Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Eurounion

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jozef Suchoža, Kolektív autorov

  Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4 vydanie

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 17. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy a podnety z produkcie európskej legislatívy a súdnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

  Moja rozprávková chalúpka

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 17. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,99 €
  Vaša cena: 6,64 
  Najkrajších 7 rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete rozprávky ako Snehulienka, Janko a Marienka, Kocúr v čizmách, Vlk a sedem kozliatok, Šípková Ruženka, Červená čiapočka a Pani Zima. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 3. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2016 sa stali tri relatívne samostatné právne úpravy nahradzujúce pôvodnú právnu úpravu v ustanoveniach Občianskeho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Exekučný zákon v aplikačnej praxi - Komentár

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 22. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 74,00 €
  Vaša cena: 70,30 
  Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom je však aj to, že viaceré právne úpravy, ktoré sa dotkli aj hmotnoprávnej úpravy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 28. októbra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania a tým aj vymožiteľnosť práva. Zefektívnenie súdneho konania je však závislé nielen … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. augusta 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie pre laickú verejnosť vo veciach prejednania dedičstva, ako aj o právnej úprave … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Strapáč

  Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 8. februára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho stupňa. Jednotlivé rozhodnutia sú usporiadané chronologicky, pričom kopírujú systematiku Obchodného zákonníka. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Občiansky zákonník pre prax Komentár

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 19. júna 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 169,00 €
  Vaša cena: 160,55 
  Predkladaná publikácia obsahuje doposiaľ najkomplexnejší výklad občianskoprávnych vzťahov z pohľadu aplikačnej praxe. Jej obsahom je nielen výklad ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj výklad iných právnych úprav občianskoprávneho charakteru, ako je napr. komentovanie: -Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bystré hlavičky (fialová)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 12. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 2,89 €
  Vaša cena: 2,75 
  Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bystré hlavičky (červená)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 12. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,89 €
  Vaša cena: 2,75 
  Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bystré hlavičky (zelená)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 12. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 2,89 €
  Vaša cena: 2,75 
  Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Bystré hlavičky (žltá)

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 12. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 2,89 €
  Vaša cena: 2,75 
  Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvalitnom papieri vhodnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Najkrajšie rozprávky z dvora

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 11. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,69 €
  Vaša cena: 5,41 
  Milé a veselé rozprávky o zvieratkách z gazdovského dvora, ktoré sa zapáčia každému malému čitateľovi. V tejto prekrásnej knižke sa stretneme s rozprávkami o psíkovi, mačičke, zachránime malé teliatko a veľa ďalších pekných príbehov doplnených o nádherné ilustrácie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Peter Strapáč

  Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 13. septembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, pričom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Výber právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 7. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Publikácia, ktorá sa Vám práve ocitla v rukách, obsahuje súbor právnych viet z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 2001 do roku 2010. Právne vety predstavujú v dobe, keď je aj pre špecializovaného právnika náročnou úlohou poznať rýchle rastúcu masu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 20. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Publikácia je rozdelená do častí, ktoré umožnia čitateľovi získať prehľad o súčasných prístupových postojoch na riešenie konfliktných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Pauličková

  Peniaze

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,50 €
  Vaša cena: 7,13 
  Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať si, investovať, zobrať si úver. .. Každá z týchto činností je spojená so získavaním konkrétneho postupu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Nováčková, Petra Milošovicová

  Medzinárodné ekonomické právo

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 30. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Podnikanie v globálnom prostredí je determinované okrem iného aj relevantným právnym rámcom a má širšie súvislosti. Na rozvoji medzinárodného podnikania sa podieľajú nielen štáty, medzinárodné organizácie, ale aj iné subjekty, a to predovšetkým nadnárodné spoločnosti. Právny rámec pre výkon podnikateľskej činnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Nováčková

  Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Z pera poprednej slovenskej a v zahraničí uznávanej odborníčky D. Nováčkovej vzišla učebnica, ktorá obsahuje ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie so zreteľom na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. Učebnica obsahuje základné pojmy, inštitúty a súvislosti, ktoré tvoria základnú teóriu vnútorného trhu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ladislav Kupka

  Praktický sprievodca pozemkom ako predmetom vlastníctva a aktívnou hodnotou v konaní o dedičstve

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 10. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,50 €
  Vaša cena: 7,13 
  Cieľom tejto publikácie je poskytnúť určitý kvalitný sumár nielen teoretických informácii, ale i praktických postrehov, skúseností, návodov, ako postupovať, ak sa jej čitateľ stretne s problémom súvisiacim s pozemkovým vlastníctvom, nadobúdaním vlastníctva, scudzením vlastníctva k pozemku, problematikou držby a vydržania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Kerecman

  Eutanazia, asistovana samovražda

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. januára 1999
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
 • Autor: Lubomir Grúň, Alena Pauličková

  Finančné právo na Slovensku

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. apríla 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,60 €
  Vaša cena: 9,12 
  Úlohou tejto učebnice je poskytnúť ucelený pohľad na právnu problematiku finančného práva na Slovensku. Vhodná učebnica pre študentov vysokých škôl právnického a ekonomického zamerania a tiež i iným okruhom čitateľov, pre ktorých je určená. Finačné právo je pozitívno-právnym odvetvím integrovaným do štruktúry … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Pauličková

  Cestovné náhrady v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
 • Autor: Daniela Nováčková

  Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,70 €
  Vaša cena: 2,57 
 • Autor: Gabriela Bérešová

  Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. septembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,60 €
  Vaša cena: 8,17 
 • Autor: Pavel Baláž

  Základy trestného práva

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. októbra 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,60 €
  Vaša cena: 11,97 
  V prvej časti publikácie Trestné právo hmotné autor objasňuje pojem, predmet, systém a funkcie trestného práva v našej spoločnosti, podáva výklad o trestnom čine, jeho druhoch, vývinových štádiách trestnej činnosti. V druhej časti publikácie Trestné právo procesné autor poukazuje na účel, úlohy a trestno-procesné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Krajčo

  Občiansky súdny poriadok I.+II.diel- Komentár

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 59,70 €
  Vaša cena: 56,72 
  Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Druhý diel – Súvisiace predpisy – obsahuje právne predpisy, ktoré bezprostredne súvisia s právnou úpravou Občianskeho súdneho poriadku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Svitek

  Kapitálové vybavenie komerčných bánk

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Prvá časť publikácie sa zaoberá teoretickými stránkami bankového kapitálu. Štruktúra kapitálu je objasnená s ohľadom na najnovšie dokumenty Bazilejského výboru, direktívy Európskej únie a medzinárodné účtovné štandardy. Druhá časť publikácie je zameraná na kapitálovú pozíciu slovenského bankového sektora. Popisuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zoltán Takács

  Propedeutika účtovníctva 2005

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Publikácia podáva ucelený obraz o účtovníctve podniku. Vychádza zo súvahovej teórie účtovníctva a predpisov platných od roku 2003. Je určená študentom, teoretikom v oblasti účtovníctva, metodikom účtovníctva a účtovníckej praxi. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Pauličková

  Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  Cieľom publikácie je pripraviť podnikateľské subjekty, aby zákonným spôsobom uplatňovali svoje právo v každodennom živote. Aj po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie úspešné podnikanie môže výrazným spôsobom ovplyvniť práve neznalosť právnych noriem, ich nesprávnu aplikáciu alebo podcenenie možností daných právnym … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Pauličková

  Daňové účtovníctvo v praxi

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Dátum vydania: 1. februára 2003
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,97 €
  Vaša cena: 6,62 
  Publikácia je adresovaná riadiacim pracovníkom malých podnikov vo všetkých sektoroch, ktorí potrebujú pri svojom rozhodovaní základné informácie z účtovníctva, či už jednoduchého alebo podvojného, ako i väzbu na platné daňové predpisy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: J. Belás, O. Sobek

  Retail - banking

  Vydavateľstvo: Eurounion
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Táto kniha si kladie za úlohu oboznámiť zainteresovaného slovenského čitateľa s najdôležitejšími poznatkami, ku ktorým sa v oblasti skúmania retail bankingu v súčasnej odbornej literatúre došlo, taktiež s praktickými poznatkami v tejto oblasti a na základe kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy súčasného … Zobraziť viac info ►