F. R. & G.

vydavateľstvo

Voľným okom III


Juraj Mojžiš (10.4.1938 v Bratislave). Po prerušení štúdia na FFUK v roku 1960 viedol Galériu mladých až do roku 1969, kedy stratil zamestnanie i možnosť publikovať. Pracoval v robotníckych povolaniach a s pomocou "pokrývačov" časopisecky publikoval preklady článkov, recenzie kníh a televíznu hru o Kolumbusovi. V polovici 70. rokov začal pracovať vo výtvarnom oddelení Slovenskej televízie. Po novembri 1989 využil možnosť znovu publikovať. Postupne mu vyšli knižné monografie o tvorbe Rudolfa Filu (1997), Mariána Čunderlíka (2001), Vladimíra Kompánka (2005), Jozefa Jankoviča (2007), o Skupine Mikuláša Galandu pripravil knihy Galandovci 1 a Galandovci 2 (2003, 2004), z diela Alberta Marenčina spracoval pre knižné vydanie monografiu Albert Mare nčin - Koláže 1942-1997 (1998) a Albert Marenčin - filmár na križovatke času (2007), ďalej pripravil publikáciu Znepokojené múzy o štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umení (1999), súbor štúdií a článkov Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka a iné texty (2003) a cyklus interpretačných textov Použi ma ako stránku knihy (2004). Od začiatku 90. rokov prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. V roku 2007 vyšla vo vydavateľstve F. R. & G. kniha Voľným okom. Za knihu Voľným okom II. (2009) bol a autorovi udelená cena Dominika Tatarku.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Slnko nad Modrou


Boris Mihalkovič (1.9.1961 v Modre) vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na FFUK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Tatran a ako interný ašpirant a odborný pracovník na Literárnovednom ústave, neskôr na Ústave slovenskej literatúry S AV v Bratislave. V súčasnosti žije v Modre. Knižne debutoval zbierkou "básní v próze" Kocky ľadu (1988), za ktorú získal Prémiu vydavateľstva Smena. V tejto línii pokračoval i útlou zbierkou básnicko-prozaických textov Milovať (1999). V básnickej zb ierke Slnko nad Modrou (2011) dospieva k novému básnickému výrazu. Časopisecky publikoval preklady z francúzštiny G. Apollinaira, G. Pereca, R. Depestra, M. Prousta a viacerých frankofónnych kanadských autorov. Knižne vydal preklad La Rochefoucauldov ých Maxím (Slovenský Tatran 1999). Ako literárny kritik sa orientuje najmä na slovenské preklady z francúzštiny a na pôvodnú slovenskú tvorbu. Spolupracuje s časopismi Romboid, Fragment, RAK a Revue svetovej literatúry.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Čítam...


„Ak sa bezmála pol storočia viac-menej aktívne pohybujete v priestore literatúry, raz vás prikvačí zvláštne nutkanie upratať si v tom, čo ste robili: vytriediť a utriediť si texty, čosi z nich zostaviť do zmysluplného celku a hádam aj vydať v podobe knihy. Takéto počínanie má aj svoju tienistú stránku - uvedomíte si, že čas je vektor a pred vami je ho už oveľa menej ako za vami. Čo už. Tak som sa pozrel na texty, ktoré som za posledných dvadsaťpäť rokov o literatúre a literárnom živote napísal a vybral z nich tie, o ktorých si neskromne myslím, že by nemuseli zaniknúť s príležitosťou, ktorá motivovala ich napísanie.“
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Štrbiny


Výber z esejí, básní a článkov slovenského výtvarníka, básnika, múzejníka a novinára.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Za ozvenou tichých hlasov II.


Päť scenárov, päť koláží - to je iba päť príbehov stratených kdesi za ozvenou tichých hlasov, päť príbehov o tom, kto sme boli, a o tom, kto sme. Nič viac, ale ani nič menej v tejto knihe nenájdete. Oleg Pastier
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

dostupné aj ako:

Okná do polí


Ján Púček sa narodil 1. novembra 1987 v Liptovskom Mikuláši. Absolvoval štúdium na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení, odbor dramaturgia a scenáristika. Debutoval zbierkou poviedok Kameň v kameni (F.R. & G., 2012). Žije na trase Prešporok - Liptov - Nádaš.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Počúvať je zadarmo


Počúvať i rozprávať je zadarmo. A keď k tomu v rozhovore medzi ľuďmi robí prosredníka čosi ako porozumenie, je to navyše činnosť aj veľmi príjemná. Nielen tí, čo sa spolu rozprávajú, ale aj náhodní okoloidúci si môžu z takého rozhovoru ukradnúť čosi pre seba - stačí zachytiť pár slov, útržok peknej vety a aj chmúrny deň je hneď o čosi krajší.Dušan Dušek za tých 49 rokov, čo je v službách literatúry poskytol už veľa rozhovorov. Nielen priatelia, ale aj novinári s ním vždy znova a znova radi zasadnú k stolu a pustia sa do debaty. Niet sa čo čudovať - rozhovory s ním nikdy nie sú podaromnici zmárneným časom, sú dobrými poviedkami bez ohľadu na to, či kdesi zostanú zaznamenané alebo si ich odnesiete len vo svojej pamäti.Toto je kniha vybraných rozhovorov.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Za ozvenou tichých hlasov III


Keď ideš sám za sebou môže sa ti stať, že stretneš odraz ozveny aj tých najtichších hlasov. Nie je to isté, - ale pravdepodobné. I keď príliš silný zvuk je rovnako nepočuteľný ako slabý. A naopak. Jedno je isté: keď ideš sám za sebou, nejdeš sám. S Jurajom Mojžišom som sa už neraz zhováral. Viazane i neviazane. A vždy to bolo pre mňa užitočné. Na strohé otázky som dostával košaté odpovede. Prečo takúto štedrosť nevyužiť, povedal som si. Na moje útle otázky odpovedal Juraj Mojžiš s nadhľadom i podhľadom a neváhavo autenticky.
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Gramotnosť prežitia


V názve tejto knihy sa hovorí o "gramotnosti" a o "prežití" - o dvoch pojmoch, ktoré zaväzujú - a možno aj zväzujú -, ale nemýlia. Pri výbere autorov a ich maloplošných textov sme sa sústredili na to najdôležitejšie: aby bol dotyk naozaj tou najkratšou vzdialenosťou od napísaného k prečítané-mu. Poviedky s rodokmeňom rôznosti, tolerantne spolunažívajúce v knihe Gramotnosť prežitia, túlali sa po cestách i necestách prechodných bydlísk, túlali sa - a dotúlali. Je ich štryridsaťosem, ani o jednu viac, ani o jednu menej. Mágiu číselných pravdepodobností v tom nehľadajte. A keď porátate na prstoch pravej a ľavej ruky počet v knihe prítomných autorov, dostanete sa k číslu desať. Je to síce ľahko zapamätateľný počtový údaj, ale nepovie nič zaväzujúce. Len tak na okraj môžeme prezradiť, že všetkých desať poviedkárov píše zodpovedne gramotne a každá z tu uverejnených poviedok je naozaj dotykom skracujúcim aj tú najkratšiu vzdialenosť. A o to nám išlo. Keď práve teraz, v tejto chvíli uvidíte vzduchom letieť sivé vtáčie pierko, buďte si istí, že to nie je len tak. Znovu ho nájdete vznášať sa alebo krkolomne padať v niektorej z prečítaných poviedok. A možno v každej z nich
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Alfabet


V rokoch 1992-1993 uverejňovali Slovenské pohľady rubriku Alfabet. Princíp rubriky bol prostý - autor napíše text o slovách, ktoré sa začínajú tým istým začiatočným písmenom ako jeho meno. Rubrika sa stretla s veľkým záujmom autorov i čitateľov. V ročníku 1992 do nej prispelo týchto dvanásť autorov: Milan Adamčiak, Peter Breiner, Jana Cviková, Dušan Dušek, Zdeněk Eis, Rudolf Fila, Vladimír Godár, Stanislava Chrobáková, Tibor Ičo, Ján Johanides, Viliam Klimáček. V nedokončenom ročníku 1993 (Slovenské pohľady vydávané AOSS vychádzali do apríla 1993) to boli autori: Ivan Laučík, Valér Mikula, Dušan Nágel, Igor Otčenáš. Zostava autorov, ktorí pred dvadsiatimi rokmi uverejnili svoje texty (v širokom žánrovom rozpätí - od esejí po slovesné experimenty), ponúka veľmi zaujímavý a inšpiratívny obraz o kreativite slovenských spisovateľov (a čiastočne aj výtvarníkov). Vypláca sa teda začať od abecedy. A ba! - potvrdil by každý abecedár, veď je to ustálené, nemenné, držiace výstrelky chaosu pevne na uzde.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Moje mesto


Viac ako dvesto sídiel na území dnešného Slovenska malo trvalo či dočasne status quo mesta: kráľovského, alebo poddanského. Tento archipelág, často multietnický a multikonfesiálny bol výrazným, ale dodnes plne nedoceneným subjektom našich národných dejín. Obyvatelia mnohých týchto miest, najmä v prípade tých najprosperujúcejších, vytvárali v priebehu storočí hodnoty, ktoré boli neraz v kontexte so špičkami Európy, ba v niektorých prípadoch (najmä banské mestá), aj na čele technologického progresu. Spoľahlivá a dlhotrvajúca ekonomická základňa vytvárala podhubie, na ktorom prekvitala pestrá meštianska (nie však meštiacka!) kultúra, recyklujúca sa do nášho národného dedičstva.Plody tejto lokálnej a regionálnej kultúry sa však dodnes nestali vo svojej mnohostrannosti súčasťou našich „veľkých dejín“. Zvlášť povážlivé je, že aj v mestách, kde tvorcami, nositeľmi a uchovávateľmi meštianskej kultúry boli slovenské elity, pahreby kolektívnej pamäti vyhasínajú, takže rekonštrukcia minulosti je čoraz zložitejšia a neurčitejšia. Z pamäti pospolitosti sa vytrácajú tak významní jednotlivci, ako aj rodiny, ktoré sa významne pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj. Amnézia narastá geometrickým radom, nakoľko pamätníci udalostí, aj tých nezaznamenaných, vymierajú a ich potomkovia uchovávajú z generácie na generáciu čoraz menej vzácnych informácií o svojich predkoch, o svojich rodinách, o ich neraz dramatických osudoch v meniacich sa režimoch strednej Európy.Texty obsiahnuté v knihe Moje mesto mapujú Slovensko celkom iným spôsobom, ako turistické bedekre či naivné maľované mapy; mapujú ho rôznymi smermi a najväčšmi do hĺbky.Rôznorodosť autorov tu dovedna spája texty beletristické, esejistické, publicistické i rozhovory. Ich autormi sú zväčša osvietení domorodci, (neraz členovia významných rodín), alebo ľudia, ktorí v tom-ktorom meste dlho žili a venovali sa ošetrovaniu a uchovávaniu kolektívnej pamäti, spisovatelia, historici, etnografi i žurnalisti.Názov knihy síce môže vyznievať banálne, no je o to príznačnejší. Je to napokon možno jedna z posledných šancí vidieť a zachytiť spodné vrstvy našich blednúcich miest, zažiť ich v celej šírke, kým ešte piesočné búrky a prach celkom nezavŕšia svoje dielo. Kniha Moje mesto je možnosťou zachytiť a zapamätať si všetko to, čo v nasledujúcom storočí budú musieť prácne odkrývať až ťažké a nemotorné bagre archeológie.
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Poker s kockami ľadu


Výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963–2004
U dodávateľa
9,03 € 9,50 €

Batéria


Nevarí z prvej vody; dokonca ani z druhej. Módy a módičky sú mu cudzie, rovnako aj ošúchané slová, otrepané, duté frázy, nepotrebné reči a spevné žiale malátnych kolibríkov. Pri dôkladnejšom prizretí sa na zuby jeho básní zistíme, že je v nich iskra zakresnutá modrou mentalitou, že sú v nich plody nezvestna z ovocnejšieho stromu, že je za nimi - a pred nimi tiež - vzmach šerosvitu, ktorý velebí azúr plný svetla. Rybári, čo vyberajú ryby z klobúka, to už majú dávno načítané, v ušiach naviate a nastlané. Iné inzertné návrhy na objavné interpretácie pochopeného aj nepochopeného posielajte na značku: som bezva postavy malej.
Vypredané
5,70 € 6,00 €


Básnik Ján Štrasser v svojej najnovšej zbierke Až organicky nadväzuje na svoju tvorbu z posledných desaťročí. Ostal verný svojmu minimalistickému záznamu básnickej reality, v ktorej vyhľadáva a nachádza netušené súvislosti, organizované jazykovou výstavbou básne. Jeho lyrická skratka, miestami tendujúca až k aforizmu, je však takmer vždy svieža, prekvapujúca a v konečnom dôsledku katarzná. Autor do knihy zaradil aj neveľký cyklus Čierna skrinka, v ktorom sa nachádza po jednej z básní z jeho doterajších zbierok. Aj keď to nikde nezdôrazňuje, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o akúsi životnú predbilanciu na prahu blížiacej sa sedemdesiatky.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €

Trblet v oku


Kniha Trblet v oku básnika, osamelého bežca Ivana Laučíka, obsahuje texty napísané pomimo básní – v dlhých riadkoch. Žánrovo sú mimoriadne pestré, a preto aj nezaraditeľné. Pohybujú sa na pomedzí poviedky, či fejtónu, najbližšie však majú zrejme k žánru eseje (a ešte aj tú presahujú). Laučíkove texty publikované v knihách a časopisoch medzi rokmi 1988-2006 sú osobitým záznamom „prelomu“ a následného „prudkého behu“ zhliadnuté očami vidomého; sú presným záznamom z pozorovaní okolitého otvárajúceho sa sveta, obzretím sa dozadu s cieľom lepšie pochopiť prítomnosť, ale najmä detailnou introspekciou seba a krajiny, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Nullae


Nullae, čítaj „núllé“, rozumej NIČ. Keď je niečo ničím, neznamená to, že neexistuje; keď je niečo ničím, je dobré zamyslieť sa nad naozajstnou hodnotou nepolapiteľného. Krátkodyché, krátkozraké popevky bokom – tu ide o viac. V zápase o zmysel opiera sa Peter Prokopec o múdrosť. Je to nerovný boj. Ako každý, keď v ňom stojí človek sám proti presile, ako každý, keď nejde v prvom rade o víťazstvo. Tu je dielom obyčajný život. Tu záleží na kameni rovnako ako na zrnku prachu. Tu ide o každé vlákno. Peter Prokopec hľadá krásu. A hľadá ju všade. Svedčí o tom aj jeho dvojveršie: "Gravitácia funguje / krása leží pri nohách." Občas sa treba zohnúť a ušpiniť sa – všetko sa nám vráti niekoľkonásobne.
Na sklade 2Ks
5,70 € 6,00 €