Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Éghajlat Könyvkiadó

vydavateľstvo

Gyógyító szentek


"(...) A gyógyító, segítő szentek tisztelete, életük, csodálatos legendáik sok művészt (építészt, képzőművészt, írót, költőt, zeneszerzőt) inspiráltak hozzájuk kapcsolódó művek létrehozására. Róluk szóló írásokat, velük kapcsolatos irodalmi, képzőműv észeti alkotásokat, zeneműveket tartalmaz a könyv. (...)" (részlet a Bevezetőből)
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Relatív és abszolút


"A kötet címe "Relatív és abszolút" azt az általános szempontot kívánja érzékeltetni, ami az írások tartalmán -nyíltan vagy burkoltan- végigvonul. A relatív e szövegek összefüggésében a közbeszédből ismeretes jelentést, vagyis a viszonylagosságot fejezi ki, míg az abszolút ... Folytatás ›› a feltétlenséget, illetve a feltételektől való függetlenséget jelenti." (a Szerző) A(z) Relatív és abszolút (Könyv) szerzője Bolberitz Pál.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Erdély emlékezete


"(...) Erdély mindig féltve őrizte függetlenségét, amelyet legalább „két pogánytól” kellett óvnia, és büszke volt belső tartására, a magyar a magyarságára, de a népek egymás mellett élését, egymásra utaltságát is megtanulta és vallotta. Legjobbjai sohasem szakadtak el tartósan szülőföldjüktől, s ha mégis elindultak ismereteiket bővíteni nyugat felé, nemcsak maguknak, hanem az egész magyarságnak akartak gyűjteni, hozni értékeket. (...)" (részlet az Előszóból)
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Erdélyi költők antológiája


A kötetben az alábbi költők verseit olvashatjuk: Ady Endre, Áprily Lajos, Balla Zsófia, Bartalis János, Benedek Elek, Berde Mária, Bogdán László, Bodor Pál, Cs. Szabó László, Csávossy György, Csiki László, Dsida Jenő, Egyed Emese, Endre Károly, Farkas Árpád, Ferenczes István, Gellért Sándor, Hervay Gizella, Horváth Imre, Horváth István, Jékely Zoltán, Kacsó Sándor, Kányádi Sándor, Kenéz Ferenc, Király László, Kiss Jenő, Kovács András Ferenc, Király László, Kiss Jenő, Kovács András Ferenc, Lakatos Demeter, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Létay Lajos, Magyari Lajos, Markó Béla, Méliusz József, Olosz Lajos, Orbán János Dénes, Palocsay Zsigmond, Páll Lajos, Páskándi Géza, Reményik Sándor, Salamon Ernő, Sipos Domokos, Szabédi László, Szilágyi Domokos, Szentimrei Jenő, Szemlér Ferenc, Székely János, Szőcs Géza, Szőcs Kálmán, Tompa László, Visky András, Wass Albert.
Vypredané
14,43 € 15,19 €

Körbejárt ország


2010-ben az Éghajlat Könyvkiadó a Hitel folyóirattal és a Nagyítás hetilappal együtt "A szociográfia újjáéledése" címmel közös szociográfiai pályázatot írt ki. A pályázatra több mint száz írás érkezett, melynek legjavát olvashatjuk e kötetben.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Magyarországi utazások - Journeys Around Hungary


E díszes album bepillantást ad a régi Magyarország világába. Az illusztrációs anyag törzsét George Edwards Hering (1805-1879) festő alkotásai alapján készült litográfiák és Ludwig Rohbock nürnbergi metsző, rajzoló, akvarelljei, tusrajzai adják. Hering művei egyedülállóak a veduta (látkép, kilátáskép) műfajában, festői látásmódja és a természet fensége előtti hódolata minden darabján érezhető. A magyarországi utazásai során készített, fekete-fehér litográfiákban reprodukált alkotásait Sketches on the Danube, in Hungary and Transylvania címmel adta közre. A 19. századi magyar vedutafestészet legjavát bemutató Magyarországi utazások fontos kortörténeti dokumentum, hiszen az alkotások egy-egy település, városrész többé már soha nem látható képét adják vissza - sajátos időutazásra invitálva az Olvasót.
Vypredané
26,31 € 27,69 €

II. Rákóczi Ferenc 1711-2011


"(...) Rákóczi a magyar történelem olyan alakja, akinek emléke sohasem évülhet el. Nemcsak azért, mert példát adott hazaszeretetből, hanem azért sem, mert jeles magyar gondolkodó volt: elmélkedő katolikus filozófus és történelmi vénával is rendelkező emlékiratíró. Az előszó írója nagy tisztelettel ajánlja olvasóinak R. Várkonyi Ágnes professzorasszony könyvét, amely méltó emléket állít az egykori fejedelemnek, a nagy hazafinak és több évszázad után is korszerű gondolkodónak." (részlet az Előszóból)
Vypredané
35,81 € 37,69 €

A remény ablaka


"Az ember lefűződött az isteni ölből. Individuális lény lett szabad akarattal, ugyanakkor mikrokozmikus lény a makrokozmoszból leszakadva. Tér- és időbeli feladata az, hogy visszaemelkedjen a makrokozmoszba, de úgy, hogy már az Isten által adományozott individualitásban nyerje meg léte értelmét. Óriási út, amit az emberiség megtesz! Nekem meggyőződésem, hogy a kozmosz is átalakuláson megy keresztül azáltal, hogy az ember betölti a feladatát. Megtörténik az a csoda, amire nincsen más példa az univerzumban: egyedül az ember a Teremtés hajnalán megkapott ígérettel és szabad akarattal úgy térhet vissza az Atya szolgálatára, hogy már nem lázadó kamasz, hanem felnőtt, felelős szövetséges. Azt hiszem, ez a legfőbb remény." (Jókai Anna) "Az ember, aki nem fogadja el azt, hogy az élet ajándék, istennek tartja magát. Aki istennek tartja magát, annak nincs reménye. A remény emberi érzés. Meggyőződésem, hogy akkor lesz végre megint természetes válaszunk az élet és a halál kérdéseire, ha képesek leszünk újra kibékülni Istennel és visszatalálni Krisztushoz. El kell fogadni, hogy az ember időben létezik, teremtmény, korlátokkal, lehetőségekkel, ugyanakkor nyitott a végtelenre is. A végtelen tágassága sürget bennünket, hogy béküljünk ki Istennel, fogadjuk el az élet szabályait, amiket akár Tízparancsolatnak is nevezhetünk." (P. Kozma Imre OH.)
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Csóri Sándor 80


"Csoóri Sándor szerepe az ország és a nemzet életében ma már része a történelmünknek, és ezt ma már talán senki sem teszi vitássá. Tudják ezt azok is, kiket zavar a más nagysága, különösen akkor, ha ez az övékét jócskán felülmúlja. De Sándor, tudnod kell, hogy igazán útban ... Folytatás ›› csak az óriások vannak, a hangos törpék felett elnéz az ember, hamar beszédüket gyorsan felejti a történelem." (Részlet Martonyi János: Igaz barátsággal című írásából) A(z) Csoóri Sándor 80 (Könyv) szerzője Csoóri Sándor.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Horthy Miklós hajóhada


"(...) Horthy életének első 50 esztendeje kulcs a Magyarország sorsát irányító kormányzó lelkéhez, gondolat- és érzelemvilágához, politikai elképzeléseihez. Csak a tengerészmúlt ismeretében lehet elvégezni Horthy életművének felmérését, feldolgozását, a kormányzóról alkotott kép teljessé tételét. Ezt a célt szolgálja e mű, amikor közreadja a magyar társadalomban alig ismert császári és királyi haditengerészet történetébe ágyazva Horthy Miklós életrajzát, az akadémiai évektől a tengernagyi, flottaparancsnoki beosztás elnyeréséig. (...)" (részlet a Bevezetésből)
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Túlélte-e a középosztály?


Ez a könyv annyiban különbözik a hasonló témájú írásoktól, hogy a családi események élményszerű elmesé­lésén túl korrajzot ad, és választ keres a címben megfogalmazott kérdésre is. Tagadó és igenlő érveket a szerző saját középosztálybéli, közhivatalnok családtagjainak élettörténeteiből merít. A könyv első generációs szereplői: a köztisztviselői pályafutásának jelentős részét a Monarchia idején telje­sítő nagyapa és családja. Testvére budapesti rendőrfőkapitányként már a húszas években veszi fel a küzdelmet mind a szélsőbal-, mind a szélsőjobboldali erőkkel. Sógora a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitká­raként ment nyugdíjba, ezután gazdálkodni kezdett saját földjén, 1951-ben kuláklistára került. Az apa és testvérei (a második generáció) a két háború közötti időszakban kezdték meg különböző intéz­ményekben a közügyek szolgálatát, de pályájukat derékba törte a történelem. Az állampárti-pártállami idő­szakban valamennyiüket érintette a politikai okokból történő állás- és vagyonvesztés, de nem volt ismeretlen számukra a hadifogság és a börtön sem. Ebben a környezetben érdekes színfolt a szerző édesanyja, az írónő, Török Sophie költő barátnője, szellemi és irodalmi hagyatékának gondozója. A harmadik generációs vonulat a szerző és tizenkét unokatestvére, akik a II. világháború idején születtek, felnőtt életüket részben Magyarországon, részben emigrációban töltötték. Közös gyermekkori fényképük 1947-ben készült, 40 év múlva 1987-ben ismét találkoztak. Ők is megpróbálták túlélni a 20. századot.
Vypredané
14,54 € 15,31 €

Magyarország a változó világban


Széchenyi István felfogásában csak az a jó hazafi, aki a honnak "lehetőt" kíván. A változások sűrű évtizedeiben önamgában a lehetőt meghatározni is nehéz. Nem csak azért, mert ami volt tegnap még, holnapra már kacat, vagy úttalan út. Elveszett évtized, kimaradt nemzedék, szétszakadt haza, bizonytalan remény, vagy épp az ellenkezője: kiindulópont, esély az újulásra. Honnan indultunk és hová tartunk? Az elmúlt évtizedek feszítő talányaiban és a hétköznapok tapasztalataiban sokféle válasz rejlik. Mi változunk-e, vagy a világ változik-e gyorsabban körülöttünk? Látjuk-e ennek tengelyét és iránytangenseit? Mert nem csak az a kérdés: van-e lehető, hanem sokkal inkább az: van-e lehetőség is? Tudjuk-e elviselni hiányát, vagy tudunk-e élni tartományában, gyarapítva őrizzük-e azt, ami a miénk? Ideje van már az összegzésnek és a kortörténetek összevetésének is. Ez a dialógus-kötet szinte jelképesen is, három nemzedék gondolatköreinek eszenciáját és három lehetségesnek vélt válaszirányát igyekszik felmutatni. A pragmatikus, a technokrata és az erős nemzeti irányultság mögött azonban egyaránt magasrendű tudás áll. Sőt, viták hevében is: Szív és Ész. Kötetünk közel egyesztendős beszélgetéssorozat termése. Őszinte beszéd mindarról, ami történt, vélemény a jelenről, a lehetséges utakról. Szakembereknek is forrásértékű olvasmány.
U dodávateľa
13,54 € 14,25 €

A pálos rend és az állambiztonság küzdelme


A Magyar Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, amely a Kárpát-medencében és határain túl is elterjedt. A szerzetesrendek között a legmagyarabb, emiatt a legnépszerűbb is. Ebből fakadt ellenálló-képessége. Ezért tudta átvészelni a történelem viharait. A vallási tevékenység mellett a rend gazdálkodása is példaadó. Erre mutat rá a középkori gazdálkodás című fejezet. A rend gazdálkodásának sikeressége is hozzájárult népszerűségéhez. Vezér Ferenc és társai is folytatták ezt a nemes hagyományt (többször is utal erre Naplójában). Jogi szempontból a pálosok elleni per visszamenőleges hatályú, jogilag törvénytelennek tekinthető. Bertalan Péter professzor hiteles források alapján mutatja fel a Pálos Rend ellen folyt igaztalan és hamis koncepciós pert a rend történetének, lelkiségnek egészébe helyezve.
Vypredané
13,40 € 14,11 €

Mi történt velünk


..Hagyomány és kultúra-a két varázsige.Ha ehhez vissza tudunk térni,akkor Európában is megtaláljuk a helyünket.Akkor befogadnak és elismernek bennünket,mert a hagyomány és kultúra nem szétválaszt hanem egybekapcsol.Nem kell teljesen elkerülnünk a globális hatásokat.nem is volna lehetséges.Meg kell tanulni velük élni úgy,hogy megtaláljuk a helyünket a világban. / Pozsgay Imre/
Vypredané
13,50 € 14,21 €

A hit kapuja


"Fel kellene készülni arra, hogy akár a legmagasabb csúcson is megnyílhat a lábad alatt a talaj, és beleeshetsz egy olyan verembe, amiből nagyon nehéz kimászni. Valójában végképp bele lehet veszni, ha az ember nincs rákészülve. Az életünk során mindannyian beleesünk egy-egy ilyen lelki gödörbe, szakadékba, nem is egyszer. Nekem meggyőződésem, hogy a szakadékokba mindig belenyúlik Isten kötele. Mindig meg lehet találni a kötelete, ami beér a szakadék mélyéig. De keresni kell, és nem szabad összetéveszteni az indával. De ha megtaláltad a kötelet, nem szabad azt várnod, hogy majd az Istenség megfogja a magasságos egekben a kötél másik végét, és kihúz, kirepít téged. Azon a kötélen neked magadnak kell fölmászni. Ez is próbatétel. Hiszen az ember nem halad előre könnyen. Sokszor megtörténik, hogy halad öt métert, azután visszacsúszik négyet. De akkor is ott van az az egy méter, az isteni reménység!" (Jókai Anna) "Megkérdeznek egy pusztai szerzetes atyát: - Atyám, melyik az igazi út? - A válasz: - Amelyik fölfelé vezet. - Érdemes ezen elgondolkodni. A fölfelé vezető út nagyon sok oldalról indulhat. A hegytetőre több irányból el lehet jutni, nekem sok ilyen élményem volt, a Tátrában csúcsokra is fölmentem. Ugyanarra a csúcsra több irányból jöttek emberek. Ha mindenki a csúcs felé tart, akkor minél közelebb jutnak a csúcshoz, annál közelebb jutnak egymáshoz is, ahhoz, aki a másik irányból érkezik. Tehát nagyon fontos tudomásul venni az utak különbözőségének lehetőségét. Az utak különbözősége az emberek különbözősége is. Jézus is különféle tanítványokat hív meg, egymástól nagyon-nagyon különbözőeket. ... Ugyanaz az igazság nagyon sokféle formában megjelenhet. Máshonnan indulva, más és más utakon, ugyanannak az igazságnak a birtokában egyre közelebb juthatok a célhoz." (Korzenszky Richárd)
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Régi Balaton


"A Régi Balaton című kötetem elkalauzolja az Olvasót a 19. és 20. századi Balaton világába. Betekintést nyújt a 19. századi Balaton történetébe, és felvillant sok-sok érdekességet, mozaikot a Pannon Tenger 20. századi múltjából. Egy különösen gazdag táj, különösen sokszínű arcát mutatja be. Szeretettel ajánlom könyvemet családomnak, barátaimnak, tanáraimnak, mestereimnek, tanítványaimnak, s nem utolsó sorban: a Balaton szerelmeseinek. Mindazoknak, akiknek a Balaton hullámzó habjai megnyugvást jelentenek, akik szívesen kóstolgatják a balatoni gondűző borocskát vagy az édeskés ízű fogast, a balatoni halászlevet, vagy merengve nézik az aranyhíd hátterében meghúzódó hegykúpokat, és azoknak, akiket érdekel e vidék múltja. Talán globalizált világunkban is tudunk még ezekre az apró örömökre figyelni, mert a régi korok emberei képesek voltak erre, s örömüket lelték benne, sőt vigyázva őrizték a balatoni tájat. A Balaton ugyanis egyike a Föld természeti ritkaságainak, ahol a sajátos éghajlati jellegzetességek, a kellemes mikroklíma sajátos emberi kultúrát hozott létre, ahol megfelelőek az adottságok a hajózáshoz, a szőlészethez, a halászathoz, s természetesen a kikapcsolódáshoz, a nyáresti szórakozásokhoz. Erről is szól e könyv. És arról, hogy a Balaton érték, különösen nagy érték!" ( Kovács Emőke)
Vypredané
10,15 € 10,68 €