Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Eurokódex

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 24. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi sledujúc tak … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Halásová, Daniela Gregušová

  Zákon o eGovernmente

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čentéš

  Trestný zákon - Veľký komentár (5. aktualizované vydanie)

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 65,00 €
  Vaša cena: 61,75 
  Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu, 1. 1. 2020. Kolektív renomovaných autorov pod vedením Prof. JUDr. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Píry

  Stavebný zákon - Veľký komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 18. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 38,50 €
  Vaša cena: 34,72 
  Vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Bános

  Zákon o rodine (2. aktualizované vydanie)

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 28. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 50,00 €
  Vaša cena: 47,50 
  Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Ševcová

  Zákon o zdravotnej starostlivosti - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) poskytuje praktický výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vymedzuje základné vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jej formy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti identifikovať príslušné povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle Zákona, identifikovať technické a organizačné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 31. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ian Brownlie

  Princípy medzinárodného práva verejného

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Preklad "biblie" medzinárodného práva: Principles of Public International Law , licencia Oxford University Press - očakávané 4/2013 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Kasarda

  Praktická príručka písania pre profesionálov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 5. mája 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho z textov bolo a je súčasťou prednáškových cyklov, viaceré pasáže vznikali ako repliky v rámci diskusií s budúcimi žurnalistami. Nejde však o klasickú publikáciu, v ktorej by … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Milučký

  Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 22. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Milučký, Kolektív autorov

  Správny poriadok a správny súdny poriadok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 40,00 €
  Vaša cena: 38,00 
  Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marek Števček

  Civilné právo procesné 3. zmenené a doplnené vydanie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianskeho súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori zvolili koncept určitého kompromisu medzi doktrinálnym axiomatickým výkladom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Médiá a novinári na Slovensku 2010

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. novembra 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,10 €
  Vaša cena: 9,60 
  Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie. Kniha zásluhou rôznorodého pohľadu na vývoj slovenskej mediálnej a novinárskej scény za posledných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petra Čičkánová

  Náhrada škody v pracovnom práve (Judikatúra)

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 26. mája 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 34,02 €
  Vaša cena: 32,32 
  Zákonník práce ako základný právny predpis pracovného práva na území Slovenskej republiky upravuje vykonávanie závislej práce zamestnancom pre zamestnávateľa v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Pri výkone závislej práce môže dôjsť ku škode tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa. Vychádzajúc … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Monika Kiklicová

  Skončenie pracovného pomeru - Judikatúra

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 30. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 35,54 €
  Vaša cena: 33,76 
  Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 2.Zväzok (2.vyd.)

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 77,00 €
  Vaša cena: 73,15 
  Komentár k Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR, vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého komentára vychádza po viac ako 2 rokoch uplatňovania Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR - 1.Zväzok (2.vyd.)

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 21. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 71,50 €
  Vaša cena: 67,93 
  Komentár k Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR, vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Rozšírené a doplnené druhé vydanie veľkého komentára vychádza po viac ako 2 rokoch uplatňovania Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Ústavné právo Slovenskej republiky - Osobitná časť a Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Vojtašovič

  Kontrola v štátnej správe - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 10. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 26,40 €
  Vaša cena: 25,08 
  Komentár Kontrola v štátnej správe, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Skúsenosti a poznatky z doterajšej kontrolnej praxe potvrdzujú, že k zákonu o kontrole v štátnej správe bolo potrebné aj vzhľadom na novelu zákona účinnú k 1. januáru 2020 vypracovať výklad a zjednodušiť aplikáciu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Píry

  Čierna stavba - Stavebné právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Čierna stavba vychádza v edičnej rade Monotematika Stavebné právo vydavateľstva EUROKÓDEX. Autor diela si dal ambiciózny cieľ predstaviť čitateľovi právnu problematiku nelegálnej, pomocne povedané čiernej stavby. V jednotlivých častiach definuje a analyzuje procesy a možnosti, ktoré ponúka súčasný právny stav v tejto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 11. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá. V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v nasledujúcich prípadoch: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janette Smažáková

  Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 4. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Bános, Jozef Lukajka

  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa. Pracovné právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 19. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o odpadoch

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 12. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 44,00 €
  Vaša cena: 41,80 
  Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Hradiská

  Praktikum sociálnej komunikácie

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka. Pri zostavovaní obsahu publikácie autorky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Haňdiak

  Manažment rozvoja ľudských zdrojov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 20. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznatkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Macková, Kolektív autorov

  Otáz(ni)ky osobnosti

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Pohľad na osobnosť z viacerých uhlov, odkrývanie tajomstiev človeka, diskusia o aktéroch spoločenského a obzvlášť mediálneho prostredia – na to sústreďujú svoju pozornosť autori kolektívnej monografie Otáz(ni)ky osobnosti. Odborné práce – príspevky v kolektívnej monografii, ktoré poslúžia študentom VŠ ako učebný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Macková

  Paradigma osobnosti v slovenskom kultúrnom priestore

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 15. apríla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Hlavným poslaním publikácie je upozorniť na celistvosť osobnosti, ktorú je nutné posudzovať z psychologického, filozofického i kultúrno-spoločenského aspektu. Publikácia chce poukázať na špecifiká osobnosti a nimi upozorniť i na to, že spoločnosť s a bez kvalitného vedeckého a umeleckého zázemia ľahko dostane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Imrich Fekete

  Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 29. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 73,00 €
  Vaša cena: 69,35 
  Záväzky - Zmluvy (§ 588 - § 880) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Tušer

  Médiá & Právo

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 23. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,10 €
  Vaša cena: 21,95 
  Rukoväť vybraných pojmov z masových médií a verejného práva v SR a ČR. „Rukověť v pojetí rukopisu Média a právo veřejné má několik sympatických vlastností. Jednak objasňují základní kategorie a koncepty z oblasti masové komunikace a veřejného práva, jednak přinášejí z dostupné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: S. G. Korkonosenko

  Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 11. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Dielo prestavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe tlače, trendmi rozvoja vedy o žurnalistike v proreformnom Rusku. Dielo sa dotýka základných problémov teoretických prednášok v strediskách … Zobraziť viac info ►