditačních mistrů a učitelů škol Ňingma a Kagjü a dědicem slavné linie skrytých nauk (terma) Nových pokladů, jež objevil jeho praděd Čhoggjur Lingpa. Po čínské okupaci odešel do Sikkimu a později do Nepálu. Své učení dále předával mnoha zájemcům z celého světa, a naplnil tím mimo jiné pokyn 16. Karmapy: „Nechej slunce moudrosti vyjít na oblohách Západu.“ V šíření odkazu Tulku Urgjäna dnes pokračují jeho čtyři synové, kteří jsou rovněž inkarnacemi velkých mistrů. Česky mu vyšla kniha Opakuji slova Buddhy (DharmaGaia 2010). Vzpomínky zaznamenali Erik Pema Kunsang a Marcia Binder Schmidtová. Předmluvu napsal Sögjal Rinpočhe, úvodní slovo Daniel Goleman.
Vypredané
25,81 € 27,17 €
Rezervácia v kníhkupectve

Erény és bölcsesség


"Ezer csatában győzhet le az egyik győztes ezreket, A másik egyet: önmagát - ő a győztesek győztese.""Mert gyűlöletet sohasem szüntet meg másik gyűlölet. Örök törvény: ha nem gyűlölsz, úgy szűnik meg a gyűlölet.""A haragot szelídséggel, a rosszat jóval győzze le, a fösvényt bőkezűséggel, igaz szóval a hazugot.""Ha pénzeső hullna, az sem csillapítná a vágyakat. Szemernyi édesség és sok fájdalom jár a vágy nyomán."­"Nézd, a világ olyan, mint egy tarka királyi díszkocsi. A balga felborul vele, okos ember nem ül bele."
Vypredané

Od Šivy k Šamkarovi


Postava Śivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Śamkara. Jak a proč se ze ztělesnění pána yogy stal otec zapřažený do dění ve světě? Jaká cesta vede od odtažitého poustevníka žijícího v nedostupných jeskyních k milujícímu manželovi, na jehož bedrech závisí chod světa? Jaký je příběh Śivy, který se stává Śamkarou? Ve své zemi populární Dr. Devdutt Pattanaik patří mezi současné nejoriginálnější interprety starobylé indické mytologie. Tyto příběhy bohů a bohyň do dnešních dnů tvoří jádro náboženského života Indů, bez nichž by zřejmě samotný hinduismus ani neexistoval. Autor umně kombinuje citlivý duchovní přístup s netradičním pohledem, jenž mu dovoluje ptát se a odpovídat někdy, pro hinduistu, nezvyklým, jindy i ojedinělým způsobem. Je autorem dvou desítek publikací podobného zaměření, které sám svým nezaměnitelným stylem i ilustruje. Intenzivně přednáší o významu odkazu posvátných vyprávění pro dnešní dobu. Kniha obsahuje občasné odborné výrazy, svým zaměřením je přesto určena širšímu čtenářstvu zajímajícímu se o indické nauky. Dr. Devdutt Pattanaik se narodil roku 1970 a žije v Mumbai.
Vypredané
16,92 € 17,81 €
Rezervácia v kníhkupectve

Kodžiki


Starojaponská kronika Kodžiki (v doslovném překladu Záznamy dávných událostí) je vůbec nejstarším dochovaným dílem japonské prózy. Poprvé byla údajně zveřejněna roku 712, její obsah a snad i její zápis je ale patrně starší. Kronika líčí dějiny Japonska od stvoření světa a japonských ostrovů až po konec vlády císařovny Suiko (r. 628). Je pro ni příznačná snaha o skloubení autochthonní starojaponské mytologie s veškerými tehdy dostupnými historickými záznamy i jejich soudobou interpretací. Jejím smyslem bylo mimo jiné vytvořit či ověřit oficiální genealogii japonské císařské dynastie, která svůj původ odvozovala od bohyně slunce Ama Terasu. Měla také konkurovat čínským historickým análům i čínskému politickému vlivu, stejně jako šířícímu se buddhismu.Japonci pokládají nejstarší dochovaný rukopis kroniky Kodžiki za svůj národní poklad, jedná se však bezesporu i o jedno ze vzácných děl literatury světové. Kronika představuje jedinečný pramen pro poznání starojaponské mytologie, náboženských zvyklostí, způsobu života předbuddhistické společnosti a je samozřejmě rovněž nepostradatelným materiálem pro rekonstrukci skutečných raných japonských dějin. Mimoto v ní však nalezneme celou řadu starojaponských básní, patrně plodů staré ústní tradice.
Vypredané
20,09 € 21,15 €
Rezervácia v kníhkupectve

Buddhism - A Very Short Introduction 2nd Edition


Buddhism: A Very Short Introduction introduces the reader to the teachings of the Buddha and to the workings of Buddhism in daily life. Damien Keown looks at the distinctive features of Buddhism, examining who the Buddha was and what his teachings were. By considering how Buddhist thought has developed over the centuries, Keown considers how contemporary dilemmas can be faced from a Buddhist perspective. In this new edition Keown provides new perspectives on Buddhist thought, including up-to-date material about the evolution of Buddhism throughout Asia, the material culture of Buddhism and its importance, new teachings on the ethics of war and peace, and changes to ethnicity, class, and gender. ABOUT THE SERIES: The Very Short Introductions series from Oxford University Press contains hundreds of titles in almost every subject area. These pocket-sized books are the perfect way to get ahead in a new subject quickly. Our expert authors combine facts, analysis, perspective, new ideas, and enthusiasm to make interesting and challenging topics highly readable.
Vypredané

Upanišady


Skvost světové literatury, nejvýznamnější a filosofické posvátné texty staré Indie (8.-3. stol. př. n. l.), svým kulturním významem srovnatelné s biblí. Základní texty hinduismu, jógy a indické filosofie i východisko buddhismu. Třináct starých indických posvátných textů - nejstarší a hlavní upanišady Brhadáranjaka, Čhándógja, Aitaréja, Taittiríja, Kaušítakí, Íšá, Katha, Kéna, Mundaka, Prašna, Mándúkja, Švétašvatara a Maitrajaní - ze sanskrtských originálů přeložil indolog Dušan Zbavitel, jenž texty doprovodil i podrobnými poznámkami na základě starých komentářů (mj. Šankary ad. myslitelů) i moderních indických a západních badatelů či překladatelů. Za překlad tohoto díla obdržel Státní cenu. Krátké období zhruba pěti set let v 8.-3. stol. př. n. l, kdy nejstarší upanišady vznikaly, považují současní filosofové za osovou dobu lidských dějin (Jaspers), protože tehdy se zformovaly základy světového myšlení, jak jej známe prakticky až do současnosti. V té době totiž žili nejvýznamnější řečtí filosofové i izraelští proroci, perský Zarathuštra, upanišadoví myslitelé, Buddha, Lao-c&apos i Konfucius. Starověcí indičtí mudrci, ršiové, hledali vyšší moudrost, než jsou pouhé světské znalosti. Zatímco ranější védské texty se soustřeďovaly na spojení mezi rituálem a vesmírnými sférami, zájem upanišadových myslitelů se přesunul na lidskou osobu pátrají po spojení mezi částmi lidského organismu a kosmickými skutečnostmi. Domnívali se, že vesmír představuje předivo vztahů, že věci, které se jeví, jako by stály samy a odděleně, jsou ve skutečnosti spjaty s jinými věcmi. Proto soustředili svou pozornost především na hledání odpovědí na ty nejzávažnější otázky lidského bytí: o uspořádání světa a místě, které v něm zaujímá člověk, o jeho podstatě, schopnostech a možnostech. Závěrem upanišad je pak rovnice: átman, podstata já , se rovná brahma, nejzazší realita světa. Upanišady nevytvořily žádný ucelený filosofický systém, ale nabízejí spíše bohatý zdroj podnětů k zamyšlení a domýšlení. Dodnes však představují jsou jedny z nejdůležitějších a nejvlivnějších indických posvátných knih. Některé z nich tvoří základní texty hluboké indické filosofie advaita-védanty, jiné ovlivnily různé sekty lidového hinduismu i asketickou jógu. Rovněž tvořily myšlenkové i východisko buddhismu a džinismu. Prostřednictvím buddhismu pak ršiové předali toto hluboké duchovní dědictví i ostatním národům Asie. V 19. století ovlivnily rovněž řadu západních myslitelů (mj. A. Schopenhauer, u nás např. O. Březina ad.). I dnes se na ně odvolávají nejvýznamnější učitelé jógy na Západě.
Vypredané
22,24 € 23,41 €
Rezervácia v kníhkupectve

Anger - Buddhist Wisdom for Cooling the Flames


Thich Nhat Hanh is the subject of the upcoming major documentary Walk With Me narrated by Benedict Cumberbatch'Thich Nhat Hanh is a holy man, for he is humble and devout. He is a scholar of immense intellectual capacity. His ideas for peace, if applied, would build a monument to ecumenism, to world brotherhood, to humanity' Martin Luther King, Jr, in Nobel Peace Prize nominationIt was under the bodhi tree in India 2500 years ago that Buddha achieved the insight that three states of mind were the source of all our unhappiness: ignorance, obsessive desire and anger. All are equally difficult to control but, in one instant of anger, lives can be ruined, and our spiritual development can be destroyed. Twenty-five centuries after the Buddha's insight, medical science tells us that the Buddha was right: anger can also ruin our health. It is one of the most powerful emotions and one of the most difficult to change. Thich Nhat Hanh offers a fresh perspective on taking care of our anger as we would take care of a baby crying - picking it up, talking quietly to it, probing for what is making the baby cry. Laced with stories and techniques, Anger offers a wise and loving look at transforming this difficult emotion into peace and for bringing harmony and healing to all the areas and relationships in our lives that have been affected by anger.
Vypredané
15,68 € 16,50 €
Rezervácia v kníhkupectve

21 řečí askety Gótama zvaného Buddha


Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka, svaté buddhistické knihy ortodoxního buddhismu, tzv. théravády (učení starších), která důsledně zastává a ctí myšlenky Buddhovy.
Vypredané

Buddha


Bondyho monografie o Buddhovi (1. vyd. 1968) představuje patrně nejserioznější a nejhlubší filosofický portrét tohoto významného světového myslitele v češtině. Doprovodnou studii „Buddha ve staroindickém sochařství“ napsala Klára Šimečková.
Vypredané
13,31 € 14,01 €
Rezervácia v kníhkupectve

Zenový kompas


Stručný přehled hlavních nauk korejské zenové školy Kwan Um rozšířil její mistr Seung Sahn během let svého působení na Západě řadou komentářů a spoustou historek ze zenové historie i vlastní praxe na obsáhlou a systematickou příručku zenového buddhismu shrnující původní Buddhovo učení, hínajánu, mahájánu i zen v jeho korejské podobě.
Vypredané
20,23 € 21,29 €
Rezervácia v kníhkupectve